(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

SkyPriority


นับตั้งแต่ปี 2012 สายการบิน China Airlines ได้ร่วมมือกับ SkyTeam ในการให้บริการ SkyPriority ทั่วโลก ป้าย “SkyPriority” ที่มองเห็นได้ชัดเจนได้ถูกติดตั้งไว้ที่อาคารผู้โดยสารสนามบินที่มีสายการบิน China Airlines ให้บริการ เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของผู้โดยสารชั้นธุรกิจพรีเมียมและชั้นธุรกิจ และของสมาชิก SkyTeam Super Elite ทุกใบจะมีโลโก้ “SkyPriority” อยู่ สัญลักษณ์นี้จะช่วยให้ผู้โดยสารได้เพลิดเพลินกับบริการสิทธิพิเศษนานาชนิด และการบริการแบบวีไอพีที่หลากหลาย

ประเภทการบริการของ SkyPriority

  • สิทธิพิเศษในการเช็คอิน
  • สิทธิพิเศษในการเช็คอินสัมภาระ 
  • สิทธิพิเศษการบริการเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน
  • สิทธิพิเศษการบริการเคาน์เตอร์สำหรับเปลี่ยนเครื่อง 
  • สิทธิพิเศษการบริการตรวจสอบความปลอดภัยที่สนามบินที่กำหนด 
  • สิทธิพิเศษการบริการตรวจสอบเอกสารที่สนามบินที่กำหนด
  • สิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่อง (ตามประกาศการขึ้นเครื่องของสายการบิน)
  • สิทธิพิเศษในการรับคืนสัมภาระ


สิทธิพิเศษในการเช็คอิน การขึ้นเครื่อง และการบริการรับสัมภาระคืนของ SkyPriority มีให้บริการในสนามบินทุกแห่ง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ SkyPriority อื่น ๆ สามารถดูได้ที่อาคารสนามบินที่มีสายการบิน China Airlines (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของแต่ละสนามบิน)

บ้าน > การบิน > ที่สนามบิน >