ภาพรวมเว็บไซต์
3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง เพิ่มเติม
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

คุณต้องการเดินทางไปที่ใด

คุณต้องการเดินทางไปที่ใด

คุณต้องการเดินทางไปเมื่อใด

ผู้ที่ต้องการเดินทางมีจำนวนเท่าใด

เลือกท่าอากาศยานของคุณ
วันที่
ต้นทาง ต้นทาง {{filghtsearch.date | date:'d MMM, yyyy'}} เที่ยวเดียว - ย้อนกลับ ย้อนกลับ

ข้อผิดพลาดPlease select travel dates

เลือกประเภทของการเดินทาง
เราขอขอบคุณ
แขก
{{calPassengers()}} ผู้โดยสาร /{{filghtsearch.travelValue}}
การเลือกผู้โดยสาร
Click to know more
Click to know more
Click to know more

ขออภัย จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน (รวมทารก)

ขออภัย จำนวนผู้ใหญ่ทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน

ขออภัย จำนวนเด็กทั้งหมดต้องไม่เกิน 8 คน

ขออภัย จำนวนผู้โดยสารทารกต้องไม่เกินจำนวนของผู้โดยสารผู้ใหญ่

คุณต้องการเดินทางอย่างไร
โปรดเลือกชั้นโดยสารของคุณ
ต้องการใช้รหัสโปรโมชันหรือไม่ Click to know more

{{promoWarning}}

  • {{errorMsg}}

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่ หลายเมืองและแวะพัก

พร้อมสำหรับ
การพบกันครั้งใหม่

ไต้หวัน

ประเทศญี่ปุ่น

Discover all Destinations

สิ่งที่เสนอปัจจุบัน

สิ่งที่เสนอปัจจุบัน

สัมผัสประสบการณ์
China Airlines