(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Tải về

Tên tập tin

Tải về

Mẫu đơn xin tham gia Chương trình Dynasty Flyer
Mẫu đơn dành cho hội viên thi hành quyền dữ liệu cá nhân
Mẫu đơn ghi lại việc đổi thưởng/số dặm của hội viên
Thư ủy quyền quyền dữ liệu cá nhân của Hội viên Chương trình DFP
Mẫu đơn xin chuyển nhượng phần thưởng Dynasty Flyer
Mẫu đơn đăng ký kích hoạt dịch vụ chuyển nhượng phần thưởng Dynasty Flyer trực tuyến