(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Hạng hội viên

Điều kiện nâng hạng hội viên

A. Điều kiện nâng hạng hội viên

Để được nâng hạng, hội viên phải kiếm được ít nhất 6 hành trình có tỉ trọng từ các chuyến bay quốc tế theo lịch trình do chính China Airlines / Mandarin Airlines vận hành và đáp ứng một trong các điều kiện nâng hạn sau đây: số dặm bay, số chuyến bay hạng thương gia của China Airlines / Mandarin Airlines và số hành trình có tỉ trọng trong vòng 12 tháng liên tiếp (từ ngày đầu tiên của tháng đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng thứ 12) trong thời hạn của tư cách hội viên hiện tại. Khi hội viên đáp ứng các yêu cầu này, việc nâng hạng hội viên sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
 
Điều kiện nâng hạng hội viên
Tư cách hội viên
(SkyTeam)

Tư cách hội viên Dynasty

Tư cách hội viên Gold
(ELITE)

Tư cách hội viên Emerald
(ELITE PLUS)

Tư cách hội viên Paragon
(ELITE PLUS)
Điều kiệnBất cứ ai đủ 2 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để trở thành Hội viên Dynasty Flyer.
Người nộp đơn đăng ký dưới 12 tuổi (người nộp đơn đăng ký thuộc Liên minh Châu Âu dưới 16 tuổi) phải đăng ký người giám hộ hợp pháp, người này cũng phải là hội viên.
Hội viên Dynasty đủ điều kiện để được nâng hạng lên hội viên Gold nếu đáp ứng các yêu cầu dưới đây.Hội viên Gold đủ điều kiện để được nâng hạng lên hội viên Emerald nếu đáp ứng các yêu cầu dưới đây.Hội viên Emerald đủ điều kiện để được nâng hạng lên hội viên Paragon nếu đáp ứng các yêu cầu dưới đây.
Số hành trình có tỉ trọng từ các chuyến bay do chính China Airlines / Mandarin Airlines vận hành (cần thiết)-6 hành trình có tỉ trọng6 hành trình có tỉ trọng6 hành trình có tỉ trọng
Số dặm bay-30000 dặm50000 dặm120000 dặm
Số chuyến bay Hạng Thương gia của China Airlines / Mandarin Airlines-10 chuyến bay đủ điều kiện30 chuyến bay đủ điều kiện50 chuyến bay đủ điều kiện
Số hành trình có tỉ trọng-20 chuyến bay đủ điều kiện40 chuyến bay đủ điều kiện80 chuyến bay đủ điều kiện
Thời hạn hiệu lựcTư cách hội viên sẽ hết hạn nếu trong vòng 6 năm mà hội viên không có cập nhật nào trong hồ sơ dặm bay và dữ liệu cá nhân.2 năm2 năm2 năm
Điều kiện gia hạn tư cách hội viên

B. Điều kiện gia hạn tư cách hội viên

Để được gia hạn tư cách hội viên, hội viên phải kiếm được ít nhất 6 hành trình có tỉ trọng từ các chuyến bay quốc tế theo lịch trình do chính China Airlines / Mandarin Airlines vận hành và đáp ứng một trong các điều kiện gia hạn sau đây: số dặm bay, số chuyến bay hạng thương gia của China Airlines / Mandarin Airlines và số hành trình có tỉ trọng trong khoảng thời gian là 2 năm của tư cách hội viên hiện hành. Khi hội viên đáp ứng các yêu cầu này, việc gia hạn hội viên sẽ có hiệu lực vào ngày tiếp theo ngày hết hạn tư cách hội viên hiện tại.
 
Điều kiện gia hạn tư cách hội viên
Tư cách hội viên
(SkyTeam)
Tư cách hội viên DynastyTư cách hội viên Gold
(ELITE)
Tư cách hội viên Emerald
(ELITE PLUS)
Tư cách hội viên Paragon
(ELITE PLUS)
Giai đoạnNếu hội viên Dynasty không tích lũy được dặm bay nào trong hai năm liên tiếp thì China Airlines sẽ ngừng gửi mọi thông báo cho hội viên đó.trong thời hạn hiệu lực kéo dài hai nămtrong thời hạn hiệu lực kéo dài hai nămtrong thời hạn hiệu lực kéo dài hai năm
Số hành trình có tỉ trọng từ các chuyến bay do chính China Airlines / Mandarin Airlines vận hành (cần thiết)-6 hành trình có tỉ trọng
6 hành trình có tỉ trọng6 hành trình có tỉ trọng
Số dặm bay-40000 dặm80000 dặm180000 dặm
Số chuyến bay Hạng Thương gia của China Airlines / Mandarin Airlines-18 chuyến bay đủ điều kiện40 chuyến bay đủ điều kiện60 chuyến bay đủ điều kiện
Số hành trình có tỉ trọng-36 chuyến bay đủ điều kiện70 chuyến bay đủ điều kiện140 chuyến bay đủ điều kiện
Thời hạn hiệu lựcTư cách hội viên sẽ hết hạn nếu trong vòng 6 năm mà hội viên không có cập nhật nào trong hồ sơ dặm bay và dữ liệu cá nhân2 năm2 năm2 năm
Lưu ý quan trọng

Lưu ý quan trọng:

 1. Điều kiện dành cho hội viên:
  • Nếu không đáp ứng yêu cầu gia hạn thì hội viên Paragon sẽ tự động chuyển về thành hội viên Emerald, còn hội viên Emerald sẽ chuyển về thành hội viên Gold và hội viên Gold chuyển về thành hội viên Dynasty. Số thẻ sẽ vẫn giữ nguyên.
  • Khi đủ điều kiện để nâng hạng tư cách hội viên, hội viên sẽ nhận được một thẻ hội viên mới có cùng số thẻ hội viên trong tháng tiếp theo.
  • Để xác định hội viên có đủ điều kiện để được nâng hạng lên hạng tiếp theo hay không, chúng tôi chỉ tính số dặm và số hành trình kiếm được trong 12 tháng liên tục trong thời hạn của tư cách hội viên hiện tại. Nếu hạng hội viên thay đổi thì tất cả số dặm bay và số hành trình được tích lũy trong thời hạn của tư cách hội viên trước đó sẽ bị loại bỏ. Tức là, khi hội viên Gold được nâng hạng lên Emerald thì tất cả số dặm bay và số hành trình kiếm được khi họ là hội viên Dynasty sẽ không được tính; khi hội viên Emerald được nâng hạng lên Paragon thì tất cả số dặm bay và số hành trình kiếm được khi họ là hội viên Gold sẽ không được tính. 
  • Khi hội viên được nâng lên hạng cao hơn, nếu số hành trình, số dặm bay hoặc tổng số hành trình có tỉ trọng Hạng Thương gia China Airlines / Mandarin Airlines vượt trên các tiêu chuẩn xét duyệt đủ điều kiện nâng hạng thì số dư còn lại có thể được bảo lưu trong một năm và có thể dùng để kết hợp trong lần nâng hạng tiếp theo. Mỗi hành trình và dặm bay của bạn đều rất có ích và thậm chí là giúp bạn được nâng lên hạng hội viên cao hơn trong thời gian ngắn hơn.  Ví dụ: Bà Linh là hội viên Gold, đã kiếm được 60.000 dặm bay và 45 hành trình có tỉ trọng từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 06 năm 2018, đồng nghĩa với việc bà ấy sẽ được nâng hạng lên Emerald vào ngày 01 tháng 07 năm 2018. Tuy nhiên, vì số dặm bay và số hành trình có tỉ trọng của bà ấy đã vượt trên tiêu chuẩn xét duyệt đủ điều kiện nâng hạng Emerald (50.000 dặm bay hoặc 40 hành trình có tỉ trọng) nên phần dư 10.000 dặm bay và 5 hành trình có tỉ trọng có thể được bảo lưu trong 1 năm. Trước ngày 01 tháng 07 năm 2019, Bà Linh chỉ cần kiếm thêm 110.000 dặm bay hoặc 75 hành trình có tỉ trọng để được nâng hạng lên hội viên Paragon (tiêu chuẩn xét duyệt đủ điều kiện nâng hạng lên Paragon là 120.000 dặm bay hoặc 80 hành trình có tỉ trọng).
  • Tư cách hội viên sẽ tự động hết hạn mà không cần thông báo nếu trong vòng 6 năm mà hội viên không có mã số phần thưởng áp dụng được nào và không có cập nhật nào trong hồ sơ dặm bay và dữ liệu cá nhân (bao gồm cả hạng hội viên).

 2. Số dặm bay và Số hành trình có tỉ trọng:
  • Chỉ số dặm bay hoặc số hành trình có tỉ trọng kiếm được từ China Airlines, Mandarin Airlines và số dặm bay kiếm được từ những chuyến bay áp dụng của các hãng hàng không là thành viên SkyTeam mới được tính khi xét gia hạn và nâng hạng hội viên.
  • Vui lòng tham khảo phần Tích lũy số dặm bay trên China Airlines / Mandarin Airlines để tính số hành trình có tỉ trọng trên China Airlines và Mandarin Airlines.
  • Số dặm bay hoặc số hành trình sau đây không đủ điều kiện để gia hạn hoặc nâng hạng hội viên:
   a. Số dặm bay và hành trình kiếm được khi thực hiện chuyến bay liên danh của hãng hàng không đối tác không thuộc SkyTeam.
   b. Dặm bay kiếm được từ các chương trình khuyến mãi, dặm bay quà tặng, dặm bay thưởng và dặm bay kiếm được từ các chương trình đối tác.

 3. Số hành trình có tỉ trọng
 4. Phát hành lại thẻ hội viên
  • Hội viên Paragon và Emerald có thể đăng ký phát hành lại thẻ hội viên miễn phí qua trang "Dịch vụ Dynasty Flyer".
  • Chương trình Dynasty Flyer không phát hành thẻ Dynasty vật lý và thẻ Gold vật lý sẽ không được phát hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2021. Chúng tôi hoan nghênh bạn tải xuống Ứng dụng China Airlines và đăng nhập tài khoản của bạn để lấy thẻ hội viên kỹ thuật số.

 5. Phát hành lại thẻ hành lý
  • Hội viên Paragon và Emerald có thể liên hệ với văn phòng chi nhánh hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất để được phát hành lại thẻ hành lý miễn phí.
  • Kể từ tháng 05 năm 2019, hội viên Paragon và Emerald sẽ được tặng riêng các phụ kiện bằng da cho thẻ hành lý khi nâng hạng, gia hạn và xuống hạng hội viên. Trong trường hợp phát hành lại thẻ, hội viên có thể liên hệ với văn phòng chi nhánh hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất với phí dịch vụ tương đương 3000 dặm.
  • Hội viên Paragon và Emerald chỉ có thể đăng ký phát hành lại phụ kiện bằng da tương ứng với hạng hội viên của mình.
  • Hội viên thẻ Gold và Dynasty không được sử dụng dịch vụ này.

 6. Hội viên cao tuổi
  • Gia hạn tư cách hội viên cao tuổi
   a. Lợi ích này áp dụng cho các hội viên Paragon và Emerald không đủ điều kiện gia hạn tư cách hội viên lần đầu tiên trong độ tuổi từ 65 trở lên. Tư cách hội viên Paragon hoặc Emerald hiện tại vẫn sẽ được kéo dài thêm hai năm.
   • Ví dụ: Ông Lâm 65 tuổi là hội viên Emerald, không đáp ứng được tiêu chuẩn gia hạn Emerald và tư cách hội viên Emerald của ông ấy sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 10 năm 2019. Nhưng với lợi ích này, tư cách hội viên Emerald của Ông Lâm vẫn sẽ được kéo dài thêm hai năm từ ngày 01 tháng 11 năm 2019.

   b. Thời hạn hiệu lực: Giống như tổng thời hạn hiệu lực của tư cách hội viên hiện tại (được tính từ lần cuối cùng hội viên có được tư cách hiện tại không nhờ ưu đãi hoặc nâng hạng đặc biệt). Gia hạn hội viên sẽ được thực hiện 2 năm một lần và hội viên phải bay ít nhất một chuyến bay được áp dụng cộng dồn số dặm bay của China Airlines hoặc Mandarin Airlines trong một thời hạn gia hạn tư cách hội viên 2 năm khác, tối đa là 10 năm.
   • Ví dụ: Ông Lâm 65 tuổi là hội viên Emerald, đã giữ tư cách hội viên Emerald liên tục trong 6 năm cho tới ngày 31 tháng 10 năm 2019 (nâng hạng từ Gold lên Emerald, xuống hạng từ Paragon về Emerald hoặc được gia hạn nhờ ưu đãi hoặc nâng hạng đặc biệt) và hồ sơ du lịch của ông ấy không đáp ứng được tiêu chuẩn gia hạn Emerald. Ông ấy có thể được gia hạn tư cách hội viên cao tuổi lần đầu tiên và tư cách hội viên này sẽ hết hạn vào năm 2021. Sau đó, ông ấy đi chuyến bay của China Airlines và tích lũy dặm bay trước khi hết hạn vào năm 2021. Lúc đó, ông ấy sẽ được cấp tư cách hội viên cao tuổi một lần nữa và kéo dài đến năm 2023. Ông ấy có thể tận hưởng lợi ích này theo cùng cách thức nêu trên cho đến năm 2025.

   c. Gia hạn tư cách hội viên cao tuổi sẽ không được cấp cho các hội viên Paragon và Emerald có hoặc gia hạn tư cách hội viên nhờ ưu đãi hoặc nâng hạng đặc biệt.
   d. Hội viên Paragon và Emerald đang sử dụng gia hạn tư cách hội viên cao tuổi sẽ không được quyền nhận quà tặng gia hạn.

   f. Để tiện tham khảo, vui lòng xem ví dụ biểu đồ dưới đây:
   Khoảng thời gian duy trì
   tư cách hội viên Paragon hoặc Emerald
   2 năm4 năm6 năm8 năm10 nămNhiều hơn 10 năm
   Số lần có thể áp dụng gia hạn tư cách hội viên cao tuổi123455
   Khoảng thời gian gia hạn tư cách hội viên cao tuổi2 năm4 năm6 năm8 năm10 năm10 năm


  • Tất cả hội viên Dynasty Flyer từ 65 tuổi trở lên có quyền hưởng những lợi ích sau đây khi đi trên các chuyến bay quốc tế theo lịch trình do chính China Airlines và Mandarin Airlines vận hành. Hội viên cần phải đặt vé trước bằng số thẻ hội viên của mình.
   • Ưu tiên xác nhận trong danh sách chờ nâng hạng ghế.
   • Ưu tiên làm thủ tục ở sân bay tại quầy dịch vụ dành cho hạng thương gia.
   • Ưu tiên xử lý hành lý.

   China Airlines bảo lưu quyền điều chỉnh và diễn giải cuối cùng đối với các điều khoản và điều kiện trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc có sự không rõ ràng trong lợi ích và quy định đã liệt kê.
Home > Hội viên > Tư cách hội viên và Lợi ích >