(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Bảo vệ quyền riêng tư

Các điều khoản và điều kiện này được cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 04 năm 2023.
Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ quyền riêng tư

1. Tóm lược

China Airlines Limited (sau đây gọi là "chúng tôi" hoặc "CAL") hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân. Chúng tôi muốn sử dụng Chính sách bảo vệ quyền riêng tư này ("Chính sách") để giải thích cách chúng tôi xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cũng như cách bảo vệ các quyền và lợi ích liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách này áp dụng cho trang web chính thức của China Airlines, Ứng dụng chính thức, trang web Cargo, trang web miễn thuế SkyBoutique, trang web giao hàng tận nơi/eMall, Mandarin Airlines và các nhóm và tổ chức kinh doanh khác của CAL. Ngoài ra, Chính sách này được liệt kê là một trong những niềm tin cốt lõi trong Bộ Quy tắc ứng xử của Tập đoàn China Airlines

2. Chính sách

Để thực hiện việc tuân thủ và bảo vệ quyền riêng tư, theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Đài Loan, Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) và các luật/quy định hiện hành khác về bảo vệ dữ liệu, chúng tôi quy định Chính sách này để quản lý quyền riêng tư và bảo mật của dữ liệu cá nhân. 

Theo cách hợp lý, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi mục đích cụ thể. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có đầy đủ quyền và lợi ích liên quan đến việc xem xét, xóa bỏ, đính chính, hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân và thu hồi chấp thuận của bạn, v.v. Ngoài ra, chúng tôi còn lập chiến lược và lên kế hoạch để xử lý dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, thay đổi, tiết lộ hoặc bị hư hại. Bằng cách thiết lập và duy trì cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp, chúng tôi cam kết bảo vệ tính chính xác và bảo mật cho dữ liệu cá nhân của bạn. 

Chính sách này áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và bằng cách này, bạn giao phó cho chúng tôi dữ liệu cá nhân. Để xử lý dịch vụ của bạn, chúng tôi sẽ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba không phải Tập đoàn China Airlines trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như đại lý du lịch, đối tác liên minh, nhà cung cấp hợp đồng phụ, cơ quan chính phủ, v.v. Chúng tôi sẽ yêu cầu các bên thứ ba đó tuân thủ Chính sách này đối với bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn.

Tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư

Tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách. Để đảm bảo bạn có thể đưa ra những quyết định xác đáng, vui lòng đọc Tuyên bố bảo vệ quyền riêng tư ("Tuyên bố") này để biết đối tượng và mục đích của việc chia sẻ dữ liệu cá nhân, cũng như những lựa chọn liên quan đến cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái trong khi sử dụng tất cả các dịch vụ liên quan do chúng tôi cung cấp. 


Bằng việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn chứng tỏ rằng bản thân đã đọc và hiểu Tuyên bố này. Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này, các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng và thay thế phiên bản trước đó. Chúng tôi sẽ đăng tải phiên bản cập nhật trên trang web www.china-airlines.com và Ứng dụng của chúng tôi, với phần ngày tháng được ghi kèm theo để bạn có thể biết thời gian cập nhật cuối cùng.

Nội dung chính của Tuyên bố này bao gồm: 

 1. Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý 
 2. Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn 
 3. Lý do chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn 
 4. Tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba 
 5. Bảo mật và lưu trữ 
 6. Quyền lợi của bạn 
 7. Bảo vệ dữ liệu của trẻ vị thành niên 
 8. Thu thập địa chỉ IP
 9. Phân tích dữ liệu và ra quyết định tự động 
 10. Cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn 
 11. Cập nhật chính sách bảo mật và tuyên bố 
 12. Liên hệ với chúng tôi 
 13. Liên kết đến các trang web khác

1. Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý

Loại dữ liệu cá nhân được thu thập tùy theo hoàn cảnh thu thập và bản chất của dịch vụ được yêu cầu hoặc giao dịch được thực hiện.


1.1. Tổng quan: chúng tôi có thể thu thập và xử lý các loại dữ liệu cá nhân sau đây: 

 1. Dữ liệu cá nhân có thể được sử dụng để xác định một cá nhân
  Chúng tôi có thể lưu tên, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, quốc gia cư trú, số hộ chiếu và các số nhận dạng cá nhân khác, v.v.  

 2. Thông tin liên lạc và tài khoản cá nhân hoặc thông tin đăng ký
  Thông tin liên lạc có thể bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Khi bạn tạo một tài khoản cá nhân hoặc đăng ký một dịch vụ, chúng tôi cũng có thể lưu thông tin đăng nhập và các thông tin khác được bạn nhập vào tài khoản cá nhân hoặc mẫu đăng ký. Đối với các hội viên là khách hàng doanh nghiệp/thương gia, chúng tôi cũng thu thập thông tin liên quan đến công ty của bạn, ví dụ như tên công ty.

 3. Thông tin về đặt chỗ, đặt vé và mua vé
  Khi bạn đặt chỗ hoặc đặt vé cho chuyến bay, chúng tôi sẽ xử lý thông tin đặt chỗ và đặt vé của bạn. Những thông tin du lịch này có thể bao gồm mã số vé, thông tin về chuyến bay. Nếu bạn mua vé thông qua trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, chẳng hạn như gói Dynasty, nâng hạng ghế ngồi, hành lý quá cước, sản phẩm miễn thuế, chúng tôi cũng sẽ xử lý các thông tin liên quan đến dịch vụ phụ trợ này.
  Ngoài ra, chúng tôi có thể xử lý thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng hệ thống giải trí hoặc dịch vụ Wi-Fi trên máy bay, dịch vụ phòng chờ và dịch vụ hàng hóa, v.v.

 4. Thông tin về lịch trình chuyến đi
  Chúng tôi sẽ xử lý mọi thông tin liên quan đến hành trình của bạn với chúng tôi. Chẳng hạn như lộ trình chuyến đi, làm thủ tục lên máy bay trực tuyến qua trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, làm thủ tục tại quầy sân bay, hành lý ký gửi, theo dõi hành lý, v.v. Chúng tôi cũng có thể lưu lại mọi nhu cầu về y tế hoặc yêu cầu ăn kiêng đặc biệt cũng như bất kỳ yêu cầu hỗ trợ thêm nào của bạn.

 5. Chi tiết thanh toán
  Chi tiết thanh toán bạn đã sử dụng để mua các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, bao gồm tên chủ sở hữu thẻ, số thẻ, địa chỉ thanh toán và ngày hết hạn, v.v.

 6. Cấp hội viên Dynasty
  Khi bạn trở thành một hội viên của Chương trình Dynasty Flyer, chúng tôi sẽ xử lý số thẻ hội viên, tên tài khoản, hạng hội viên, số dặm bay, phần thưởng và các thông tin khác liên quan đến tư cách hội viên của bạn.

 7. Mối quan tâm, sở thích và tùy chọn
  Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn việc chia sẻ thông tin với chúng tôi, chẳng hạn như mối quan tâm, sở thích, dịch vụ và sản phẩm bạn đã mua, ý kiến của bạn, v.v.

 8. Liên lạc và tương tác giữa chúng tôi và bạn
  Chúng tôi sẽ thu thập mọi tương tác và trao đổi qua thư giữa hai bên, chẳng hạn như các cuộc gọi qua tổng đài của chúng tôi, bất kỳ tương tác nào giữa bạn và nhân viên của chúng tôi, bất kỳ tương tác nào của bạn với chúng tôi trên phương tiện mạng xã hội. Khi bạn gọi điện, bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ đăng ký câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn với cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể ghi lại các cuộc gọi điện thoại để phục vụ mục đích đào tạo hoặc phòng chống lừa đảo. 

 9. Hoạt động của bạn trên trang web, Ứng dụng và nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi
  Chúng tôi có thể đăng ký địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành và các ứng dụng khác của bạn khi bạn truy cập vào trang web hoặc sử dụng một trong các Ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập cách thức bạn sử dụng trang web của chúng tôi thông qua cookie và các công nghệ tương tự, bao gồm cả lịch sử duyệt web của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Chính sách Cookie" của chúng tôi.
  Ngoài ra, khi bạn đăng nhập vào các dịch vụ của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội, chúng tôi có thể nhận được hồ sơ mạng xã hội của bạn bao gồm các chi tiết liên hệ, mối quan tâm và sở thích của bạn.


1.2. Các loại dữ liệu cụ thể

Một số loại thông tin cá nhân nhất định mà chúng tôi thu thập và sử dụng có thể được coi là "các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt" theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, chẳng hạn như dữ liệu về sức khỏe, tôn giáo hoặc trẻ vị thành niên. Nhìn chung, chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế trường hợp thu thập những dữ liệu cá nhân này. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có một vài ngoại lệ như khi bạn đưa ra một số yêu cầu nhất định liên quan đến lịch trình chuyến đi của bạn hoặc nếu bạn lựa chọn cung cấp những dữ liệu kể trên cho chúng tôi thông qua một bên thứ ba (ví dụ: đại lý du lịch). Ví dụ: bạn yêu cầu chúng tôi và/hoặc cơ quan điều hành sân bay cung cấp xe lăn, cung cấp mẫu giấy chứng nhận sức khỏe và chứng nhận y tế, cung cấp một loại suất ăn cụ thể.

Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng các loại dữ liệu cá nhân đặc biệt của bạn theo quy định của pháp luật để ngăn chặn quyền lợi về tính mạng, sức khỏe và tài sản của bạn do các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, chẳng hạn như yêu cầu bạn kiểm tra chuyến đi trước đây, đo thân nhiệt hoặc yêu cầu bạn cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe cụ thể.

1.3. Các dịch vụ cụ thể và thông tin khảo sát 

Đối với các dịch vụ hoặc sự kiện cụ thể, chúng tôi có thể thu thập các loại dữ liệu khác và sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như khảo sát thị trường và các hoạt động do chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi thực hiện.  

1.4. Một số dữ liệu cá nhân được yêu cầu đối với nhiều dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi và nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân đó theo yêu cầu cho các dịch vụ cụ thể, chúng tôi có thể trì hoãn hoặc không thể cung cấp đầy đủ cho bạn các dịch vụ và sản phẩm có liên quan.

2. Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn

Để thực hiện hợp đồng vận chuyển với bạn, chúng tôi có thể thu thập các loại dữ liệu cá nhân nói trên trực tiếp từ bạn hoặc thông qua các bên thứ ba. Xin lưu ý rằng các bên thứ ba có thể có chính sách quyền riêng tư của riêng họ để giải thích cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách quyền riêng tư như vậy không cấu thành một phần của Chính sách này. Bạn cần đọc kỹ và quyết định xem có đồng ý với các chính sách quyền riêng tư của họ hay không.

 

2.1. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp 

Khi bạn sử dụng dịch vụ hoặc tham gia bất kỳ sự kiện nào của chúng tôi, bao gồm đặt vé cho chuyến bay, mua sản phẩm miễn thuế, đăng ký Hội viên Dynasty, đăng ký để nhận email hoặc thông báo chủ động từ Ứng dụng, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng và tham gia cuộc thi khuyến mãi, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.
 

2.2. Chúng tôi nhận dữ liệu cá nhân từ đại lý du lịch của bạn, đối tác hàng không của chúng tôi và các bên khác liên quan đến lịch trình chuyến đi của bạn 

Chúng tôi nhận dữ liệu cá nhân của bạn từ các bên sau đây để cung cấp dịch vụ: 
 1. Đại lý du lịch thực hiện đặt chỗ và đặt vé cho bạn, và nếu bạn sử dụng một nền tảng của bên thứ ba để tìm kiếm và đặt vé cho chuyến bay, chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân của bạn từ nhà cung cấp này. Ví dụ: bạn được đồng nghiệp trong công ty đặt hộ vé cho chuyến bay, chúng tôi sẽ xác minh để đảm bảo người đồng nghiệp đó thực sự thay mặt bạn hoặc đã được bạn cho phép theo quy trình bảo mật của chúng tôi. 
 2. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và công ty con thuộc China Airlines Group. Ví dụ: các đơn vị xử lý dưới mặt đất có nhiệm vụ hỗ trợ bạn làm thủ tục lên máy bay và đặt vé, hoặc nhà cung ứng suất ăn đáp ứng các yêu cầu về suất ăn đặc biệt của bạn. 
 3. Đối tác hàng không của chúng tôi hoặc đối tác bên thứ ba cho mục đích tiếp thị. Ví dụ: khi bạn mua dịch vụ của chúng tôi từ một hãng hàng không tham gia của Liên Minh Hàng Không SkyTeam hoặc các đối tác bên thứ ba khác cho mục đích tiếp thị, họ sẽ chia sẻ số dặm bay bạn nhận được với chúng tôi. Và nếu bạn sử dụng một nền tảng của bên thứ ba để tìm kiếm và đặt vé cho chuyến bay, chúng tôi có thể nhận được thông tin nhận dạng và chi tiết đặt vé của bạn từ nhà cung cấp đó. 
 4. Các nhà cung cấp hợp tác của chúng tôi cho các hoạt động tiếp thị, chẳng hạn như công ty phát hành thẻ tín dụng đồng thương hiệu, khách sạn, nhà hàng, nhà bán lẻ đối tác, v.v.


2.3. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin qua cookie và các công nghệ tương tự khi bạn sử dụng trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Chính sách Cookie" của chúng tôi. 
 

2.4. Chúng tôi nhận được thông tin từ nhà cung cấp mạng xã hội của bạn

Vui lòng tham khảo mục “Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý” ở trên.

2.5. Chúng tôi nhận thông tin từ các cơ quan công quyền hoặc các tổ chức chính phủ 

Chẳng hạn như cơ quan quản lý hàng không dân dụng tại nơi khởi hành và nơi đến, nhập cảnh, hải quan, tòa án, ban lãnh đạo sân bay, các cơ quan hành chính và tư pháp khác, v.v.
 

3. Lý do chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Khi bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi, đây là danh sách cơ sở pháp lý để chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn tại các văn phòng chi nhánh trên toàn thế giới của chúng tôi:

3.1. Thực hiện hợp đồng vận chuyển cho các chuyến bay bạn đã đặt với chúng tôi và xử lý các chuyến đi của bạn

 1. Thực hiện đặt vé và sắp xếp lịch trình chuyến đi của bạn, chúng tôi cần phải xử lý hầu hết các thông tin nêu trên theo Điều kiện vận chuyển chung của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi cần tên và các thông tin nhận dạng khác để thực hiện đặt vé cho bạn, chuyển thông tin của bạn đến các văn phòng chi nhánh trên toàn thế giới để thực hiện dịch vụ vận chuyển hoặc để xác nhận đặt vé và thông báo cho bạn về trạng thái chuyến bay mới nhất, chúng tôi cần thông tin liên lạc của bạn.
  Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng chăm sóc dịch vụ, chúng tôi cần biết các yêu cầu y tế cụ thể của bạn để có thể hỗ trợ nếu cần thiết.
 2. Cung cấp dịch vụ trang web và Ứng dụng của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi sử dụng tên và thông tin chuyến bay khi bạn làm thủ tục lên máy bay qua trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, hoặc một số dịch vụ trực tuyến và Ứng dụng của chúng tôi cần biết vị trí của bạn. 

3.2. Duy trì quyền lợi hội viên Dynasty của bạn 

Để có thể mang đến cho bạn những dịch vụ và sản phẩm tốt hơn, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm việc cung cấp thông tin chi tiết của bạn cho tiếp viên hàng không hoặc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm được cá nhân hóa theo sở thích và đam mê của bạn. 
 

3.3. Hỗ trợ khách hàng 

Đối với mục đích hỗ trợ khách hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin liên lạc của bạn để phản hồi các câu hỏi và yêu cầu của bạn. Chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến việc lấy hành lý và hoãn chuyến bay. 
 

3.4. Cho mục đích tiếp thị 

Để cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo: 
 1. Cập nhật các tin tức, ưu đãi và khuyến mãi mới nhất liên quan đến dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. 
 2. Gửi thông tin về các dịch vụ lữ hành, ưu đãi thẻ tín dụng đồng thương hiệu, hàng hóa miễn thuế, rút thăm trúng thưởng, bảo hiểm du lịch, đặt phòng khách sạn và cho thuê xe của chúng tôi, v.v.
 3. Giới thiệu các ưu đãi đặc biệt được thiết kế riêng theo sở thích hoặc mối quan tâm của bạn, bao gồm đăng quảng cáo trên trang web của chúng tôi hoặc theo dõi các tương tác của bạn với các liên kết từ trang web của bên thứ ba đến trang web của chúng tôi. Thông tin chi tiết về các đối tác của chúng tôi cũng như các dịch vụ và sản phẩm do họ cung cấp, bạn có thể đăng ký bản tin hoặc thông tin liên lạc của chúng tôi và có thể tìm thấy trên trang web liên quan.
Chúng tôi có thể gửi các thông tin tiếp thị và khuyến mãi cho bạn qua bưu điện, tin nhắn, điện thoại, email, Ứng dụng, thông báo đẩy trên thiết bị di động hoặc các ứng dụng trực tuyến khác. Trong tình huống phù hợp và bắt buộc, chúng tôi cần có sự chấp thuận của bạn hoặc bạn có thể từ chối việc nhận các thông tin tiếp thị này, tại thời điểm chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn. 

3.5. Cho các dịch vụ cụ thể và thông tin khảo sát 

Để điều hành rút thăm may mắn, rút thăm trúng thưởng, nghiên cứu thị trường, phân tích thống kê và các hoạt động đặc biệt khác do chúng tôi thực hiện, bao gồm tiết lộ những người chiến thắng trong bất kỳ sự kiện nào như vậy, mời bạn tham gia khảo sát mức độ hài lòng sau khi bay với chúng tôi, sử dụng hồ sơ mua hàng phụ trợ của bạn hoặc phản hồi từ bảng câu hỏi (ví dụ: nâng hạng và thêm hành lý) để cải thiện việc sắp xếp dịch vụ của chúng tôi.
 

3.6. Cho mục đích an toàn và an ninh hàng không

Để đảm bảo an toàn và an ninh cho tất cả mọi người (bao gồm tất cả hành khách và tất cả nhân viên của chúng tôi) và thực hiện mọi hoạt động cần thiết trong trường hợp khẩn cấp. 
 

3.7. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi cũng như cho các mục đích pháp lý và quản lý 

Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi cũng như cho mục đích tuân thủ pháp luật, chẳng hạn như các yêu cầu điều tra về hàng không dân dụng, hải quan, ngoại giao, y tế công cộng, điều tra tư pháp và cảnh sát, xác minh và xử lý thanh toán, sàng lọc ngăn ngừa đặt vé giả mạo, v.v.

4. Tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba

Để xử lý các dịch vụ của bạn, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba như được nêu dưới đây. Một số bên thứ ba này có thể đặt trụ sở tại quốc gia hoặc khu vực khác với nơi cư trú của bạn.

4.1. Các nhà cung cấp dịch vụ hợp đồng phụ của chúng tôi và công ty con thuộc Tập đoàn China Airlines thay mặt cho chúng tôi:

Các nhà cung cấp dịch vụ du lịch và vận chuyển hàng hóa của chúng tôi hay nhà cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp liên quan đến du lịch cũng có thể thay mặt cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ: các đơn vị xử lý dưới mặt đất có nhiệm vụ hỗ trợ bạn làm thủ tục và lên máy bay, nhà điều hành phòng chờ sân bay, dịch vụ xe lăn sân bay.
 

4.2. Bên thứ ba hỗ trợ đặt vé và quản lý lịch trình chuyến đi của bạn: 

Khi bạn đặt vé cho chuyến bay hoặc mua dịch vụ của chúng tôi thông qua đại lý du lịch hoặc các bên thứ ba khác, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên này. 
 

4.3. Các đối tác liên chặng, liên danh và liên minh chiến lược của chúng tôi:

Để xử lý quy trình đặt vé và thực hiện hợp đồng vận chuyển cho chuyến bay bạn đã đặt, chúng tôi cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tác liên chặng, liên danh và liên minh chiến lược của chúng tôi.
 

4.4. Cơ quan chính phủ và các tổ chức quản lý: 

Để thực hiện các nghĩa vụ theo luật định của mình, chúng tôi cũng có thể được pháp luật yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ quan chính phủ và các tổ chức quản lý cho mục đích nhập cảnh, hải quan, an ninh biên giới. Ví dụ: luật pháp tại Hoa Kỳ, Pháp và các quốc gia khác yêu cầu chúng tôi phải tiết lộ giấy thông hành, lộ trình bay của bạn (Hồ sơ danh tính hành khách, "PNR") cho hải quan và các cơ quan nhập cảnh có liên quan.

5. Bảo mật và lưu trữ

5.1. Lưu trữ và bảo mật dữ liệu 

Tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn đều được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi hoặc các vị trí an toàn khác và chúng tôi áp dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật phù hợp đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp hiện hành (cụ thể là điều 32 của GDPR) để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn để đảm bảo mức độ bảo mật thích hợp và ngăn chặn dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, giả mạo, mất mát hoặc vi phạm khác. Chúng tôi cũng tuân thủ các chính sách và quy định bảo mật khi truy cập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân và hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn chỉ với những người cần sử dụng dữ liệu cho mục đích thu thập ban đầu và tổ chức đào tạo nhân viên bảo mật thường xuyên để tăng cường bảo vệ . 

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập ban đầu, mục đích kinh doanh hoặc pháp lý của chúng tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật.


5.2. Truyền dữ liệu quốc tế

Trụ sở chính của chúng tôi được đặt tại Đài Loan và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được truyền đến các cơ sở lưu trữ dữ liệu, nơi chúng tôi lưu giữ hồ sơ trung tâm của mình. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển đến các văn phòng chi nhánh trên toàn thế giới của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác (vui lòng tham khảo "Tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân với bên thứ ba" ở trên) ở Đài Loan và trên toàn thế giới liên quan đến việc chúng tôi thực hiện hợp đồng vận chuyển với bạn. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở các quốc gia hoặc khu vực nói trên. Theo tiền đề này, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các quốc gia hoặc khu vực khác với nơi cư trú của bạn, bao gồm cả những quốc gia hoặc khu vực có mức độ bảo vệ dữ liệu thấp hơn so với nơi cư trú của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để tuân thủ các yêu cầu đối với đường truyền quốc tế theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành. 

Nếu bạn là cư dân Liên minh châu Âu (EU), nơi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu ("EEA"), thì việc này được thực hiện trên cơ sở là cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng vận chuyển của chúng tôi với bạn hoặc việc chuyển tuân theo Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu ("SCC") về việc chuyển dữ liệu cá nhân sang các nước thứ ba.

Nếu bạn là cư dân Trung Quốc, nơi chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, thì việc này được thực hiện trên cơ sở việc đánh giá bảo mật được thực hiện theo Luật bảo vệ thông tin cá nhân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các luật/quy định có liên quan, hoặc các điều khoản hợp đồng mẫu do Cục Không gian mạng Trung Quốc ban hành được ký kết để chuyển giao, hoặc việc chuyển giao đó là cần thiết để thực hiện hợp đồng vận chuyển của chúng tôi với bạn.


5.3. Tiêu hủy dữ liệu 

Khi việc thu thập dữ liệu cá nhân của bạn đã đạt được mục đích đề ra hoặc hết thời hạn liên quan, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp hợp lý trên phương diện thương mại và thực tế về kỹ thuật để bảo đảm việc tiêu hủy hoặc ẩn danh dữ liệu cá nhân của bạn theo luật pháp hiện hành.


5.4. Cách bảo vệ bản thân

Internet là một công cụ giao tiếp toàn cầu mở trên toàn thế giới. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về tính bảo mật của việc truyền hoặc lưu trữ dữ liệu, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Khách hàng sẽ tự chịu rủi ro khi truyền bất kỳ dữ liệu nào. 

Bạn nên giữ đúng ID tài khoản, mật khẩu hội viên và các dữ liệu cá nhân khác và không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Vui lòng đăng xuất tài khoản Dynasty và tài khoản mạng xã hội của bạn (nếu bạn sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng nhập tài khoản Dynasty) sau khi sử dụng. Nếu bạn sử dụng máy tính công cộng hoặc dùng chung máy tính với người khác, vui lòng đăng xuất tài khoản Dynasty của bạn và đóng cửa sổ trình duyệt sau khi sử dụng để ngăn người khác lạm dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Ngoài ra, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc dữ liệu cá nhân của bạn bị đánh cắp trên một nền tảng không do chúng tôi quản lý.

6. Quyền lợi của bạn

Theo luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành, bạn có thể thực thi quyền lợi của bạn bằng cách cung cấp thông tin cần thiết để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và gửi mẫu đơn trực tuyến, hoặc liên hệ với văn phòng chi nhánh hoặc Văn phòng bảo vệ dữ liệu / Nhân viên bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi (vui lòng xem mục “Liên hệ với chúng tôi”) để thực thi quyền lợi của bạn.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cụ thể để giúp chúng tôi xác minh danh tính của bạn và xử lý yêu cầu của bạn. Nếu bạn cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ và ngăn chúng tôi xác minh danh tính thực của bạn hoặc chúng tôi không được pháp luật yêu cầu phải tuân theo yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu đúng đắn của bạn. 

Nếu chủ thể dữ liệu là hội viên Dynasty và muốn cập nhật dữ liệu cá nhân của họ hoặc rút lại chấp thuận của họ thì sau khi đăng nhập vào “Dịch vụ Dynasty Flyer”, bạn có thể nhấp vào “Account Profile” (Hồ sơ tài khoản) > “Update Personal Profile” (Cập nhật hồ sơ cá nhân) hoặc “Membership Account Deletion” (Xóa tài khoản hội viên) để thực hiện quyền của bạn.

 

6.1. Quyền truy cập và yêu cầu bản sao 

Bạn có quyền biết về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không. Nếu chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể truy cập vào dữ liệu đó dưới dạng bản sao. Đồng thời, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn một số thông tin cụ thể, chẳng hạn như cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và những người chúng tôi chia sẻ dữ liệu này. Chúng tôi có thể tính phí dịch vụ hợp lý khi bạn có nhu cầu truy cập dữ liệu theo quy định pháp luật hiện hành. Trong những trường hợp ngoại lệ, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cho bạn truy cập dữ liệu cá nhân của bạn và phản hồi theo quy định pháp luật hiện hành. Các tình huống đặc biệt (theo quy định pháp luật hiện hành) bao gồm: 
 1. Các cơ quan điều tra hoặc cơ quan chính phủ phản đối việc chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của bạn. 
 2. Theo những nhận định và đánh giá hợp lý của chúng tôi rằng việc cung cấp những thông tin này có thể gây trở ngại tới quyền lợi của người khác hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống hoặc an toàn của một người. 
 3. Thông tin được thu thập liên quan đến vi phạm hợp đồng, các hoạt động gian lận khả nghi hoặc hoạt động bất hợp pháp. 
 

6.2. Quyền bổ sung hoặc đính chính 

Bạn có quyền đính chính dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ. Chúng tôi sẽ đính chính dữ liệu cá nhân không chính xác theo yêu cầu của bạn. 
 

6.3. Quyền yêu cầu ngừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng 

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi quá trình thu thập đã đạt được mục đích đề ra hoặc hết thời hạn liên quan, trừ khi chúng tôi cần phải thực hiện việc thu thập hoặc sử dụng cho nhiệm vụ chính thức hoặc kinh doanh của chúng tôi, hoặc đã được bạn đồng ý bằng văn bản. 
 
Ngoài ra, bất cứ khi nào, bạn cũng đều có quyền phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị và quảng cáo. Bạn có thể thực thi quyền lợi của bạn để ngăn chặn quá trình xử lý bằng cách tuyên bố bạn không đồng ý với mục đích tiếp thị và quảng cáo tại thời điểm chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể phản đối mục đích tiếp thị và quảng cáo trực tiếp bất cứ khi nào trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý để phục vụ hoạt động này. Nếu bạn thực thi quyền này, chúng tôi sẽ không thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích tương tự. 
 

6.4. Quyền hạn chế xử lý 

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp cụ thể. Chúng tôi sẽ tạm dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian nhất định theo yêu cầu của bạn. Quyền này không ngăn cản chúng tôi tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn; chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi hạn chế được gỡ bỏ. 
 

6.5. Quyền hạn chế ra quyết định cá nhân tự động 

Chúng tôi có thể đánh giá các khía cạnh cá nhân nhất định để phân tích và dự đoán hoạt động bằng công cụ tự động. Bạn có quyền không tuân theo quyết định chỉ được tạo bởi công cụ tự động (bao gồm cả hồ sơ). 
 

6.6. Quyền xóa bỏ 

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa bỏ dữ liệu cá nhân của bạn trong những trường hợp sau đây: 
 1. Bạn tin rằng chúng tôi không còn cần phải giữ dữ liệu cá nhân của bạn nữa. 
 2. Chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự chấp thuận của bạn và bạn muốn rút lại chấp thuận của bạn và chúng tôi không có cơ sở nào khác để có thể xử lý dữ liệu đó. 
 3. Chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi và bạn phản đối quá trình xử lý này. 
 4. Bạn không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị và quảng cáo. 
 5. Bạn tin rằng chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp. 
Chúng tôi không thể xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần xử lý theo các yêu cầu dịch vụ và quyền xóa bỏ sẽ không được áp dụng theo luật/quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, chẳng hạn như thông tin du lịch có thời hạn lưu giữ theo luật định; hoặc các thông tin cần thiết để xử lý các vụ việc bồi thường, kiện tụng hoặc không kiện tụng.


6.7. Quyền đối với tính di động của dữ liệu 

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, phổ biến và có thể đọc được bằng máy và quyền truyền dữ liệu đó đến một bên khác trong trường hợp khả thi về mặt kỹ thuật.


6.8 Chọn không tham gia hoặc hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị

Tùy thuộc vào phạm vi chấp thuận của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp thông tin quảng cáo và dịch vụ được cá nhân hóa. Nếu bạn không muốn nhận các thông báo tiếp thị của chúng tôi, bạn có thể rút lại chấp thuận của bạn bất kỳ lúc nào theo bài viết này và thay đổi các tính năng liên quan trong Dịch vụ Dynasty Flyer bằng cách nhấp vào “Account Profile” (Hồ sơ tài khoản) > “eDM Subscribe/Unsubscribe” (Đăng ký / Hủy đăng ký eDM), hoặc sử dụng tính năng “Hủy đăng ký” trong email chúng tôi gửi hoặc Liên hệ với chúng tôi trực tuyến hoặc qua điện thoại. 
 
Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu bạn chọn hủy đăng ký hoặc chọn không tham gia tiếp thị, chúng tôi vẫn sẽ gửi cho bạn thông báo về chuyến đi của bạn với chúng tôi và bất kỳ dịch vụ nào khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn liên quan đến lịch trình chuyến đi của bạn. Nếu bạn là hội viên Dynasty, bạn cũng sẽ tiếp tục nhận được các đặc quyền và nghĩa vụ hội viên, bản tóm tắt tài khoản và các cập nhật dịch vụ của chúng tôi.


6.9. Quyền của người đã khuất

Trong trường hợp một thể nhân qua đời, nếu bạn là cư dân Trung Quốc và là người thân của hành khách đã qua đời của chúng tôi, vì lợi ích hợp pháp và chính đáng của họ, bạn có thể thực hiện các quyền truy cập, sao chép, sửa chữa và xóa dữ liệu cá nhân có liên quan của người chết, trừ khi người đã khuất có sắp xếp khác trước khi mất. Nếu bạn muốn thực hiện các quyền nói trên thay mặt cho người đã khuất, vui lòng cung cấp bằng chứng về danh tính của bạn và danh tính của người đã khuất, cũng như bằng chứng về mối quan hệ, chẳng hạn như giấy chứng tử của người đã khuất.

7. Bảo vệ dữ liệu của trẻ vị thành niên

7.1. Dưới đây là giới hạn độ tuổi (tính theo ngày lên máy bay) của những hành khách đặt vé máy bay của chúng tôi qua trang web, Ứng dụng CAL và các đại lý du lịch:

 1. Trẻ sơ sinh (dưới 2 tuổi): có thể mua vé cho trẻ sơ sinh không có ghế ngồi riêng. Để đặt chỗ cho trẻ sơ sinh có ghế ngồi riêng, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi.
 2. Trẻ em từ 2 đến 11 tuổi: những trẻ em này không thể đi một mình nếu không có hành khách trên 18 tuổi đi cùng. Nếu cần dịch vụ đặc biệt, vui lòng liên hệ với văn phòng chi nhánh gần nơi bạn cư trú để được hỗ trợ. Để biết thông tin chi tiết về các văn phòng chi nhánh trên toàn thế giới của chúng tôi, vui lòng xem tại đây. Trẻ vị thành niên không có người đi kèm mà chúng tôi chấp nhận là bất kỳ hành khách nhỏ tuổi nào từ 5 đến 12 tuổi và không đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ từ 18 tuổi trở lên trên cùng chuyến bay và hạng chuyến bay. Để đăng ký sử dụng dịch vụ này, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải ký vào "Mẫu đơn đồng ý và miễn trách nhiệm khi chuyên chở trẻ em không có người đi kèm" kèm theo bản sao danh tính và bằng chứng về mối quan hệ với trẻ vị thành niên không có người đi kèm, chẳng hạn như sổ hộ khẩu hoặc bản sao của sổ hộ khẩu.
 3. Thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi: những hành khách thanh thiếu niên này có thể đi một mình nhưng cần thị thực và các giấy tờ thông hành khác và thông báo cho các văn phòng chi nhánh có liên quan. Các hành khách khác đi cùng nhau không dưới 12 tuổi.
 4. Hành khách trên 18 tuổi: có thể đi một mình và đủ điều kiện đi cùng trẻ em dưới 12 tuổi.


7.2. Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên tuân theo các luật/quy định hiện hành. Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể phân biệt độ tuổi của những người truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn được coi là trẻ vị thành niên (theo luật nội địa địa phương của bạn hoặc các luật hiện hành khác), hãy nhớ đọc Chính sách và Tuyên bố này dưới sự hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ khác của bạn và nhận được sự đồng ý của họ trước khi sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi.

Đối với việc thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ chỉ xử lý hoặc sử dụng những dữ liệu này khi được pháp luật cho phép, thể hiện sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ khác hoặc cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ vị thành niên và đảm bảo thực hiện các biện pháp an ninh thích hợp. Nếu trẻ vị thành niên (theo quy định pháp luật hiện hành) đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ thì phụ huynh hoặc người giám hộ nên liên hệ với chúng tôi để xóa bỏ các dữ liệu cá nhân có liên quan và hủy đăng ký đối với trẻ vị thành niên.

Nếu chúng tôi phát hiện dữ liệu cá nhân được thu thập từ một trẻ vị thành viên mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân này và chấm dứt tài khoản của trẻ vị thành niên, nếu trẻ vị thành niên đó có tài khoản.

8. Thu thập địa chỉ IP

Địa chỉ Giao thức Internet (địa chỉ IP) là nhãn số được gán cho từng thiết bị kết nối với internet sử dụng Giao thức Internet để giao tiếp từ nhà cung cấp dịch vụ. Địa chỉ IP được thu thập khi bạn truy cập trang web, dịch vụ di động và Ứng dụng của chúng tôi. 

Mục đích của việc lưu trữ thông tin nhằm giúp chúng tôi quản lý bảo mật, phân tích cách trang web, dịch vụ dành cho thiết bị di động và Ứng dụng của chúng tôi tương tác với bạn.

9. Phân tích dữ liệu và ra quyết định tự động

Chúng tôi và các công ty liên kết hoặc các tổ chức hợp tác kinh doanh khác sẽ sử dụng dữ liệu được đề cập ở trên bao gồm nhưng không giới hạn ở khoản tiền giao dịch và lộ trình chuyến đi để lấy thông tin cụ thể nhằm quan sát hành vi của khách hàng và có thể gửi thông tin này cho các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để cung cấp các giao dịch và dịch vụ tốt hơn và cá nhân hóa hơn.

10. Cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi cần bạn giúp đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được cập nhật, đầy đủ và chính xác. Vui lòng thông báo với chúng tôi khi dữ liệu cá nhân của bạn có thay đổi. Nếu đã đăng ký tư cách hội viên Dynasty, bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn bất cứ khi nào. 

Thông tin đặt vé hoặc lộ trình bay có thể được tiết lộ với hải quan và các cơ quan nhập cảnh theo quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, dữ liệu cá nhân của bạn là thông tin rất quan trọng để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân lưu trong thông tin đặt vé hoặc lộ trình bay của bạn được cập nhật đầy đủ và chính xác. Do đó, đôi khi chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cập nhật dữ liệu cá nhân.

11. Cập nhật chính sách bảo mật và tuyên bố bảo mật

Đôi khi, chúng tôi sẽ sửa đổi Chính sách và Tuyên bố này và các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày đăng và phiên bản cập nhật sẽ thay thế phiên bản trước đó. Chúng tôi sẽ xuất bản Chính sách cập nhật trên www.china-airlines.com hoặc Ứng dụng, với phần ngày tháng được ghi kèm theo để bạn có thể biết chính xác lần cập nhật cuối cùng của Chính sách.

12. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc nhận xét nào liên quan đến Chính sách hoặc Tuyên bố này, vui lòng gửi mẫu đơn trực tuyến hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây tham khảo “Chính sách quyền riêng tư”:

China Airlines Limited
Data Protection Officer/Personal Information Protection Officer
No.1 Hangzhan S. Rd. Dayuan Dist.
Taoyuan City, 33758 Taiwan
DPO@china-airlines.com

Đối với bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi nào về đặt chỗ, vé hoặc các dịch vụ khác, bạn có thể Liên hệ với chúng tôi trực tuyến hoặc qua điện thoại, bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn. Nếu chủ thể dữ liệu là hội viên Dynasty và muốn cập nhật dữ liệu cá nhân của họ hoặc rút lại chấp thuận của họ thì sau khi đăng nhập vào “Dịch vụ Dynasty Flyer”, bạn có thể nhấp vào “Account Profile” (Hồ sơ tài khoản) > “Update Personal Profile” (Cập nhật hồ sơ cá nhân) hoặc “Membership Account Deletion” (Xóa tài khoản hội viên) để thực hiện quyền của bạn.

13. Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có chứa liên kết đến các trang web khác do bên thứ ba vận hành theo các điều khoản khác nhau về quyền riêng tư. Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi và truy cập các trang web khác, xin cẩn trọng và đọc kỹ các điều khoản về chính sách quyền riêng tư của các trang web đó. Chúng tôi không có quyền kiểm soát cũng như không đưa ra đảm bảo đối với thông tin gửi đến những trang web này.

Chính sách và Tuyên bố này được dịch từ Tiếng Trung và có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp phiên bản Tiếng Trung và phiên bản dịch của Chính sách và Tuyên bố này có sự không đồng nhất, phiên bản Tiếng Trung sẽ được ưu tiên áp dụng.Thông báo cho một số Cư dân Tiểu bang Hoa Kỳ: Quyền riêng tư của California

Thông báo cho Cư dân California: Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA)

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng California ("CCPA") cung cấp cho một số cư dân California các quyền sau đây. Nếu bạn là cư dân tại California, bạn có thể đưa ra một số yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Trong phạm vi áp dụng của CCPA, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp hiện hành đó.

1. Những thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Cư dân California có quyền biết thông tin cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập, tương ứng với các loại thông tin cá nhân sau đây: 

 • Thông tin nhận dạng: chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email, địa chỉ IP, tên tài khoản, số hộ chiếu, số ID Hội viên Dynasty, thông tin cookie hoặc các thông tin nhận dạng tương tự khác. 
 • Hồ sơ khách hàng: chẳng hạn như số điện thoại, địa chỉ thanh toán, thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc công việc. 
 • Thông tin nhân khẩu học: chẳng hạn như tuổi tác, giới tính, tình trạng sức khỏe, tình trạng hôn nhân hoặc khuyết tật. Loại thông tin này cũng sẽ được bảo vệ theo các đặc điểm phân loại theo luật/quy định hiện hành. 
 • Thông tin thương mại: chẳng hạn như các dịch vụ và sản phẩm bạn đã mua hoặc ý kiến mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi. 
 • Hoạt động Internet: chẳng hạn như kiểu duyệt web, lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và các thông tin khác được thu thập tự động. 
 • Suy luận: chẳng hạn như mối quan tâm, sở thích, yêu thích, xu hướng tâm lý và hành vi.


Để biết thêm thông tin về những gì chúng tôi thu thập, bao gồm biểu mẫu nguồn mà chúng tôi nhận thông tin và mục đích kinh doanh hoặc thương mại mà chúng tôi sử dụng các loại thông tin này, vui lòng tham khảo mục "Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn" và mục "Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân".

2. Quyền được biết

Trong phạm vi được luật pháp hiện hành yêu cầu, bạn có thể có quyền yêu cầu biết thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn trong 12 tháng trước, bao gồm danh sách các loại thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đã chia sẻ với một công ty khác vì mục đích kinh doanh. Đặc biệt, "quyền biết" có thể đòi hỏi bạn cung cấp những thông tin sau đây dựa trên các chi tiết trong yêu cầu của bạn: 

 • Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn. 
 • Các danh mục nguồn mà chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ đó. 
 • Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập hoặc bán thông tin cá nhân của bạn. 
 • Các thể loại bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho họ vì mục đích kinh doanh. 
 • Các phần thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi thu thập được về bạn.


Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xác minh và xác nhận tương ứng, và sẽ cố gắng tiết lộ cho bạn thông tin bạn yêu cầu.

3. Quyền xóa

Nếu luật pháp hiện hành cấp cho bạn quyền yêu cầu xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn. Sau khi chúng tôi nhận được, xác minh và xác nhận yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của bạn khỏi hồ sơ của chúng tôi và chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài của chúng tôi thực hiện hành động tương tự, trừ khi có trường hợp ngoại lệ được áp dụng.

Chúng tôi không thể xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi cần xử lý theo các yêu cầu dịch vụ và quyền xóa bỏ sẽ không được áp dụng theo luật/quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành, chẳng hạn như thông tin du lịch có thời hạn lưu giữ theo luật định; hoặc các thông tin cần thiết để xử lý các vụ việc bồi thường, kiện tụng hoặc không kiện tụng.

4. Quyền chọn không tham gia bán hàng: Không được bán thông tin cá nhân của tôi

Chúng tôi thường không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để lấy tiền. Tuy nhiên, trong phạm vi "bán" theo CCPA được hiểu là bao gồm việc chuyển giao hoặc truyền đạt thông tin cá nhân của một doanh nghiệp sang một doanh nghiệp khác hoặc một bên thứ ba theo cách truyền tải giá trị tới người nhận, ngay cả khi giá trị đó không phải là tiền tệ. Điều này có nghĩa là một số hoạt động công nghệ quảng cáo và chia sẻ thông tin cho các hoạt động kinh doanh thông thường có thể được coi là "bán" theo CCPA, chẳng hạn như việc tham gia vào một số mạng quảng cáo và quảng cáo trên các nền tảng truyền thông xã hội có thể cấu thành việc chia sẻ/sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho quảng cáo kỹ thuật số và một việc "bán" thông tin cá nhân theo CCPA, thậm chí không có trao đổi tiền.

Trong phạm vi áp dụng của CCPA và chúng tôi bán thông tin cá nhân của bạn theo định nghĩa thuật ngữ "bán" trong CCPA, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi dừng "bán" thông tin cá nhân của bạn bằng cách hoàn tất mẫu đơn trực tuyến. Bạn cũng có thể tham khảo mục "Liên hệ với chúng tôi" để biết thêm chi tiết.

5. Quyền không phân biệt đối xử

Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ không nhận bất kỳ sự đối xử mang tính phân biệt đối xử nào của chúng tôi đối với việc thực thi các quyền lợi của bạn. Cụ thể, việc này có nghĩa là chúng tôi sẽ không từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn, tính giá hoặc phí khác nhau, hoặc cung cấp mức độ dịch vụ hoặc chất lượng hàng hóa khác nhau.

6. Cách thực thi quyền riêng tư CCPA của bạn

Vui lòng điền vào mẫu đơn trực tuyến các thông tin cần thiết để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn, hoặc bạn có thể tham khảo mục “Liên hệ với chúng tôi” để thực thi các quyền lợi kể trên. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, vui lòng xác định loại yêu cầu mà bạn đang tìm kiếm để thực hiện và phạm vi của yêu cầu. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cụ thể để giúp chúng tôi xác minh danh tính của bạn và xử lý yêu cầu của bạn. Nếu bạn cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ và ngăn chúng tôi xác minh danh tính thực của bạn hoặc chúng tôi không được pháp luật yêu cầu phải tuân theo yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu đúng đắn của bạn. 

Nếu chủ thể dữ liệu là hội viên Dynasty và muốn cập nhật dữ liệu cá nhân của họ hoặc rút lại chấp thuận của họ thì sau khi đăng nhập vào “Dịch vụ Dynasty Flyer”, bạn có thể nhấp vào “Account Profile” (Hồ sơ tài khoản) > “Update Personal Profile” (Cập nhật hồ sơ cá nhân) hoặc “Membership Account Deletion” (Xóa tài khoản hội viên) để thực hiện quyền của bạn.