(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

รับไมล์สะสม

การสะสมไมล์

การสะสมไมล์ของ China Airlines / Mandarin Airlines

ไมล์สะสมของเที่ยวบิน หมายถึง ไมล์สะสมที่สมาชิกได้รับโดยการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย China Airlines และ Mandarin Airlines และเที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์ของสายการบินพันธมิตร SkyTeam เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไมล์สะสมของเที่ยวบินของคุณจะถูกเพิ่มไว้อย่างถูกต้องและทันเวลา เมื่อทำการจองด้วยตัวคุณเองหรือทำผ่านบริษัททัวร์โปรดมอบทั้งหมายเลขบัตรสมาชิกของคุณและชื่อของคุณ (ตามที่ปรากฏอยู่บนบัตรของคุณ) ให้แก่เจ้าหน้าที่บริการของเรา เมื่อเช็คอินที่สนามบิน ให้แสดงบัตรสมาชิกของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าไมล์สะสมของคุณถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติแล้ว นอกจากนี้ โปรดเก็บสำเนาตั๋วโดยสารของคุณและบัตรผ่านขึ้นเครื่องขั้นต่ำเป็นเวลาหกเดือนสำหรับการสอบถามข้อมูลใด ๆ ในอนาคต

 1. ไมล์จริงหมายถึงไมล์สะสมระหว่างต้นทางและปลายทางของเที่ยวบิน (เป็นไปตามการควบคุมของคะแนนระยะไมล์สะสมของตั๋วโดยสาร (TPM) ของ IATA) หากหมายเลขเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนเครื่อง ระยะไมล์จริงของสองเที่ยวบินจะถูกคำนวณแยกกัน
 2. เมื่อชั้นการจองตั๋วโดยสารและชั้นโดยสารต่างกัน การสะสมไมล์ของเที่ยวบินจะถูกคำนวณตามชั้นที่มีระดับต่ำกว่า China Airlines จะคำนวณและยืนยันการสะสมไมล์ของคุณหลังจากการออกเดินทางแล้ว 
 3. ตั๋วประเภทต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในการสะสมไมล์ของเที่ยวบิน: ตั๋วฟรี ตั๋วรางวัล ตั๋วสำหรับทารก และตั๋วลดราคาสำหรับสายการบินและอุตสาหกรรมการเดินทาง รายละเอียดข้อบังคับอื่นๆ อยู่ในตารางด้านล่าง
 4. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เที่ยวบินของ China Airlines หรือ Mandarin Airlines ถูกยกเลิกหรือล่าช้า และสมาชิกได้โอนย้ายไปยังสายการบินอื่น ไมล์สะสมในส่วนนั้นจะไม่ถูกเพิ่มลงไป
 5. การสะสมไมล์ของเที่ยวบินจะสะสมได้หนึ่งครั้งต่อเที่ยวบินเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินแบบใดก็ตาม ไมล์สะสมเพิ่มเติมจะไม่สามารถเพิ่มสำหรับตั๋วโดยสารและที่นั่งเพิ่มเติมได้
 6. การคำนวณเที่ยวบินที่ถ่วงน้ำหนักจะคำนวณจากเซกเมนต์ที่ทำการจอง เที่ยวบินถ่วงน้ำหนักที่ได้รับจากแต่ละเซกเมนต์จะขึ้นอยู่กับชั้นของตั๋วโดยสาร

ชั้นบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์รับไมล์สะสมบนเที่ยวบินของ China Airlines และ Mandarin Airlines ที่สามารถใช้ได้

ชั้นโดยสารFare Familyชั้นบัตรโดยสารอัตราการสะสมไมล์ของเที่ยวบินตัวอย่างเช่น: ไทเป - ลอสแอนเจลิสเที่ยวที่ถ่วงน้ำหนัก
ชั้นธุรกิจ / ชั้นธุรกิจพรีเมียมFlexJไมล์จริง x 175%11,8672
StandardCไมล์จริง x 150%10,1722
BasicDไมล์จริง x 125%8,4761.75
ชั้นประหยัดพรีเมียมFlexW/Uไมล์จริง x 125%8,4761.5
StandardAไมล์จริง x 115%7,7981.25
BasicEไมล์จริง x 100%6,7811
ชั้นประหยัดFlexY/B/Mไมล์จริง x 100%6,7811
StandardK/V/Tไมล์จริง x 80%5,4251
BasicR/Q/H/Nไมล์จริง x 50%3,3910.75
BasicN
(ระหว่างไต้หวันและฮ่องกง)
ไมล์จริง x 50%-0.5
DiscountLไมล์จริง x 0%00

 
      ข้อสังเกต:
 1. สมาชิกที่ใช้ตั๋วโดยสารชั้น O/Z/L/X/G/S จะไม่ได้รับไมล์สะสม
 2. สำหรับส่วนของการอัปเกรดที่ถูกจองภายใต้ชั้น I และ P ชั้นตั๋วโดยสารควรอิงตามตั๋วโดยสารดั้งเดิมที่ซื้อโดยสมาชิก
 3. อัตราการสะสมและจำนวนเที่ยวบินนั้นกำหนดด้วยเที่ยวบินและปรับใช้ตามหลักเกณฑ์หมายเลขเที่ยวบินเดี่ยว
อายุของไมล์สะสม

อายุของไมล์สะสม

 1. ไมล์สะสมจะมีอายุ 36 เดือน (ตามเวลาท้องถิ่นของไต้หวัน) โดยเริ่มต้นนับจากวันที่ทำการบินเที่ยวบินของ China Airlines/Mandarin Airlines/สายการบินพันธมิตร หรือวันที่มีการใช้จ่ายจริงในกรณีของความร่วมมือในแบบข้ามอุตสาหกรรม ไมล์สะสมที่หมดอายุแล้วจะใช้งานไม่ได้โดยอัตโนมัติในเวลา 00:00 น. ของวันแรกของแต่ละเดือน ตัวอย่างเช่น ไมล์ที่ได้สะสมในเดือน พฤษภาคม 2559 จะหมดอายุในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ตามเวลาท้องถิ่นของไต้หวัน และไมล์ที่ได้สะสมในเดือน สิงหาคม 2562 จะหมดอายุในวันที่ 1 กันยายน 2565 ตามเวลาท้องถิ่นของไต้หวัน ไมล์ที่สะสมไว้จะต้องมีการแลกรับรางวัลภายใต้บัญชีของหมายเลขบัตรที่ใช้งานได้ภายในช่วงเวลาที่ระบุไว้และต้องถูกใช้จนหมดตามกฎ
 2. ไมล์สะสมของสมาชิกคนหนึ่งไม่อาจนำไปรวมกับของสมาชิกคนอื่นได้

การจัดการและการแก้ไขไมล์สะสม

การจัดการและการแก้ไขไมล์สะสม

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
คำนวณการสะสมไมล์

คำนวณการสะสมไมล์

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด