3 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích
Main Content

Cam kết dịch vụ

Theo yêu cầu của Bộ Giao thông Hoa Kỳ (DOT) 14 CFR phần 259.5. , chúng tôi thực hiện các cam kết dịch vụ sau cho khách hàng đến/đi từ Hoa Kỳ.

Thông báo giá vé thấp nhất hiện có

Bạn có thể mua vé máy bay của China Airlines (CAL) qua trang web CAL, trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc quầy vé. Khi bạn hỏi thông tin về giá vé qua một trong số những kênh bán hàng này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn giá vé thấp nhất mà các kênh bán hàng khác của CAL cung cấp. Cam kết này không áp dụng với giá vé được cung cấp trên trang web hoặc từ các kênh bán hàng khác của đại lý du lịch hay từ nguồn cung ứng khác.

Thông báo kịp thời trường hợp xác nhận bay trễ, hủy chuyến và đổi hướng bay

Thông tin mới nhất về trạng thái chuyến bay của CAL được cung cấp ở khu vực cửa ra máy bay (chỉ áp dụng với các chuyến bay trong ngày), trong phần "Trạng thái chuyến bay" trên trang web CAL hoặc qua trung tâm dịch vụ khách hàng của CAL. Với các chuyến bay có lịch trình khởi hành trong vòng 7 ngày, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin đã cung cấp trong 30 phút sau khi chúng tôi xác nhận tình huống bất thường về chuyến bay (chẳng hạn như hủy chuyến, bay trễ 30 phút trở lên hoặc đổi hướng bay).  Ngoài ra, nếu bạn đã đăng ký dịch vụ thông báo tình huống bất thường về chuyến bay của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết trong vòng 30 phút sau khi chúng tôi xác nhận bất kỳ tình huống bất thường nào về chuyến bay.

Giao hành lý kịp thời

Chúng tôi cố gắng đảm bảo giao hành lý đã ký gửi đến bạn kịp thời.  Giao hành lý muộn thường xảy ra do chuyến bay nối tiếp bị bỏ lỡ tại điểm chuyển tiếp; trong trường hợp đó, hành lý thông thường sẽ được vận chuyển trên chuyến bay kế tiếp.  Nếu hành lý của bạn bị giao trễ, vui lòng báo cáo sự cố với CAL hoặc hãng hàng không vận chuyển trước khi rời sân bay và hoàn thành Báo cáo sự cố bất thường về tài sản (PIR) để hãng hàng không có thể tìm hành lý của bạn bằng cách tìm kiếm hành lý trong hệ thống theo dõi hành lý theo thông tin hành lý mà bạn cung cấp.   Chúng tôi cũng sẽ cố gắng với nỗ lực hợp lý để tìm lại hành lý gặp sự cố cho bạn trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, chúng tôi có thể mất nhiều thời gian để giao hành lý đến bạn do nhiều yếu tố khác nhau (chẳng hạn như chuyến bay dài, tần suất bay và thủ tục hải quan và an ninh tại sân bay). Nếu bạn dự định tự lấy hành lý tại sân bay sau khi nhận được thông báo hành lý của bạn đã đến nơi, vui lòng liên hệ với văn phòng sân bay tại địa phương để chúng tôi có thể hoàn tất các thủ tục hải quan cần thiết và các quy trình kiểm tra khác sớm nhất có thể.  CAL sẽ bồi thường cho các chi phí hợp lý và cần thiết phát sinh do giao trễ hành lý với mức độ được quy định trong các hiệp ước quốc tế hiện hành. Nếu hành lý của bạn bị thất lạc, CAL sẽ bồi hoàn bất kỳ khoản phí nào mà bạn đã trả cho chúng tôi để vận chuyển hành lý đó.

Hủy đặt chỗ miễn phí trong 48 giờ sau khi mua vé

Đối với vé đến/đi từ Hoa Kỳ, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền vé nếu gửi yêu cầu hoàn vé trong 48 giờ sau khi mua vé và vé hoàn toàn chưa được sử dụng cũng như được đặt mua trước khi chuyến bay khởi hành từ một tuần trở lên. Đối với vé đi từ Hàn Quốc, bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền vé mà không mất phí xử lý nếu gửi yêu cầu hoàn vé trong 7 ngày sau khi mua vé và trước khi chuyến bay khởi hành từ 10 ngày trở lên. Tất cả các vé áp dụng này phải được mua qua trang web CAL.

Hoàn vé nhanh

Bạn phải chắc chắn chuẩn bị sẵn sàng tất cả các giấy tờ liên quan (thẻ tín dụng, vé máy bay và lộ trình) và hủy đặt chỗ trước khi yêu cầu hoàn vé. Chúng tôi sẽ hoàn tiền nhanh cho bạn theo phương thức thanh toán ban đầu sau khi đã khấu trừ các loại phí liên quan (giá vé và phí dịch vụ cho các phân khu bay đã sử dụng). Nếu bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng, chúng tôi sẽ gửi yêu cầu hoàn tiền đến ngân hàng phát hành thẻ tín dụng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu của bạn. Ngày hoàn tiền thực tế tùy thuộc vào quy định của ngân hàng phát hành thẻ và thỏa thuận thẻ tín dụng; do đó, hóa đơn thẻ tín dụng của bạn có thể chưa phản ánh ngay số tiền hoàn trả này.  Nếu bạn mua vé bằng tiền mặt hoặc séc, chúng tôi sẽ hoàn tất thủ tục hoàn tiền trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hoàn vé của bạn.

Chăm sóc hành khách khuyết tật và hành khách có nhu cầu đặc biệt khác

Trong trường hợp hoãn chuyến bay kéo dài sau khi lên máy bay hoặc hạ cánh, CAL sẽ cung cấp các dịch vụ cần thiết cho tất cả các hành khách có mặt trên máy bay theo Kế hoạch dự phòng cho thời gian trì hoãn kéo dài của máy bay đỗ trên sân của China Airlines.

Đối xử với hành khách công bằng và nhất quán trong trường hợp bán vượt số lượng chỗ ngồi hiện có

Nếu chuyến bay của CAL đến/đi từ Hoa Kỳ bị bán vượt số lượng chỗ ngồi hiện có, nhân viên sân bay sẽ đảm bảo mọi khách hàng đều được đối xử công bằng và nhất quán theo quy định của Bộ Giao thông Hoa Kỳ về trường hợp bán vượt số lượng chỗ ngồi hiện có. Văn bản quy định các thủ tục này được cung cấp tại mỗi sân bay Hoa Kỳ mà chúng tôi có hoạt động kinh doanh trong đó nêu rõ các điều khoản, điều kiện và hạn chế về bồi thường cho hành khách bị từ chối lên máy bay của CAL cũng như tiêu chí và thứ tự ưu tiên lên máy bay.  Theo các quy định này, trước tiên nhân viên sân bay của CAL sẽ đề nghị khách hàng tự nguyện hủy chỗ ngồi đã đặt của họ. Ngoài việc bồi thường thỏa đáng, chúng tôi cũng cung cấp chỗ ngồi đã xác nhận trên chuyến bay sau đó cho các khách hàng tự nguyện này.

Nếu chưa đủ số người tự nguyện, một số khách hàng có chỗ ngồi đã chọn có thể bị từ chối lên máy bay theo diện không tự nguyện theo thứ tự ưu tiên lên máy bay đã quy định. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cung cấp văn bản giải thích quy tắc lên máy bay đối với các chuyến bay bị bán vượt số lượng chỗ ngồi hiện có và quyền của khách hàng bị từ chối lên máy bay theo diện không tự nguyện. Thông thường, CAL sẽ bố trí lại chuyến bay khác cho những khách hàng này và thời gian đến nơi ước tính mới (hoặc thời gian đến điểm quá cảnh tiếp theo) sẽ không muộn hơn thời gian đến nơi của chuyến bay ban đầu quá một giờ. Nếu không, ngoài việc vận chuyển hành khách trên chuyến bay thay thế, CAL sẽ bồi thường thêm cho họ.

Thông báo chính sách hủy vé, quy định chương trình khách hàng bay thường xuyên và sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay

Trang web và trung tâm dịch vụ khách hàng của CAL cung cấp các thông tin quan trọng về chính sách và dịch vụ của CAL, bao gồm chính sách hủy vé, quy định Chương trình khách hàng bay thường xuyên, sơ đồ chỗ ngồi và thiết kế buồng vệ sinh trên máy bay.
•   Điều khoản và điều kiện áp dụng với vé mua qua trang web China Airlines, bao gồm chính sách hủy vé và hoàn vé, được cung cấp trong quy trình mua vé.
•    Hướng dẫn dành cho hội viên Chương trình Dynasty Flyer.
•    Hướng dẫn về khoang hành khách, bao gồm sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay và thiết kế buồng vệ sinh.

Thông báo về thay đổi chuyến bay trong lộ trình của khách hàng

CAL sẽ tiết lộ hoặc thông báo kịp thời thay đổi chuyến bay trong lộ trình cho khách hàng biết thông qua trang web CAL hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng. Khách hàng đã đăng ký "dịch vụ thông báo về chuyến bay" trong quá trình đăng ký tài khoản cũng sẽ nhận được thông tin này (bao gồm cả email). Nếu trường hợp thay đổi chuyến bay xảy ra trong bảy ngày trước khi khởi hành, CAL sẽ cung cấp thông báo trong 30 phút sau khi xác nhận thay đổi. Nếu trường hợp thay đổi chuyến bay xảy ra trước khi khởi hành từ một tuần trở lên, CAL sẽ cung cấp thông báo sau khi xác nhận thay đổi không muộn hơn 48 giờ.

Đảm bảo phúc đáp khiếu nại của khách hàng

Nếu bạn muốn gửi đơn khiếu nại liên quan đến chuyến bay CAL, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua mạng hoặc gửi thư đến địa chỉ dưới đây.  Sau khi nhận được văn bản khiếu nại của bạn, chúng tôi sẽ xác nhận với bạn trong vòng 30 ngày và gửi văn bản phúc đáp trong vòng 60 ngày kể từ khi nhận được đơn khiếu nại.
 
Hoa Kỳ và Canada:
China Airlines CSS department 200 N. Continental Blvd. EL Segundo, CA 90245, U.S.A.

Đài Loan:
China Airlines Customer Relations Department, Q2F, No.1,  Hangzhan S. Rd., Dayuan Township, Taoyuan County

Dịch vụ cung cấp cho hành khách nhằm giảm sự bất tiện do hủy chuyến bay hoặc bỏ lỡ chuyến bay quá cảnh

Để giảm sự bất tiện do hủy chuyến bay hoặc bỏ lỡ chuyến bay quá cảnh, CAL sẽ cố gắng cung cấp cho bạn các dịch vụ sau đây tùy từng trường hợp cụ thể:
•    Bố trí lại chuyến bay khác tới điểm đến của bạn sớm nhất có thể.
•    Hoàn lại toàn bộ tiền vé cho những phân khu bay bị ảnh hưởng.
•    Cung cấp dịch vụ điện thoại/fax miễn phí tới điểm đến của bạn.
•    Cung cấp đồ ăn nhẹ, bữa ăn và phòng nghỉ tại khách sạn nếu cần thiết.