1 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Dịch vụ dành cho nhà đầu tư

Đại lý dịch vụ cổ đông

Bộ phận đại lý chuyển nhượng của Ngân hàng thương mại Chinatrust

Địa chỉ: 5F., No. 83, Sec. 1, Chung-Ching S. Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C. (Mã bưu chính 100)

Điện thoại: (02)6636-5566 (Mr. Chen)

Fax: (02)2311-6723 

Trang web:http://www.chinatrust.com.tw

Liên hệ với China Airlines

Phó chủ tịch và Phát ngôn viên của Văn phòng Truyền thông doanh nghiệp: Jason Liu

Email: tpeprci@china-airlines.com


Phó chủ tịch phòng tài chính: Jeffrey Chen

Email: tpeaf@china-airlines.com


Bộ phận xử lý sự vụ về thuế và chứng khoán

Điện thoại: (03)399-8331 (Ông Yang)