(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Dịch vụ dành cho nhà đầu tư

Đại lý dịch vụ cổ đông

Bộ phận đại lý chuyển nhượng của Ngân hàng thương mại Chinatrust

Địa chỉ: 5F., No. 83, Sec. 1, Chung-Ching S. Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C. (Mã bưu chính 100)

Điện thoại: (02)6636-5566 (Mr. Chen)

Fax: (02)2311-6723 

Trang web:http://www.chinatrust.com.tw

Liên hệ với China Airlines

Trợ lý Phó Chủ tịch, Phòng Truyền thông Doanh nghiệp: Marian Lu

Email: tpeprci@china-airlines.com


Phó Chủ tịch Bộ phận Tài chính kiêm Người phát ngôn: Wei Wang

Email: tpeaf@china-airlines.com


Bộ phận xử lý sự vụ về thuế và chứng khoán

Điện thoại: (03)399-8331 (Ông Yang)