(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Phần thưởng nâng hạng

China Airlines / Mandarin Airlines

China Airlines / Mandarin Airlines

 • Bạn có thể đổi phần thưởng dựa vào số dặm tích lũy được trong tài khoản. Bạn có thể sử dụng phần thưởng cho bản thân hay chuyển nhượng phần thưởng cho người thân hoặc bạn bè (Vui lòng tham khảo phần Chuyển nhượng phần thưởng).
 • Đối với các phân khu bay nâng hạng khoang hành khách được đặt trước bằng phần thưởng nâng hạng, chỉ có thể được ghi số dặm bay vào tài khoản Chương trình Dynasty Flyer.  

Mức thưởng

Mức thưởng


 • Các mức độ số dặm bay cho phần thưởng nâng hạng bằng cách sử dụng số dặm bay của bản thân hoặc sử dụng phần thưởng chuyển nhượng trực tuyến được điều chỉnh như sau. Tất cả số dặm bay cần có cho việc đổi thưởng được xác định theo chặng bay và áp dụng trên mỗi số hiệu chuyến bay.
Mức thưởng
Loại phần thưởngHạng đặt véChuyến bay ngắnChuyến bay dài
* Giữa hai điểm trong Châu Á
(bao gồm Guam và Delhi) 
* Chuyến bay theo lịch trình qua eo biển
* Úc - New Zealand
* Giữa Đài Bắc và Bắc Mỹ
* Giữa Đài Bắc và Sydney
* Giữa Đài Bắc và Brisbane / Melbourne / New Zealand
*Giữa Đài Bắc và Châu Âu
Suốt cả nămMã thưởngSuốt cả nămMã thưởng
Nâng từ Hạng Phổ thông
lên Hạng Phổ thông cao cấp
P7.000URP25.000UPYA
Nâng từ Hạng Phổ thông cao cấp
lên Hạng Thương gia cao cấp
I8.000URC30.000UPIA
Nâng từ Hạng Phổ thông lên Hạng Thương gia/
Hạng Thương gia cao cấp
I15.000URI60.000UPBA
20.000
(Delhi)
URID
Ghi chú:
 1. Các mức độ số dặm bay dùng để nâng lên hạng Phổ thông cao cấp và hạng Thương gia cao cấp có sẵn cho các chuyến bay cung cấp dịch vụ hạng Phổ thông cao cấp và hạng Thương gia cao cấp.
 2. Các mức độ số dặm bay bắt buộc không được tính theo máy bay, mà là dựa trên các chặng bay áp dụng.Các hạng vé đủ điều kiện để nâng hạng khoang hành khách được điều chỉnh như sau:


Loại phần thưởngChuyến bay ngắnChuyến bay dài
Nâng từ hạng Phổ thông lên hạng Phổ thông cao cấpFlexStandardFlexStandard
Y/B/MK/V/TY/B/MK/V/T
Nâng từ hạng Phổ thông cao cấp lên hạng Thương gia cao cấpFlexStandardFlexStandard
W/UAW/UA
Nâng từ hạng Phổ thông lên hạng Thương gia/hạng Thương gia cao cấpFlexStandardFlex
Y/B/MK/V/TY/B/M
  Quy trình đổi thưởng

  Quy trình đổi thưởng

  1. Hội viên phải đảm bảo rằng họ có đủ số dặm bay hoặc mã số phần thưởng áp dụng để đổi thưởng. Đối với đăng ký nâng hạng khoang hành khách bằng số dặm bay của hội viên khác, trước tiên hãy hoàn tất quy trình chuyển nhượng để có được mã số phần thưởng áp dụng và thông báo mã số phần thưởng này khi đặt vé (vui lòng tham khảo phần Chuyển nhượng phần thưởng).
  2. Hội viên phải giữ lại và xuất vé đủ điều kiện cho phần thưởng nâng hạng có hồ sơ đặt chỗ được xác nhận khi đăng ký đặt chỗ hạng I hoặc hạng P được xác nhận/đang chờ. Bất kỳ chênh lệch giá vé/phí dịch vụ nào phát sinh do thay đổi giá vé đều phải được thu phí và xuất lại vé.
  3. Hội viên cần thực hiện đăng ký nâng hạng khoang hành khách qua các đại lý đặt chỗ của China Airlines hoặc qua trang Hội viên Dynasty trên trang web của China Airlines. Mã đặt vé để nâng lên Hạng Thương Gia là hạng I, để nâng lên Hạng Phổ Thông Cao Cấp là hạng P.
  4. Vé trẻ sơ sinh, vé miễn phí và vé trẻ em không có người đi kèm không đủ điều kiện để nâng hạng bằng dặm bay.
  5. Đối với trẻ sơ sinh, hành khách phải trả phần chênh lệch giá vé để nâng hạng khi trẻ sơ sinh đi với người lớn là hội viên sử dụng phần thưởng nâng hạng.
  6. Trang Hội viên Dynasty trên trang web của China Airlines chỉ cung cấp dịch vụ nâng hạng khoang hành khách (hạng P hoặc I) cho các chuyến bay ít nhất 3 giờ trước khi khởi hành.
  7. Đối với chuyến bay sử dụng phần thưởng nâng hạng để nâng hạng khoang hành khách, chỉ có thể được ghi số dặm bay vào tài khoản Chương trình Dynasty Flyer.
  8. China Airlines và Mandarin Airlines bảo lưu quyền hạn chế hoặc điều chỉnh số lượng chỗ ngồi nâng hạng của hành khách theo trạng trái đặt vé trên từng chuyến bay. Chỗ ngồi vé đổi thưởng có thể không có trên một số chuyến bay hoặc vào một số thời điểm, ngay cả khi có chỗ ngồi cho vé phải trả tiền.
  Lưu ý quan trọng

  Lưu ý quan trọng

  Đối với vé được xuất từ ngày 02 tháng 10 năm 2019, phí bỏ chỗ sẽ được áp dụng đối với hành khách không lên chuyến bay. Vui lòng liên hệ với các đại lý du lịch nơi bạn mua vé hoặc văn phòng chi nhánh của China Airlines để hủy lộ trình.
   

  1. Yêu cầu nâng hạng bằng số dặm tại Sân bay:
   Nếu hành khách không thể xác nhận chỗ ngồi nâng hạng đã yêu cầu trước khi chuyến bay khởi hành hoặc trước khi (đặt chỗ gấp) có yêu cầu nâng hạng tại sân bay mà không đặt trước:
   • Hội viên phải có đủ số dặm bay hoặc mã số phần thưởng hợp lệ và xuất vé đủ điều kiện có hồ sơ đặt chỗ được xác nhận khi đăng ký phần thưởng nâng hạng. Bất kỳ chênh lệch giá vé/phí dịch vụ nào phát sinh do thay đổi giá vé đều phải được thu phí và xuất lại vé.
   • Khi đó, họ có thể đặt vé và đăng ký nâng hạng đã xác nhận hoặc dự phòng trên cùng hồ sơ đặt chỗ. (Hạng đặt vé cho hạng Phổ Thông Cao Cấp là hạng P, cho hạng Thương Gia Cao Cấp/Thương Gia là hạng I).
   • Sau khi làm thủ tục lên máy bay, nếu còn chỗ ngồi yêu cầu, hành khách có thể được chấp nhận khoang hành khách theo thủ tục lên máy bay thông thường. 
   • Nếu hạng vé ban đầu của hội viên không tuân thủ quy định nâng hạng thì hội viên phải thanh toán chênh lệch tiền vé giữa hai hạng và phí dịch vụ liên quan. 
   • Để sử dụng phần thưởng được chuyển nhượng để nâng hạng, hãy đảm bảo bạn đã hoàn tất quy trình chuyển nhượng phần thưởng và mã số phần thưởng hợp lệ đã được phát hành (3 ngày làm việc)
   • Đăng ký nâng hạng Chờ và Đăng ký gấp không được cung cấp qua trang web của CI.

  2. Dịch vụ nâng hạng khoang hành khách chỉ áp dụng cho các chuyến bay quốc tế theo lịch trình do China Airlines và Mandarin Airlines vận hành. China Airlines và Mandarin Airlines bảo lưu quyền hạn chế hoặc điều chỉnh số lần nâng hạng của hành khách theo trạng trái đặt vé trên từng chuyến bay. Chỗ ngồi nâng hạng có thể không có trên một số chuyến bay hoặc vào một số thời điểm, ngay cả khi có chỗ ngồi cho vé phải trả tiền.
  3. Nếu vé được xuất trình tại quầy làm thủ tục lên máy bay không tuân thủ quy định nâng hạng thì hội viên phải mua một vé khác, thanh toán chênh lệch tiền vé giữa hai hạng hoặc làm thủ tục lên máy bay theo hạng vé theo đề xuất của nhân viên sân bay.
  4. Số lượng mã số phần thưởng cần có phải được tính theo chặng bay và mỗi chặng bay cần có một mã số phần thưởng riêng. Nếu lộ trình có điểm dừng hoặc chuyển tiếp thì số dặm bay cần có để được nâng hạng cho toàn bộ lộ trình phải được cộng lại với nhau, sau đó mã số phần thưởng phải được đổi theo từng chặng bay.
  5. Trong trường hợp yêu cầu nâng hạng khoang hành khách được chuyển sang hãng vận chuyển khác, hội viên phải lên máy bay theo hạng vé mà họ có.
  6. China Airlines sẽ thông báo cho hội viên về các sửa đổi đối với quy định nâng hạng hoặc các điều kiện phần thưởng nâng hạng khác theo sự điều chỉnh về số lượng chỗ ngồi trong khoang qua các phương tiện khác gồm Tin tức dành cho hội viên trên Trang web của China Airlines hoặc Bảng tổng kết dặm bay.
  7. Trang Hội viên Dynasty trên trang web của China Airlines và sân bay không có tính năng thay đổi ngày hoặc hủy đăng ký nâng hạng khoang hành khách.
  8. Người giữ vé có trách nhiệm đối với tất cả các khoản thuế và phụ phí cho phần thưởng nâng hạng và có thể sẽ phải đóng một số khoản chênh lệch thuế tại sân bay. Ví dụ như Vương quốc Anh, Malaysia và Ấn Độ, v.v.
  9. Đối với vé được xuất từ ngày 02 tháng 10 năm 2019, China Airlines/Mandarin Airlines sẽ ra mắt các sản phẩm Gói dịch vụ giá vé Fare Family mới, đặt chỗ và phát hành vé sẽ dựa trên quy định về Fare Family của từng chặng.
  Home > Hội viên > Đổi dặm bay >