1 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích
Main Content

Tải về hướng dẫn dành cho hội viên

Tên tập tin

Tải về

Tải về Hướng dẫn dành cho hội viênPdf
Mẫu đơn dành cho Hội viên Chương trình Dynasty FlyerPdf
Mẫu đơn dành cho hội viên thi hành quyền dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 12 tháng 10 năm 2015, hội viên Chương trình Dynasty Flyer nên sử dụng mẫu này khi thay đổi thông tin tuân theo Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân.Pdf
Mẫu đơn ghi lại việc đổi thưởng/số dặm của hội viênPdf
Áp dụng quyền dữ liệu cá nhân của Hội viên Chương trình DFPPdf
Mẫu đơn xin chuyển nhượng phần thưởng Dynasty FlyerPdf
Mẫu dịch vụ chuyển nhượng phần thưởng Dynasty Flyer trực tuyếnPdf