(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content
}

{{headerTitle}}

{{headerSubTitle}}

Truy vấn

Vui lòng nhập mã định vị hồ sơ để truy xuất thông tin đặt vé của bạn

Thông tin đặt vé

LỗiVui lòng nhập họ

Lỗi:Vui lòng nhập họ hợp lệ

LỗiVui lòng nhập tên

Lỗi:Vui lòng nhập tên hợp lệ.

LỗiVui lòng nhập mã định vị hồ sơ/Mã số vé

LỗiVui lòng nhập mã định vị hồ sơ 6 chữ số/Mã số vé 13 chữ số.

Lỗi Vui lòng xác nhận bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản sử dụng

Lưu ý

  1. Nếu mã số đặt chỗ của bạn dành cho hai hành khách trở lên, vui lòng chỉ nhập tên của một hành khách.
  2. Tạm thời hệ thống không hỗ trợ thay đổi chỗ ngồi sau khi đã chọn chỗ. Xin Quý khách thông cảm và vui lòng liên hệ với trung tâm khách hàng để được hỗ trợ. 
  3. Nếu vé của bạn được phát hành trước ngày 02 tháng 10 năm 2019 nhưng không có xác nhận đặt chỗ, vui lòng liên hệ với Trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc bất kỳ quầy văn phòng chi nhánh ở địa phương nào của chúng tôi để được hỗ trợ.