(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก SkyTeam

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก Elite

ชั้น SkyTeam Elite ประกอบด้วย ElitePlus และ Elite สำหรับสมาชิก Dynasty Flyer สมาชิกระดับ Gold จะเทียบเท่ากับสมาชิก Elite, สมาชิก Paragon และ Emerald จะเทียบเท่ากับสมาชิก ElitePlus สมาชิก Dynasty Flyer สามารถเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ SkyTeam Elite ได้เมื่อใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยพันธมิตร SkyTeam


สิทธิประโยชน์ของสมาชิก Elite
สมาชิก DFP
Gold

Emerald

Paragon
ระดับขั้นของ SkyTeam EliteEliteElite Plus
การเลือกที่นั่งล่วงหน้า (ข้อสังเกต 1)
สิทธิพิเศษในการจองการเข้าชื่อรอ
สิทธิพิเศษในการเข้าชื่อรอที่สนามบิน
สิทธิพิเศษในการเช็คอิน
สิทธิพิเศษการดูแลสัมภาระ-
การรับประกันที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารราคาเต็มจำนวน (ข้อสังเกต 2)-
น้ำหนักสัมภาระเพิ่มพิเศษ (ข้อสังเกต 3)
การใช้บริการเลานจ์วีไอพีที่สนามบิน (ข้อสังเกต 4)-

สำหรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ของสมาชิก SkyTeam โปรดคลิกที่นี่

สายการบิน China Southern Airlines

สายการบิน China Southern Airlines ไม่ได้เป็นสมาชิกของ SkyTeam อีกต่อไปแล้ว สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน China Southern Airlines ที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 จะมีการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:
 • สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยทางสายการบินเอง สิทธิประโยชน์ในรายการด้านบนจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • ตั้งแต่วันที่ 01.01. 2023 เป็นต้นไป ไม่รวมเที่ยวบินที่ดำเนินการและเที่ยวบินร่วมของ China Southern Airlines กับ China Airlines และ Mandarin Airlines การเลือกที่นั่งขั้นสูง รายชื่อรอการจองที่มีลำดับความสำคัญ รายชื่อรอที่มีลำดับความสำคัญของสนามบิน และการรับประกันที่นั่งในตั๋วราคาเต็มจะไม่ได้รับการยกเว้น
 • เมื่อขึ้นเที่ยวบินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น สมาชิกระดับ Paragon และ Emerald จะยังสามารถเชิญผู้โดยสารหนึ่งท่าน ที่ขึ้นเที่ยวบินเดียวกัน ให้ใช้บริการเลานจ์ได้
 • สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Southern Airlines แต่ทำการตลาดโดยสายการบินอื่นของ SkyTeam หรือสายการบินอื่น จะไม่สามารถใช้งานสิทธิประโยชน์ด้านบนได้

ข้อสังเกต

(ข้อจำกัดอาจแตกต่างไปตามผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสายการบิน SkyTeam เพื่อดูข้อมูลล่าสุด

 1. ใช้ได้กับเที่ยวบินต่างประเทศระยะไกลที่มีเวลาการบินตั้ง 6 ชั่วโมงขึ้นไป (ผู้โดยสารอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการการเลือกที่นั่งโดยขึ้นอยู่กับกฎของสายการบิน)
 2. ใช้ได้กับเที่ยวบินต่างประเทศระยะไกลที่มีเวลาการบินตั้ง 6 ชั่วโมงขึ้นไป สงวนสิทธิ์ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางสำหรับชั้นการจองตั๋วโดยสารประเภท Y
 3. น้ำหนักสัมภาระเพิ่มพิเศษสำหรับสมาชิก SkyTeam Elite และ Elite Plus:
  (1) การใช้เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines จะได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้ :
  • สำหรับตั๋วภายใต้ระบบน้ำหนัก: สมาชิก Elite รับน้ำหนักเพิ่ม 10 กก. สมาชิก Elite Plus เพิ่ม 20 กก. 
  • ภายใต้ระบบจำนวนชิ้น: สมาชิก Elite และ Elite Plus จะได้รับจำนวนชิ้นเพิ่มเป็นพิเศษ 
  (2) การใช้เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร SkyTeam:
       ข้อจำกัดอาจใช้กับสายการบินบางสายหรือรายละเอียดการเดินทางบางแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อสายการบินที่ดำเนินการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
 4. สมาชิก Elite Plus ที่เดินทาง, ต่อเครื่องไปหรือต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศภายในวันเดียวที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร SkyTeam จะสามารถเข้าใช้เลานจ์วีไอพีที่สนามบินของ SkyTeam ได้โดยไม่คำนึงถึงชั้นโดยสารของสมาชิก หากการเดินทางของสมาชิกมีการต่อเครื่อง จะต้องดำเนินการโดยพันธมิตร SkyTeam ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ สมาชิกสามารถเชิญผู้ติดตามเข้าไปในเลานจ์วีไอพีได้หนึ่งท่าน (ผู้ติดตามจะต้องเดินทางในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยพันธมิตร SkyTeam ด้วย)
บ้าน > สมาชิก > ความเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ >