(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Đổi dặm bay cho hành lý quá cước

Quy trình đổi thưởng

Các hội viên bay trên chuyến bay của China Airlines hoặc Mandarin Airlines có thể đổi số dặm bay khả dụng của mình tại quầy làm thủ tục tại sân bay để thanh toán một phần hoặc toàn bộ phí hành lý quá cước nếu hành lý làm thủ tục của họ vượt quá hạn mức quy định về hành lý. Hội viên đủ điều kiện phải hoàn thành “Thư chấp thuận khấu trừ dặm bay” để ủy quyền việc khấu trừ số dặm bay. 

Số dặm bay được sử dụng để đổi lấy hành lý quá cước được tính theo đơn vị 1 kg và số dặm đổi thưởng yêu cầu trên mỗi kilo phụ trội được tổng kết như sau:

Số dặm bay yêu cầu đối với phân khu

Mô tả số dặm bay yêu cầu đối với phân khu
Chặng bay (theo phân khu)Đơn vị trọng lượng hành lý quá cướcSố dặm yêu cầu
Giữa hai điểm trong Châu Á (không bao gồm DEL/RGN) v.v.1 kg1.200 dặm
TWN/DEL v.v.1 kg4.400 dặm
TWN/RGN v.v.1 kg2.400 dặm
TWN/AUS v.v.
1 kg4.400 dặm
TWN/EUR v.v.
1 kg8.800 dặm
Ghi chú: Ví dụ trong khu vực SIN/NRT, 1 kg E/B sẽ được tính phí bằng 2.400 dặm vì khu vực này bao gồm hai phân khu là SIN/TPE (1.200 dặm/ 1 kg E/B) và TPE/NRT (1.200 dặm/ 1 kg E/B).

Lưu ý quan trọng:

  • Đặc quyền này chỉ áp dụng với hành lý làm thủ tục trên những chuyến bay do China Airlines hoặc Mandarin Airlines điều hành toàn bộ từ điểm khởi hành đến điểm đến (cũng áp dụng với phân khu TWN/HKG của chặng bay khởi hành từ Đài Loan, dừng tại Hồng Kông và kéo dài tới Trung Quốc đại lục). Các chuyến bay chung mã không do China Airlines hoặc Mandarin Airlines điều hành và các chuyến bay được thuê toàn bộ không nằm trong đặc quyền này.
  • Đổi dặm bay cho hành lý quá cước được tính theo đơn vị 1 kg (hệ cân) / 1 kiện (hệ kiện).
  • Hạn mức hành lý cho hệ kiện của Hạng Phổ Thông Cao Cấp và Hạng Phổ Thông lần lượt là 28 kg và 23 kg. Trong trường hợp trọng lượng của mỗi kiện vượt quá 23 kg nhưng dưới 32 kg, hành khách phải trả phí là 1.000 TWD cho trọng lượng dư thừa và hội viên có thể thanh toán bằng 8.000 dặm bay để thay thế.
  • Đặc quyền này không thể hoàn lại khi đã đổi dặm bay và ký gửi hành lý. Chỉ trong trường hợp xảy ra hiện tượng bất thường về chuyến bay khiến khách hàng đã làm thủ tục phải hủy chuyến bay hoặc chuyển sang hãng hàng không khác thì số dặm đã đổi sẽ được hoàn lại. Đặc quyền đổi dặm bay cho hành lý quá cước không áp dụng với hội viên chuyển sang hãng hàng không khác.
Home > Hội viên > Đổi dặm bay >