1 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích
Main Content

Tải về mẫu đơn

Tải về mẫu đơn

Mẫu xin cấp hóa đơn là các tập tin PDF. Kiểm tra xem máy tính của bạn có cài đặt phần mềm Adobe Reader không. Nếu chưa cài đặt, tải phần mềm miễn phí từ http://get.adobe.com/reader/.

Tên tập tin

Tải về

Miễn trách nhiệm và bồi thườngPdf
Chứng nhận y tế cho phép bay trên không (Tiếng Anh)Pdf
Chứng nhận y tế cho phép bay trên không (Tiếng Trung)Pdf
Mẫu đơn xin cấp chứng nhận lên máy bay dành cho hành khách (Trước khi tải về mẫu đơn này, vui lòng đọc thông báo này)Pdf
Bằng chứng (hủy chuyến bay) bay trễ dành cho công tyPdf
Thỏa thuận thanh toánPdf
Thư ủy quyền cho thủ tục hải quan về hành lýPdf
Đồng ý và miễn trách nhiệm khi chuyên chở trẻ em không có người đi kèmPdf
Bằng chứng (hủy chuyến bay) bay trễ dành cho cá nhânPdf
Home > Chuyến bay > Trên máy bay >