1 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích
Main Content

Hạng hội viên

Điều kiện nâng hạng hội viên

A. Điều kiện nâng hạng hội viên

Để được nâng hạng, hội viên phải đáp ứng cả hai điều kiện là kiếm được ít nhất 6 hành trình có tỉ trọng từ các chuyến bay quốc tế do chính China Airlines / Mandarin Airlines vận hành và đáp ứng điều kiện nâng hạng dưới đây trong vòng 12 tháng liên tục tính theo lịch trong thời hạn của tư cách hội viên hiện tại. Khi hội viên đáp ứng các yêu cầu này, việc nâng hạng hội viên sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
 
Điều kiện nâng hạng hội viên
Tư cách hội viên
(SkyTeam)
Dynasty
Tư cách hội viên Dynasty
Gold
Tư cách hội viên Gold
(ELITE)
Emerald
Tư cách hội viên Emerald
(ELITE)
Paragon
Tư cách hội viên Paragon
(ELITE)
Điều kiệnBất cứ ai đủ 2 tuổi trở lên đều có thể đăng ký làm hội viên. Hội viên dưới 12 tuổi phải đăng ký người giám hộ hợp pháp và người này cũng phải là hội viên.Hội viên Dynasty đủ điều kiện để nâng hạng lên hội viên Gold nếu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu.Hội viên Gold đủ điều kiện để nâng hạng lên hội viên Emerald nếu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu.Hội viên Emerald đủ điều kiện để nâng hạng lên hội viên Paragon nếu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu.
Số hành trình có tỉ trọng từ các chuyến bay do chính China Airlines / Mandarin Airlines vận hành-6 hành trình có tỉ trọng6 hành trình có tỉ trọng6 hành trình có tỉ trọng
Số dặm bay-30000 dặm50000 dặm120000 dặm
Số chuyến bay Hạng Thương gia của China Airlines / Mandarin Airlines-10 chuyến bay đủ điều kiện30 chuyến bay đủ điều kiện50 chuyến bay đủ điều kiện
Số hành trình có tỉ trọng-20 chuyến bay đủ điều kiện40 chuyến bay đủ điều kiện80 chuyến bay đủ điều kiện
Thời hạn hiệu lựcTư cách hội viên sẽ hết hạn nếu trong vòng 6 năm mà hội viên không có cập nhật nào trong hồ sơ dặm bay và dữ liệu cá nhân2 năm2 năm2 năm
Điều kiện gia hạn tư cách hội viên

B. Điều kiện gia hạn tư cách hội viên

Để được gia hạn tư cách hội viên, hội viên phải kiếm được ít nhất 6 hành trình có tỉ trọng từ các chuyến bay quốc tế theo lịch trình do chính China Airlines / Mandarin Airlines vận hành và đáp ứng một trong các điều kiện gia hạn sau đây: số dặm bay, số chuyến bay hạng thương gia của China Airlines / Mandarin Airlines và số hành trình có tỉ trọng trong khoảng thời gian là 2 năm của tư cách hội viên hiện hành. Khi hội viên đáp ứng các yêu cầu này, việc gia hạn hội viên sẽ có hiệu lực vào ngày tiếp theo ngày hết hạn tư cách hội viên hiện tại.
 
Điều kiện gia hạn tư cách hội viên
Tư cách hội viên
(SkyTeam)
Tư cách hội viên DynastyTư cách hội viên Gold
(ELITE)
Tư cách hội viên Emerald
(ELITE PLUS)
Tư cách hội viên Paragon
(ELITE PLUS)
Giai đoạnNếu hội viên Dynasty không tích lũy được dặm bay nào trong hai năm liên tiếp thì China Airlines sẽ ngừng gửi mọi thông báo cho hội viên đó.Hội viên Gold đủ điều kiện để được gia hạn tư cách hội viên trong thời hạn hiệu lực kéo dài hai năm.Hội viên Emerald đủ điều kiện để được gia hạn tư cách hội viên trong thời hạn hiệu lực kéo dài hai năm.Hội viên Paragon đủ điều kiện để được gia hạn tư cách hội viên trong thời hạn hiệu lực kéo dài hai năm.
Số hành trình có tỉ trọng từ các chuyến bay do chính China Airlines / Mandarin Airlines vận hành-6 hành trình có tỉ trọng
6 hành trình có tỉ trọng6 hành trình có tỉ trọng
Số dặm bay-40000 dặm80000 dặm180000 dặm
Số chuyến bay Hạng Thương gia của China Airlines / Mandarin Airlines-18 chuyến bay đủ điều kiện40 chuyến bay đủ điều kiện60 chuyến bay đủ điều kiện
Số hành trình có tỉ trọng-36 chuyến bay đủ điều kiện70 chuyến bay đủ điều kiện140 chuyến bay đủ điều kiện
Thời hạn hiệu lựcTư cách hội viên sẽ hết hạn nếu trong vòng 6 năm mà hội viên không có cập nhật nào trong hồ sơ dặm bay và dữ liệu cá nhân2 năm2 năm2 năm
Lưu ý quan trọng

Lưu ý quan trọng:

 1. Điều kiện dành cho hội viên:
  • Nếu không đáp ứng yêu cầu gia hạn thì hội viên Paragon sẽ tự động chuyển về thành hội viên Emerald, còn hội viên Emerald sẽ chuyển về thành hội viên Gold và hội viên Gold chuyển về thành hội viên Dynasty. Số thẻ sẽ vẫn giữ nguyên.
  • Khi đủ điều kiện để gia hạn và nâng hạng hội viên, hội viên sẽ nhận được một thẻ hội viên mới có cùng số thẻ hội viên trong tháng tiếp theo. Nếu hội viên không nhận được thẻ hội viên mới do tình huống không lường trước được thì thời hạn hiệu lực của thẻ ban đầu sẽ được kéo dài thêm một tháng nữa.
  • Để xác định hội viên có đủ điều kiện để được nâng hạng lên hạng tiếp theo hay không, chúng tôi chỉ tính số dặm và số hành trình kiếm được trong 12 tháng liên tục trong thời hạn của tư cách hội viên hiện tại. Nếu hạng hội viên thay đổi thì tất cả số dặm bay và số hành trình được tích lũy trong thời hạn của tư cách hội viên trước đó sẽ bị loại bỏ. Tức là, khi hội viên Gold được nâng hạng lên Emerald thì tất cả số dặm bay và số hành trình kiếm được khi họ là hội viên Dynasty sẽ không được tính; khi hội viên Emerald được nâng hạng lên Paragon thì tất cả số dặm bay và số hành trình kiếm được khi họ là hội viên Gold sẽ không được tính. 
  • Khi hội viên được nâng lên hạng cao hơn, nếu số hành trình, số dặm bay hoặc tổng số hành trình có tỉ trọng Hạng Thương gia China Airlines / Mandarin Airlines vượt trên các tiêu chuẩn xét duyệt đủ điều kiện nâng hạng thì số dư còn lại có thể được bảo lưu trong một năm và có thể dùng để kết hợp trong lần nâng hạng tiếp theo. Mỗi hành trình và dặm bay của bạn đều rất có ích và thậm chí là giúp bạn được nâng lên hạng hội viên cao hơn trong thời gian ngắn hơn.  Ví dụ: Bà Linh là hội viên Gold, đã kiếm được 60.000 dặm bay và 45 hành trình có tỉ trọng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2018, đồng nghĩa với việc bà ấy sẽ được nâng hạng lên Emerald vào ngày 01 tháng 07 năm 2018. Tuy nhiên, vì số dặm bay và số hành trình có tỉ trọng của bà ấy đã vượt trên tiêu chuẩn xét duyệt đủ điều kiện nâng hạng Emerald (50.000 dặm bay hoặc 40 hành trình có tỉ trọng) nên phần dư 10.000 dặm bay và 5 hành trình có tỉ trọng có thể được bảo lưu trong 1 năm. Trước ngày 01 tháng 07 năm 2019, Bà Linh chỉ cần kiếm thêm 110.000 dặm bay hoặc 75 hành trình có tỉ trọng để được nâng hạng lên hội viên Paragon (tiêu chuẩn xét duyệt đủ điều kiện nâng hạng lên Paragon là 120.000 dặm bay hoặc 80 hành trình có tỉ trọng).
  • Tư cách hội viên sẽ tự động hết hạn mà không cần thông báo nếu trong vòng 6 năm mà hội viên không có mã số phần thưởng áp dụng được nào và không có cập nhật nào trong hồ sơ dặm bay và dữ liệu cá nhân.

 2. Số dặm bay và Số hành trình có tỉ trọng:
  • Chỉ số dặm bay hoặc số hành trình có tỉ trọng kiếm được từ China Airlines, Mandarin Airlines và số dặm bay kiếm được từ những chuyến bay áp dụng của các hãng hàng không là thành viên SkyTeam mới được tính khi xét gia hạn và nâng hạng hội viên.
  • Vui lòng tham khảo phần Tích lũy số dặm bay trên China Airlines / Mandarin Airlines để tính số hành trình có tỉ trọng trên China Airlines và Mandarin Airlines.
  • Số dặm bay hoặc số hành trình sau đây không đủ điều kiện để gia hạn hoặc nâng hạng hội viên:
   a. Số dặm bay và hành trình kiếm được khi thực hiện chuyến bay liên danh của hãng hàng không đối tác không thuộc SkyTeam.
   b. Số dặm bay và hành trình giữa Đài Bắc và Cao Hùng.
   c. Số dặm bay kiếm được từ các chương trình đối tác.
   d. Số dặm bay thêm kiếm được từ chương trình khuyến mãi, dặm bay quà tặng gia hạn/nâng hạng hội viên và dặm bay thưởng của hội viên.  
   e. Chuyến bay được thực hiện bằng vé giảm giá hoặc vé miễn phí.
  • Để tính toán hành trình có tỉ trọng trên các chuyến bay áp dụng của đối tác SkyTeam, vui lòng tham khảo Sơ đồ cộng dồn dặm bay của thành viên SkyTeam. (Đối với các chuyến bay của SkyTeam khởi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2017, tất cả các hội viên chỉ có thể kiếm số dặm bay và không được cộng dồn số hành trình có tỉ trọng.)

 3. Để gửi đơn xin làm hội viên và đổi thẻ hội viên, hội viên Thẻ Dynasty có thể truy cập trang "Hội viên Dynasty" để in thẻ hội viên ra giấy.

 4. Hội viên cao tuổi
  Hội viên DFP đủ điều kiện: Hội viên Paragon và Emerald hiện tại có độ tuổi từ 65 trở lên. Mọi ưu đãi hoặc nâng hạng đặc biệt sẽ không áp dụng.
  • Thời hạn hiệu lực: Giống như tổng thời hạn hiệu lực của tư cách hội viên hiện tại (được tính từ lần cuối cùng hội viên có được tư cách hiện tại không nhờ ưu đãi hoặc nâng hạng đặc biệt).
  • Yêu cầu về điều kiện: Hội viên phải bay ít nhất một chuyến bay được áp dụng cộng dồn số dặm bay của China Airlines hoặc Mandarin Airlines trong mỗi thời hạn gia hạn. Gia hạn hội viên sẽ được thực hiện 2 năm một lần, tối đa là 10 năm.
  • Ghi chú: Có hiệu lực từ ngày 09 tháng 09 năm 2011, hội viên Dynasty Flyer của China Airlines từ 65 tuổi trở lên có quyền hưởng những lợi ích sau đây khi đi trên các chuyến bay quốc tế theo lịch trình do chính China Airlines và Mandarin Airlines vận hành. Hội viên cần phải đặt vé trước bằng số thẻ hội viên của mình:
   1. Ưu tiên xác nhận trong danh sách chờ nâng hạng ghế.
   2. Ưu tiên làm thủ tục ở sân bay tại quầy dịch vụ dành cho hạng thương gia.
   3. Ưu tiên xử lý hành lý.
Home > Hội viên > Tư cách hội viên và Lợi ích >