(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2024
นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

1. สรุป

China Airlines Limited (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา” หรือ “CAL”) เข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถ่องแท้ เราต้องการใช้นโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) เพื่ออธิบายวิธีที่เราประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ CAL ประมวลผลเมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือแอปของเราหรือติดต่อเรา ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์ทางการของ China Airlines, แอปอย่างเป็นทางการ, เว็บไซต์ Cargo, เว็บไซต์สินค้าปลอดภาษี SkyBoutique, เว็บไซต์ eMall/การจัดส่งสินค้าที่บ้าน และกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานอื่นๆ ของ CAL นอกจากนี้ นโยบายนี้ได้ระบุว่าเป็นหนึ่งในความเชื่อหลักใน หลักจรรยาบรรณของกลุ่มสายการบิน China Airlines 

2. นโยบาย

เพื่อนำมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวไปปรับใช้และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไต้หวัน (Taiwan's Personal Data Protection Act), ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) ของสหภาพยุโรป และกฎและระเบียบคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ ที่บังคับใช้ เราได้จัดทำนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้สามารถบรรลุผลในจัดการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บ นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปและใช้ตามจุดประสงค์เฉพาะในขอบเขตที่เหมาะสม เราขอยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ, การลบ, การแก้ไข, ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการถอนความยินยอมของคุณและอื่นๆ นอกจากนี้ เราได้มีมาตรการฉุกเฉินและแผนสำหรับรับมือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมย, ดัดแปลง, เปิดเผย หรือทำให้เกิดความเสียหาย ด้วยการตั้งและรักษากลไกคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เราได้ทุ่มเทที่จะคุ้มครองความแม่นยำและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราตามที่ได้ระบุไว้ ณ ที่นี้ สำหรับการประมวลผลบริการของคุณ เราจะเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามนอกเหนือจาก China Airlines Group ในบางกรณี เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว คู่ค้าพันธมิตร ผู้ขายที่รับเหมาช่วง หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ เราจะขอให้บุคคลที่สามดังกล่าวปฏิบัติตามนโยบายนี้สำหรับการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คำแถลงเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

คำแถลงเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

เราทุ่มเทที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายของเรา เพื่อรับประกันว่าคุณได้ตัดสินใจหลังจากที่ทราบรายละเอียดแล้ว โปรดอ่านคำแถลงเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (“คำแถลง”) เพื่อให้เข้าใจว่าเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใครบ้าง และเพื่อวัตถุประสงค์ใด และตัวเลือกที่คุณมีเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเก็บและใช้โดยเรา เรามุ่งหวังให้คุณสามารถใช้บริการของเราทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้อย่างสบายใจ 


การที่คุณใช้บริการของเราต่อจะถือว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำแถลงนี้เรียบร้อยแล้ว เราสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำแถลงนี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมีผลในวันที่เผยแพร่และจะแทนที่เวอร์ชันก่อนหน้า นโยบายที่อัปเดตแล้วที่มีลงไว้ที่เว็บไซต์ของเรา www.china-airlines.com และ/หรือในแอป และวันที่จะถูกลงไว้เพื่อที่คุณจะได้ทราบว่ามีการอัปเดตคำแถลงล่าสุดเมื่อไหร่

เนื้อหาหลักของคำชี้แจงนี้รวมถึง: 

 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรานำไปใช้ 
 2. วิธีที่เราใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล 
 3. วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 4. บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลร่วมด้วย
 5. ความปลอดภัยและการเก็บรักษา 
 6. สิทธิ์ของคุณ 
 7. การปกป้องข้อมูลของผู้เยาว์ 
 8. การเก็บที่อยู่ IP
 9. การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำการตัดสินใจอัตโนมัติ 
 10. อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 
 11. การอัปเดตนโยบายและความเป็นส่วนตัวและคำแถลง 
 12. ติดต่อเรา 
 13. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรานำไปใช้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวมรวบและในพื้นฐานของการร้องขอบริการหรือธุรกรรม ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง


1.1. ทั่วไป: 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถบ่งชี้ตัวบุคคลได้
  เราอาจบันทึกชื่อ เพศ วันเกิด สัญชาติ ประเทศที่พำนัก หมายเลขพาสปอร์ตและหมายเลขบ่งชี้อื่นๆ ของคุณ และอื่นๆ  

 2. ข้อมูลการติดต่อของคุณและบัญชีส่วนบุคคลหรือข้อมูลการลงทะเบียน
  ข้อมูลการติดต่อของคุณอาจรวมถึงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ เมื่อคุณสร้างบัญชีส่วนบุคคล หรือลงทะเบียนสำหรับใช้บริการ เราอาจบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบและข้อมูลอื่นที่คุณกรอกในบัญชีส่วนตัวหรือฟอร์มการลงทะเบียนของคุณ สำหรับสมาชิกในนามบริษัท/ธุรกิจ เราจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ เช่น ชื่อบริษัทด้วย

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการจอง จองและซื้อเที่ยวบินของคุณ
  เมื่อคุณทำการจองหรือจองเที่ยวบินกับเรา เราได้นำข้อมูลการจองและจองเที่ยวบินของคุณไปใช้ ข้อมูลการเดินทางเหล่านี้อาจรวมถึงหมายเลขตั๋วโดยสาร ข้อมูลเที่ยวบิน หากคุณทำการซื้อผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปของเรา เช่น Dynasty Package การอัปเกรดที่นั่ง สัมภาระส่วนเกิน สินค้าปลอดภาษี เราจะทำการนำข้อมูลเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับบริการเสริมไปใช้ด้วย
  นอกจากนี้ เราอาจนำข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบความบันเทิงในเที่ยวบินหรือบริการ WiFi บนเครื่อง บริการเลานจ์และบริการขนส่งสินค้าของคุณ และอื่นๆ ไปใช้

 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการเดินทางของคุณ
  เมื่อคุณเดินทางกับเรา เราได้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณไปใช้ เช่น แผนการเดินทางของคุณ, การเช็คอินทางออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ของเราหรือแอป, การเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน, สัมภาระเช็คอิน, การติดตามสัมภาระและอื่นๆ เรายังอาจบันทึกความต้องการทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจงหรือคำร้องขอทางโภชนาการที่คุณมีและการช่วยเหลือเพิ่มเติมที่คุณต้องการ

 5. รายละเอียดการชำระเงินของคุณ
  รายละเอียดการชำระเงินที่คุณใช้ซื้อบริการและผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการคืนเงินที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น (ถ้ามี) เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและเดบิต รวมถึงชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร ที่อยู่เรียกเก็บเงินและวันหมดอายุ และอื่นๆ

 6. สมาชิก Dynasty ของคุณ
  เมื่อคุณเป็นสมาชิกของ Dynasty Flyer Program ของเรา เราจะนำหมายเลขสมาชิก ชื่อบัญชี ระดับสมาชิก ไมล์สะสม รางวัลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกของคุณไปใช้

 7. ความสนใจ การตั้งค่าเฉพาะและตัวเลือกของคุณ
  เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณสามารถเลือกแบ่งปันข้อมูลกับเราได้ เช่น ความสนใจ การใช้งานเฉพาะ บริการและผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ ความคิดเห็นของคุณ และอื่นๆ

 8. การติดต่อประชาสัมพันธ์และการโต้ตอบของเรากับคุณ
  เราจะเก็บการโต้ตอบและการติดต่อกันระหว่างเรา เช่น การโทรศัพท์มายังศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า การโต้ตอบใดๆ ของคุณกับพนักงานหรือลูกจ้างของเรา การโต้ตอบใดๆ กับเราบนโซเชียลมีเดีย เมื่อคุณโทรศัพท์ติดต่อเรา ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะลงทะเบียนคำถามหรือคำร้องเรียนของคุณลงบนฐานข้อมูลของเรา เรายังอาจบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการอบรมพัฒนาหรือเพื่อป้องกันการฉ้อฉล 

 9. การใช้เว็บไซต์ แอป แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและการรับส่งข้อความของคุณ
  เราอาจบันทึกที่อยู่ IP, ประเภทเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการ และประวัติการเรียกดูเว็บไซต์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์หรือแอปของเรา
  นอกจากนี้ เราอาจได้รับโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลการติดต่อ ความสนใจ และความชอบ ฯลฯ


1.2. ประเภทข้อมูลเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่เราเก็บและใช้อาจจัดเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษ” ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ เช่น ข้อสุขภาพ ข้อมูลทางศาสนา หรือข้อมูลของผู้เยาว์ เราพยายามจำกัดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้แค่เพียงจำเป็นเท่านั้น ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลนี้อาจมีในบางครั้ง อันเนื่องมาจากคุณได้มีการร้องขอที่เกี่ยวกับการจัดการการเดินทางหรือหากคุณเลือกที่จะมอบข้อมูลดังกล่าวให้เราผ่านทางบุคคลที่สาม (เช่น ตัวแทนการท่องเที่ยว) ยกตัวอย่างเช่น การร้องขอเก้าอี้รถเข็นจากเราและ/หรือเจ้าหน้าที่สนามบิน การยื่นแบบฟอร์มใบอนุญาตแพทย์และใบรับรองแพทย์ การร้องขอมื้ออาหารบางประเภท

นอกจากนี้ ในบางกรณี เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษของคุณตามกฎหมายเพื่อป้องกันชีวิต สุขภาพ และสิทธิในทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เช่น กำหนดให้คุณต้องตรวจสอบการเดินทางครั้งก่อน วัดอุณหภูมิร่างกาย หรือขอให้คุณแสดงใบรับรองสุขภาพเฉพาะด้าน

1.3. บริการเฉพาะและข้อมูลแบบสำรวจ 

สำหรับกิจกรรมหรือบริการเฉพาะบางอย่าง เราอาจเก็บข้อมูลประเภทอื่นและใช้ข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไป เช่น การสำรวจตลาดและกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยเราหรือมีตัวแทนจัดแทนเรา  

1.4. ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างนั้นจำเป็นสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์หลายอย่างของเรา และหากคุณไม่สามารถมอบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ขอสำหรับบริการเฉพาะนั้นได้ เราอาจเลื่อนหรือไม่สามารถจัดหาบริการและผลิตภัณฑ์ของคุณที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ได้

2. วิธีที่เราใช้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการปฏิบัติตามสัญญาการขนส่งกับคุณ เราอาจรวบรวมประเภทข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากคุณโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลที่สามอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองเพื่ออธิบายวิธีที่พวกเขารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนี้ คุณต้องอ่านอย่างรอบคอบและตัดสินใจว่าเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือไม่

 

2.1. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้เรา 

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้บริการที่เกี่ยวข้องของเราหรือเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจองเที่ยวบินของเรา, การซื้อสินค้าปลอดภาษีของเราทางออนไลน์, การสมัครเป็น Dynasty Member, การสมัครรับอีเมลหรือการแจ้งเตือนผ่านแอป, การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า, การเข้าร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการขาย, การกรอกแบบสอบถาม ฯลฯ
 

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากตัวแทนการท่องเที่ยว พันธมิตรสายการบินอื่น และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการการท่องเที่ยวของคุณ 

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลตามด้านล่างเพื่อจัดการบริการให้กับคุณ: 
 1. ตัวแทนการท่องเที่ยวที่จัดการจองและจองเที่ยวบินให้กับคุณ และหากคุณใช้แพลตฟอร์มบุคคลที่สามในการค้นหาและจองเที่ยวบิน เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนั้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนร่วมงานในองค์กรของบริษัททำการจองเที่ยวบินให้กับคุณ เราจะทำการยืนยันว่าเขา/เธอคนนั้นได้รับสิทธิ์ในการกระทำการดังกล่าวแทนคุณหรือได้รับอนุญาตจากคุณตามขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของเรา 
 2. ผู้ให้บริการของเราและสมาชิกในกลุ่ม China Airlines ยกตัวอย่างเช่น บุคคลที่สามรวมถึงตัวแทนจัดการภาคพื้นดินของเราที่ช่วยคุณเช็คอิน จอง หรือผู้ให้บริการจัดเลี้ยงของเราที่เตรียมไว้สำหรับคำร้องขอมื้ออาหารพิเศษของคุณ 
 3. พันธมิตรสายการบินของเราหรือพันธมิตรบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อบริการของเราจากการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรสายการบิน SkyTeam Airlines หรือพันธมิตรบุคคลที่สามอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด พวกเขาจะแบ่งข้อมูลไมล์สะสมที่คุณได้รับกับเรา และหากคุณใช้แพลตฟอร์มบุคคลที่สามในการค้นหาและจองเที่ยวบิน เราอาจได้รับข้อมูลบ่งชี้ตัวบุคคลผู้จองของคุณจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนั้นด้วย 
 4. ผู้ให้บริการร่วมของเราสำหรับกิจกรรมทางการตลาด เช่น ผู้ออกบัตรเครดิตแบรนด์ร่วม, โรงแรมคู่ค้า, ร้านอาหาร, ผู้ค้าปลีกและอื่นๆ


2.2. เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือแอปของเรา เราจะเก็บข้อมูลผ่านทางคุกกี้และเทคโนโลยีในรูปแบบเดียวกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “นโยบายคุกกี้” ของเรา 
 

2.3. เรารับข้อมูลจากผู้ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคุณเมื่อคุณเข้าสู่ระบบบริการของเราโดยใช้บัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์

2.4. เรารับข้อมูลจากหน่วยงานผู้มีอำนาจสาธารณะหรือหน่วยงานรัฐบาล เช่น หน่วยงานการบินพลเรือนที่มีหน้าที่ด้านการเดินทางออกและเข้า การตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร ศาล หน่วยงานควบคุมดูแลสนามบิน หน่วยงานด้านการบริหารจัดการและตุลาการอื่นๆ ฯลฯ

 

3. วัตถุประสงค์ที่เราประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่มีพื้นฐานทางกฎหมาย เมื่อคุณยินยอมแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับเรา นี่คือรายการของพื้นฐานทางกฎหมายที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสำนักงานสาขาทั่วโลกของเรา:

3.1. เพื่อทำสัญญาการขนส่งสำหรับเที่ยวบินที่คุณจองกับเราและดำเนินการจัดเตรียมการเดินทางของคุณ

 1. เพื่อรองรับการจัดการจองและเดินทางของคุณ เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ระบุไว้ด้านบนเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งของเรา ยกตัวอย่างเช่น เราต้องการชื่อและข้อมูลในการระบุตัวตนอื่นๆ ของคุณเพื่อจัดการจองเที่ยวบิน ส่งต่อข้อมูลของคุณไปยังสำนักงานสาขาทั่วโลกเพื่อมอบบริการขนส่ง หรือยืนยันการจองเที่ยวบินของคุณ และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเที่ยวบินล่าสุดแก่คุณ เราจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อคุณ
  นอกจากนี้ เพื่อรับประกันว่าคุณได้รับการดูแลที่จำเป็น เราจึงต้องเข้าใจความต้องการทางด้านการแพทย์ของคุณเพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือใดๆ ที่จำเป็นแก่คุณ
 2. เพื่อให้บริการทางเว็บไซต์และแอปของเรา ยกตัวอย่างเช่น เราใช้ชื่อและข้อมูลเที่ยวบินของคุณเวลาที่คุณเช็คอินเที่ยวบินด้วยเว็บไซต์หรือแอปของเรา หรือบริการออนไลน์และแอปบางอย่างของเราที่ใช้ตำแหน่งที่อยู่ของคุณ 

3.2. เพื่อรักษาสิทธิ์สมาชิก Dynasty ของคุณ 

เพื่อมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงให้กับคุณ เราจะใช้ข้อมูลการเป็นสมาชิกของคุณ ตัวอย่างเช่น เราอาจให้ข้อมูลของคุณกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือเราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อมอบสินค้าและบริการที่ผ่านการปรับแต่งให้กับคุณระหว่างเที่ยวบิน โดยอิงตามความชอบและความสนใจของคุณ
 

3.3. เพื่อมอบบริการช่วยเหลือลูกค้า 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบบริการช่วยเหลือลูกค้า เราใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อตอบคำถามและคำร้องขอของคุณ เช่น ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมภาระและเที่ยวบินล่าช้า 
 

3.4. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด 

เพื่อมอบข้อมูลด้านการตลาดให้แก่คุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย: 
 1. เพื่อส่งข่าวสารอัปเดตล่าสุด ข้อเสนอ และโปรโมชันที่เกี่ยวข้องกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่คุณ 
 2. เพื่อส่งบริการสำหรับการเดินทาง, ข้อเสนอบัตรเครดิตแบรนด์ร่วม, การขายสินค้าปลอดภาษี, การชิงโชค, ประกันการเดินทาง, การจองโรงแรมและบริการรถเช่าและอื่นๆ ของเราให้แก่คุณ
 3. ในการส่งข้อเสนอพิเศษที่ออกแบบมาให้คุณโดยเฉพาะตามความต้องการและความสนใจของคุณ รวมถึงการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราหรือติดตามการโต้ตอบของคุณจากลิงก์เว็บไซต์บุคคลที่สามมายังเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตรของเรารวมไปถึงบริการและผลิตภัณฑ์ที่เขามีให้ คุณอาจสมัครรับข่าวสารผ่านทางจดหมายข่าวหรือการติดต่อจากเราและอาจหาดูได้ในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เราอาจให้ข้อมูลด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายแก่คุณผ่านหลากหลายช่องทาง ซึ่งรวมถึงจดหมาย, SMS, โทรศัพท์, อีเมล, การแจ้งเตือนแบบพุช, เว็บไซต์หรือแอปของเรา เว็บไซต์หรือแอปของบุคคลที่สาม และโซเชียลมีเดีย ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมและจำเป็น เราจะถามความยินยอมของคุณเพื่อมอบโอกาสให้คุณได้เลือกว่า จะรับข้อมูลด้านการตลาดหรือไม่ขณะที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ 

3.5. เพื่อบริการเฉพาะและข้อมูลแบบสำรวจ 

เพื่อการจัดการการจับฉลาก การชิงโชค การวิจัยตลาด การวิเคราะห์ทางสถิติ และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่เราดำเนินการ รวมถึงการเปิดเผยผู้ชนะของกิจกรรมใดๆ ดังกล่าว การเชิญคุณเข้าร่วมการสำรวจความพึงพอใจหลังจากบินกับเรา โดยใช้บันทึกการซื้อของคุณเป็นตัวช่วย หรือคำติชมจากแบบสอบถาม (เช่น การอัปเกรดและสัมภาระเพิ่มเติม) เพื่อปรับปรุงการจัดการบริการของเรา
 

3.6. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและความปลอดภัยในการบิน

เพื่อรับประกันความปลอดภัยและความปลอดภัยของทุกคน (รวมถึงผู้โดยสารทุกคนและพนักงานของเราทุกคน) และเพื่อดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

3.7. เพื่อปฏิบัติตามพันธะทางกฎหมายและเพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎหมายและการบริหาร 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและพันธะข้อบังคับและเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การบินพลเรือน ศุลกากร การเมือง สาธารณสุข ข้อกำหนดของตุลาการและการสืบสวนของตำรวจ การยืนยันและดำเนินการจ่ายเงิน การคัดกรองเพื่อป้องกันการจองในทางที่ผิด และอื่นๆ
 

3.8. การให้อนุญาตในนามของลูกค้ารายอื่น

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมเดินทางของคุณหรือบุคคลอื่นๆ แก่เรา คุณยืนยันว่าคุณได้รับการอนุญาตจากพวกเขาเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาแก่เรา รวมถึงความยินยอมของพวกเขาต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาโดยสอดคล้องตามนโยบายและคำแถลงฉบับนี้ หากคุณไม่สามารถยืนยันสิ่งเหล่านี้ได้ คุณต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้แก่เราแต่อย่างใด

4. บุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลร่วมด้วย

เราจะไม่ขายชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ของคุณให้กับบุคคลที่สาม และเราไม่มีแผนที่จะทำเช่นนั้นในอนาคต 

เพื่อที่จะให้บริการแก่คุณ ในบางกรณี เราจะให้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเก็บรวบรวมหรือได้รับมากับบุคคลที่สามที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งบางส่วนอาจอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากตำแหน่งที่อยู่ของคุณ:

4.1. ผู้ให้บริการของเราและสมาชิกในกลุ่ม China Airlines ที่ดำเนินการแทนเรา:

บริการเที่ยวบินเดินทางและบรรทุกสินค้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและผู้ให้บริการอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้แทนเรา ตัวอย่างเช่น ตัวแทนจัดการภาคพื้นดินของเราที่ช่วยคุณเช็คอินและขึ้นเครื่อง พนักงานเลานจ์ในสนามบินของเรา บริการรถเข็นของสนามบิน
 

4.2. บุคคลที่สามช่วยจัดการจองและบริหารจัดการการท่องเที่ยวของคุณ:

เมื่อคุณจองเที่ยวบินหรือซื้อบริการหรือผลิตภัณฑ์ผ่านทาง China Airlines ซึ่งจะดำเนินการให้กับคุณโดยบริษัทอื่น เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทดังกล่าว ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้เดินทางที่ใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่น ห้องพักในโรงแรม หรือการเช่ารถยนต์
 

4.3. สายการบินร่วม ผู้ให้บริการเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา:

เพื่อดำเนินการจองของคุณและเพื่อให้สัญญาการขนส่งสำหรับเที่ยวบินที่คุณจองสมบูรณ์ เราจำเป็นจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับสายการบินร่วม ผู้ให้บริการเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน และพันธมิตรทางธุรกิจ ในฐานะสมาชิกของพันธมิตร SkyTeam เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการการจองตั๋วเดินทางและเที่ยวบินให้กับคุณ, มอบสิทธิพิเศษแก่คุณตาม Dynasty Flyer Program และจองเที่ยวบินใหม่ให้กับคุณในกรณีที่การเดินทางของคุณต้องหยุดชะงัก เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสายการบินที่เป็นสมาชิกอื่นๆ
 

4.4. หน่วยงานรัฐบาลและองค์กรกำกับดูแล: 

เพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายของเรา เราอาจถูกกฎหมายขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานรัฐบาล องค์กรกำกับดูแล เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และศาล เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การรักษาความปลอดภัยชายแดน และกระบวนการทางกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายในอเมริกา ฝรั่งเศส และประเทศอื่นๆ กำหนดให้เราเปิดเผยเอกสารเดินทาง แผนการเดินทางของเที่ยวบิน บันทึกชื่อผู้โดยสาร (PNR) ของคุณกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้อง หรือกำหนดให้เปิดเผยเอกสารตามหมายศาลหรือคำสั่งของฝ่ายตุลาการ
 

4.5. บริการการชำระเงินและการคืนเงิน

เพื่อดำเนินการชำระเงินและคืนเงินสำหรับเที่ยวเดินทางและการซื้อของคุณ เราอาจร่วมมือกับบุคคลที่สาม เช่น ธนาคารหรือบริษัทด้านการเงินต่างๆ ที่มีบริการการชำระเงิน ในหลายกรณี สถาบันการเงินบุคคลที่สามดังกล่าวจะดำเนินการตรวจสอบการฉ้อโกงด้วย พวกเขาอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัทเองในแง่ของวิธีการที่พวกเขาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 

4.6. บัญชีบริษัท

ในกรณีที่บัญชีสมาชิก Dynasty ของคุณเชื่อมโยงกับบัญชีบริษัทของนายจ้างของคุณ หรือเมื่อคุณจองเที่ยวบินโดยใช้บัญชีบริษัทของนายจ้างของคุณ นายจ้างของคุณจะมีสิทธิ์เข้าถึงรายละเอียดการจองบางอย่าง เช่น ราคาตั๋ว วันที่เดินทาง และปลายทางของการเดินทางของคุณ นายจ้างของคุณเป็นผู้รับผิดชอบโดยอิสระต่อวิธีการที่พวกเขาเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการบัญชีบริษัท และให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
 

4.7. แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและการรับส่งข้อความ

เมื่อคุณเลือกที่จะติดต่อหรือโต้ตอบกับเราบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มการรับส่งข้อความที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม คุณจะต้องให้อนุญาตในการเข้าสู่ระบบบัญชีและการเผยแพร่ คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการทบทวนและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้กับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามดังกล่าว เราจะไม่เป็นผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามที่เราไม่ได้เป็นผู้บริหารจัดการ
 

4.8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อลูกค้ารายอื่นที่เดินทางภายใต้การจองรายการเดียวกัน

เมื่อคุณทำการจอง คุณจะได้รับข้อมูลอ้างอิงการจอง เช่น หมายเลขระบุบันทึกหรือหมายเลขยืนยัน (ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปว่าเป็นบันทึกชื่อผู้โดยสาร (Passenger Name Record) หรือ “PNR”) โปรดเก็บหมายเลขอ้างอิงการจองของคุณเป็นความลับอยู่เสมอ และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามโดยเด็ดขาด การเปิดเผยข้อมูลอ้างอิงการจองของคุณต่อบุคคลที่สามใดๆ อาจเป็นการเอื้อให้พวกเขาเข้าถึงรายละเอียดการจองของคุณผ่านระบบของเรา เช่น ลูกค้ารายอื่นๆ ที่เดินทางร่วมกับคุณภายใต้การจองรายการเดียวกัน หากคุณไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยรายละเอียดการจองรายบุคคลของคุณต่อผู้อื่น โปรดทำการจองและชำระเงินแยกต่างหาก

5. ความปลอดภัยและการเก็บรักษา

5.1. การเก็บรักษาข้อมูลและความปลอดภัย 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมจากคุณจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราหรือในตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ที่ปลอดภัย และเราใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน (โดยเฉพาะมาตรา 32 ของ GDPR) ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาความปลอดภัยในระดับที่เหมาะสมและป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจากการโจรกรรม, การดัดแปลง, การสูญหาย, หรือการละเมิดอื่นๆ เรายังปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและข้อบังคับของเราเมื่อมีการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้แค่บุคคลที่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล และยังมีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรรักษาความปลอดภัยเพื่อเสริมความปลอดภัย 

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เราเก็บมา วัตถุประสงค์ทางด้านกฎหมายหรือธุรกิจ หรือเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับ


5.2. การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในไต้หวัน และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกส่งไปยังสถานที่จัดเก็บข้อมูลที่เราเก็บบันทึกส่วนกลางเอาไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกโอนไปยังสำนักงานสาขาทั่วโลกของเราและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นๆ (โปรดดูที่ "การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม" ด้านบน) ในไต้หวันและทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาการขนส่งของเรากับคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในประเทศหรือพื้นที่ดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกส่งไปยังประเทศหรือพื้นที่อื่นๆ นอกจากประเทศที่คุณพำนักอยู่ รวมถึงประเทศหรือพื้นที่ที่มีระดับในการคุ้มครองข้อมูลต่ำกว่าที่คุณพำนักอยู่ เราจะใช้การป้องให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับการส่งข้อมูลระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ได้ 

หากคุณเป็นผู้พำนักในสหภาพยุโรป ซึ่งเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") การดำเนินการนี้จะกระทำบนพื้นฐานของความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาการขนส่งของเรากับคุณ หรือการถ่ายโอน อยู่ภายใต้ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรป ("SCC") สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม

หากคุณเป็นผู้พำนักในจีน ซึ่งเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกอาณาเขตของประเทศจีน การดำเนินการนี้จะดำเนินการบนพื้นฐานของการประเมินความปลอดภัยที่ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสาธารณรัฐประชาชนจีนและกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเงื่อนไขสัญญาต้นแบบที่ออกโดย China Administration of Cyberspace ได้รับการสรุปสำหรับการถ่ายโอน หรือการถ่ายโอนนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาการขนส่งของเรากับคุณ


5.3. การทำลายข้อมูล 

เมื่อเราไม่มีวัตถุประสงค์เฉพาะหรือพ้นเวลาที่เกี่ยวข้องของวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปแล้ว เราจะนำมาตรการที่สมเหตุสมผลทางพาณิชย์และปฏิบัติได้ทางเทคนิค เพื่อทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยหรือไม่เปิดเผยชื่ออย่างถาวรตามที่กฎหมายบังคับ


5.4. วิธีการปกป้องตัวเอง

อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสื่อสารสากลที่เปิดกว้างทั่วโลก เราไม่รับประกันความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูล แม้ว่าเราจะพยายามอย่างที่สุดในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้วก็ตาม ลูกค้าจะต้องรับความเสี่ยงในการส่งข้อมูลเอง 

ขอแนะนำให้คุณเก็บ ID บัญชี, รหัสผ่านสมาชิกและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของคุณไว้ให้ปลอดภัยและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม โปรดออกจากระบบจากบัญชี Dynasty และบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ (หากคุณใช้บัญชีโซเชียลมีเดียในการล็อกอินบัญชี Dynasty ของคุณ) หลังจากใช้เสร็จ หากคุณใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะหรือใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่น โปรดออกจากระบบบัญชี Dynasty ของคุณและปิดหน้าต่างบราวเซอร์หลังจากใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในทางที่ผิด นอกจากนี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนแพลตฟอร์มที่เราไม่ได้เป็นผู้จัดการ

6. สิทธิ์ของคุณ

คุณสามารถติดต่อสาขาของเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (โปรดดู “ติดต่อเรา”) ทั่วโลกเพื่อใช้สิทธิ์ที่คุณมีอยู่ซึ่งมอบให้ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่มีผลบังคับใช้ และโปรดดู “การสอบถามและคำขอสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


เพื่อดำเนินการตามกรณีการใช้สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราต้องการความช่วยเหลือของคุณในการให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อที่เราจะสามารถระบุตัวตนของคุณได้ ในบางสถานการณ์เราอาจต้องการข้อมูลเฉพาะจากคุณเพื่อช่วยให้เราตรวจสอบตัวตนของคุณและดำเนินการตามคำขอของคุณได้ หากคุณให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์และป้องกันไม่ให้เรายืนยันตัวตนที่แท้จริงของคุณ หรือเราไม่ได้ถูกกำหนดให้ปฏิบัติตามคำขอของคุณตามกฎหมาย เราอาจปฏิเสธคำขอตามสิทธิ์ของคุณได้

 

หากเจ้าของข้อมูลเป็นสมาชิก Dynasty และต้องการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือถอนความยินยอม คุณสามารถคลิก “Account Profile” (โปรไฟล์บัญชี) > “Update Personal Profile” (อัปเดตโปรไฟล์ส่วนบุคคล) หรือ “Membership Account Deletion” (การลบบัญชีสมาชิก) เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณหลังจากเข้าสู่ระบบ “Dynasty Flyer Service

 

6.1. สิทธิ์ในการเข้าถึงและร้องขอสำเนา 

คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ว่าเราได้นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้หรือไม่ หากเราใช้ข้อมูล คุณอาจเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ในรูปแบบของสำเนา ในขณะเดียวกัน เราอาจมอบข้อมูลบางส่วน เช่น วิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้และบุคคลที่เราแบ่งปันข้อมูลเหล่านี้ด้วย เราอาจคิดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลใดๆ ตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ได้ ในกรณีพิเศษ China Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและมอบคำแนะนำให้กับคุณโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีพิเศษ (โดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ประกอบด้วย: 
 1. องค์กรสืบสวนหรือองค์กรรัฐคัดค้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้าของเราตามข้อกำหนดของคุณ 
 2. จากการตัดสินใจและการประเมินที่สมเหตุสมผลของเรา สามารถเชื่อได้ว่าข้อมูลที่ให้มานั้นอาจขัดกับสิทธิ์ของผู้อื่นหรือส่งผลกระทบต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
 3. ข้อมูลที่ได้เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนสัญญา กิจกรรมที่สงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 
 

6.2. สิทธิ์ในการเสริมหรือแก้ไข 

คุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องในกรณีที่ข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้เมื่อคุณร้องขอ 
 

6.3. สิทธิ์ในการเรียกร้องให้หยุดการเก็บ ประมวลผล หรือนำไปใช้ 

คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราหยุดเก็บ ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อไม่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการเก็บข้อมูลอีกต่อไปหรือเมื่อพ้นเวลาที่เกี่ยวข้องไปแล้ว เว้นเสียแต่ว่าการประมวลผลหรือการนำไปใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นจำเป็นสำหรับการดำเนินการอันเป็นหน้าที่โดยทางการหรือทางธุรกิจของเรา หรือได้การยินยอมจากคุณในรูปแบบหนังสือ 
 
นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้โดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวข้องกับการตลาดและการส่งเสริมการขายของเราเมื่อใดก็ได้ คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ได้ด้วยการระบุว่าคุณไม่ยินยอมให้มีการนำไปใช้เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายในจุดที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถคัดค้านการนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์การตลาดและการส่งเสริมการขายโดยตรงเมื่อใดก็ได้ ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ในกรณีที่คุณใช้สิทธิ์นี้ เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอีก 
 

6.4. สิทธิ์ในการจำกัดการนำข้อมูลไปใช้ 

คุณมีสิทธิ์ในการเรียกร้องเราให้หยุดนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในไปใช้บางสถานการณ์ได้ เราจะหยุดการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่คุณร้องขอ สิทธิ์นี้ไม่ได้ป้องกันไม่ให้เราดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อ โดยเราจะแจ้งคุณก่อนที่การจำกัดนั้นจะได้รับการยกเลิก 
 

6.5. สิทธิ์ในการจำกัดของการตัดสินใจแต่ละบุคคลแบบอัตโนมัติ 

เราอาจประเมินผลแง่มุมส่วนตัวบางอย่างเพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์กิจกรรมด้วยวิธีอัตโนมัติ คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกตัดสินโดยอาศัยแค่วิธีอัตโนมัติเท่านั้น (รวมถึงการจัดรายการ) 
 

6.6. สิทธิ์ในการลบ 

คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอเราให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้ได้: 
 1. คุณเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องถือครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไปแล้ว 
 2. เราทำการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ตามความยินยอมและความประสงค์ในการถอนความยินยอมของคุณและไม่มีช่องทางอื่นที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว 
 3. เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและคุณคัดค้านการนำไปใช้ดังกล่าว 
 4. คุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายอีกต่อไป 
 5. คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเรานำไปใช้อย่างผิดกฎหมาย 
เราจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในขอบเขตที่จำเป็นต้องมีการดำเนินการตามข้อกำหนดการให้บริการและจะไม่มีการใช้สิทธิ์ในการลบตามกฎหมาย/ข้อบังคับการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลการเดินทางมีระยะเวลาการเก็บรักษาตามกฎหมาย หรือข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดการกับการชดเชย, กรณีคดีความทางกฎหมายหรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี


6.7. สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล 

คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอเราให้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดรูปแบบแล้ว และถูกใช้ในรูปแบบเพื่อให้เครื่องจักรอ่านได้ทั่วไป และสิทธิ์ในการส่งข้อมูลดังกล่าวโดยตรงไปยังบุคคลอื่นที่เป็นไปได้ทางเทคนิค


6.8 เลือกไม่เข้าร่วมหรือยกเลิกการสมัครรับข้อมูลทางการตลาด

ภายใต้ขอบเขตความยินยอมของคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการให้ข้อมูลโปรโมชันและบริการส่วนบุคคล หากคุณไม่ต้องการรับข้อความด้านการตลาดของเรา คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อตามมาตรานี้และเปลี่ยนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องใน Dynasty Flyer Service ของคุณโดยคลิกที่ “Account Profile” (โปรไฟล์บัญชี) > “eDM Subscribe/Unsubscribe” (สมัครสมาชิก/ยกเลิกการสมัครสมาชิก eDM) หรือใช้คุณสมบัติ “Unsubscribe” (ยกเลิกการสมัครสมาชิก) ในอีเมลที่เราส่งหรือ ติดต่อเรา ทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ 
 
นอกจากนี้ โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะยกเลิกการสมัครสมาชิกหรือเลือกไม่รับข้อมูลการตลาด เราจะยังคงติดต่อในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของคุณกับเรา และบริการอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการเดินทางของคุณที่เราจัดหาให้กับคุณ หากคุณเป็นสมาชิก Dynasty คุณจะยังคงได้รับสิทธิพิเศษและสิ่งที่ต้องปฏิบัติของสมาชิก, ข้อมูลสรุปบัญชี, และอัปเดตบริการของเราต่อ


6.9. สิทธิของผู้ตาย

ในกรณีการเสียชีวิตของบุคคลธรรมดา หากคุณเป็นพลเมืองจีนและเป็นญาติสนิทของผู้ตายของผู้โดยสารของเรา เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยกฎหมายของตนเอง คุณอาจใช้สิทธิ์ในการเข้าถึง คัดลอก แก้ไข และลบ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ตาย เว้นแต่ผู้ตายได้จัดเตรียมไว้เป็นอย่างอื่นก่อนการเสียชีวิตของเขา/เธอ หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าวในนามของผู้ตาย โปรดแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนของคุณและตัวตนของผู้ตาย ตลอดจนหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่น ใบมรณะบัตร (สันนิษฐาน) ของผู้ตาย

7. การปกป้องข้อมูลของผู้เยาว์

7.1. การจำกัดอายุ (คำนวณตามวันที่ขึ้นเครื่อง) ของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินของเราผ่านเว็บไซต์ แอป และตัวแทนการท่องเที่ยวของ CAL มีดังนี้:

 1. ทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี): มีตั๋วสำหรับทารกที่ไม่ใช้ที่นั่งให้ซื้อ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อจองที่นั่งสำหรับเด็กทารกที่จะใช้ที่นั่ง
 2. เด็กอายุระหว่าง 2 ถึง 11 ปี: เด็กเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางโดยลำพังได้หากไม่มีผู้โดยสารอายุเกิน 18 ปีเดินทางด้วย หากจำเป็นต้องใช้ บริการพิเศษ โปรดติดต่อสำนักงานสาขาที่ใกล้กับที่พำนักของคุณสำหรับการช่วยเหลือ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดของสำนักงานสาขาทั่วโลก โปรดดู ที่นี่ ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางที่เรายอมรับคือผู้โดยสารผู้เยาว์ที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 12 ปี และไม่เดินทางกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีในเที่ยวบินและชั้นโดยสารเดียวกัน ในการสมัครรับบริการนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายต้องลงชื่อใน “สัญญาการยินยอมและสละสิทธิ์การเรียกร้องสำหรับการขนส่งผู้โดยสารผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ดูแล” และติดสำเนาบัตรประจำตัวและเอกสารที่ยืนยันความสัมพันธ์ของตนกับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพังนั้น เช่น ทะเบียนบ้านตัวจริงหรือสำเนา
 3. วัยรุ่นอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี: ผู้โดยสารวัยรุ่นเหล่านี้สามารถเดินทางคนเดียวได้ แต่ต้องขอวีซ่าและเอกสารการเดินทางอื่นๆ และแจ้งสำนักงานสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้โดยสารท่านอื่นที่เดินทางด้วยกันต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี
 4. ผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 18 ปี: สามารถเดินทางคนเดียวและมีสิทธิ์เดินทางกับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี


7.2. วิธีที่เราใช้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

ด้วยลักษณะโดยทั่วไปของธุรกิจสายการบินของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์จากพ่อแม่หรือผู้ปกครองของพวกเขาเมื่อกฎหมายกำหนดไว้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎระเบียบด้านการบิน การตรวจคนเข้าเมือง หรือความปลอดภัยของหลายประเทศ) หรือเมื่อจำเป็นต่อการให้บริการด้านการเดินทางและอื่นๆ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคลของผู้เยาว์ตามที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของเรา
 
เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ตามกฎหมาย/ระเบียบที่บังคับใช้ โปรดทราบว่าเราไม่สามารถแบ่งแยกอายุของบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณถูกนับว่าเป็นผู้เยาว์ (ตามกฎหมายในประเทศของคุณหรือกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้) โปรดแน่ใจว่าได้อ่านนโยบายและคำชี้แจงนี้ภายใต้คำแนะนำของพ่อแม่หรือผู้ปกครองคนอื่นๆ และได้รับความยินยอมก่อนที่จะใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา

สำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะดำเนินการหรือใช้ข้อมูลเหล่านี้เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย มีการแสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์อื่นๆ หรือเมื่อมีความจำเป็นในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้เยาว์ และเพื่อรับประกันว่าจะมีการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากผู้เยาว์ (ตามกฎหมายที่บังคับใช้) ได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอแก่เราโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ ผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ควรติดต่อเราเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องออกและเลิกรับข้อมูลของผู้เยาว์

หากเรารู้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นถูกเก็บจากบุคคลที่เป็นผู้เยาว์โดยไม่มีการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้และทำลายบัญชีนั้นของผู้เยาว์ หากผู้เยาว์คนนั้นมีบัญชี

8. การเก็บที่อยู่ IP

Internet Protocol Address (ที่อยู่ IP) เป็นป้ายตัวเลขที่กำหนดให้กับอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่มีส่วนร่วมในอินเทอร์เน็ตที่ใช้ Internet Protocol ดังกล่าวสำหรับการสื่อสารจากผู้ให้บริการ เราเก็บที่อยู่ IP ของคุณเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ บริการบนมือถือและแอพของเรา 

เราเก็บรักษาข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้เราจัดการความปลอดภัย วิเคราะห์ว่าเว็บไซต์ บริการบนมือถือและแอพของเรามีการโต้ตอบกับคุณอย่างไร

9. การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำการตัดสินใจอัตโนมัติ

เราและบริษัทในเครือของเราหรือองค์กรตัวแทนที่เกี่ยวข้องกันทางธุรกิจจะใช้ข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นเพื่อรับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงจำนวนของธุรกรรมและแผนการเดินทาง เพื่อสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าและอาจส่งข้อมูลนี้ไปยังผู้ให้บริการของเรา เพื่อนำเสนอธุรกรรมและบริการที่ดีขึ้นและตรงตามความต้องการส่วนตัวมากขึ้น

10. การอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราต้องอาศัยความช่วยเหลือของคุณในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้อง โปรดแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณเป็นสมาชิก Dynasty ที่สมัครไว้ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ 

ทั้งนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลการจองหรือแผนการเดินทางของเที่ยวบินของคุณต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศุลกากรหรือการตรวจคนเข้าเมืองอย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คุณต้องตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีข้อมูลการจองหรือแผนการเดินทางของเที่ยวบินของคุณที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้อง ดังนั้น เราจะร้องขอให้คุณอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเวลาผ่านไป

11. การอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวและคำแถลง

เราจะปรับเปลี่ยนนโยบายและคำแถลงนี้เมื่อเวลาผ่านไป และการเปลี่ยนแปลงจะมีผลตามเวลาที่แจ้งและนโยบายใหม่จะแทนที่นโยบายเก่า เราจะเผยแพร่นโยบายฉบับปรับปรุงบน www.china-airlines.com และบนแอป และวันที่จะถูกลงไว้เพื่อที่คุณจะได้ทราบว่ามีการอัปเดตนโยบายล่าสุดเมื่อไหร่

12. ติดต่อเรา

ข้อมูลในการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทของเรามีดังนี้

China Airlines Limited
Data Protection Officer/Personal Information Protection Officer
No.1 Hangzhan S. Rd. Dayuan Dist.
Taoyuan City, 33758 Taiwan
DPO@china-airlines.com

หากมีความต้องการหรือคำถามใดๆ เกี่ยวกับการจองตั๋วหรือบริการอื่นๆ ของคุณ คุณสามารถติดต่อเราทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะติดต่อกลับไปในไม่ช้า หากเจ้าของข้อมูลเป็นสมาชิก Dynasty และต้องการอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือถอนความยินยอม คุณสามารถคลิก “โปรไฟล์บัญชี” > “อัปเดตโปรไฟล์ส่วนบุคคล” หรือ “การลบบัญชีสมาชิก” เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณหลังจากเข้าสู่ระบบ “Dynasty Flyer Service

13. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามภายใต้ข้อกำหนดเรื่องความเป็นส่วนตัวที่ต่างออกไป เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเราและเข้าสู่เว็บไซต์อื่น ๆ โปรดใช้ความระมัดระวังและอ่านข้อกำหนดเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ อย่างรอบคอบ เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

14. พันธมิตร SkyTeam

China Airlines เป็นสมาชิกของพันธมิตร SkyTeam ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับโลกของสายการบินที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นยิ่งขึ้นให้กับผู้โดยสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวที่ใช้ร่วมกันของพันธมิตร SkyTeam
นโยบายและคำแถลงนี้แปลจากภาษาจีนและอาจแปลเป็นภาษาอื่น หากเนื้อความระหว่างต้นฉบับภาษาจีนและภาษาที่แปลของนโยบายและคำแถลงไม่ตรงกัน ให้ยึดตามภาษาจีนเป็นหลัก