(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Quyền sở hữu trí tuệ và Điều khoản miễn trách nhiệm

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền và quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ thiết kế, trang, nội dung (bao gồm văn bản, đồ họa, video/âm thanh, mẫu hình và bố trí) và tài liệu trên trang web này đều là tài sản của China Airlines Ltd. (Sau đây gọi tắt là "China Airlines"). Không được phép sao chép, truyền tải, sửa đổi, phát hành, bán hoặc sử dụng bất hợp pháp dưới hình thức khác bất cứ phần thông tin nào nêu trên mà chưa được China Airlines đồng ý trước công khai bằng văn bản. Nếu không, China Airlines sẽ khởi kiện và đòi bồi thường. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào về Tuyên bố quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

Điều khoản miễn trách nhiệm

China Airlines cố gắng luôn cập nhật thông tin trên trang web này và cung cấp thông tin chính xác để bạn sử dụng. Đối với dịch vụ truy vấn thông tin chuyến bay trực tuyến, chúng tôi không bảo đảm về tính chính xác của thông tin. Vui lòng xác nhận với văn phòng tại địa phương của chúng tôi hoặc sân bay trước khi khởi hành để bảo về quyền và lợi ích của bạn. 
Nếu trang web này không hoạt động hoặc quá trình hoạt động bị chậm trễ do bất cứ sự cố nào không thể lường trước hoặc trường hợp bất khả kháng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự bất tiện mà bạn gặp phải.

Tòa án và luật điều chỉnh

Bất cứ tranh chấp nào phát sinh do hoặc liên quan đến trang web này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Đài Loan và sẽ được Tòa án quận Đài Bắc của Đài Loan phân xử; tòa án này cũng là tòa án cấp sơ thẩm.