(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

รางวัลการอัปเกรด

China Airlines / Mandarin Airlines

China Airlines / Mandarin Airlines

 • คุณสามารถแลกรับรางวัลได้โดยใช้ไมล์สะสมในบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้รางวัลให้กับตัวเอง หรือโอนให้กับญาติหรือเพื่อนก็ได้ (โปรดดูที่ การโอนรางวัล)
 • สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับไมล์สะสมสำหรับรางวัลการอัปเกรดโดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนรางวัลออนไลน์ โปรด คลิกที่นี่
 • สำหรับส่วนต่างๆ ในการอัปเกรดห้องโดยสารที่จองด้วยรางวัลอัปเกรด ไมล์สะสมจะต้องเพิ่มไปที่บัญชี Dynasty Flyer Program เท่านั้น  

ระดับของรางวัล

ระดับของรางวัล


 • ระดับไมล์สะสมสำหรับรางวัลการอัปเกรดโดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนรางวัลออนไลน์ได้มีการปรับเปลี่ยนดังที่กล่าวด้านล่าง ไมล์ที่ต้องใช้ทั้งหมดสำหรับการแลกรับของรางวัลนั้นกำหนดด้วยเที่ยวบินและปรับใช้ตามหลักเกณฑ์หมายเลขเที่ยวบินเดี่ยว
ระดับของรางวัล
ประเภทของรางวัลชั้นตั๋วโดยสารเที่ยวบินระยะใกล้เส้นทางระยะไกล
* ใช้ได้กับการเดินทางระหว่างสองสถานที่ในเอเชีย
(รวมถึงกวมและเดลี) 
* เที่ยวบินข้ามช่องแคบตามกำหนดการ
* ออสเตรเลีย - นิวซิแลนด์
* ระหว่างไทเปและบริสเบน / เมลเบิร์น (วันที่เดินทาง/ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2561)


* ระหว่างไทเปกับนิวซีแลนด์(เดินทางวันที่หรือก่อน 31 มีนาคม 2018)
* ระหว่างไทเปกับอเมริกาเหนือ
* ระหว่างไทเปกับซิดนีย์(เดินทางวันที่หรือหลัง 01 ธันวาคม 2017)
* ระหว่างไทเปกับบริสเบน / เมลเบิร์น / นิวซีแลนด์(เดินทางวันที่หรือหลัง 01 เมษายน 2018)
*ระหว่างไทเปกับยุโรป

ทุกวันตลอดทั้งปีรหัสรางวัลทุกวันตลอดทั้งปีรหัสรางวัลทุกวันตลอดทั้งปีรหัสรางวัลทุกวันตลอดทั้งปีรหัสรางวัล
อัปเกรดจากชั้นประหยัด
เป็นชั้นประหยัดพรีเมียม
P7,000URPNILNIL25,000UPYA
อัปเกรดจากชั้นประหยัดพรีเมียม
เป็นชั้นธุรกิจพรีเมียม
I8,000URCNILNIL30,000UPIA
อัปเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ/
ชั้นธุรกิจพรีเมียม
I15,000URI35,000UPDA45,000UPCA60,000UPBA
20,000
(เดลี)
URID
ข้อสังเกต:
 1. ระดับไมล์สะสมสำหรับอัปเกรดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นธุรกิจพรีเมียมสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่มีบริการชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นธุรกิจพรีเมียมเท่านั้น
 2. ในระหว่างการเปลี่ยนแปลง สมาชิกในช่วงเวลานี้จะยังสามารถใช้ระดับรางวัลการอัปเกรดแบบเดิมได้ (45,000 ไมล์ รหัสรางวัล UPCA) ออกในวันที่หรือก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 สำหรับการเดินทางระหว่างไทเปกับนิวซีแลนด์ในวันที่หรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2018 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2018 สมาชิกที่ต้องการจะแลกรางวัลการอัปเกรดชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจพรีเมียมสำหรับการเดินทางระหว่างไทเปและนิวซีแลนด์ในวันที่หรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2018 ควรใช้ระดับรางวัลแบบใหม่ (60,000 ไมล์ รหัสรางวัล UPBA)
 3. ในระหว่างการเปลี่ยนแปลง สมาชิกในช่วงเวลานี้จะยังสามารถใช้ระดับรางวัลการอัปเกรดแบบเดิมได้ (35,000 ไมล์ รหัสรางวัล UPDA) ออกในวันที่หรือก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 สำหรับการเดินทางระหว่างบริสเบนกับเมลเบิร์นในวันที่หรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2018 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2018 สมาชิกที่ต้องการจะแลกรางวัลการอัปเกรดชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจพรีเมียมสำหรับการเดินทางระหว่างไทเปกับบริสเบนกับเมลเบิร์นในวันที่หรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2018 ควรใช้ระดับรางวัลแบบใหม่ (60,000 ไมล์ รหัสรางวัล UPBA)
 4. โดยมีผลทันที สมาชิกสามารถแลกรางวัลการอัปเกรดชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม และชั้นประหยัดพรีเมียมเป็นชั้นธุรกิจพรีเมียม สำหรับการเดินทางระหว่างไทเปกับนิวซีแลนด์ / บริสเบน / เมลเบิร์น ในวันที่หรือหลัง 25 มีนาคม 2018
 5. ระดับไมล์สะสมที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เดินทางได้โดยไม่เกี่ยวกับอากาศยานชั้นตั๋วโดยสารที่มีสิทธิ์สำหรับการอัปเกรดห้องโดยสารจะถูกปรับเปลี่ยนดังนี้:

ชั้นของตั๋วโดยสารที่มีสิทธิ์ในการอัปเกรดห้องโดยสาร
ประเภทของรางวัลเที่ยวบินระยะใกล้เส้นทางระยะไกล
ให้บริการชั้นประหยัด / ธุรกิจให้บริการชั้นประหยัดพรีเมียม / ธุรกิจพรีเมียม
อัปเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมY/B/M/K/V/T/R/Q/H/NNILY/B/M/K/V/T/R/Q/H/N
อัปเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจพรีเมียมW/U/A/ENILW/U/A
อัปเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ/ชั้นธุรกิจพรีเมียมY/B/M/K/V/T/R/Q/H/NY/B/M/K/V/T/R/Q/H/NY/B/M
ข้อสังเกต:
 1. สมาชิกในช่วงเวลานี้จะยังสามารถใช้ระดับรางวัลการอัปเกรดแบบเดิมได้ (45,000 ไมล์ รหัสรางวัล UPCA) ออกในวันที่หรือก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 สำหรับการเดินทางระหว่างไทเปกับนิวซีแลนด์ในวันที่หรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2018 ในขณะที่มีตั๋วโดยสารชั้นประหยัดพร้อมชั้นการจอง Y/B/M/K/V/T/R/Q/H/N มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2018 ผู้โดยสารควรมีตั๋วโดยสารชั้นประหยัดพร้อมชั้นการจอง Y/B/M และรางวัลการอัปเกรดแบบใหม่ UPBA เพื่อให้สามารถอัปเกรดเที่ยวบินระหว่างไทเปกับนิวซีแลนด์ สำหรับการเดินทางในวันที่หรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2018
 2. สมาชิกในช่วงเวลานี้จะยังสามารถใช้ระดับรางวัลการอัปเกรดแบบเดิมได้ (35,000 ไมล์ รหัสรางวัล UPDA) ออกในวันที่หรือก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 สำหรับการเดินทางระหว่างไทเปกับบริสเบน / เมลเบิร์นในวันที่หรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2018 ในขณะที่มีตั๋วโดยสารชั้นประหยัดพร้อมชั้นการจอง Y/B/M/K/V/T/R/Q/H/N มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2018 ผู้โดยสารควรมีตั๋วโดยสารชั้นประหยัดพร้อมชั้นการจอง Y/B/M และรางวัลการอัปเกรดแบบใหม่ UPBA เพื่อให้สามารถอัปเกรดเที่ยวบินระหว่างไทเปกับบริสเบน / เมลเบิร์น สำหรับการเดินทางในวันที่หรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2018
ขั้นตอนการแลกรับรางวัล

ขั้นตอนการแลกรับรางวัล

 1. สมาชิกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไมล์สะสมเพียงพอที่จะแลกรับรางวัลหรือหมายเลขรางวัลที่สามารถนำไปใช้ได้ สำหรับการจองอัปเกรดห้องโดยสารพร้อมกับโปรแกรมสะสมไมล์ของพันธมิตร โปรดทำการโอนก่อนรับหมายเลขรางวัลและแจ้งหมายเลขรางวัลเมื่อทำการจอง (โปรดดูที่การโอนรางวัล)
 2. การอัปเกรดห้องโดยสารควรดำเนินการผ่านตัวแทนการจองของ China Airlines หรือหน้าเว็บสมาชิก Dynasty ในเว็บไซต์ China Airlines
 3. ชนิดของตั๋วโดยสารต่อไปนี้ไม่ได้รับสิทธิ์ในการอัปเกรดชั้นโดยสาร: 
  • ตั๋วโดยสารที่ได้รับส่วนลด (AD, ID, DG, SC, BP, CG, ฯลฯ) ตั๋วแลกเปลี่ยน ตั๋วสำหรับทารก ตั๋วพนักงาน หรือตั๋วฟรี 
  • ตั๋วโดยสารกลุ่มหรือบุคคลสำหรับชั้นของตั๋วโดยสาร “G”   
  • ตั๋วโปรโมชัน (ตั๋วโดยสารที่มีชั้นของตั๋วโดยสาร “E” สำหรับเที่ยวบินระยะไกล) หรือตั๋วที่มีข้อจำกัด และชั้นโดยสารของการจอง/การออกตั๋วที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการอัปเกรดชั้นของห้องโดยสาร
 4. หน้าเว็บสมาชิก Dynasty ในเว็บไซต์ China Airlines จะให้อัปเกรดห้องโดยสายที่จองก่อนเที่ยวบินออกเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเท่านั้น
 5. สำหรับเที่ยวบินที่อัปเกรดชั้นห้องโดยสารด้วยรางวัลอัปเกรด ไมล์สะสมจะสามารถเพิ่มลงในบัญชี Dynasty Flyer Program ได้เท่านั้น
 6. เด็กทารกควรชำระค่าธรรมเนียมส่วนต่างสำหรับการอัปเกรดชั้นโดยสารเมื่อเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ใช้รางวัลการอัปเกรด
หมายเหตุสำคัญ

หมายเหตุสำคัญ

 1. การร้องขออัปเกรดด้วยไมล์ที่สนามบิน:
  หากไม่สามารถยืนยันคำขออัปเกรดที่นั่งได้ก่อนที่เที่ยวบินจะออกเดินทาง หรือได้ส่งคำขอที่สนามบิน (ด้วยตนเอง) โดยไม่มีการจอง ให้ทำดังต่อไปนี้
  • สมาชิกต้องมีไมล์เพียงพอหรือหมายเลขรางวัลที่ถูกต้องและตั๋วโดยสารที่มีสิทธิ์ จากนั้นสมาชิกจะสามารถทำการจองได้และรับการยืนยันการจอง หรือรอการอัปเกรดในบันทึกการจองเดียวกันนี้ ( ชั้นตั๋วโดยสารสำหรับชั้นประหยัดพรีเมียมคือชั้น P สำหรับชั้นธุรกิจพรีเมียม/ธุรกิจคือชั้น I )
  • เมื่อเช็คอิน หากมีที่นั่งของชั้นที่ต้องการ การอัปเกรดห้องโดยสารอาจได้รับการยอมรับตามขั้นตอนการเช็คอินปกติ 
  • หากชั้นตั๋วโดยสารดั้งเดิมของตั๋วของสมาชิกไม่เป็นไปตามกฎการอัปเกรด สมาชิกจะต้องจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารระหว่างที่นั่งทั้งสองชั้น  รวมถึงค่าบริการด้วย 
  • หากต้องการใช้รางวัลที่โอนเพื่อการอัปเกรด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการในขั้นตอนการโอนรางวัลและได้มีการออกหมายเลขรางวัลที่ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว (สามวันทำการ)
  • ไม่สามารถทำการจองสำหรับรอการอัปเกรดและร้องขอโดยตรงผ่านเว็บไซต์ CI ได้

 2. สายการบิน China Airlines และสายการบิน Mandarin Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปรับเปลี่ยนจำนวนการอัปเกรดของผู้โดยสารตามสถานะการจองของแต่ละเที่ยวบิน ที่นั่งสำหรับการอัปเกรดอาจไม่พร้อมให้บริการในบางเที่ยวบินหรือในบางช่วงเวลา แม้ว่าจะมีที่นั่งที่พร้อมให้บริการสำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติก็ตาม
 3. หากตั๋วโดยสารที่แสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินไม่เป็นไปตามกฎการอัปเกรด สมาชิกจะต้องซื้อตั๋วอีกใบ จ่ายส่วนต่างค่าโดยสารระหว่างที่นั่งทั้งสองชั้น หรือเช็คอินตามชั้นตั๋วโดยสารตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สนามบิน

 4. การอัปเกรดห้องโดยสารพร้อมให้บริการเฉพาะกับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่กำหนดเวลาไว้ที่ดำเนินการโดย China Airlines และ Mandarin Airlines เท่านั้น ไม่พร้อมให้บริการกับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน ยกเว้นเที่ยวบินด้านล่างนี้ 
  • เที่ยวบินระหว่างไทเปและฮานอย และเกาสงและโฮจิมินห์ซิตีที่ดำเนินการโดย Vietnam Airlines
  • สมาชิกต้องจองภายใต้หมายเลขเที่ยวบินของ China Airlines เมื่อขออัปเกรดห้องโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน
  • การอัปเกรดห้องโดยสารสำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมไม่สามารถทำได้เมื่อเช็คอินที่สนามบิน

 5. หมายเลขรางวัลที่ต้องการจะต้องคำนวณสำหรับแต่ละส่วน และแต่ละส่วนจะต้องมีหมายเลขรางวัลแยก หากแผนการเดินทางรวมการหยุดพักหรือการเปลี่ยนเที่ยวบิน ไมล์สะสมที่จำเป็นในการอัปเกรดห้องโดยสารสำหรับแผนการเดินทางทั้งหมดจะต้องเพิ่มรวมกัน และหมายเลขรางวัลจะต้องนำมาแลกรางวัลสำหรับแต่ละส่วน
 6. ในกรณีที่คำขออัปเกรดห้องโดยสารของสมาชิกถูกโอนไปยังสายการบินอื่น สมาชิกควรขึ้นเครื่องตามชั้นตั๋วโดยสารที่ถืออยู่
 7. สายการบิน China Airlines จะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการแก้ไขข้อบังคับการอัปเกรดชั้นโดยสารหรือคุณสมบัติของรางวัลการอัปเกรดชั้นโดยสารแบบอื่นที่ทำเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนชั้นห้องโดยสารผ่านวิธีต่าง ๆ รวมถึง DFP Latest News ที่เว็บไซต์ China Airlines หรือในรายงานสรุปยอดไมล์สะสม
 8. หน้าเว็บสมาชิก Dynasty ในเว็บไซต์ China Airlines ไม่สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่หรือยกเลิกการอัปเกรดห้องโดยสารได้
บ้าน > สมาชิก > แลกไมล์สะสม >