(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สัมภาระส่วนเกิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน (สกุลเงิน - ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐระบบน้ำหนัก (ต่อกิโลกรัม)ระบบจำนวนสัมภาระ (ต่อชิ้น)
ระบบน้ำหนัก (ต่อกิโลกรัม)ระหว่างโซน 1โซน 2โซน 3โซน 4โซน 5โซน 6โซน 7โซน 8โซน 9
โซน 1-888(A)1830150180210
โซน 281515152540180200240
โซน 381515152540180200240
โซน 48(A)1515152540180(C)200(D)240
โซน 51825252540(B)60190210250
โซน 63040404060-200220250
ระบบจำนวนสัมภาระ (ต่อชิ้น)โซน 7150180180180(C)190200---
โซน 8180200200200(D)210220---
โซน 9210240240240250250---
 
โซน 1: ไต้หวัน
โซน 2: ญี่ปุ่น / เกาหลีใต้ / ปาเลา / กวม
โซน 3: ฮ่องกง / จีน / ฟิลิปปินส์
โซน 4: ไทย / มาเลเซีย / สิงคโปร์ / อินโดนีเซีย / เวียดนาม / กัมพูชา / เมียนมาร์
โซน 5: ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ / อินเดีย
โซน 6: ยุโรป / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
โซน 7:อเมริกาเหนือ (LAX / ONT / SFO / YVR) / ฮาวาย
โซน 8: อเมริกาเหนือที่ไม่อยู่ในโซน 7
โซน 9: อเมริกากลางและใต้
 
ข้อยกเว้น:
A. ระหว่างเมียนมาร์และไต้หวันจะมีการคิดค่าบริการ 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม
B. ระหว่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะมีการคิดค่าบริการ 8 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม
C. ระหว่างเมียนมาร์และโซน 7 (อเมริกาเหนือ - LAX/ONT/SFO/YVR และฮาวาย) จะมีค่าบริการ 190 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัมภาระหนึ่งชิ้น
D. ระหว่างเมียนมาร์และโซน 8 (อเมริกาเหนือที่ไม่อยู่ในโซน 7) จะคิดค่าธรรมเนียม 210 ดอลลาร์สหรัฐต่อชิ้น

เดินทางออกนอกทวีปอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (รวมถึงกวม)

สัมภาระใดก็ตามที่เกินมาจากจำนวนที่อนุญาตให้เช็คอินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อกิโลกรัม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปลายทาง/ต้นทางของโซน 1 ถึง 6
ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินของเมียนมาร์ (RGN)

เดินทางไป/กลับจากทวีปอเมริกาและเขตแดนของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ไม่รวมกวม) / ระหว่างแคนาดาและกวม

ภูมิภาคนี้แบ่งออกเป็นโซน 7 ถึง 9 ซึ่งจะคำนวณค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินต่อชิ้น (จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระขนาดและน้ำหนักเกิน) ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินรวมถึงค่าธรรมเนียมสำหรับจำนวนชิ้นและขนาดเกิน (น้ำหนัก) ของสัมภาระด้วย

จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับจำนวนชิ้นสัมภาระส่วนเกินเมื่อมีการเช็คอินสัมภาระตั้งแต่สามชิ้นขึ้นไป จะเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับจำนวนชิ้นสัมภาระส่วนเกินต่อจำนวนชิ้นสัมภาระที่เกินมา

ค่าธรรมเนียมสัมภาระต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย China Airlines สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรที่มีเที่ยวบินร่วมกับเรา โปรดดูกฎค่าโดยสารของสายการบินที่ดำเนินการ
ค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกิน

สัมภาระที่เช็คอิน รวมทั้งสองชิ้นแรก (ฟรี) จะถือว่าเป็นสัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกินหากมีขนาดและ/หรือน้ำหนักโดยรวมเกินกว่าที่กำหนดไว้สำหรับสัมภาระที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมหลายเท่าสำหรับสัมภาระส่วนเกิน และจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระเช็คอินในชั้นประหยัดพรีเมียม และชั้นประหยัด
 
 
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับระบบจำนวนสัมภาระ
(ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นในวันออกเดินทาง)

 • น้ำหนักเกิน
  ในกรณีที่เป็นระบบจำนวนสัมภาระ หากน้ำหนักของสัมภาระเช็คอินชิ้นใดชิ้นหนึ่งเกินกว่า 23 กก. ในชั้นประหยัด/หรือเกินกว่า 28 กก. ในชั้นประหยัดพรีเมียมแต่น้อยกว่า 32 กก. จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 80 ดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า โดยคิดแยกจากค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

 • สัมภาระส่วนเกิน
  สัมภาระที่มีขนาดโดยรวมเกินกว่า 158 ซม. แต่ไม่เกิน 203 ซม. คิดค่าธรรมเนียม 150 ดอลลาร์สหรัฐ
  สัมภาระที่มีขนาดโดยรวมเกินกว่า 203 ซม. คิดค่าธรรมเนียม 300 ดอลลาร์สหรัฐ
 
ค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกิน
ชั้นโดยสารเกินข้อจำกัดขนาดโดยรวม (ผลรวมของความยาว / กว้าง / สูง) / น้ำหนักการคำนวณ
ชั้นประหยัดขนาดเกินสัมภาระแต่ละชิ้นมีขนาดโดยรวมเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว ) แต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว)150 ดอลลาร์สหรัฐ
น้ำหนักเกินสัมภาระแต่ละชิ้นมีน้ำหนักเกินกว่า 23 กก. (50 ปอนด์) แต่ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์)ค่าธรรมเนียมน้ำหนักส่วนเกิน
ชิ้นที่เกิน + ขนาดเกินในกรณีที่สัมภาระเช็คอินมีจำนวนมากกว่าที่กำหนด (2 ชิ้น) โดยมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีขนาดโดยรวมเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว)ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน + 150 ดอลลาร์สหรัฐ
ชิ้นที่เกิน + น้ำหนักเกินในกรณีที่สัมภาระเช็คอินมีจำนวนมากกว่าที่กำหนด (2 ชิ้น) โดยมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีน้ำหนักเกิน 23 กก. (50 ปอนด์) แต่ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์)ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน + ค่าธรรมเนียมน้ำหนักส่วนเกิน
ชิ้นที่เกิน + ขนาดเกิน + น้ำหนักเกินในกรณีที่สัมภาระเช็คอินมีจำนวนมากกว่าที่กำหนด (2 ชิ้น)
- โดยมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีน้ำหนักเกิน 23 กก. (50 ปอนด์) แต่ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์)
- และขนาดโดยรวมเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว ) แต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว)
ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน + ค่าธรรมเนียมน้ำหนักส่วนเกิน + 150 ดอลลาร์สหรัฐ
ชั้นประหยัดแบบพรีเมียมขนาดเกินสัมภาระแต่ละชิ้นมีขนาดโดยรวมเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว ) แต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว)150 ดอลลาร์สหรัฐ
น้ำหนักเกินสัมภาระแต่ละชิ้นมีน้ำหนักเกินกว่า 28 กก. (61 ปอนด์) แต่ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์)ค่าธรรมเนียมน้ำหนักส่วนเกิน
ชิ้นที่เกิน + ขนาดเกินในกรณีที่สัมภาระเช็คอินมีจำนวนมากกว่าที่กำหนด (2 ชิ้น) โดยมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีขนาดโดยรวมเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว)ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน + 150 ดอลลาร์สหรัฐ
ชิ้นที่เกิน + น้ำหนักเกินในกรณีที่สัมภาระเช็คอินมีจำนวนมากกว่าที่กำหนด (2 ชิ้น) โดยมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีน้ำหนักเกิน 28 กก. (61 ปอนด์) แต่ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์)ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน + ค่าธรรมเนียมน้ำหนักส่วนเกิน
ชิ้นที่เกิน + ขนาดเกิน + น้ำหนักเกินในกรณีที่สัมภาระเช็คอินมีจำนวนมากกว่าที่กำหนด (2 ชิ้น)
- โดยมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีน้ำหนักเกิน 28 กก. (61 ปอนด์) แต่ไม่เกิน 32 กก. (70 ปอนด์)
- และขนาดโดยรวมเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว ) แต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว)
ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน + ค่าธรรมเนียมน้ำหนักส่วนเกิน + 150 ดอลลาร์สหรัฐ
ชั้นธุรกิจขนาดเกินสัมภาระแต่ละชิ้นมีขนาดโดยรวมเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว ) แต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว)150 ดอลลาร์สหรัฐ
ชิ้นที่เกิน + ขนาดเกินในกรณีที่สัมภาระเช็คอินมีจำนวนมากกว่าที่กำหนด (2 ชิ้น) โดยมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีขนาดโดยรวมเกิน 158 ซม. (62 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 203 ซม. (80 นิ้ว)ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน + 150 ดอลลาร์สหรัฐ
 
สัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่า 70 ปอนด์ (32 กก.) จะไม่สามารถทำการเช็คอินได้ตามปกติ หากไม่มีการแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่สายการบินเอาไว้ล่วงหน้า สัมภาระดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในสัมภาระที่อนุญาตให้เช็คอินได้ฟรีและจะต้องทำการชั่งน้ำหนักและคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินสามหน่วยสำหรับกระเป๋าสัมภาระน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. สำหรับน้ำหนักเพิ่มเติมทุก 10 กก. จะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1 อัตราหน่วย
ในกรณีที่สัมภาระมีขนาดเกินกว่าที่กำหนด จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับระบบน้ำหนัก
(ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นในวันออกเดินทาง)

ในกรณีที่เป็นระบบน้ำหนัก หากขนาดทั้งหมด (ผลรวมของความยาว/ความกว้าง/ความสูง) ของสัมภาระเช็คอินเกินกว่า 203 ซม. จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 150 ดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า โดยคิดแยกจากค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน
 
ตัวอย่างเช่น:
หากคุณบินชั้นประหยัดจากไทเปไปโตเกียวโดยมีสัมภาระที่อนุญาตให้เช็คอินได้ฟรี 30 กก. เพื่อเช็คอินสัมภาระ 2 ชิ้น (รวม 45 กก.) และกรอบรูป (ขนาดรวมทั้งหมด 210 ซม.) คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน 15 กก. และค่าบริการเพิ่มเติมคือ 150 ดอลลาร์สหรัฐ

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า

 1. ตั๋วโดยสารที่คุณถือควรออกโดย China Airlines (297) หรือ Mandarin Airlines (803) (ใช้ไม่ได้กับตั๋วโดยสารของเด็กทารก) บริการนี้มีให้เฉพาะตั๋วโดยสารที่จองสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย CI/AE หรือเที่ยวบินร่วมระหว่างประเทศของ CI/AE ซึ่งใช้ไม่ได้กับการเดินทางตลอดเส้นทางหากเที่ยวบินต่อเครื่องดำเนินการโดยสายการบินอื่น ผู้โดยสารที่ถือตั๋วโดยสาร 2 ใบแยกต่างหากระหว่างการเดินทางจะไม่มีสิทธิ์ในบริการนี้
 2. ผู้โดยสารควรซื้อสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทางของเที่ยวบินผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ มิฉะนั้น ผู้โดยสารจะต้องชำระเงินสำหรับสัมภาระส่วนเกินจำที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน
 3. มีสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าให้สำหรับผู้โดยสารที่จองสิทธิ์ไว้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมหรือถ่ายโอนสัมภาระ เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว หากน้ำหนักของสัมภาระในขณะเช็คอินน้อยกว่าที่ชำระล่วงหน้าไว้ จะไม่สามารถขอเงินคืนหรือขอโอนย้ายสิทธิ์ในส่วนที่ไม่ได้ใช้ได้
 4. สิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าจะใช้ได้ส่วนเดียว คือไปยังจุดหยุดพัก หรือปลายทางสุดท้าย โปรดทราบว่าผู้โดยสารแต่ละท่านจะซื้อสิทธิ์ได้จำกัดเพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละส่วนของเที่ยวบิน
 5. ข้อจำกัดของการซื้อสิทธิ์สัมภาระส่วนเกิน: ในระบบน้ำหนัก น้ำหนักที่จำกัดของสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านคือ 100 กก. โดยมีหน่วยน้ำหนักขั้นต่ำ 5 กก. ในแต่ละครั้ง ในระบบจำนวนสัมภาระ จำนวนชิ้นที่จำกัดของสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านคือ 5 ชิ้น และน้ำหนักที่กำหนดให้สำหรับสัมภาระนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องโดยสารของชั้นตั๋วโดยสาร สัมภาระเช็คอินแต่ละชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม ต้องจัดสัมภาระชิ้นที่มีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัมใหม่ในกระเป๋าอีกใบ
 6. จะนำข้อบังคับและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปใช้กับสัมภาระพิเศษ เช่น กระเป๋าที่มีขนาดเกิน น้ำหนักเกิน อุปกรณ์กีฬา สัตว์เลี้ยง และสัมภาระในห้องโดยสาร ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขสำหรับสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า
 7. บริการสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าแบบออนไลน์ไม่พร้อมใช้งานภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:
  • หากเที่ยวบินต่อเครื่องของคุณดำเนินการโดยสายการบินอื่น
  • เดินทางจากไทเปไปยังเมืองหนึ่งในอเมริกาเหนือแต่กลับไปไทเปจากเมืองอื่น (หรือเมืองอื่น) ในอเมริกาเหนือหรือกลับกัน (เช่น ลอสแองเจลิส-ไทเป-ซานฟรานซิสโก หรือ ไทเป-ลอสแอนเจลิส//ซานฟรานซิสโก-ไทเป)
  • หากบันทึกการจองหรือตั๋วมีการเดินทางระหว่างสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเมืองที่อยู่นอกไทเปซึ่งมีการหยุดแวะพักในไทเปมากกว่า 24 ชั่วโมง
  • สำหรับออกเดินทางจากหรือมาถึงสนามบินที่ระบุไว้ด้านล่าง
   จีนแผ่นดินใหญ่: ฝูโจว, ไหโข่ว, หนานฉาง, หนิงปัว, ซานย่า, เหวินโจว, อู๋ซี, สวีโจว
   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ปาเลา
 8. หากคุณมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเที่ยวบินอื่น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าหรือสำนักงานสาขาของเราในช่วงเวลาทำการเพื่อทำการเปลี่ยนก่อนที่เที่ยวบินเดิมของคุณจะออกเดินทาง
 9. เมื่อใช้ตั๋วโดยสารของคุณแล้ว จะไม่สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าคืนได้ หากคุณยังไม่ได้ใช้ตั๋วและต้องการขอเงินค่าสัมภาระส่วนเกินของคุณคืน โปรดไปที่เว็บไซต์ หรือสำนักงานสาขา CI เพื่อขอเงินค่าตั๋วคืนภายใน 2 ปีหลังจากวันที่ซื้อ 30% ของจำนวนที่ซื้อจะต้องชำระเงินล่วงหน้าจะหักเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ
 10. ข้อบังคับด้านการขนส่งอื่นๆ ของสายการบินนี้จะถูกนำไปใช้กับบริการสัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า
 11. สายการบิน China Airlines สงวนสิทธิ์ที่จะตีความ แก้ไข หรือยกเลิกบทความที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา

  

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >