(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

SkyPriority


Từ năm 2012, China Airlines đã làm việc với SkyTeam để cung cấp dịch vụ SkyPriority trên toàn thế giới. Ký hiệu "SkyPriority" hiển thị đã được cài đặt tại các ga sân bay China Airlines. Các thẻ lên máy bay của tất cả hành khách hạng thương gia cao cấp, hành khách hạng thương gia và hội viên SkyTeam Super Elite đều có logo "SkyPriority". Biểu tượng này cho phép họ tận hưởng nhiều dịch vụ ưu tiên và nhiều dịch vụ VIP.

Nội dung dịch vụ SkyPriority

  • Làm thủ tục ưu tiên
  • Làm thủ tục hành lý ưu tiên 
  • Dịch vụ quầy vé ưu tiên tại sân bay
  • Dịch vụ quầy quá cảnh ưu tiên 
  • Dịch vụ kiểm tra an ninh ưu tiên tại sân bay được chỉ định 
  • Dịch vụ kiểm tra giấy tờ ưu tiên tại sân bay được chỉ định
  • Ưu tiên lên máy bay (theo thông báo lên máy bay của hãng hàng không)
  • Nhận hành lý ưu tiên


Dịch vụ làm thủ tục, lên máy bay và nhận hành lý ưu tiên SkyPriority hiện có ở tất cả các sân bay. Để biết thông tin chi tiết về các dịch vụ SkyPriority khác hiện có tại các ga sân bay China Airlines (tùy thuộc vào quy định vận hành và cơ sở vật chất sân bay).

Home > Chuyến bay > Tại sân bay >