(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Mua hành lý ký gửi quá cước

Thông báo về hành lý quá cước trả trước

Thông báo về hành lý quá cước trả trước

Có hiệu lực vào/sau ngày 15 tháng 12 năm 2021, hành lý quá cước trả trước có thể được giảm giá 10%.

Hành lý quá cước trả trước (Đô la Mỹ)
Hành lý quá cước trả trước (Đô la Canada) : Chỉ áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ Canada
Thông báo về hành lý quá cước trả trước
Thông báo về hành lý quá cước trả trước

 Tôi đã đọc kỹ nội dung liên quan đến hành lý ký gửi quá cước trả trước và đồng ý với các điều khoản và điều kiện liên quan.