(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Sơ đồ chỗ ngồi

A350-900

A321neo

Nhấp vào đây để xem Sơ đồ chỗ ngồi của A321neo

A350-900

A350-900

Nhấp vào đây để xem Sơ đồ chỗ ngồi của A350-900
Các chuyến bay đến/đi từ Rome(CI75/CI76) và Singapore(CI753/CI754), nhấp vào đây để xem Sơ đồ chỗ ngồi của A350-900

777-300ER

777-300ER

Nhấp vào đây để xem Sơ đồ chỗ ngồi của Boeing 777-300ER

Sơ đồ chỗ ngồi A330-300

A330-300

Nhấp vào đây để xem Sơ đồ chỗ ngồi của Airbus A330-300

737-800

737-800

Nhấp vào đây để xem Sơ đồ chỗ ngồi của Boeing 737-800

Home > Chuyến bay > Trên máy bay > Đội bay >