(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก SkyTeam

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก Elite

ระดับขั้นของสมาชิก SkyTeam ประกอบไปด้วยระดับ Elite และ Elite Plus หากหากท่านเป็นสมาชิก DFP ระดับ Gold ท่านจะสามารถรับสิทธิพิเศษของสมาชิก SkyTeam Elite ได้; หากหากท่านเป็นสมาชิก DFP ระดับ Emerald หรือ Paragon ท่านจะสามารถรับสิทธิพิเศษของสมาชิก SkyTeam Elite Plus ได้ สมาชิก DFP สามารถรับสิทธิพิเศษของสมาชิก SkyTeam ได้เมื่อใช้งานเที่ยวบินระหว่างประเทศของ SkyTeam


สิทธิประโยชน์ของสมาชิก Elite
สมาชิก DFP
Gold

Emerald

Paragon
ระดับขั้นของ SkyTeam EliteEliteElite Plus
การเลือกที่นั่งล่วงหน้า (ข้อสังเกต 1)
สิทธิพิเศษในการจองการเข้าชื่อรอ
สิทธิพิเศษในการเข้าชื่อรอที่สนามบิน
สิทธิพิเศษในการเช็คอิน
สิทธิพิเศษการดูแลสัมภาระ-
การรับประกันที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารราคาเต็มจำนวน (ข้อสังเกต 2)-
น้ำหนักสัมภาระเพิ่มพิเศษ (ข้อสังเกต 3)
การใช้บริการเลานจ์วีไอพีที่สนามบิน (ข้อสังเกต 4)-

สำหรับสิทธิพิเศษอื่น ๆ ของสมาชิก SkyTeam โปรดคลิกที่นี่

สายการบิน China Southern Airlines

สายการบิน China Southern Airlines ไม่ได้เป็นสมาชิกของ SkyTeam อีกต่อไปแล้ว สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน China Southern Airlines ที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 จะมีการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:
 • สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยทางสายการบินเอง สิทธิประโยชน์ในรายการด้านบนจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันระหว่างสายการบิน China Southern Airlines กับ China Airlines และ Mandarin Airlines การเลือกที่นั่งล่วงหน้า สิทธิพิเศษในการจองการเข้าชื่อรอ สิทธิพิเศษในการเข้าชื่อรอที่สนามบิน และการรับประกันที่นั่งสำหรับบัตรโดยสารราคาเต็มจำนวนจะถูกยกเว้น
 • เมื่อขึ้นเที่ยวบินตามที่กล่าวไว้ข้างต้น สมาชิกระดับ Paragon และ Emerald จะยังสามารถเชิญผู้โดยสารหนึ่งท่าน ที่ขึ้นเที่ยวบินเดียวกัน ให้ใช้บริการเลานจ์ได้
 • สำหรับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Southern Airlines แต่ทำการตลาดโดยสายการบินอื่นของ SkyTeam หรือสายการบินอื่น จะไม่สามารถใช้งานสิทธิประโยชน์ด้านบนได้

ข้อสังเกต

(ข้อจำกัดอาจแตกต่างไปตามผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน โปรดติดต่อสายการบินสมาชิก SkyTeam สำหรับข้อมูลล่าสุด )

 1. ใช้ได้กับเที่ยวบินต่างประเทศระยะไกลที่มีเวลาการบินตั้ง 6 ชั่วโมงขึ้นไป (ผู้โดยสารอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการการเลือกที่นั่งโดยขึ้นอยู่กับกฎของสายการบิน)
 2. ใช้ได้กับเที่ยวบินต่างประเทศระยะไกลที่มีเวลาการบินตั้ง 6 ชั่วโมงขึ้นไป สงวนสิทธิ์ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางสำหรับชั้นการจองตั๋วโดยสารประเภท Y
 3. น้ำหนักสัมภาระเพิ่มพิเศษสำหรับสมาชิก SkyTeam Elite และ Elite Plus:
  (1) การใช้เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines และ Mandarin Airlines จะได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้ :
  • หลักการคิดเป็นน้ำหนัก: สมาชิก Elite + 10 กก., สมาชิก Elite Plus + 20 กก. 
  • หลักการคิดเป็นชิ้น: สมาชิก Elite / สมาชิก Elite Plus + 1 ชิ้น 
  (2) การใช้เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร SkyTeam:
       ข้อจำกัดอาจใช้กับสายการบินบางสายหรือรายละเอียดการเดินทางบางแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อสายการบินที่ดำเนินการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 
 4. สมาชิก Elite Plus ที่เดินทางหรือต่อเครื่องไป/กลับเที่ยวบินระหว่างประเทศภายในวันเดียวที่ดำเนินการโดยสายการบินที่เป็นสมาชิกของ SkyTeam จะสามารถเข้าใช้เลานจ์วีไอพีที่สนามบินของ SkyTeam ได้โดยไม่คำนึงถึงชั้นโดยสารของสมาชิก จัดให้บริการการเข้าใช้งานเลาจ์นเฉพาะที่สนามบินขาออกและสนามบินต่อเครื่องเท่านั้นและไม่ให้บริการเมื่อเดินทางมาถึง สมาชิกสามารถเชิญผู้ติดตามเข้าไปในเลานจ์วีไอพีได้หนึ่งท่าน (ผู้ติดตามจะต้องเดินทางโดยเที่ยวบินของ SkyTeam ด้วย)
บ้าน > สมาชิก > ความเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์ >