ภาพรวมเว็บไซต์
3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง เพิ่มเติม
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก SkyTeam

สมาชิก SkyTeam

ระดับขั้นของสมาชิก SkyTeam ประกอบไปด้วยระดับ Elite และ Elite Plus หากหากท่านเป็นสมาชิก DFP ระดับ Gold ท่านสามารถรับสิทธิพิเศษของสมาชิก SkyTeam Elite ได้; หากหากท่านเป็นสมาชิก DFP ระดับ Gold หรือ Paragon ท่านสามารถรับสิทธิพิเศษของสมาชิก SkyTeam Elite Plus ได้ สมาชิก DFP สามารถรับสิทธิพิเศษของสมาชิก SkyTeam ในการใช้งานเที่ยวบินระหว่างประเทศของ SkyTeam ได้


สมาชิก DFPGold
Gold
Emerald
Emerald
Paragon
Paragon
สมาชิก SkyTeamEliteElite Plus
การเลือกที่นั่งล่วงหน้า (ข้อสังเกต 1)
สิทธิพิเศษในการจองการเข้าชื่อรอ
สิทธิพิเศษในการเข้าชื่อรอที่สนามบิน
สิทธิพิเศษในการเช็คอิน
สิทธิพิเศษการดูแลสัมภาระ-
การรับประกันที่นั่งในกรณีที่บัตรโดยสารราคาเต็มจำนวน (ข้อสังเกต 2)-
น้ำหนักสัมภาระส่วนเพิ่มพิเศษ (ข้อสังเกต 3)
การใช้บริการเลานจ์วีไอพีในสนามบิน (ข้อสังเกต 4)-

สำหรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ของสมาชิก SkyTeam โปรดคลิกที่นี่

ข้อสังเกต

  1. ใช้ได้กับเที่ยวบินต่างประเทศระยะไกลที่มีเวลาการบินตั้ง 6 ชั่วโมงขึ้นไป
  2. ใช้ได้กับเที่ยวบินต่างประเทศระยะไกลที่มีเวลาการบินตั้ง 6 ชั่วโมงขึ้นไป สงวนสิทธิ์ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางสำหรับบัตรโดยสารประเภท Y
  3. สมาชิก SkyTeam Elite และ Elite Plus สามารถรับสิทธิ์น้ำหนักสัมภาระส่วนเพิ่มฟรีบนเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินพันธมิตรของ SkyTeam
    • หลักการคิดเป็นน้ำหนัก: สมาชิก Elite + 10 กก., สมาชิก Elite Plus + 20 กก. 
    • หลักการคิดเป็นชิ้น: สมาชิก Elite / สมาชิก Elite Plus + 1 ชิ้น 
    • ข้อยกเว้น: สิทธิ์น้ำหนักสัมภาระส่วนเพิ่มฟรีไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินของสายการบิน Delta Air Lines ที่บินภายใน และระหว่างสหรัฐอเมริกา/แคนาดา/เปอร์โตริโก/หมู่เกาะเวอร์จิน และเที่ยวบินที่บินระหว่างสถานที่ที่กล่าวไปข้างต้นกับบราซิล สำหรับสมาชิก Elite ของสายการบิน Korean Air น้ำหนักสัมภาระฟรีสูงสุดที่ได้จะเพิ่มจาก 23 กก. เป็น 32 กก. สำหรับชั้นประหยัด ยกเว้นการเดินทางออกจาก/ไปยังสหรัฐอเมริกา
  4. สมาชิก Elite Plus สามารถเข้าใช้งานเลานจ์วีไอพีที่สนามบินของ SkyTeam ได้เมื่อมีการใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินพันธมิตร SkyTeam สายการบินใดก็ได้สำหรับการเดินทางออกจาก หรือสำหรับการเปลี่ยนเครื่องภายใน 24 ชั่วโมงไม่ว่าจะอยู่ในชั้นโดยสารใดก็ตาม สมาชิกสามารถเชิญผู้ติดตามเข้าไปในเลานจ์วีไอพีได้หนึ่งท่าน (ผู้ติดตามจะต้องเดินทางโดยเที่ยวบินของ SkyTeam ด้วย)
บ้าน > สมาชิก > ความเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ >