(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สัมภาระส่วนเกิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน (สกุลเงิน - ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐระบบน้ำหนัก (ต่อกิโลกรัม)ระบบจำนวนสัมภาระ (ต่อชิ้น)
ระบบน้ำหนัก (ต่อกิโลกรัม)ระหว่างโซน 1โซน 2โซน 3โซน 4โซน 5โซน 6โซน 7โซน 8โซน 9
โซน 1-8883060115130170
โซน 281515154560115130185
โซน 381515154560115130180
โซน 48(A)1515154560140155180
โซน 53045454560(B)60150170200
โซน 66060606060-160180220
ระบบจำนวนสัมภาระ (ต่อชิ้น)โซน 7115115115140(C)150160---
โซน 8130130130155(D)170180---
โซน 9170185180180200220---
 
คำจำกัดความของโซน:
โซน 1: ไต้หวัน
โซน 2: ญี่ปุ่น / เกาหลี / ปาเลา / กวม
โซน 3 : ฮ่องกง / จีน / ฟิลิปปินส์
โซน 4 : ไทย / มาเลเซีย / สิงคโปร์ / อินโดนีเซีย / เวียดนาม / กัมพูชา / เมียนมาร์
โซน 5 : ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ / อินเดีย
โซน 6 : ยุโรป / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
โซน 7 : ฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือ (LAX / ONT / SFO / YVR) / ฮาวาย
โซน 8 : ฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือ (JFK)
โซน 9 : อเมริกากลางและใต้
 
ข้อยกเว้น:
A. ระหว่างเมียนมาร์ (RGN) และไต้หวัน (TPE) จะมีค่าบริการ 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม
B. ระหว่างออสเตรเลีย (SYD/BNE/MEL) และนิวซีแลนด์ (AKL) จะมีค่าบริการ 8 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม
C. ระหว่างเมียร์มาร์ (RGN) และฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือ (LAX/ONT/SFO/YVR) รวมถึงฮาวายจะมีค่าบริการ 150 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัมภาระหนึ่งใบ
D. ระหว่างเมียร์มาร์ (RGN) และฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือ (JFK) จะมีค่าบริการ 170 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัมภาระหนึ่งใบ

เดินทางนอกทวีปอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

สัมภาระใดก็ตามที่เกินมาจากจำนวนที่อนุญาตให้เช็คอินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมต่อกิโลกรัม โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ปลายทาง/ต้นทางของโซน 1 ถึง 5
ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินของเมียนมาร์ (RGN)

เดินทางไปยัง/จากทวีปอเมริกา และเขตแดนสหรัฐฯ และแคนาดา (ไม่รวม กวม)

ภูมิภาคนี้แบ่งออกเป็นโซน 6 และ 7 ซึ่งจะคำนวณค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินตามจำนวนชิ้น (จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระขนาดเกินและน้ำหนักเกิน) ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินรวมถึงค่าธรรมเนียมสำหรับจำนวนชิ้นที่เกินมาและขนาดที่เกินมา (น้ำหนัก) ของสัมภาระด้วย

จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับจำนวนชิ้นสัมภาระส่วนเกินเมื่อมีการเช็คอินสัมภาระตั้งแต่สามชิ้นขึ้นไป จะเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับจำนวนชิ้นสัมภาระส่วนเกินต่อจำนวนชิ้นสัมภาระที่เกินมา

จะมีค่าธรรมเนียมสัมภาระต่อไปนี้สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย China Airlines เป็นหลัก  ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรที่มีเที่ยวบินร่วมกับเรา
ค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกิน

ค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกิน

สัมภาระที่เช็คอิน รวมทั้งสองชิ้นแรก (ฟรี) จะถือว่าเป็นสัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกินหากมีขนาดและ/หรือน้ำหนักโดยรวมเกินกว่าที่กำหนดไว้สำหรับสัมภาระที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ สัมภาระดังกล่าวจะถูกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสัมภาระที่เกินจำนวนโดยเป็นจำนวนหลายเท่าของอัตราต่อหน่วย และจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระเช็คอินในชั้นประหยัดพรีเมียม และชั้นประหยัด
ชั้นโดยสารขนาดโดยรวม
(ผลรวมของความยาว/กว้าง/สูง)/น้ำหนัก
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อชิ้น
ทุกชั้นขนาดเกิน:
ชิ้นใดๆ ที่มีขนาดโดยรวมมากกว่า 62 นิ้ว (158 ซม.) แต่ไม่เกิน 80 นิ้ว (203 ซม.)
หนึ่งเท่าของอัตราต่อหน่วยที่ใช้
ชั้นประหยัดพรีเมียม / ชั้นประหยัดชิ้นที่เกิน + น้ำหนักเกิน:
ชั้นประหยัดพรีเมียม
สัมภาระเช็คอินชิ้นใดก็ตามที่เกินจาก 2 ชิ้นที่อนุญาต และมีน้ำหนักระหว่าง 61 และ 70 ปอนด์ (ระหว่าง 28 และ 32 กก.)
ชั้นประหยัด
สัมภาระเช็คอินชิ้นใดก็ตามที่เกินจาก 2 ชิ้นที่อนุญาต และมีน้ำหนักระหว่าง 50 และ 70 ปอนด์ (ระหว่าง 23 และ 32 กก.)
หนึ่งเท่าของอัตราที่ใช้ต่อหน่วย + หนึ่งเท่าของ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ชั้นประหยัดพรีเมียม / ชั้นประหยัดชิ้นที่เกิน + ขนาดเกิน:
ชั้นประหยัดพรีเมียม
สัมภาระเช็คอินชิ้นใดก็ตามที่เกินจาก 2 ชิ้นที่อนุญาต และมีน้ำหนักน้อยกว่า 28 กก. และขนาดโดยรวมเกิน 62 นิ้ว (158 ซม.) แต่ไม่เกิน 80 นิ้ว (203 ซม.)
ชั้นประหยัด
สัมภาระเช็คอินชิ้นใดก็ตามที่เกินจาก 2 ชิ้นที่อนุญาต และมีน้ำหนักน้อยกว่า 23 กก. และขนาดโดยรวมเกิน 62 นิ้ว (158 ซม.) แต่ไม่เกิน 80 นิ้ว (203 ซม.)
สองเท่าของอัตราต่อหน่วยที่ใช้

ชั้นประหยัดพรีเมียม / ชั้นประหยัดชิ้นที่เกิน + น้ำหนักเกิน + ขนาดเกิน:
ชั้นประหยัดพรีเมียม
สัมภาระเช็คอินชิ้นใดก็ตามที่เกินจาก 2 ชิ้นที่อนุญาต และมีน้ำหนักระหว่าง 28 และ 32 กก. และมีขนาดโดยรวมเกิน 62 นิ้ว (158 ซม.) แต่ไม่เกิน 80 นิ้ว (203 ซม.)
ชั้นประหยัด
สัมภาระเช็คอินชิ้นใดก็ตามที่เกินจาก 2 ชิ้นที่อนุญาต และมีน้ำหนักระหว่าง 23 และ 32 กก. และมีขนาดโดยรวมเกิน 62 นิ้ว (158 ซม.) แต่ไม่เกิน 80 นิ้ว (203 ซม.)
สองเท่าของอัตราที่ใช้ต่อหน่วย + หนึ่งเท่าของ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ชั้นธุรกิจสัมภาระชิ้นที่เกิน + ขนาดเกิน: สัมภาระเช็คอินชิ้นใดก็ตามที่เกินจาก 2 ชิ้นที่อนุญาต และมีขนาดโดยรวมเกิน 62 นิ้ว (158 ซม.) แต่ไม่เกิน 80 นิ้ว (203 ซม.)สองเท่าของอัตราต่อหน่วยที่ใช้

สัมภาระใดก็ตามที่มีขนาดโดยรวมเกิน 80 นิ้ว (203 ซม.) และ/หรือมีน้ำหนักเกิน 70 ปอนด์ (32 กก.) จะไม่อนุญาตให้เช็คอิน เว้นแต่จะมีการตกลงวิธีการจัดการไว้ล่วงหน้ากับสายการบิน (อาจมีหลายสายการบิน) สัมภาระดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในสัมภาระที่อนุญาตให้เช็คอินได้ฟรี และจะชั่งน้ำหนักและคิดค่าธรรมเนียมเป็นสามเท่าของอัตราที่ใช้ต่อหน่วย สำหรับน้ำหนักที่ต่ำกว่า 45 กก. สำหรับทุก 10 กก. ที่เกินมา จะเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งเท่าของอัตราที่ใช้ต่อหน่วย

ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

(จะคำนวณค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามจริงตามอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นในวันที่ออกเดินทาง) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมชิ้นสัมภาระเกิน/ขนาดเกินแล้ว จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อชิ้นจากผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมียมที่ถือสัมภาระเช็คอิน (รวมสองชิ้นแรก) ที่มีน้ำหนัก 28 - 32 กก. ต่อชิ้น และจากผู้โดยสารชั้นประหยัดที่ถือสัมภาระเช็คอิน (รวมสองชิ้นแรก) ที่มีน้ำหนัก 23 - 32 กก. ต่อชิ้น นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมชิ้นสัมภาระเกิน/ขนาดเกินแล้ว จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อชิ้นจากผู้โดยสารที่ถือสัมภาระที่มีขนาดโดยรวมเกิน 62 นิ้ว (158 ซม.) แต่ไม่เกิน 80 นิ้ว (203 ซม.) และน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. นอกจากนี้ จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อชิ้นจากผู้โดยสารชั้นประหยัดพรีเมียมที่ถือสัมภาระที่มีน้ำหนัก 28 - 32 กก. ต่อชิ้น และจากผู้โดยสารชั้นประหยัดที่ถือสัมภาระที่มีน้ำหนัก 23 - 32 กก. ต่อชิ้น
จากค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม/ชิ้น
ไต้หวัน
1,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
สหรัฐฯ
32 ดอลลาร์สหรัฐ
ประเทศอื่นๆ
32 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น
แคนาดา
32 ดอลลาร์แคนาดา หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น
สิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า

สิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน (สกุลเงิน - ดอลลาร์สหรัฐ)
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐระบบน้ำหนัก (ต่อกิโลกรัม)ระบบจำนวนสัมภาระ (ต่อชิ้น)
ระบบน้ำหนัก (ต่อกิโลกรัม)ระหว่างโซน 1โซน 2โซน 3โซน 4โซน 5โซน 6โซน 7โซน 8
โซน 1-7.27.27.22754104117
โซน 27.21414144154104111
โซน 37.21414144154104111
โซน 47.2(A)1414144154126140
โซน 52741414154(B)54135153
โซน 65454545454-144162
ระบบจำนวนสัมภาระ (ต่อชิ้น)โซน 7104104104126(C) 135144--
โซน 8117117117140(D)153162--

คำจำกัดความของโซน:
 
โซน 1: ไต้หวัน
โซน 2: ญี่ปุ่น / เกาหลี / ปาเลา / กวม
โซน 3 : ฮ่องกง / จีน / ฟิลิปปินส์
โซน 4 : ไทย / มาเลเซีย / สิงคโปร์ / อินโดนีเซีย / เวียดนาม / กัมพูชา / เมียนมาร์
โซน 5 : ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ / อินเดีย
โซน 6 : ยุโรป / ตะวันออกกลาง / แอฟริกา
โซน 7 : ฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือ (LAX / ONT / SFO / YVR) / ฮาวาย
โซน 8 : ฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือ (JFK)

ข้อยกเว้น:
A. ระหว่างเมียนมาร์ (RGN) และไต้หวัน (TPE) จะมีการคิดค่าบริการ 14 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม
B. ระหว่างออสเตรเลีย (SYD/BNE/MEL) และนิวซีแลนด์ (AKL) จะมีค่าบริการ 7.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม
C. ระหว่างเมียร์มาร์ (RGN) และฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนือ (LAX/ONT/SFO/YVR) รวมถึงฮาวายจะมีค่าบริการ 135 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัมภาระหนึ่งใบ
D. ระหว่างเมียร์มาร์ (RGN) และฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือ (JFK) จะมีค่าบริการ 153 ดอลลาร์สหรัฐต่อสัมภาระหนึ่งใบ
ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินของเมียนมาร์ (RGN) แบบชำระล่วงหน้า

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า

 1. ตั๋วโดยสารที่คุณถือควรออกโดย China Airlines (297) หรือ Mandarin Airlines (803) (ใช้ไม่ได้กับตั๋วโดยสารของเด็กทารก) บริการนี้มีให้เฉพาะตั๋วโดยสารที่จองสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย CI/AE หรือเที่ยวบินร่วมระหว่างประเทศของ CI/AE ซึ่งใช้ไม่ได้กับการเดินทางตลอดเส้นทางหากเที่ยวบินต่อเครื่องดำเนินการโดยสายการบินอื่น ผู้โดยสารที่ถือตั๋วโดยสาร 2 ใบแยกต่างหากระหว่างการเดินทางจะไม่มีสิทธิ์ในบริการนี้
 2. ผู้โดยสารควรจองสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดออกเดินทางของเที่ยวบินผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ไม่เช่นนั้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าสัมภาระส่วนเกินที่สนามบินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน
 3. สัมภาระส่วนเกินอนุญาตให้สำหรับผู้โดยสารที่จองสิทธิ์ไว้เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมหรือถ่ายโอนสัมภาระ เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว หากน้ำหนักของสัมภาระในขณะเช็คอินน้อยกว่าที่ชำระล่วงหน้าไว้ จะไม่สามารถขอเงินคืนหรือขอโอนย้ายสิทธิ์ในส่วนที่ไม่ได้ใช้ได้
 4. สิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าจะใช้ได้ส่วนเดียว คือไปยังจุดหยุดพัก หรือปลายทางสุดท้าย โปรดทราบว่าผู้โดยสารแต่ละท่านจะซื้อสิทธิ์ได้จำกัดเพียงครั้งเดียวสำหรับการเดินทางแต่ละเที่ยว
 5. ข้อจำกัดของการซื้อสิทธิ์สัมภาระส่วนเกิน: ในภูมิภาคที่วัดสิทธิ์สัมภาระตามน้ำหนัก ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถซื้อสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าชิ้นละ 5 กก. ได้ในแต่ละครั้ง สูงสุดที่ 50 กก. ในภูมิภาคที่วัดสิทธิ์สัมภาระตามจำนวนชิ้น ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถซื้อสัมภาระเพิ่มได้เพียง 2 ชิ้น และน้ำหนักที่กำหนดให้สำหรับสัมภาระนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องโดยสารของชั้นตั๋วโดยสาร สัมภาระเช็คอินแต่ละชิ้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม จะต้องจัดสัมภาระชิ้นที่มีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัมใหม่ในกระเป๋าอีกใบ
 6. ข้อบังคับและค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันจะนำไปใช้กับสัมภาระพิเศษ เช่นกระเป๋าที่มีขนาดเกินหรือน้ำหนักเกิน อุปกรณ์กอล์ฟ สัตว์เลี้ยง และสัมภาระในห้องโดยสาร ซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขสำหรับสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า
 7. หากแผนการเดินทางของผู้เดินทางคือฮ่องกง-จาการ์ตา หรือเดินทางออกจาก/มาถึงที่สนามบินตามรายชื่อด้านล่าง จะไม่สามารถซื้อสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าทางออนไลน์ได้
  • จีนแผ่นดินใหญ่: ต้าเหลียน, ฝูโจว, ไหโข่ว, หนานฉาง, เหมยเซี่ยน, หนิงปัว, ซานย่า, เวยไห่, เหวินโจว, อู๋ซี, สวีโจว, หยานเฉิง, หยางโจว
  • เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ปาเลา
 8. เราจะไม่ให้บริการสิทธิ์สัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าหากคุณเดินทางผ่านเที่ยวบินหลายเส้นทาง ซึ่งรวมถึงเส้นทางไปสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และที่จอดพักมากกว่า 1 จุด 
 9. หากคุณมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเที่ยวบินอื่น โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ China Airlines ในช่วงเวลาทำการหรือไปที่สำนักงานสาขา CI เพื่อทำการเปลี่ยนก่อนที่เที่ยวบินเดิมของคุณจะออกเดินทาง อย่างไรก็ตาม สถานที่ต้นทางและปลายทางของคุณควรเป็นที่เดียวกัน หรือตั๋วโดยสารของคุณได้รับสิทธิ์ในการเปลี่ยนเส้นทาง ตามเส้นทางดังต่อไปนี้:
  . ไต้หวัน - กวางโจว/เซินเจิ้น มีสิทธิ์เปลี่ยนเป็น ไต้หวัน - ฮ่องกง
  . เถาหยวน - ปูตง มีสิทธิ์เปลี่ยนเป็น ซงซาน - หงเฉียว
  . เถาหยวน - นาริตะ มีสิทธิ์เปลี่ยนเป็น ซงซาน - ฮาเนดะ
  . เถาหยวน - อินชอน มีสิทธิ์เปลี่ยนเป็น ซงซาน - กิมโป
 10. เมื่อคุณใช้ตั๋วแล้ว จะไม่สามารถขอเงินค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้าคืนได้ หากคุณยังไม่ได้ใช้ตั๋วและต้องการขอเงินค่าสัมภาระส่วนเกินของคุณคืน โปรดไปที่เว็บไซต์ หรือสำนักงานสาขา CI เพื่อขอเงินค่าตั๋วคืนภายใน 2 ปีหลังจากวันที่ซื้อ 30% ของค่าธรรมเนียมที่ชำระเงินล่วงหน้าจะหักเป็นค่าธรรมเนียมการจัดการ
 11. ข้อบังคับด้านการขนส่งอื่นๆ ของสายการบินนี้จะนำไปใช้กับบริการสัมภาระส่วนเกินแบบชำระล่วงหน้า
 12. สายการบิน China Airlines สงวนสิทธิ์ที่จะตีความ แก้ไข หรือยกเลิกบทความที่กล่าวไว้ข้างต้นได้ตลอดเวลา

  

บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >