(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Chuyển nhượng phần thưởng

Dịch vụ trực tuyến

Dịch vụ trực tuyến

 • Hiện tại, chúng tôi đã phát hành chức năng chuyển nhượng phần thưởng trực tuyến để cung cấp dịch vụ tiện lợi hơn cho các hội viên! Hội viên có thể đăng ký người nhận thưởng, thay đổi người nhận thưởng, chuyển nhượng phần thưởng và hủy phần thưởng trực tuyến mà không phải trả phí xử lý tương đương 3.000 dặm. 
 • Đăng ký dịch vụ trực tuyến: Để bảo vệ quyền và quyền lợi của hội viên, dịch vụ này chỉ cung cấp cho những hội viên đã đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển nhượng phần thưởng trực tuyến. Đối với các hội viên đủ điều kiện, vui lòng nhấp vào đây để đăng ký. Ngoài ra, các hội viên có thể điền vào “Mẫu đơn xin chuyển nhượng phần thưởng trực tuyến Dynasty Flyer” rồi gửi mẫu đơn cùng với bản sao hộ chiếu hợp lệ có chữ ký đến văn phòng chi nhánh qua fax, email hoặc bưu điện để được xử lý. Chúng tôi sẽ mất ba ngày làm việc để xử lý đơn trực tuyến. Vui lòng đảm bảo rằng các tài liệu đã gửi phải có đầy đủ thông tin; nếu không, chúng tôi sẽ không chấp nhận đơn của hội viên.
Đơn xin chuyển nhượng phần thưởng

Đơn xin chuyển nhượng phần thưởng

Trước tiên, hội viên phải quyết định phần thưởng chuyển nhượng và có đủ số dặm trong tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng chức năng Chuyển nhượng phần thưởng trực tuyến hoặc điền vào "Mẫu Đơn Xin Chuyển Nhượng Phần Thưởng Dynasty Flyer" rồi gửi mẫu đơn cùng với bản sao hộ chiếu hợp lệ của bạn có chữ ký đếni Đường dây nóng dịch vụ dành cho hội viên của China Airlines tại địa phương qua fax, email hoặc bưu điện để được xử lý. Chúng tôi sẽ mất ba ngày làm việc để xử lý đơn xin chuyển nhượng phần thưởng.

Khi đơn xin chuyển nhượng phần thưởng được xử lý thủ công, khoản phí xử lý 3.000 dặm sẽ được khấu trừ từ tài khoản của hội viên yêu cầu chuyển nhượng cho mỗi giao dịch.

Đăng ký người nhận thưởng

Đăng ký người nhận thưởng

 • Hội viên có thể chuyển nhượng phần thưởng của mình cho người thân và bạn bè. Bạn có thể sử dụng chức năng Chuyển nhượng phần thưởng trực tuyến của chúng tôi để đăng ký người nhận thưởng kịp thời. Hội viên không sử dụng dịch vụ Chuyển nhượng phần thưởng trực tuyến có thể điền vào “Mẫu Đơn Xin Chuyển Nhượng Phần Thưởng Dynasty Flyer” như yêu cầu. Sau khi đơn đăng ký được chuyển đến văn phòng dịch vụ của China Airlines, chúng tôi có thể mất 3 ngày làm việc để xử lý.
 • Đăng ký hoặc hủy bỏ người nhận thưởng: Mỗi hội viên có thể đăng ký tối đa sáu người nhận thưởng một lần hoặc riêng từng lần. Hội viên có thể thay thế mỗi người nhận thưởng đã đăng ký mỗi năm dương lịch một lần. Tất cả người nhận thưởng đều phải là hội viên. Không được phép kết hợp số dặm đã chuyển nhượng cho phần thưởng với số dặm của (các) tài khoản khác. 
 • Thay đổi người nhận thưởng: Từ lần đăng ký thứ hai, tất cả người nhận thưởng đã đăng ký của năm trước sẽ được tự động đưa vào danh sách của năm hiện tại và có thể được thay đổi một lần trong cùng năm dương lịch đó. Để bảo vệ đặc quyền của hội viên, hội viên nào muốn thay đổi người nhận thưởng đã đăng ký trước đây phải chờ 30 ngày trước khi thực hiện chuyển nhượng phần thưởng. 
 • Người giám hộ hợp pháp phải đồng ký tên vào đơn đăng ký đối với hội viên dưới 12 tuổi.
Mã số phần thưởng

Mã số phần thưởng

 • Sau khi xác nhận, China Airlines sẽ cung cấp cho hội viên "Mã số phần thưởng" của mỗi lần chuyển nhượng. Sau đó người nhận thưởng có thể kiểm tra "Mã số phần thưởng" trong tài khoản của họ và đổi phần thưởng nâng hạng trực tuyến hoặc liên hệ với văn phòng chi nhánh China Airlines để đổi vé thưởng. 
 • Vui lòng tham khảo phần thưởng nâng hạngvé thưởng để biết chi tiết đổi thưởng.
 • “Mã số phần thưởng” có giá trị trong một năm và người nhận thưởng phải sử dụng mã số này trong thời hạn hiệu lực đó. Chúng tôi không chấp nhận xử lý những yêu cầu gia hạn thời gian hiệu lực hoặc hoàn lại dặm thưởng đối với phần thưởng đã hết hạn. 
 • Người nhận thưởng không được phép chuyển nhượng lại phần thưởng cho bên thứ ba hoặc yêu cầu kết hợp phần thưởng này với số dặm của họ.
Hủy chuyển nhượng

Hủy chuyển nhượng

 • Hội viên phải được sự đồng ý của người nhận thưởng đã được trao tặng thì mới có thể hủy phần thưởng chuyển nhượng. Người nhận thưởng có thể hủy phần thưởng đã chuyển nhượng và số dặm sẽ được trả lại người cho thưởng miễn là chúng vẫn còn hiệu lực vào ngày hủy.
 • Quá trình hủy chuyển nhượng phải được hoàn thành trong thời hạn hiệu lực một năm của phần thưởng. Trước khi hủy, tình trạng của phần thưởng chuyển nhượng phải là “chưa được sử dụng”.
 • Nếu người nhận thưởng yêu cầu thay đổi phần thưởng đã chuyển nhượng thì trước tiên phần thưởng đó phải được người cho thưởng hủy bỏ rồi chuyển nhượng lại.
 • Người nhận thưởng có thể hủy phần thưởng đã chuyển nhượng trực tuyến bằng cách sử dụng chức năng Chuyển nhượng phần thưởng trực tuyến hoặc cả hai bên (người cho thưởng và người nhận thưởng) phải ký vào "Mẫu Đơn Xin Chuyển Nhượng Phần Thưởng Dynasty Flyer" rồi gửi mẫu đơn cùng với bản sao hộ chiếu của cả hai bên có chữ ký đến Đường dây nóng dịch vụ dành cho hội viên của China Airlines tại địa phương qua fax, email hoặc bưu điện để được xử lý. Chúng tôi sẽ mất ba ngày làm việc để xử lý đơn xin hủy phần thưởng.
 • Nếu yêu cầu hủy phần thưởng được xử lý theo cách thủ công, phí xử lý tương đương 3.000 dặm sẽ được khấu trừ từ tài khoản của hội viên yêu cầu hủy cho mỗi giao dịch.
Home > Hội viên > Đổi dặm bay >