(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Chuyển nhượng phần thưởng

Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến

 • Hiện tại, chúng tôi đã phát hành chức năng chuyển nhượng phần thưởng trực tuyến để cung cấp dịch vụ tiện lợi hơn cho các hội viên! Hội viên có thể đăng ký người nhận thưởng, thay đổi người nhận thưởng, chuyển nhượng phần thưởng và hủy phần thưởng trực tuyến mà không phải trả phí xử lý tương đương 3.000 dặm.
 • Để bảo vệ quyền và quyền lợi của hội viên, dịch vụ này chỉ cung cấp cho những hội viên đã đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển nhượng phần thưởng trực tuyến. Các hội viên đủ điều kiện cần tải về và hoàn thành "Mẫu Đơn Dịch vụ Chuyển Nhượng Phần Thưởng Trực Tuyến" rồi gửi mẫu đơn cùng với bản sao chứng minh thư nhân dân đến Đường dây nóng dịch vụ dành cho hội viên của China Airlines tại địa phương qua fax, email hoặc bưu điện để được xử lý. Chúng tôi sẽ mất ba ngày làm việc để xử lý đơn trực tuyến. Vui lòng đảm bảo rằng các tài liệu đã gửi phải có đầy đủ thông tin nếu không, chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn của hội viên.
Đơn xin chuyển nhượng phần thưởng

Đơn xin chuyển nhượng phần thưởng

Trước tiên, hội viên nên quyết định số phần thưởng sẽ chuyển nhượng và phải có đủ số dặm đó trong tài khoản của mình, rồi hoàn thành "Mẫu Đơn Xin Chuyển Nhượng Phần Thưởng Dynasty Flyer" rồi gửi mẫu đơn cùng với bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh thư nhân dân kèm theo chữ ký đến Đường dây nóng dịch vụ dành cho hội viên của China Airlines qua fax, email hoặc bưu điện để được xử lý. Chúng tôi sẽ mất ba ngày làm việc để xử lý đơn xin chuyển nhượng phần thưởng.

Nếu đơn xin chuyển nhượng phần thưởng được xử lý theo cách thủ công, phí xử lý tương đương 3.000 dặm sẽ được khấu trừ từ tài khoản của hội viên yêu cầu chuyển nhượng.

Đăng ký người nhận thưởng

Đăng ký người nhận thưởng

 1. Hội viên có thể chuyển nhượng phần thưởng của mình cho người thân và bạn bè. Để bảo vệ đặc quyền của hội viên, các hội viên nên hoàn thành trước "Mẫu Đơn Xin Chuyển Nhượng Phần Thưởng Dynasty Flyer" rồi gửi mẫu đơn cùng với bản sao hộ chiếu kèm theo chữ ký (Chữ ký trên hộ chiếu phải giống với chữ ký đăng ký của hội viên) đến Đường dây nóng dịch vụ dành cho hội viên của China Airlines tại địa phương qua fax, email hoặc bưu điện để được xử lý.
 2. Hội viên nào muốn sử dụng dịch vụ chuyển nhượng phần thưởng trực tuyến có thể đăng nhập Dịch vụ Dynasty Flyer trên trang web của China Airlines để đăng ký người nhận thưởng.
 3. Mỗi hội viên có thể đăng ký tối đa sáu người nhận thưởng một lần hoặc riêng từng lần. Hội viên có thể thay thế mỗi người nhận thưởng đã đăng ký mỗi năm dương lịch một lần. Tất cả người nhận thưởng đều phải là hội viên. Không được phép kết hợp số dặm đã chuyển nhượng cho phần thưởng với số dặm của (các) tài khoản khác.
 4. Khi đăng ký người nhận thưởng, các hội viên phải điền vào "Mẫu Đơn Xin Chuyển Nhượng Phần Thưởng Dynasty Flyer" như yêu cầu. Hội viên không bắt buộc phải đăng ký tất cả sáu người nhận thưởng cùng một lúc. Sau khi đơn đăng ký được chuyển đến văn phòng dịch vụ của China Airlines, chúng tôi có thể mất 3 ngày để xử lý lần đăng ký đầu tiên của hội viên.
 5. Từ lần đăng ký thứ hai, tất cả người nhận thưởng đã đăng ký của năm trước sẽ được tự động đưa vào danh sách của năm hiện tại và có thể được thay đổi một lần trong cùng năm dương lịch đó. Để bảo vệ đặc quyền của hội viên, hội viên nào muốn thay đổi người nhận thưởng đã đăng ký trước đây phải chờ 30 ngày trước khi thực hiện chuyển nhượng phần thưởng.
 6. Hội viên từ 12 tuổi trở xuống muốn đăng ký chuyển nhượng phần thưởng phải có chữ ký kèm theo của người giám hộ hợp pháp.
Mã số phần thưởng

Mã số phần thưởng

 • Sau khi xác nhận, China Airlines sẽ cung cấp cho hội viên "Mã số phần thưởng" của mỗi lần chuyển nhượng. Sau đó người nhận thưởng có thể sử dụng "Mã số phần thưởng" để đổi phần thưởng nâng hạng ghế hoặc vé thưởng.
 • Vui lòng tham khảo "Đổi dặm bay" để biết thông tin về đổi thưởng.
 • Để hoàn thành quy trình chuyển nhượng phần thưởng, “Mã số phần thưởng” chỉ có giá trị trong vòng một năm và người nhận thưởng phải sử dụng mã số này trong thời hạn hiệu lực đó. Chúng tôi không chấp nhận xử lý những yêu cầu gia hạn thời gian hiệu lực hoặc hoàn lại dặm thưởng đối với phần thưởng chuyển nhượng đã hết hạn.
 • Người nhận thưởng không được phép chuyển nhượng lại phần thưởng cho bên thứ ba hoặc yêu cầu kết hợp phần thưởng này với số dặm của họ.
Hủy chuyển nhượng

Hủy chuyển nhượng

 • Hội viên phải được sự đồng ý của người nhận thưởng đã được trao tặng thì mới có thể hủy phần thưởng chuyển nhượng và hoàn lại số dặm đã chuyển nhượng về người cho thưởng ban đầu hoặc thay đổi phần thưởng cần chuyển nhượng.
 • Quá trình hủy chuyển nhượng phải được hoàn thành trong thời hạn hiệu lực một năm của phần thưởng. Cả hai bên (người cho thưởng và người nhận thưởng) đều phải chuẩn bị và ký tên vào "Mẫu Đơn Xin Chuyển Nhượng Phần Thưởng Dynasty Flyer" rồi gửi yêu cầu hủy chuyển nhượng đến quầy dịch vụ China Airlines tại địa phương cùng với bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh thư của cả hai bên.
 • Trước khi hủy chuyển nhượng, tình trạng của phần thưởng chuyển nhượng phải là "chưa được sử dụng". Khi quá trình hủy chuyển nhượng hoàn tất, số dặm đã chuyển nhượng sẽ được hoàn lại về người cho thưởng với điều kiện là số dặm này vẫn còn giá trị vào ngày hủy chuyển nhượng.
 • Nếu người nhận thưởng yêu cầu thay đổi phần thưởng đã chuyển nhượng thì trước tiên phần thưởng đó phải được người cho thưởng hủy bỏ rồi chuyển nhượng lại. Nếu yêu cầu hủy chuyển nhượng phần thưởng được xử lý theo cách thủ công, phí xử lý tương đương 3.000 dặm sẽ được khấu trừ từ tài khoản của hội viên yêu cầu hủy chuyển nhượng.
Home > Hội viên > Đổi dặm bay >