(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Phần thưởng nâng hạng

Lưu ý quan trọng

Lưu ý quan trọng

  • Dịch vụ nâng hạng khoang hành khách chỉ áp dụng cho các chuyến bay quốc tế theo lịch trình do China Airlines và Mandarin Airlines vận hành. China Airlines và Mandarin Airlines bảo lưu quyền hạn chế hoặc điều chỉnh số lần nâng hạng của hành khách theo trạng trái đặt vé trên từng chuyến bay. Chỗ ngồi nâng hạng có thể không có trên một số chuyến bay hoặc vào một số thời điểm, ngay cả khi có chỗ ngồi cho vé phải trả tiền.
  • Bạn có thể đổi phần thưởng nâng hạng dựa vào số dặm bay tích lũy được trong tài khoản. Khi bạn đổi phần thưởng, bạn có thể chuyển nhượng phần thưởng cho bản thân hoặc bạn bè (Vui lòng tham khảo phần Chuyển nhượng phần thưởng).
  • Đối với các phân khu bay nâng hạng khoang hành khách được đặt trước bằng phần thưởng nâng hạng, chỉ có thể được ghi số dặm bay vào tài khoản Chương trình Dynasty Flyer.    
  • Việc tích lũy số dặm bay cho các chặng bay được nâng hạng phụ thuộc vào hạng vé đã mua ban đầu.

Mức thưởng
Mức thưởng
Quy trình đổi thưởng
Quy trình đổi thưởng
Home > Hội viên > Đổi dặm bay >