(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Phần thưởng nâng hạng

China Airlines / Mandarin Airlines

China Airlines / Mandarin Airlines

  • Bạn có thể đổi phần thưởng dựa vào số dặm tích lũy được trong tài khoản. Bạn có thể sử dụng phần thưởng cho bản thân hay chuyển nhượng phần thưởng cho người thân hoặc bạn bè (Vui lòng tham khảo phần Chuyển nhượng phần thưởng).
  • Đối với các phân khu bay nâng hạng khoang hành khách được đặt trước bằng phần thưởng nâng hạng, chỉ có thể được ghi số dặm bay vào tài khoản Chương trình Dynasty Flyer.  

Mức thưởng

Mức thưởng

Đã đổi phần thưởng trước hoặc trong ngày 28/03/2023

Đã đổi phần thưởng sau hoặc trong ngày 29/03/2023

Mức thưởng
Loại phần thưởngHạng vé đủ điều kiệnHạng đặt véChuyến bay ngắnChuyến bay dài
* Đài Loan - Hồng Kông、Okinawa/ Ishigaki
* Giữa hai điểm trong Châu Á (bao gồm Guam và Delhi)
* Chuyến bay theo lịch trình qua eo biển
* Giữa Úc và New Zealand
* Giữa Đài Bắc và Bắc Mỹ
* Giữa Đài Bắc và Úc、New Zealand
* Giữa Đài Bắc và Châu Âu
* Giữa Đài Bắc và New York

DặmMã thưởngDặmMã thưởng
Nâng từ Hạng Phổ Thông
lên Hạng Phổ Thông Cao Cấp
Flex (Y/B/M)P7.000URP718.000 (ngoại trừ New York)UPYA18
22.000 (New York)UPYA22
Standard (K/V/T)10.000URP1025.000 (ngoại trừ New York)UPYA25
28.000 (New York)UPYA28
Nâng từ Hạng Phổ Thông Cao Cấp
lên Hạng Thương Gia Cao Cấp
Flex (W/U)I8.000URC830.000 (ngoại trừ New York)UPIA30
34.000 (New York)UPIA34
Standard (A)12.000URC1235.000 (ngoại trừ New York)UPIA35
40.000 (New York)UPIA40
Nâng từ Hạng Phổ Thông lên Hạng Thương Gia / Hạng Thương Gia Cao CấpFlex (Y/B/M)I10.000 (Đài Loan - Hồng Kông、Okinawa/Ishigaki)URI1060.000UPBA60
15.000URI15
20.000 (Delhi)URI20
Standard (K/V/T)13.000 (Đài Loan - Hồng Kông、Okinawa/Ishigaki)URI13Không có
20.000URI20
25.000 (Delhi)URI25

  • Các mức số dặm bay dùng để nâng lên Hạng Phổ Thông Cao Cấp và Hạng Thương Gia Cao Cấp có sẵn cho các chuyến bay cung cấp dịch vụ Hạng Phổ Thông Cao Cấp và Hạng Thương Gia Cao Cấp. 
  • Các mức số dặm bay bắt buộc không được tính theo máy bay, mà là dựa trên các chặng bay áp dụng. 
  • Nếu phần thưởng nâng hạng được đổi hoặc chuyển nhượng vào/trước ngày 28 tháng 03 năm 2023, phần thưởng hợp lệ vẫn được áp dụng cho việc nâng hạng khoang hành khách. Nếu bạn muốn hủy và hoàn trả phần thưởng nâng hạng, thì chỉ số dặm bay còn hiệu lực vào ngày hoàn trả mới có thể được trả lại vào tài khoản mà số dặm bay đã rút ban đầu để nhận phần thưởng.
Quy trình đổi thưởng
Quy trình đổi thưởng
Lưu ý quan trọng
Lưu ý quan trọng
Home > Hội viên > Đổi dặm bay >