1 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือสมาชิก

ชื่อไฟล์

ดาวน์โหลด

คู่มือสมาชิกPdf
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับสมาชิกโปรแกรม Dynasty Flyer ProgramPdf
แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับสมาชิกในการใช้สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล มีผลนับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป สมาชิกโปรแกรม Dynasty Flyer Program ควรใช้แบบฟอร์มนี้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลPdf
แบบฟอร์มใบสมัครการสะสมไมล์ของสมาชิก/บันทึกการแลกรับรางวัลPdf
การสมัครใช้สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกโปรแกรม DFPPdf
แบบฟอร์มการสมัครการโอนของรางวัลของ Dynasty FlyerPdf
แบบฟอร์มบริการการโอนรางวัล Dynasty Flyer แบบออนไลน์Pdf