(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Đổi dặm bay cho hành lý quá cước

Quy trình đổi thưởng

Các hội viên bay trên chuyến bay của China Airlines hoặc Mandarin Airlines có thể đổi số dặm bay khả dụng của mình tại quầy làm thủ tục tại sân bay để thanh toán một phần hoặc toàn bộ phí hành lý quá cước nếu hành lý làm thủ tục của họ vượt quá hạn mức quy định về hành lý. Hội viên đủ điều kiện phải hoàn thành “Thư chấp thuận khấu trừ dặm bay” để ủy quyền việc khấu trừ số dặm bay. 

Nhân viên sân bay sẽ thu phí hành lý quá cước dựa trên hệ thống hạn mức hành lý miễn phí ghi trên vé của bạn (hệ cân hoặc hệ kiện). Đối với hệ cân, 1 đơn vị bằng 1kg; đối với hệ kiện, 1 đơn vị tương đương với 1 kiện. Vui lòng tham khảo biểu đồ bên dưới để biết số dặm bay cần thiết để bay từ và đến từng vùng:

Hệ kiện: Số dặm bắt buộc đối với hành lý quá cước

Số dặm bayHệ kiện (mỗi kiện)
Hệ kiện (mỗi kiện)GiữaĐÀI LOANVùng 1Vùng 2Vùng 3Vùng 4
ĐÀI LOAN16.400 dặm22.400 dặm27.200 dặm30.000 dặm
Vùng 116.400 dặm22.400 dặm27.200 dặm30.000 dặm33.200 dặm
Vùng 222.400 dặm27.200 dặm30.000 dặm (A)33.200 dặm34.400 dặm
Vùng 327.200 dặm30.000 dặm33.200 dặm--
Vùng 430.000 dặm33.200 dặm34.400 dặm--

Vùng 1: Nhật Bản / Hàn Quốc / Palau / Guam / Hồng Kông / Trung Quốc / Philippines / Thái Lan / Malaysia / Singapore / Indonesia / Việt Nam / Campuchia
Vùng 2: Myanmar / Úc / New Zealand / Ấn Độ
Vùng 3: Los Angeles / Ontario / San Francisco / Vancouver / Hawaii / Châu Âu
Vùng 4: New York
 
Ghi chú
A. Các khu vực giữa Úc và New Zealand sẽ bị tính phí 7.600 dặm mỗi kiện
B. Hạn mức hành lý miễn phí theo hệ kiện của hạng phổ thông cao cấp là 28kg (61lb) và của hạng phổ thông là 23kg (50lb). Nếu hành lý của bạn vượt quá hạn mức hành lý miễn phí nhưng dưới 32kg (70lb), mức phí hành lý quá cước là 0,5 kiện sẽ được áp dụng và hội viên có thể thanh toán bằng dặm bay.
Hệ cân: Số dặm bắt buộc đối với hành lý quá cước (Áp dụng cho vé xuất trước/vào ngày 01 tháng 08 2022 theo Hệ cân)

Lưu ý quan trọng:

  • Đặc quyền này chỉ áp dụng cho các vé được đặt trên các chuyến bay quốc tế do CI/AE vận hành hoặc các chuyến bay quốc tế liên danh của CI/AE. Dịch vụ này không áp dụng cho toàn bộ hành trình nếu chuyến bay nối tiếp của bạn do hãng hàng không khác vận hành. Các chuyến bay liên danh không do China Airlines hoặc Mandarin Airlines vận hành và các chuyến bay được thuê toàn bộ không nằm trong đặc quyền này.
  • Đổi dặm bay cho hành lý quá cước được tính theo đơn vị 1 kg (hệ cân) / 1 kiện (hệ kiện).
  • Hạn mức hành lý miễn phí theo hệ kiện của hạng phổ thông cao cấp là 28kg (61lb) và của hạng phổ thông là 23kg (50lb). Nếu hành lý của bạn vượt quá hạn mức hành lý miễn phí nhưng dưới 32kg (70lb), mức phí hành lý quá cước là 0,5 kiện sẽ được áp dụng và hội viên có thể thanh toán bằng dặm bay.
  • Đặc quyền này không thể hoàn lại khi đã đổi dặm bay và ký gửi hành lý. Chỉ trong trường hợp xảy ra hiện tượng bất thường về chuyến bay khiến khách hàng đã làm thủ tục phải hủy chuyến bay hoặc chuyển sang hãng hàng không khác thì số dặm đã đổi sẽ được hoàn lại. Đặc quyền đổi dặm bay cho hành lý quá cước không áp dụng với hội viên chuyển sang hãng hàng không khác.
Home > Hội viên > Đổi dặm bay >