(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Dynasty

Hội viên Thẻ Dynasty Các lợi ích sau đây chỉ áp dụng với chuyến bay do chính China Airlines và Mandarin Airlines vận hành và không áp dụng với các chuyến bay liên danh do hãng hàng không khác vận hành. Vui lòng cung cấp số thẻ hội viên của bạn khi đặt vé để tận hưởng những quyền lợi dành riêng cho hội viên.


 
* Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo "Quy định liên quan" sau đây

Đặt chỗ

 • Dễ dàng đặt chỗ
  Khi đặt chỗ, vui lòng cung cấp số thẻ hội viên của bạn để đặt chỗ nhanh.

 • Giảm giá vé nội địa
  Hội viên Dynasty có thể được giảm 5% giá vé công bố đối với vé nội địa của Mandarin Airlines tại trang web của Mandarin Airlines hoặc các quầy vé được chỉ định.

 • Lựa chọn chỗ ngồi
  Vui lòng xem Fare Family để biết thêm thông tin.

Lợi ích khác

 • Kiếm dặm bay *
 1. Hội viên đi trên các chuyến bay quốc tế do chính China Airlines và Mandarin Airlines vận hành hoặc do hãng hàng không đối tác khác vận hành và sử dụng vé máy bay áp dụng có thể tích lũy dặm bay cho mỗi chuyến bay theo lịch trình.
 2. Khi sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của đối tác, chẳng hạn như thanh toán bằng thẻ tín dụng, thuê phòng nghỉ tại khách sạn và thuê xe, hội viên cũng có thể tích lũy dặm bay (vui lòng tham khảo Chương trình số dặm đối tác.)
 • Giảm giá cho hàng hóa miễn thuế trong chuyến bay *
Tất cả các hội viên DFP có thể đặt trước hàng hóa miễn thuế bằng số dặm bay trên trang web Mua sắm điện tử của China Airlines.

Lợi ích khác - Quy định liên quan
Home > Hội viên > Tư cách hội viên và Lợi ích >