(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Mua hành lý ký gửi quá cước

Thông báo về hành lý quá cước trả trước
Hành lý quá cước trả trước

Thông báo về hành lý quá cước trả trước

  • Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2022, hành lý quá cước trả trước theo hệ kiện có thể được giảm giá 10%. (Giảm giá này không áp dụng cho hành lý quá cước trả trước theo hệ cân.)
  • Đối với những hành khách có vé theo hệ cân được xuất vào/trước ngày 01 tháng 8 năm 2022, dịch vụ tính phí hành lý trả trước được cung cấp qua trang web của CI đã bị dừng vào/sau ngày 02 tháng 8 năm 2022. Những hành khách này vẫn được phép thanh toán trước phí hành lý quá cước qua tất cả các văn phòng chi nhánh / quầy bán vé của CI hoặc thanh toán phí hành lý quá cước tại quầy sân bay vào ngày bay mà không được giảm giá.
  • Đối với vé ban đầu được xuất tại Canada, phí quá cước trả trước được thanh toán qua trang web chính thức của CI cho toàn bộ hành trình sẽ được chuyển đổi từ đô la Canada sang loại tiền thanh toán nếu nó được thực hiện bằng loại tiền không phải đô la Canada.

Hành lý quá cước trả trước (Đô la Mỹ) (Áp dụng cho vé xuất trước/vào ngày 01 tháng 08 2022 theo Hệ cân)
Hành lý quá cước trả trước (Đô la Mỹ) (Áp dụng cho vé theo hệ kiện)
Hành lý quá cước trả trước (Đô la Canada) Chỉ áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ Canada (Áp dụng cho vé xuất trước/vào ngày 01 tháng 08 2022 theo Hệ cân)
Hành lý quá cước trả trước (Đô la Canada) Chỉ áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ Canada (Áp dụng cho vé theo hệ kiện)
Thông báo về hành lý quá cước trả trước
Thông báo về hành lý quá cước trả trước

 Tôi đã đọc kỹ nội dung liên quan đến hành lý ký gửi quá cước trả trước và đồng ý với các điều khoản và điều kiện liên quan.