(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content
}

{{headerTitle}}

{{headerSubTitle}}

การสอบถาม

สิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า/ อาหารมื้อพิเศษ/ เลือกที่นั่งของคุณ/ ขอบริการช่วยเหลือ

ข้อมูลการจอง

ข้อผิดพลาดโปรดป้อนนามสกุล

ข้อผิดพลาด:โปรดป้อนนามสกุลที่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาดโปรดป้อนชื่อ

ข้อผิดพลาด:โปรดป้อนชื่อที่ถูกต้อง.

ข้อผิดพลาดโปรดป้อนตัวค้นหาบันทึก/หมายเลขตั๋วโดยสาร

ข้อผิดพลาดโปรดป้อนตัวค้นหาบันทึก 6 หลักของคุณ/13 หมายเลขตั๋วโดยสาร.

ข้อผิดพลาด โปรดยืนยันว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงในการใช้งานแล้ว

Notes

  1. If there is more than one passenger in your reservation number, please enter only one of the passenger name.
  2. China Airlines and Mandarin Airlines reserve the right to assign emergency exits, baby baskets, stretcher seats due to safety reasons.
  3. Codeshare flight is not applicable for seat selection.
  4. Due to system restraint, seat change for bookings with pre-selected seat will not be accepted. Please contact our Customer Center and sorry for the inconvenience caused.
  5. Chargeable seat service is not applicable for tickets which issued by others airlines.
  6. Pre-order for special meals should be made at least 24 hours before your flight departure.