(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

รางวัลตั๋วโดยสาร

รางวัลตั๋วโดยสารของ CAL / AE

รางวัลตั๋วเครื่องบินสายการบิน China Airlines / Mandarin Airlines

 • ในฐานะสมาชิก คุณอาจแลกรับของรางวัลโดยใช้การสะสมไมล์ที่กำหนดในบัญชีของคุณ คุณสามารถใช้รางวัลให้กับตัวเอง หรือโอนให้กับญาติหรือเพื่อนก็ได้ (โปรดดูที่ การโอนรางวัล)

ระดับของรางวัล

ระดับของรางวัล

 • สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับระดับไมล์สะสมสำหรับการแลกรับรางวัลตั๋วโดยสารโดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนของรางวัลออนไลน์ ก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2559 โปรดคลิก ที่นี่
 • ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2559 ระดับไมล์สะสมใหม่สำหรับรางวัลตั๋วโดยสารโดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนรางวัลออนไลน์จะถูกปรับเปลี่ยนดังนี้ :

ต้องใช้ไมล์สะสมสำหรับรางวัลตั๋วโดยสาร ไป-กลับ โดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนรางวัลออนไลน์  

ประเภทรางวัลชั้นการจองตั๋ว
เที่ยวบินระยะใกล้เที่ยวบินระยะไกล
* ใช้ได้กับทุกการเดินทางในทวีปเอเชีย (รวมถึงกวม และเดลี)
* เที่ยวบินข้ามช่องแคบที่เป็นเส้นทางประจำ
* ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์

* ระหว่างทวีปเอเชีย (ไม่รวม กวม) และอเมริกาเหนือ/ยุโรป/ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี
รางวัลตั๋วโดยสาร ไป-กลับ ชั้นประหยัด
X35,000110,000
รางวัลตั๋วโดยสาร ไป-กลับ ชั้นประหยัดพรีเมียมZ40,000120,000
รางวัลตั๋วโดยสาร ไป-กลับ ชั้นธุรกิจ/ชั้นธุรกิจพรีเมียม
O50,000150,000
※หมายเหตุ: ในวันที่/หลังจากวันที่ 19 มีนาคม จะไม่สามารถแลกรับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สองที่นั่งสำหรับรางวัลตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจ/ชั้นธุรกิจพรีเมียมได้เนื่องจากข้อจำกัดของระบบใหม่ โปรดแลกรับและออกตั๋วเครื่องบินในวันที่/ก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2559 และวัน Blackout ที่สอดคล้องกันและข้อจำกัดของตั๋วที่แสดงอยู่บนตั๋วจะถูกนำไปใช้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 1,500 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (หรือจำนวนที่เทียบเท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น) สำหรับการออกตั๋วใหม่หรือคืนตั๋วรางวัลตั๋วโดยสารฟรีแต่ละรายการ


ต้องใช้ไมล์สะสมสำหรับรางวัลตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวโดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนรางวัลออนไลน์ 

ประเภทรางวัลชั้นการจองตั๋วเที่ยวบินระยะใกล้เที่ยวบินระยะไกล
* ใช้ได้กับทุกการเดินทางในทวีปเอเชีย (รวมถึงกวม และเดลี)
* เที่ยวบินข้ามช่องแคบที่เป็นเส้นทางประจำ
* ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์

* ระหว่างทวีปเอเชีย (ไม่รวม กวม) และอเมริกาเหนือ/ยุโรป/ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์

ตลอดทั้งปีตลอดทั้งปี
รางวัลตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดX21,00066,000
รางวัลตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัดพรีเมียมZ24,00072,000
รางวัลตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวชั้นธุรกิจ/ชั้นธุรกิจพรีเมียมO30,00090,000
※หมายเหตุ 1 : การแลกรับรางวัลสำหรับตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นธุรกิจพรีเมียมมีให้ใช้งานเฉพาะบนเที่ยวบินที่มีบริการชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นธุรกิจพรีเมียมเท่านั้น
※หมายเหตุ 2 : สำหรับหมายเลขรางวัลที่ออกตั๋วในวันที่/หลังจากวันที่ 19 มีนาคม จะต้องใช้ระดับไมล์สะสมใหม่เท่านั้น และระดับไมล์สะสมเก่าจะใช้ได้เฉพาะหมายเลขรางวัลที่ออกตั๋วในวันที่/ก่อนวันที่ 18 มีนาคมเท่านั้น

ระดับของรางวัลตั๋วโดยสารโดยใช้ไมล์สะสมของตนเองหรือการโอนรางวัลออนไลน์บนเที่ยวบินภายในประเทศของ AE

ประเภทรางวัลชั้นการจองตั๋วที่ยวบินภายในประเทศของ AE
วันที่ไม่ใช่วัน Blackout
วันที่ Blackout
รางวัลตั๋วโดยสาร ไป-กลับ ชั้นประหยัด
X15,000N/L
รางวัลตั๋วโดยสารเที่ยวเดียวชั้นประหยัด
X7,500N/L
※หมายเหตุ 1 : โปรดตรวจสอบรายละเอียดของวันที่ Blackout ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของสายการบิน Mandarin Airlines
※หมายเหตุ 2 : เนื่องจากข้อจำกัดของระบบการให้บริการเกี่ยวกับผู้โดยสารแบบใหม่ โปรดจองตั๋วรางวัลของ AE โดยใช้ชื่อเต็มที่แสดงอยู่บนหนังสือเดินทางของคุณ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนจะได้รับการยอมรับเมื่อขึ้นเครื่องที่สนามบิน
ขั้นตอนการแลกของรางวัล

ขั้นตอนการแลกของรางวัล

•    สมาชิกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีไมล์สะสมเพียงพอที่จะแลกของรางวัลที่ต้องการ เมื่อต้องการโอนรางวัลไปให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อน ต้องทำตามขั้นตอนการโอนให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน
•    เมื่อใช้ตั๋วรางวัล สมาชิกจะต้องจองเที่ยวบินกับตัวแทนการจองตั๋วของสายการบิน China Airlines โดยตรงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน 24 ชั่วโมง และใช้ชั้นการจองตั๋วที่ถูกต้อง โปรดออกตั๋วโดยสารของคุณก่อนวันสุดท้ายที่กำหนดไว้
•    ตั๋วรางวัลสามารถออกตั๋วโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines หรือสายการบิน Mandarin Airlines เท่านั้น ตั๋วดังกล่าวต้องออกตั๋วที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของสายการบิน China Airlines ก่อนออกเดินทาง (เคาน์เตอร์ที่สนามบินไม่สามารถออกตั๋วรางวัล หรือออกตั๋วรางวัลใหม่ได้)
•    สมาชิกสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ China Airlines เพื่อแลกรับรางวัลตั๋วโดยสารได้ที่หน้าเว็บ Dynasty Member

รางวัลตั๋วโดยสารสามารถออกให้สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดยสายการบิน China Airlines หรือสายการบิน Mandarin Airlines.

ประเด็นที่ควรสังเกต

 1. หากแผนการเดินทางของตั๋วรางวัลมีต้นทางและปลายทางอยู่ในพื้นที่เดียวกัน จะไม่อนุญาตให้มีการเดินทางต่อ (ไม่มีการย้อนเส้นทาง) นอกเหนือจากไต้หวัน ปลายทางของสายการบิน China Airlines สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 พื้นที่ ดังต่อไปนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (รวมถึงเดลีและกวม) จีนแผ่นดินใหญ่ (รวมถึงฮ่องกง) อเมริกา โอเชียเนีย ยุโรป คุณสามารถดูแผนภูมิอ้างอิงด้านล่าง
  • เช่น:
   เส้นทางที่ไม่สามารถใช้ได้ มีดังนี้
   กรุงเทพ-ไทเป-เดลี-ไทเป-กรุงเทพ
   โซล-ไทเป-โตเกียว-ไทเป-กรุงเทพ

  ตารางแสดงพื้นที่
   พื้นที่ประเทศ
  เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือญี่ปุ่น เกาหลีใต้
  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย เมียนมาร์ กัมพูชา เปรู ฟิลิปปินส์ กวม
  จีนแผ่นดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่ (รวมฮ่องกง)
  อเมริกาสหรัฐอเมริกา แคนาดา
  โอเชียเนียออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
  ยุโรปเยอรมนี ออสเตรีย สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ อิตาลี

  • เที่ยวบินไปกลับระหว่างสิงคโปร์และสุราบายา รวมถึงเที่ยวบินไปกลับระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยังคงสามารถแลกตั๋วรางวัลได้
 2. หากเที่ยวบินไปกลับมีต้นทางที่ไต้หวัน จะไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนเที่ยวบินในไต้หวัน
 3. การหยุดพักระหว่างเส้นทาง คือการหยุดพักในจุดที่วางแผนไว้ของเส้นทางที่สามารถใช้ได้ระหว่างจุดต้นทางและจุดปลายทาง และในทางกลับกัน อนุญาตให้มีการหยุดพักระหว่างเส้นทางหนึ่งจุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากปลายทาง (ไม่มีการย้อนเส้นทาง) สำหรับในแต่ละเส้นทางที่ใช้ตั๋วรางวัลไป-กลับและตั๋วรางวัลเที่ยวเดียว
  ตัวอย่างของแผนการเดินทางที่ไม่สามารถใช้ได้ โตเกียว-ไทเป-โอซาก้า-ไทเป-โตเกียว
 4. ตั๋วไป-กลับ อาจมีการเดินทางแบบ Open Jaw ได้หนึ่งครั้งสำหรับแต่ละเส้นทาง การเดินทางแบบ Open Jaw หมายถึงการเดินทางกลับไปยังต้นทางเดิมจากเมืองที่ต่างกันหลังการเดินทางถึงจุดหมาย หรือการเดินทางกลับไปยังเมืองที่ต่างกันหลังการเดินทางถึงจุดหมาย หรือการเดินทางทั้งสองลักษณะดังกล่าว ปลายทางสองแห่งของการเดินทางแบบ Open Jaw จะต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน (ดูข้อสังเกต) หากการระบุราคาตั๋วรางวัลแบบ Open Jaw ไม่พร้อมบริการ สมาชิกควรออกตั๋วเที่ยวเดียวสองใบแทน สมาชิกจะต้องรับผิดชอบเรื่องการเดินทางระหว่างปลายทางสองแห่งของการเดินทางแบบ Open Jaw
  ข้อสังเกต:
  นอกเหนือจากไต้หวัน ปลายทางของสายการบิน China Airlines สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 พื้นที่ สำหรับการเดินทางแบบ Open Jaw: เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (รวมถึงเดลีและกวม) จีนแผ่นดินใหญ่ (รวมถึงฮ่องกง) อเมริกา โอเชียเนีย ยุโรป
  ตัวอย่างของแผนการเดินทางที่ไม่สามารถใช้ได้ ไทเป- ซานฟรานซิสโก // แฟรงค์เฟิร์ต- ไทเป
 5. สมาชิกต้องชำระภาษี หรือค่าธรรมเนียมอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตั๋วรางวัล
 6. ตั๋วรางวัลใช้ได้เป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ออกตั๋ว การเดินทางทั้งหมดต้องเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ถือตั๋วรางวัลฟรีไม่สามารถร้องขอการอัปเกรดชั้นโดยสารโดยการชำระส่วนต่างของตั๋ว หรือรวมตั๋วรางวัลกับรางวัลอัปเกรด
 7. ตั๋วรางวัลไม่สามารถใช้ได้กับสายการบินอื่น เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของตั๋วรางวัลถูกใช้ไปแล้วจะไม่สามารถร้องขอให้ออกตั๋วใหม่หรือคืนตั๋วได้ สมาชิกสามารถขอให้ออกตั๋วใหม่ หรือขอคืนตั๋วรางวัลที่ไม่ได้ใช้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
  • จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 1,500 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (หรือจำนวนที่เทียบเท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น) สำหรับการออกตั๋วใหม่หรือคืนตั๋วรางวัลโดยสารฟรีแต่ละรายการ 
  • กฎระเบียบการจองและออกตั๋วโดยสารตามปกติจะใช้กับการออกตั๋วรางวัล และการคืนตั๋วหรือการออกตั๋วใหม่ เมื่อคืนตั๋วรางวัล รางวัลที่ใช้ได้จะกลับคืนไปยังบัญชีของเจ้าของ และสามารถใช้สำหรับการออกตั๋วรางวัลใหม่ภายในระยะเวลาของรางวัล หากเจ้าของรางวัลร้องขอเพื่อคืนรางวัล สายการบิน China Airlines คืนการสะสมไมล์ที่ยังใช้ได้ในวันที่ขอคืนไปยังบัญชีที่มีการใช้การสะสมไมล์เพื่อแลกของรางวัล
  • จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 100 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ สำหรับการขอคืนตั๋วรางวัลแต่ละใบของเส้นทางภายในประเทศของ AE
 8. ตั๋วรางวัลไม่รวมที่พักฟรี (วันที่ใช้งานและ STPC) ระหว่างการเปลี่ยนเครื่อง
 9. ตั๋วรางวัลไม่สามารถใช้ได้สำหรับการเดินทางระหว่างกวม และสหรัฐอเมริกา ผ่านไทเป
 10. สายการบิน China Airlines จะแจ้งให้สมาชิกทราบถึงการแก้ไขคุณสมบัติของตั๋วรางวัลที่ทำเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนที่นั่ง หรือโปรโมชันระยะสั้นผ่านวิธีต่าง ๆ (รวมถึง DFP Latest News ของเว็บไซต์สายการบิน China Airlines หรือในรายงานสรุปยอดไมล์สะสม)
 11. สายการบิน China Airlines และสายการบิน Mandarin Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือปรับเปลี่ยนจำนวนที่ว่างของตั๋วรางวัลตามสถานะการจองของแต่ละเที่ยวบิน ที่นั่งของตั๋วรางวัลอาจไม่มีให้บริการ แม้ว่าจะมีที่นั่งพร้อมให้บริการสำหรับตั๋วโดยสารราคาปกติก็ตาม
 12. ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารที่ออกเมื่อ/หลังจากวันที่ 2 ตุลาคม 2019 แล้วไม่ขึ้นเครื่องบินจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่มาแสดงตน จะมีการเก็บค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับบัตรโดยสารเที่ยวบินระยะไกล 50 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับบัตรโดยสารเที่ยวบินระยะสั้น (หรือเงินจำนวนเท่ากันในสกุลเงินท้องถิ่น) กฎค่าธรรมเนียมไม่มาแสดงตนที่เข้มงวดที่สุดจะถูกนำไปใช้ทั้งแผนการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น สมาชิกถือบัตรโดยสารรางวัลของ TYO-TPE-LAX และไม่มาแสดงตัวในเซ็กเตอร์ TYO-TPE จะถูกเก็บค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์สหรัฐจากการไม่มาแสดงตน
การออกบัตรโดยสารรางวัลใหม่
การขอคืนเงินบัตรโดยสารรางวัล

รางวัลตั๋วโดยสารพันธมิตร SkyTeam

โปรด คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม