(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

รางวัลการอัปเกรด

China Airlines / Mandarin Airlines

China Airlines / Mandarin Airlines

 • คุณสามารถแลกรับรางวัลได้โดยใช้ไมล์สะสมในบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้รางวัลให้กับตัวเอง หรือโอนให้กับญาติหรือเพื่อนก็ได้ (โปรดดูที่ การโอนรางวัล)
 • สำหรับส่วนต่างๆ ในการอัปเกรดห้องโดยสารที่จองด้วยรางวัลอัปเกรด ไมล์สะสมจะต้องเพิ่มไปที่บัญชี Dynasty Flyer Program เท่านั้น  

ระดับของรางวัล

ระดับของรางวัล


 • ระดับไมล์สะสมสำหรับรางวัลการอัปเกรดโดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนรางวัลออนไลน์ได้มีการปรับเปลี่ยนดังที่กล่าวด้านล่าง ไมล์ที่ต้องใช้ทั้งหมดสำหรับการแลกรับของรางวัลนั้นกำหนดด้วยเที่ยวบินและปรับใช้ตามหลักเกณฑ์หมายเลขเที่ยวบินเดี่ยว
ระดับของรางวัล
ประเภทของรางวัลชั้นตั๋วโดยสารเที่ยวบินระยะใกล้เส้นทางระยะไกล
* ใช้ได้กับการเดินทางระหว่างสองสถานที่ในเอเชีย
(รวมถึงกวมและเดลี) 
* เที่ยวบินข้ามช่องแคบตามกำหนดการ
* ออสเตรเลีย - นิวซิแลนด์
* ระหว่างไทเปกับอเมริกาเหนือ
* ระหว่างไทเปกับซิดนีย์
* ระหว่างไทเปกับบริสเบน / เมลเบิร์น / นิวซีแลนด์ 
*ระหว่างไทเปกับยุโรป
ทุกวันตลอดทั้งปีรหัสรางวัลทุกวันตลอดทั้งปีรหัสรางวัล
อัปเกรดจากชั้นประหยัด
เป็นชั้นประหยัดพรีเมียม
P7,000URP25,000UPYA
อัปเกรดจากชั้นประหยัดพรีเมียม
เป็นชั้นธุรกิจพรีเมียม
I8,000URC30,000UPIA
อัปเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ/
ชั้นธุรกิจพรีเมียม
I15,000URI60,000UPBA
20,000
(เดลี)
URID
ข้อสังเกต:
 1. ระดับไมล์สะสมสำหรับอัปเกรดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นธุรกิจพรีเมียมสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่มีบริการชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นธุรกิจพรีเมียมเท่านั้น
 2. ระดับไมล์สะสมที่ต้องใช้ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เดินทางได้โดยไม่เกี่ยวกับอากาศยานชั้นตั๋วโดยสารที่มีสิทธิ์สำหรับการอัปเกรดห้องโดยสารจะถูกปรับเปลี่ยนดังนี้:


ประเภทของรางวัลเที่ยวบินระยะใกล้เส้นทางระยะไกล
อัปเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมFlexStandardFlexStandard
Y/B/MK/V/TY/B/MK/V/T
อัปเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจพรีเมียมFlexStandardFlexStandard
W/UAW/UA
อัปเกรดจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ/ชั้นธุรกิจพรีเมียมFlexStandardFlex
Y/B/MK/V/TY/B/M
  ขั้นตอนการแลกรับรางวัล

  ขั้นตอนการแลกรับรางวัล

  1. สมาชิกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไมล์สะสมเพียงพอที่จะแลกรับรางวัลหรือหมายเลขรางวัลที่สามารถนำไปใช้ได้ สำหรับการจองอัปเกรดห้องโดยสารพร้อมกับโปรแกรมสะสมไมล์ของพันธมิตร โปรดทำการโอนก่อนรับหมายเลขรางวัลและแจ้งหมายเลขรางวัลเมื่อทำการจอง (โปรดดูที่การโอนรางวัล)
  2. สมาชิกต้องมีตั๋วโดยสารที่มีสิทธิ์สำหรับรางวัลการอัปเกรดซึ่งมีการจองที่ได้รับการยืนยันแล้วเมื่อสมัครสำหรับชั้น I ที่ยืนยันแล้ว/กำลังรอหรือการจองชั้น P ต้องรับส่วนต่างของค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมการบริการที่เกิดขึ้นจากการกำหนดราคาค่าโดยสารใหม่และออกใหม่ล่วงหน้า.
  3. การอัปเกรดห้องโดยสารควรดำเนินการผ่านตัวแทนการจองของ China Airlines หรือหน้าเว็บสมาชิก Dynasty ในเว็บไซต์ China Airlines รหัสการจองสำหรับอัปเกรดเป็นชั้นธุรกิจคือชั้น I อัปเกรดเป็นชั้นประหยัดพรีเมียมคือชั้น P
  4. ตั๋วโดยสารสำหรับทารก ตั๋วโดยสารฟรี และตั๋วโดยสารสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังไม่มีสิทธิ์อัปเกรดด้วยไมล์สะสม
  5. เด็กทารกควรชำระค่าธรรมเนียมส่วนต่างสำหรับการอัปเกรดชั้นโดยสารเมื่อเดินทางกับผู้ใหญ่ที่ใช้รางวัลการอัปเกรด
  6. หน้าเว็บสมาชิก Dynasty ในเว็บไซต์ China Airlines จะให้อัปเกรดห้องโดยสารที่จองก่อน (ชั้น P หรือ I ) สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเท่านั้น
  7. สำหรับเที่ยวบินที่อัปเกรดชั้นห้องโดยสารด้วยรางวัลอัปเกรด ไมล์สะสมจะสามารถเพิ่มลงในบัญชี Dynasty Flyer Program ได้เท่านั้น
  8. สายการบิน China Airlines และสายการบิน Mandarin Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปรับเปลี่ยนจำนวนการอัปเกรดที่นั่งของผู้โดยสารตามสถานะการจองของแต่ละเที่ยวบิน ที่นั่งสำหรับรางวัลที่รับอาจไม่พร้อมให้บริการในบางเที่ยวบินหรือในบางช่วงเวลา แม้ว่าจะมีที่นั่งที่พร้อมให้บริการสำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติก็ตาม
  หมายเหตุสำคัญ

  หมายเหตุสำคัญ

  ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารที่ออกเมื่อ/หลังจากวันที่ 2 ตุลาคม 2019 แล้วไม่ขึ้นเครื่องบินจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่มาแสดงตน โปรดอย่าลืมติดต่อตัวแทนการท่องเที่ยวที่คุณซื้อตั๋วโดยสารหรือสำนักงานสาขาของ China Airlines เพื่อยกเลิกแผนการเดินทางของคุณ
   

  1. การร้องขออัปเกรดด้วยไมล์ที่สนามบิน:
   หากไม่สามารถยืนยันคำขออัปเกรดที่นั่งได้ก่อนที่เที่ยวบินจะออกเดินทาง หรือได้ส่งคำขอที่สนามบิน (ด้วยตนเอง) โดยไม่มีการจอง ให้ทำดังต่อไปนี้
   • สมาชิกต้องมีจำนวนไมล์สะสมเพียงพอหรือหมายเลขรางวัลที่ถูกต้องและออกบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ซึ่งการจองได้รับการยืนยันสำหรับสมัครรับรางวัลการอัปเกรด ต้องรับส่วนต่างของค่าโดยสาร/ค่าธรรมเนียมการบริการที่เกิดขึ้นจากการกำหนดราคาค่าโดยสารใหม่และออกใหม่ล่วงหน้า
   • จากนั้นสมาชิกจะสามารถทำการจองได้และรับการยืนยันการจอง หรือรอการอัปเกรดในบันทึกการจองเดียวกันนี้ (ชั้นการจองสำหรับชั้นประหยัดพรีเมียมคือชั้น P สำหรับชั้นธุรกิจพรีเมียม/ธุรกิจคือชั้น I )
   • เมื่อเช็คอิน หากมีที่นั่งของชั้นที่ต้องการ การอัปเกรดห้องโดยสารอาจได้รับการยอมรับตามขั้นตอนการเช็คอินปกติ 
   • หากชั้นตั๋วโดยสารดั้งเดิมของตั๋วของสมาชิกไม่เป็นไปตามกฎการอัปเกรด สมาชิกจะต้องจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารระหว่างที่นั่งทั้งสองชั้น  รวมถึงค่าบริการด้วย 
   • หากต้องการใช้รางวัลที่โอนเพื่อการอัปเกรด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการในขั้นตอนการโอนรางวัลและได้มีการออกหมายเลขรางวัลที่ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว (สามวันทำการ)
   • ไม่สามารถทำการจองสำหรับรอการอัปเกรดและร้องขอโดยตรงผ่านเว็บไซต์ CI ได้

  2. การอัปเกรดห้องโดยสารพร้อมให้บริการเฉพาะกับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่กำหนดเวลาไว้ที่ดำเนินการโดย China Airlines และ Mandarin Airlines เท่านั้น สายการบิน China Airlines และสายการบิน Mandarin Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปรับเปลี่ยนจำนวนการอัปเกรดของผู้โดยสารตามสถานะการจองของแต่ละเที่ยวบิน ที่นั่งสำหรับการอัปเกรดอาจไม่พร้อมให้บริการในบางเที่ยวบินหรือในบางช่วงเวลา แม้ว่าจะมีที่นั่งที่พร้อมให้บริการสำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติก็ตาม
  3. หากตั๋วโดยสารที่แสดงที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินไม่เป็นไปตามกฎการอัปเกรด สมาชิกจะต้องซื้อตั๋วอีกใบ จ่ายส่วนต่างค่าโดยสารระหว่างที่นั่งทั้งสองชั้น หรือเช็คอินตามชั้นตั๋วโดยสารตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สนามบิน
  4. หมายเลขรางวัลที่ต้องการจะต้องคำนวณสำหรับแต่ละส่วน และแต่ละส่วนจะต้องมีหมายเลขรางวัลแยก หากแผนการเดินทางรวมการหยุดพักหรือการเปลี่ยนเที่ยวบิน ไมล์สะสมที่จำเป็นในการอัปเกรดห้องโดยสารสำหรับแผนการเดินทางทั้งหมดจะต้องเพิ่มรวมกัน และหมายเลขรางวัลจะต้องนำมาแลกรางวัลสำหรับแต่ละส่วน
  5. ในกรณีที่คำขออัปเกรดห้องโดยสารของสมาชิกถูกโอนไปยังสายการบินอื่น สมาชิกควรขึ้นเครื่องตามชั้นตั๋วโดยสารที่ถืออยู่
  6. สายการบิน China Airlines จะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการแก้ไขข้อบังคับการอัปเกรดชั้นโดยสารหรือคุณสมบัติของรางวัลการอัปเกรดชั้นโดยสารแบบอื่นที่ทำเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนชั้นห้องโดยสารผ่านวิธีต่าง ๆ รวมถึง ข่าวสมาชิก ที่เว็บไซต์ China Airlines หรือในรายงานสรุปยอดไมล์สะสม
  7. หน้าเว็บสมาชิก Dynasty ในเว็บไซต์ China Airlines และสนามบินไม่สามารถใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงวันที่หรือยกเลิกการอัปเกรดห้องโดยสารได้
  8. ผู้ถือตั๋วต้องชำระภาษี และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับรางวัลอัปเกรดและส่วนต่างภาษีบางส่วนจะถูกเก็บที่สนามบิน เช่น สหราชอาณาจักร, มาเลเซีย, และอินเดีย ....อื่นๆ
  9. ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารที่ออกเมื่อ/หลังจากวันที่ 2 ตุลาคม 2019 โปรดทราบว่า China Airlines/Mandarin Airlines จะออกผลิตภัณฑ์ Fare Family ใหม่ การจองและออกบัตรโดยสารทั้งหมดจะอิงตามกฎ Fare Family ของแต่ละเซกเมนต์
  บ้าน > สมาชิก > แลกไมล์สะสม >