(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Điểm nổi bật của chương trình khuyến mãi

Bạn đang tìm kiếm thêm cảm hứng? Nhận tất cả các ưu đãi đặc biệt chỉ bằng một lần nhấp chuột!
Khám phá nhiều ưu đãi hơn với China Airlines.

Ưu đãi hiện tại

Bạn đã sẵn sàng cho những nguồn cảm hứng mới chưa? 

Hãy lên kế hoạch du lịch và khám phá các điểm đến này cùng với China Airlines!


Ưu đãi dành cho hội viên

Khuyến mãi dành riêng cho hội viên, chỉ dành cho bạn!