(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Hàng lý quá cước

Phí hành lý quá cước(Số tiền thu thực tế được tính dựa trên tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ vào ngày khởi hành.)

Phí hành lý quá cước(Số tiền thu thực tế được tính dựa trên tỷ giá hối đoái của đồng nội tệ vào ngày khởi hành.)

Phí hành lý quá cước (Đô la Mỹ) (Áp dụng cho vé theo hệ kiện)
Phí hành lý quá cước (Đô la Canada) Chỉ áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ Canada (Áp dụng cho vé theo hệ kiện)
Phí hành lý quá cước (Đô la Mỹ) (Áp dụng cho vé được xuất với hạn mức hành lý miễn phí dựa trên hệ thống trọng lượng của CI hoặc bởi các hãng vận chuyển đối tác liên danh của chúng tôi)
Phí hành lý quá cước (Đô la Canada) Chỉ áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ Canada (Áp dụng cho vé được xuất với hạn mức hành lý miễn phí dựa trên hệ thống trọng lượng của CI hoặc bởi các hãng vận chuyển đối tác liên danh của chúng tôi)
Đối với lộ trình của hành khách bao gồm cả điểm dừng trên đường bay, phí hành lý quá cước cho chặng CI/AE trở đi tiếp theo điểm dừng phải được tính theo phí hành lý quá cước được công bố cho chặng bay và ngày bay của chặng đó.
Hành lý quá cỡ/quá cân

Phí đối với hành lý quá cỡ/quá cân:

Bất kỳ hành lý ký gửi nào (trừ thú nuôi/dụng cụ/thiết bị thể thao) sẽ được coi là quá cỡ/quá cân nếu tổng kích thước và/hoặc trọng lượng của hành lý đó vượt quá giới hạn quy định trong hạn mức hành lý miễn phí. Bảng phí bổ sung sau đây sẽ được áp dụng cho hành lý quá cỡ/quá cân đó.
Để vận chuyển thú nuôi/dụng cụ/thiết bị thể thao dưới dạng hành lý ký gửi, vui lòng tham khảo các phần khác về Hành lý đặc biệtThú nuôi trên trang web này để biết chi tiết.


Phí bổ sung

(Số tiền thu thực tế được tính dựa trên tỷ giá hối đoái nội tệ của ngày khởi hành.)

Quá cân :
Ngoài phí hành lý quá cước, nếu trọng lượng của bất kỳ một kiện hành lý ký gửi nào vượt quá hạn mức hành lý ký gửi, phí hành lý quá cước sau đây sẽ được áp dụng dựa trên trọng lượng của từng hành lý riêng lẻ.
 • Trên 23 kg (50 lb) ở hạng phổ thông/hoặc trên 28 kg (61 lb) ở hạng phổ thông cao cấp nhưng dưới 32 kg (70 lb): 0,5 kiện của tỷ lệ phí hành lý quá cước sẽ được áp dụng. (Không áp dụng cho hành khách giữ vé theo hệ cân được xuất ban đầu trước/vào ngày 01 tháng 08 năm 2022)
 • Trên 32 kg (70 lb) nhưng dưới 45 kg (100 lb): 3 kiện của tỷ lệ phí hành lý quá cước sẽ được áp dụng. Cần có sự chấp thuận trước của China Airlines trước khi khởi hành chặng bay mà hành lý quá cân sẽ được vận chuyển.
 • Trên 45 kg (100 lb): Không thể được chấp nhận dưới dạng hành lý ký gửi và chỉ được vận chuyển dưới dạng hàng hóa.

Quá cỡ:
 • Tổng kích thước vượt quá 158 cm (62 inch) nhưng không vượt quá 203 cm (80 inch): 0,5 kiện của tỷ lệ phí hành lý quá cước sẽ được áp dụng
 • Tổng kích thước vượt quá 203 cm (80 inch): 1 kiện của tỷ lệ phí hành lý quá cước sẽ được áp dụng
 • Tổng kích thước vượt quá 292 cm (115 inch): Nên áp dụng mức phí hành lý quá cước 2 kiện và có thể được chấp nhận dưới dạng hành lý ký gửi nếu còn chỗ trống trong khoang chở hàng trên chuyến bay.
Phí đối với hành lý quá cỡ/quá cân: Tất cả các khoản phí bằng Đô la Canada chỉ áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ Canada
Hành lý quá cước trả trước

Thông báo về hành lý quá cước trả trước

 • Đối với vé ban đầu được xuất tại Canada, phí quá cước trả trước được thanh toán qua trang web chính thức của CI cho toàn bộ hành trình sẽ được chuyển đổi từ đô la Canada sang loại tiền thanh toán nếu nó được thực hiện bằng loại tiền không phải đô la Canada.

Hành lý quá cước trả trước (Đô la Mỹ) (Áp dụng cho vé theo hệ kiện)
Hành lý quá cước trả trước (Đô la Canada) (Áp dụng cho vé xuất theo hệ kiện)

Hành lý quá cước trả trước có thể được giảm giá 15%.

 1. Điều khoản và điều kiện:
  (1) Vé mà bạn giữ phải do China Airlines (297) hoặc Mandarin Airlines (803) xuất (không áp dụng cho vé dành cho trẻ sơ sinh). Dịch vụ này chỉ áp dụng cho vé đặt trên các chuyến bay quốc tế do CI/AE vận hành hoặc các chuyến bay quốc tế liên danh song phương của CI/AE. Dịch vụ này không áp dụng cho toàn bộ hành trình nếu chuyến bay nối tiếp của bạn do hãng hàng không khác vận hành. Hành khách giữ hai vé riêng biệt trong suốt hành trình đi lại sẽ phải thực hiện hai khoản thanh toán riêng cho dịch vụ này theo chặng bay trên vé tương ứng.
  (2) Hạn mức hành lý quá cước trả trước phải do chính hành khách sử dụng. Hành khách không được phép kết hợp hoặc chuyển nhượng hạn mức hành lý.
  (3) Các quy định và mức phí khác nhau áp dụng cho hành lý đặc biệt, chẳng hạn như hành lý quá khổ, quá cân, dụng cụ thể thao, thú nuôi và hành lý xách tay, không đủ điều kiện hưởng hạn mức hành lý quá cước trả trước.
  (4) Dịch vụ trực tuyến cho hạn mức hành lý quá cước trả trước không được cung cấp cho các tình huống sau đây:
  Đối với trường hợp khởi hành hoặc đến sân bay: Trung Quốc đại lục: Phúc Châu, Ninh Ba, Vô Tích
 2. Thời gian mua trực tuyến áp dụng: sau khi mua vé và tối đa 4 giờ trước giờ khởi hành dự kiến của chuyến bay.
 3. Các giới hạn mua hành lý quá cước: Mỗi hành khách (không bao gồm trẻ sơ sinh không có ghế ngồi) chỉ được phép mua một hành lý quá cước trả trước cho mỗi chặng. Số kiện hành lý tối đa được phép cho giao dịch mua nói trên là 5 và giới hạn trọng lượng cho mỗi kiện hành lý thay đổi tùy theo hạng lên máy bay thực tế trên chặng bay tương ứng.
 4. Thay đổi và hoàn tiền: Sau khi hoàn tất giao dịch mua, hành khách có thể thay đổi ngày đi và chuyến bay (chỉ trên cùng một điểm khởi hành và điểm đến). Nếu phí hành lý quá cước trả trước không được sử dụng hết thì có thể được hoàn trả miễn phí. Vui lòng hoàn trả qua kênh mua hàng ban đầu trong vòng 2 năm kể từ ngày mua. Khi phí hành lý quá cước trả trước đã được sử dụng và nếu hành lý thực tế khi làm thủ tục lên máy bay nhỏ hơn hạn mức hành lý trả trước ban đầu thì hạn mức hành lý miễn cước chưa sử dụng còn lại sẽ không được hoàn lại hoặc sử dụng trên các chuyến bay tiếp theo hoặc chuyến bay thay thế.

 • Tất cả các quy định vận chuyển khác của hãng hàng không này sẽ được áp dụng cho Dịch vụ hành lý quá cước trả trước.
 • China Airlines bảo lưu quyền diễn giải, sửa đổi hoặc hủy các điều khoản đã đề cập ở trên bất kỳ lúc nào

Home > Chuyến bay > Chuẩn bị cho chuyến bay > Hành lý >