(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content
สอบถามการจองเที่ยวบิน เช็คอินออนไลน์ สถานะของเที่ยวบิน
จองเที่ยวบินของคุณ

เลือกประเภทของการเดินทาง หลายเมือง / แวะพัก
  • {{errorMsg.Msg}}
เลือกท่าอากาศยานของคุณ
เลือกวันที่ของคุณ

DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY {{filghtsearch.date | date:' d MMM, yyyy'}}

DD/MM/YYYY DD/MM/YYYY

โปรดเลือกวันเดินทางของคุณ

{{topBarDateSelector.errorMessage}}

  • {{errorMsg.Msg}}

โปรดเลือกวันเดินทางของคุณ
{{calPassengers()}} ผู้โดยสาร
เพิ่มแขก
ผู้ใหญ่ (12+)
เด็ก (2-11)
ทารก (0-2)
*จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน (รวมทารก)<br/>*CI จะไม่ให้บริการนี้สำหรับผู้โดยสารอายุระหว่าง 5-14 ปีที่เดินทางโดยลำพัง หากแผนการเดินทางของเขา/เธอเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินของ KL (KLM Royal Dutch Airlines) และ DL (Delta Airlines) โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ <a href="https://www.china-airlines.com/sea/th/fly/prepare-for-the-fly/special-assistance/other-special-needs" target="_blank">"ผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง"</a>

ขออภัย จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน (รวมทารก)

ขออภัย จำนวนผู้ใหญ่ทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน

ขออภัย จำนวนคนหนุ่มสาวทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน

ขออภัย จำนวนเด็กทั้งหมดต้องไม่เกิน 8 คน

ขออภัย จำนวนผู้โดยสารทารกต้องไม่เกินจำนวนของผู้โดยสารผู้ใหญ่

ต่อ

ขออภัย จำนวนผู้โดยสารทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน (รวมทารก)

ขออภัย จำนวนผู้ใหญ่ทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน

ขออภัย จำนวนคนหนุ่มสาวทั้งหมดต้องไม่เกิน 9 คน

ขออภัย จำนวนเด็กทั้งหมดต้องไม่เกิน 8 คน

ขออภัย จำนวนผู้โดยสารทารกต้องไม่เกินจำนวนของผู้โดยสารผู้ใหญ่

  • {{errorMsg.Msg}}
{{filghtsearch.travelValue}}
  • {{errorMsg.Msg}}
โค้ดส่วนลด
  • {{errorMsg.Msg}}
ใส่หมายเลขคอร์ปอเรท
  • {{errorMsg.Msg}}
  • {{errorMsg.Msg}}
พร้อมสำหรับ
การพบกันครั้งใหม่
บริการเสริม
สัมผัสประสบการณ์
CHINA AIRLINES

ข้อเสนออื่นๆ