ภาพรวมเว็บไซต์
3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง เพิ่มเติม
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

รับไมล์สะสม

การสะสมไมล์

การสะสมไมล์ของ China Airlines / Mandarin Airlines

ไมล์สะสมของเที่ยวบิน หมายถึง ไมล์สะสมที่สมาชิกได้รับโดยการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย China Airlines และ Mandarin Airlines และเที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์ของสายการบินพันธมิตร SkyTeam เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไมล์สะสมของเที่ยวบินของคุณจะถูกเพิ่มไว้อย่างถูกต้องและทันเวลา เมื่อทำการจองด้วยตัวคุณเองหรือทำผ่านบริษัททัวร์โปรดมอบทั้งหมายเลขบัตรสมาชิกของคุณและชื่อของคุณ (ตามที่ปรากฏอยู่บนบัตรของคุณ) ให้แก่เจ้าหน้าที่บริการของเรา เมื่อเช็คอินที่สนามบิน ให้แสดงบัตรสมาชิกของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าไมล์สะสมของคุณถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติแล้ว นอกจากนี้ โปรดเก็บสำเนาตั๋วโดยสารของคุณและบัตรผ่านขึ้นเครื่องเป็นเวลาหกเดือนสำหรับการสอบถามข้อมูลใด ๆ ในอนาคต

  1. ไมล์จริงหมายถึงไมล์สะสมระหว่างต้นทางและปลายทางของเที่ยวบิน (เป็นไปตามการควบคุมของคะแนนระยะไมล์สะสมของตั๋วโดยสาร (TPM) ของ IATA) หากหมายเลขเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่อง ระยะไมล์จริงของสองเที่ยวบินจะถูกคำนวณแยกกัน
  2. เมื่อชั้นการจองตั๋วโดยสารและชั้นโดยสารต่างกัน การสะสมไมล์ของเที่ยวบินจะถูกคำนวณตามชั้นที่มีระดับต่ำกว่า China Airlines จะคำนวณและยืนยันการสะสมไมล์ของคุณหลังจากการออกเดินทางแล้ว 
  3. ชนิดของตั๋วโดยสารต่อไปนี้จะไม่มีการสะสมไมล์ของเที่ยวบิน: ตั๋วที่ขายลดราคา 50% หรือมากกว่า ตั๋วฟรี ตั๋วรางวัล ตั๋วสำหรับทารก ตั๋วสำหรับเดินทางเป็นกลุ่ม ตั๋วโดยสารราคาโปรโมชัน ตั๋วที่มีการระบุชั้นโดยสาร ตั๋วพนักงาน ตั๋วแลกเปลี่ยน ตั๋วเหมาลำ ตั๋วสัมภาระส่วนเกิน ตั๋วลดราคาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบิน 
  4. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เที่ยวบินของ China Airlines หรือ Mandarin Airlines ถูกยกเลิกหรือล่าช้า และสมาชิกได้โอนย้ายไปยังสายการบินอื่น ไมล์สะสมในส่วนนั้นจะไม่ถูกเพิ่มลงไป
  5. สำหรับตั๋วโดยสารที่เกี่ยวกับโปรโมชันอื่น หากแผนของโปรโมชันดังกล่าวกำหนดวิธีการคำนวณไมล์สะสมที่ต่างออกไป ก็จะใช้วิธีนั้น
  6. การสะสมไมล์ของเที่ยวบินจะสะสมได้หนึ่งครั้งต่อเที่ยวบินเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินแบบใดก็ตาม ไมล์สะสมเพิ่มเติมจะไม่สามารถเพิ่มสำหรับตั๋วโดยสารและที่นั่งเพิ่มเติมได้

ชั้นตั๋วโดยสารที่มีสิทธิ์รับไมล์สะสมบนเที่ยวบินของ China Airlines และ Mandarin Airlines ที่สามารถใช้ได้

ชั้นห้องโดยสารชั้นการจองบัตรโดยสารเปอร์เซ็นต์การสะสมไมล์จากไมล์ของเที่ยวบินตัวอย่างเช่น: TPE-LAX
ชั้นธุรกิจ/ธุรกิจพรีเมียมJไมล์จริง x 130%8,815
Cไมล์จริง x 125%8,476
Dไมล์จริง x 115%7,798
I/Oไมล์จริง x 0%0
ชั้นประหยัดพรีเมียมW/Uไมล์จริง x 115%7,798
Eไมล์จริง x 100%6,781
P/Zไมล์จริง x 0%0
ชั้นประหยัดY/B/Mไมล์จริง x 100%6,781
K/V/Tไมล์จริง x 80%5,425
R/Q/H/Nไมล์จริง x 50%3,391
L/X/G/Sไมล์จริง x 0%0


ไมล์สะสมที่ได้จากการอัปเกรดการจองรหัส I/P จะถูกคำนวณตามชั้นห้องโดยสารของบัตรโดยสารที่ใช้

อายุของไมล์สะสม

อายุของไมล์สะสม

  1. ไมล์สะสมจะมีอายุ 36 เดือน (ตามเวลาท้องถิ่นของไต้หวัน) โดยเริ่มต้นนับจากวันที่ทำการบินเที่ยวบินของ China Airlines/Mandarin Airlines/สายการบินพันธมิตร หรือวันที่มีการใช้จ่ายจริงในกรณีของความร่วมมือในแบบข้ามอุตสาหกรรม ไมล์สะสมที่หมดอายุแล้วจะใช้งานไม่ได้โดยอัตโนมัติในเวลา 00:00 น. ของวันแรกของแต่ละเดือน ตัวอย่างเช่น ไมล์ที่ได้สะสมในเดือน พฤษภาคม 2553 จะหมดอายุในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 ตามเวลาท้องถิ่นของไต้หวัน และไมล์ที่ได้สะสมในเดือน สิงหาคม 2555 จะหมดอายุในวันที่ 1 กันยายน 2558 ตามเวลาท้องถิ่นของไต้หวัน ไมล์ที่สะสมไว้จะต้องมีการแลกรับรางวัลภายใต้บัญชีของหมายเลขบัตรที่ใช้งานได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุไว้และต้องถูกใช้จนหมดตามกฎ
  2. ไมล์สะสมของสมาชิกคนหนึ่งไม่อาจนำไปรวมกับของสมาชิกคนอื่นได้
  3. สมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่สมาชิกไม่มีการสะสมไมล์เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ไมล์สะสมภายใต้บัญชีนั้นก็จะถูกยกเลิกตามไปด้วย

การจัดการและการแก้ไขไมล์สะสม

การจัดการและการแก้ไขไมล์สะสม

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
คำนวณการสะสมไมล์

คำนวณการสะสมไมล์

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด