(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Đổi lấy sản phẩm của cửa hàng

Đổi lấy sản phẩm của cửa hàng Sky Boutique

Các hội viên Chương trình DFP của China Airlines đặt mua trước hàng hóa miễn thuế trên trang web cửa hàng Sky Boutique có thể được giảm 3 đô la Mỹ cho mỗi 1000 dặm bay được sử dụng trên giao dịch mua của họ. Nhấp vào Mua sắm trực tuyến để biết thêm chi tiết.
Home > Hội viên > Đổi dặm bay >