3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

รางวัลตั๋วโดยสาร

รางวัลตั๋วโดยสารของ CAL / AE

รางวัลตั๋วเครื่องบินสายการบิน China Airlines / Mandarin Airlines

  • ในฐานะสมาชิก คุณอาจแลกรับของรางวัลโดยใช้การสะสมไมล์ที่กำหนดในบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้รางวัลให้กับตัวเอง หรือโอนให้กับญาติหรือเพื่อนก็ได้ (โปรดดูที่ การโอนรางวัล)

ระดับของรางวัล

ระดับของรางวัล

  • สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับระดับไมล์สะสมสำหรับการแลกรับรางวัลตั๋วโดยสารโดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนของรางวัลออนไลน์ ก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2559 โปรดคลิก ที่นี่
  • ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2559 ระดับไมล์สะสมใหม่สำหรับรางวัลตั๋วโดยสารโดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนรางวัลออนไลน์จะถูกปรับเปลี่ยนดังนี้ :

ต้องใช้ไมล์สะสมสำหรับรางวัลตั๋วโดยสาร ไป-กลับ โดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนรางวัลออนไลน์  

ประเภทรางวัลชั้นการจองตั๋ว
เที่ยวบินระยะใกล้เที่ยวบินระยะไกล
* ใช้ได้กับทุกการเดินทางในทวีปเอเชีย (รวมถึงกวม และเดลี)
* เที่ยวบินข้ามช่องแคบที่เป็นเส้นทางประจำ
* ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์

* ระหว่างทวีปเอเชีย (ไม่รวม กวม) และอเมริกาเหนือ/ยุโรป/ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี
รางวัลตั๋วโดยสาร ไป-กลับ ชั้นประหยัด
X35,000110,000
รางวัลตั๋วโดยสาร ไป-กลับ ชั้นประหยัดพรีเมียมZ40,000120,000
รางวัลตั๋วโดยสาร ไป-กลับ ชั้นธุรกิจ/ชั้นธุรกิจพรีเมียม
O50,000150,000
※หมายเหตุ: ในวันที่/หลังจากวันที่ 19 มีนาคม จะไม่สามารถแลกรับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สองที่นั่งสำหรับรางวัลตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจ/ชั้นธุรกิจพรีเมียมได้เนื่องจากข้อจำกัดของระบบใหม่ โปรดแลกรับและออกตั๋วเครื่องบินในวันที่/ก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2559 และวัน Blackout ที่สอดคล้องกันและข้อจำกัดของตั๋วที่แสดงอยู่บนตั๋วจะถูกนำไปใช้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 1,500 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (หรือจำนวนที่เทียบเท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น) สำหรับการออกตั๋วใหม่หรือคืนตั๋วรางวัลตั๋วโดยสารฟรีแต่ละรายการ


ต้องใช้ไมล์สะสมสำหรับรางวัลตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวโดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนรางวัลออนไลน์ 

ประเภทรางวัลชั้นการจองตั๋วเที่ยวบินระยะใกล้เที่ยวบินระยะไกล
* ใช้ได้กับทุกการเดินทางในทวีปเอเชีย (รวมถึงกวม และเดลี)
* เที่ยวบินข้ามช่องแคบที่เป็นเส้นทางประจำ
* ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์

* ระหว่างทวีปเอเชีย (ไม่รวม กวม) และอเมริกาเหนือ/ยุโรป/ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

ตลอดทั้งปีตลอดทั้งปี
รางวัลตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดX21,00066,000
รางวัลตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดพรีเมียมZ24,00072,000
รางวัลตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจ/ชั้นธุรกิจพรีเมียมO30,00090,000
※หมายเหตุ 1 : การแลกรับรางวัลสำหรับตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นธุรกิจพรีเมียมมีให้ใช้งานเฉพาะบนเที่ยวบินที่มีบริการชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นธุรกิจพรีเมียมเท่านั้น
※หมายเหตุ 2 : สำหรับหมายเลขรางวัลที่ออกตั๋วในวันที่/หลังจากวันที่ 19 มีนาคม จะต้องใช้ระดับไมล์สะสมใหม่เท่านั้น และระดับไมล์สะสมเก่าจะใช้ได้เฉพาะหมายเลขรางวัลที่ออกตั๋วในวันที่/ก่อนวันที่ 18 มีนาคมเท่านั้น

ระดับของรางวัลตั๋วโดยสารโดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนรางวัลออนไลน์บนเที่ยวบินภายในประเทศของ AE

ประเภทรางวัลชั้นการจองตั๋วที่ยวบินภายในประเทศของ AE
วันที่ไม่ใช่วัน Blackout
วันที่ Blackout
รางวัลตั๋วโดยสาร ไป-กลับ ชั้นประหยัด
X15,000N/L
รางวัลตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัด
X7,500N/L
※หมายเหตุ 1 : โปรดตรวจสอบรายละเอียดของวันที่ Blackout ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของสายการบิน Mandarin Airlines
※หมายเหตุ 2 : เนื่องจากข้อจำกัดของระบบการให้บริการเกี่ยวกับผู้โดยสารแบบใหม่ โปรดจองตั๋วรางวัลของ AE โดยใช้ชื่อเต็มที่แสดงอยู่บนหนังสือเดินทางของคุณ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนจะได้รับการยอมรับเมื่อขึ้นเครื่องที่สนามบิน
ขั้นตอนการแลกของรางวัล

ขั้นตอนการแลกของรางวัล

•    สมาชิกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไมล์สะสมเพียงพอที่จะแลกของรางวัลที่ต้องการ เมื่อต้องการโอนรางวัลไปให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อน ต้องทำตามขั้นตอนการโอนให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน
•    เมื่อใช้ตั๋วรางวัล สมาชิกจะต้องจองเที่ยวบินกับตัวแทนการจองตั๋วของสายการบิน China Airlines โดยตรงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน 24 ชั่วโมง และใช้ชั้นการจองตั๋วที่ถูกต้อง โปรดออกตั๋วโดยสารของคุณก่อนวันสุดท้ายที่กำหนดไว้
•    ตั๋วรางวัลสามารถออกตั๋วโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines หรือสายการบิน Mandarin Airlines เท่านั้น ตั๋วดังกล่าวต้องออกตั๋วที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของสายการบิน China Airlines ก่อนออกเดินทาง (เคาน์เตอร์ที่สนามบินไม่สามารถออกตั๋วรางวัล หรือออกตั๋วรางวัลใหม่ได้)
•    สมาชิกสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ China Airlines เพื่อแลกรับรางวัลตั๋วโดยสารได้ที่หน้าเว็บ Dynasty Member

รางวัลตั๋วโดยสารสามารถออกให้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines หรือสายการบิน Mandarin Airlines.
ประเด็นที่ควรสังเกต

รางวัลตั๋วโดยสารพันธมิตร SkyTeam

โปรด คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม