4 ข่าว/การเตือนการเดินทาง เพิ่มเติม
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

สมาชิกในวันเกิดรับส่วนลด 5%

สุขสันต์วันเกิด! China Airlines ร่วมฉลองวันเกิดกับคุณ!

สมาชิกที่ซื้อตั๋วโดยสารในระหว่างเดือนเกิดสามารถรับส่วนลด 5% ของราคาตั๋วโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย China Airlines โดยส่วนลดนี้ไม่จำกัดด้วยปลายทาง ชั้นที่นั่ง หรือจำนวนเที่ยวบิน มาเลือกของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองในพื้นที่ที่เป็นสมาชิกและรับตั๋วโดยสารของคุณ!
 
birthday-picture

 

 

[รายละเอียดกิจกรรม]

  1. สมาชิกสามารถเพลิดเพลินไปกับส่วนลดตั๋วโดยสาร 5% หากซื้อตั๋วโดยสารในพื้นที่ที่เป็นสมาชิกระหว่างเดือนเกิด ข้อเสนอจะมีผลกับตั๋วโดยสารที่ซื้อให้กับตนเองและผู้ร่วมเดินทางสูงสุด 8 คน ตราบเท่าที่จองภายใต้หมายเลขการจองเดียวกัน  หากผู้ที่อยู่ในวันเกิดเป็นเด็ก โปรโมชันนี้จะยังคงใช้ได้อยู่ แต่ต้องซื้อตั๋วโดยสารโดยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้เดินทางไปด้วยเท่านั้น ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้โดยสารที่เป็นทารก
  2. วันที่ซื้อต้องอยู่ในระหว่างเดือนเกิดเท่านั้น อย่างเช่น ผู้ที่ฉลองวันเกิดในเดือนมกราคม 2019 สามารถรับส่วนลดตั๋วโดยสารที่ซื้อในระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 31 มกราคม 2019 
  3. โปรโมชันส่วนลดนี้มีผลเฉพาะกับค่าโดยสารพื้นฐานเท่านั้น และจะไม่รวมถึงค่าเชื้อเพลิงและภาษีอื่นๆ
  4. ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะกับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย China Airlines/Mandarin Airlines เท่านั้น ส่วนลดจะไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นๆ
  5. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ควบกับโปรโมชันอื่นๆ ได้ (เช่น โปรโมชัน Early Bird, ส่วนลดบัตรเครดิต, หักไมล์สะสม และอื่นๆ) 
  6. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้กับเที่ยวบินที่ไปหลายเมืองหรือแวะพักได้ 
  7. เงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชันตั๋วโดยสารด้านบนซึ่งไม่ได้กล่าวถึงจะได้รับการพิจารณาตามกฏระเบียบตั๋วโดยสารของ China Airlines  บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตีความ หรือยุติเงื่อนไขการขายลงได้ตลอดเวลา