(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกโปรแกรม Dynasty Flyer Program (DFP)
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับสมาชิกในการใช้สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล
แบบฟอร์มใบสมัครการสะสมไมล์ของสมาชิก/บันทึกการแลกรับรางวัล
หนังสือมอบฉันทะการใช้สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโปรแกรม DFP
แบบฟอร์มการสมัครการโอนของรางวัลของ Dynasty Flyer
แบบฟอร์มสมัครเปิดใช้งานบริการการโอนรางวัล Dynasty Flyer แบบออนไลน์