(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

แบบฟอร์มใบสมัครใบแจ้งราคาเป็นไฟล์ PDF ตรวจสอบว่ามี Adobe Reader ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ หากไม่มี ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ฟรีจาก http://get.adobe.com/reader/

ชื่อไฟล์

ดาวน์โหลด

ใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทางทางอากาศ (ภาษาอังกฤษ)
ใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทางทางอากาศ (ภาษาจีน)
แบบฟอร์มรับรองการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสาร (ก่อนดาวน์โหลด โปรด อ่าน ประกาศนี้)
หนังสือมอบอำนาจสำหรับการดำเนินการพิธีการศุลกากรสำหรับสัมภาระ
การยินยอมและการอนุญาตให้นำส่งผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง
หนังสือรับรอง
บ้าน > การบิน > บนเที่ยวบิน >