(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Đặc quyền và nghĩa vụ của hội viên

 1. Thẻ hội viên sẽ không thể chuyển nhượng được và mỗi hội viên chỉ có thể có một số thẻ hội viên.

 2. Việc vi phạm các quy định hoặc quy trình hoặc gửi thông tin sai lệch có thể dẫn đến việc chấm dứt tư cách hội viên và các lợi ích hội viên, chẳng hạn như số dặm bay đã tích lũy và phần thưởng. China Airlines bảo lưu quyền khởi tố các lợi ích bất hợp pháp trong các vi phạm như vậy. Nếu một hội viên chịu bất kỳ tổn thất nào do sự sơ suất hoặc lỗi của chương trình này, China Airlines chỉ có trách nhiệm bồi thường tương đương với tổn thất đó.

 3. Các hội viên hoàn toàn chịu trách nhiệm chi trả mọi phí dịch vụ hoặc thuế cho phần thưởng theo quy định và luật pháp liên quan. Không thể đổi phần thưởng thành phần thưởng khác khi phần thưởng đã được chuyển nhượng. Vui lòng xác nhận loại phần thưởng và thông tin của người nhận thưởng. Hội viên phải được sự đồng ý của người nhận thưởng đã được trao tặng thì mới có thể hủy phần thưởng chuyển nhượng. Người nhận thưởng có thể hủy phần thưởng đã chuyển nhượng và số dặm sẽ được trả lại người cho thưởng miễn là chúng vẫn còn hiệu lực vào ngày hủy.

 4. Các hội viên không nên sử dụng địa chỉ email hoặc địa chỉ của một đại lý du lịch hoặc một khách sạn làm điểm liên hệ. Hội viên có thể đăng ký sửa đổi dữ liệu trực tuyến bằng cách đăng nhập vào trang Hội viên Dynasty trên trang web của China Airlines (ngoại trừ khu vực Bắc Mỹ) và theo Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, hội viên phải điền vào mẫu đơn đăng ký và cung cấp bản sao hộ chiếu và thư ủy quyền về thay đổi số chứng minh thư, ngày tháng năm sinh, tên tiếng Anh/tiếng Trung; các hội viên cũng có thể đăng ký sửa đổi dữ liệu hội viên tại văn phòng ở trung tâm thành phố của China Airlines. China Airlines sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc việc gửi thư trễ nào do sai địa chỉ hoặc địa chỉ email.

 5. China Airlines có quyền giới hạn số lượng hành khách sử dụng phần thưởng nâng hạng hoặc vé thưởng miễn phí trên mỗi chuyến bay.

 6. China Airlines bảo lưu quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Chương trình Dynasty Flyer và giữ lại toàn quyền sở hữu thẻ hội viên. Các hội viên phải thi hành các quyền hội viên theo quy định của chương trình. China Airlines có thể, có hoặc không kèm theo thông báo, chấm dứt trạng thái hội viên bất cứ khi nào nếu hội viên vi phạm bất kỳ điều kiện nào được liệt kê bên dưới. Các hội viên cũng phải bồi thường các tổn thất gây ra cho China Airlines do các hoạt động của họ.
  • Hội viên không được thực hiện các hành vi sau đây và phải bồi thường số tiền tương đương với phần thưởng/dặm thưởng đã đổi hoặc sử dụng trong trường hợp vi phạm.
   ① Mạo danh hoặc bằng các hình thức bất hợp pháp khác để kiếm dặm bay.
   ② Bán, mua, trao đổi, trao tặng, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng và gửi ghi có dặm bay hoặc phần thưởng hội viên bằng các nền tảng trực tuyến và ngoại tuyến không chính thức hoặc yêu cầu người khác làm như vậy. Tiết lộ bất kỳ thông tin nào về các hành động được đề cập ở trên hoặc yêu cầu người khác làm như vậy.
  • Các yêu cầu vô lý cho các đặc quyền vượt mức hoặc việc không tuân thủ các quy định của phòng chờ sân bay hoặc khoang hành khách gây khó khăn cho nhân viên của China Airlines.
  • Các hành vi cơ thể và/hoặc lời nói được cho là gây nguy hiểm đến an toàn chuyến bay hoặc vi phạm các quyền của những hành khách khác.
  • Các phát ngôn không phù hợp hoặc sai sự thật làm tổn hại đến danh tiếng của China Airlines.
  • Việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều kiện vận chuyển chung.
  • Các hành động khác nói chung liên quan đến việc sử dụng không phù hợp hoặc lạm dụng các đặc quyền hội viên.
  • Tư cách hội viên sẽ chấm dứt nếu hội viên qua đời.

 7. Tư cách hội viên sẽ tự động hết hạn mà không cần thông báo nếu trong vòng 6 năm mà hội viên không đổi dặm bay lấy bất kỳ phần thưởng nào và không có cập nhật nào trong hồ sơ dặm bay và dữ liệu cá nhân (bao gồm cả hạng hội viên).

 8. Khi tư cách hội viên đã chấm dứt, tất cả dặm bay đã tích lũy, phần thưởng và lợi ích hội viên liên quan, dù đã đổi thưởng hay chưa (bao gồm Thẻ Gold miễn phí Paragon) cũng sẽ chấm dứt mà không cần thông báo.

 9. Số dặm đối tác sẽ được phát triển như một phần của Chương trình Dynasty Flyer để tăng cơ hội kiếm dặm bay của hội viên. China Airlines không chịu trách nhiệm về giá và quy trình hoạt động của mọi đối tác của chương trình. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về giao dịch, hội viên nên liên hệ trực tiếp với đối tác tham gia. Nội dung của quan hệ đối tác được dựa trên hợp đồng mà China Airlines ký với những đối tác này và có thể thay đổi mà không cần thông báo.

 10. Tất cả các đặc quyền liên quan đến dặm bay, đổi dặm bay và lợi ích của hội viên sẽ được tiến hành theo các quy định trên trang web của China Airlines.

 11. Hội viên phải lưu giữ ID tài khoản, mật khẩu và dữ liệu cá nhân khác của hội viên đúng cách và không tiết lộ dữ liệu đó cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc tiết lộ dữ liệu cá nhân nào của hội viên cho dù đó là do hành vi của chính hội viên đó.