(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content
}

{{headerTitle}}

ตารางเวลาเที่ยวบิน

เลือกท่าอากาศยานของคุณ

Error โปรดป้อนท่าอากาศยานที่ออกเดินทาง

ข้อผิดพลาด โปรดป้อนท่าอากาศยาน จาก ที่ถูกต้อง

Error โปรดป้อนท่าอากาศยานที่เดินทางถึง

ข้อผิดพลาด โปรดป้อนท่าอากาศยาน ถึง ที่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาด โปรดเลือกท่าอากาศยานที่ออกเดินทางก่อน

ข้อผิดพลาด โปรดเลือกวันที่ที่คุณต้องการ

ข้อผิดพลาด โปรดเลือกวันที่เดินทางกลับที่คุณต้องการ

ส่งข้อมูลต้นทาง ปลายทาง และวันที่ของเที่ยวบิน

การรับข้อความเกี่ยวกับเที่ยวบิน

ลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณแล้วคุณจะได้รับข่าวสารอัพเดตเกี่ยวกับเที่ยวบินของคุณทางข้อความ

การรับข้อความเกี่ยวกับเที่ยวบิน

เรายังเสนอบริการต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถืออีกด้วย เช่น แอปต่าง ๆ, e-boarding pass และ Wechat

บริการบนโทรศัพท์มือถือ >

ดาวน์โหลดตารางเวลา

ดาวน์โหลดตารางเที่ยวบินฉบับสมบูรณ์ของเราเป็นไฟล์ pdf เพื่อเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณเอง

ตารางเวลาในรูปแบบ PDF

เรายังเสนอตารางเที่ยวบินของ SkyTeam เพื่อให้คุณใช้อ้างอิงได้

ไปที่ SkyTeam >