(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

เงื่อนไขการใช้งานเลานจ์วีไอพี

เพื่อเป็นการตอบแทนสมาชิก DFP ที่ให้การสนับสนุนอย่างยาวนาน คุณสามารถเลือกที่จะแลกรับรางวัลการใช้เลานจ์วีไอพีได้โดยใช้ไมล์สะสมที่ใช้ได้ของคุณเพื่อการพักผ่อนที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรม Dynasty Flyer Program (DFP) จัดเตรียมบริการต่าง ๆ ที่เพิ่มคุณค่าและเปี่ยมด้วยน้ำใจมอบให้แก่ผู้ที่เดินทางกับ China Airlines เป็นประจำ หลังจากที่คุณได้เข้าร่วมโปรแกรมนี้ คุณจะสามารถสะสมจำนวนเที่ยวบิน และไมล์สะสมของพันธมิตรเพื่อมาแลกรับรางวัลสำหรับบริการครั้งต่อไปได้ นอกจากนี้ เรายังมอบส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบการณ์การเดินทางที่ดียิ่งขึ้น

การแลกรับรางวัลการใช้เลานจ์วีไอพี

สมาชิกอาจแลกรับรางวัลการใช้เลานจ์วีไอพี เพื่อเข้าใช้เลานจ์วีไอพีของเราที่สนามบิน 

  1. สมาชิก Dynasty สามารถแลกรับรางวัลเพื่อใช้เลานจ์วีไอพีได้หนึ่งครั้งสำหรับโซนชั้นธุรกิจโดยใช้ 5,000 ไมล์สำหรับตัวเองที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเลานจ์วีไอพีเมื่อเดินทางกับสายการบิน China Airlines หรือ Mandarin Airlines ที่ออกเดินทางจาก ไทเป เถาหยวน ไทจง เกาสง กรุงเทพ นาริตะ กรุงโตเกียว และซานฟรานซิสโก (รางวัลนี้ไม่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับเพื่อนร่วมเดินทาง)
  2. สมาชิก Gold, Emerald และ Paragon อาจแลกไมล์สะสมของตนเพื่อเชิญแขกเพิ่มเติม นอกเหนือจากจำนวนที่อนุญาตของสมาชิกของตน เพื่อใช้เลานจ์วีไอพีที่สนามบินของเราร่วมกันเมื่อบินกับสายการบิน China Airlines หรือ Mandarin Airlines ที่ออกเดินทางจากไทเป เถาหยวน ไทจง เกาสง กรุงเทพ โตเกียว และซานฟรานซิสโก
  3. มาตรฐานการแลกไมล์สะสมเป็นดังต่อไปนี้:

มาตรฐานการแลกไมล์สะสม
การเป็นสมาชิกโซนไมล์สะสมที่ต้องการต่อคน
สมาชิกบัตร Gold, Emerald และ Paragonโซนชั้นธุรกิจ5,000 ไมล์
สมาชิกบัตร Emerald และ Paragonโซนพิเศษ10,000 ไมล์

ขั้นตอนการแลกรับรางวัล

  1. สมาชิกสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้โดยการแสดงบัตรสมาชิกที่เคาน์เตอร์เลานจ์วีไอพีที่สนามบิน การจองที่นั่งไม่สามารถทำได้ สิทธิพิเศษนี้ขึ้นอยู่ว่ามีที่นั่งว่างหรือไม่
  2. สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องลงชื่อใน “จดหมายยินยอมให้มีการหักคะแนนไมล์สะสม” เพื่ออนุมัติการหักคะแนนไมล์สะสม
  3. ทั้งสมาชิกและผู้ติดตามจะต้องโดยสารเที่ยวบินที่บริการโดย China Airlines หรือ Mandarin Airlines
  4. เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีที่เดินทางมาด้วยจะได้รับการยกเว้นจากการหักไมล์สะสม เด็กอายุเกิน 2 ปีต้องหักไมล์สะสมเท่ากับผู้ใหญ่
  5. China Airlines จะดำเนินการสำหรับการขอรับรางวัลโดยให้สิทธิ์แก่ผู้ที่มาก่อน สมาชิกที่มีระดับสูงกว่าจะได้รับการให้บริการก่อนในกรณีที่มีสมาชิกสองรายขอใช้พร้อมกัน
  6. การใช้เลานจ์วีไอพีจำกัดเฉพาะเวลาเปิดทำการเท่านั้น ทั้งสมาชิกและแขกต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเลานจ์วีไอพี
ระเบียบการใช้เลานจ์วีไอพี
บ้าน > สมาชิก > แลกไมล์สะสม >