(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สิทธิพิเศษและสิ่งที่ต้องปฏิบัติของสมาชิก

 1. บัตรสมาชิกไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ และสมาชิกแต่ละคนสามารถมีหมายเลขสมาชิกได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น

 2. การละเมิดกฎหมายระเบียบข้อบังคับ หรือวิธีการ หรือการส่งมอบข้อมูลอันเป็นเท็จจะมีผลต่อการยุติบัตรสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก เช่น ไมล์สะสมและรางวัลต่างๆ สายการบิน China Airlines สงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีต่อผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายจากการละเมิดดังกล่าว หากสมาชิกได้รับความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากความละเลยหรือความผิดพลาดของโปรแกรมนี้ ความรับผิดชอบของสายการบิน China Airlines จำกัดต่อการชดเชยที่เทียบเท่ากับความเสียหายดังกล่าว

 3. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการชำระค่าบริการเพิ่มเติมหรือภาษีแต่เพียงผู้เดียวสำหรับรางวัลที่ได้รับตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รางวัลจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นได้เมื่อทำการโอนแล้ว โปรดยืนยันประเภทรางวัลและข้อมูลของผู้ที่ได้รับรางวัล สมาชิกต้องได้รับการยินยอมจากผู้ที่ได้รับมอบรางวัลเพื่อยกเลิกรางวัลที่โอนแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถยกเลิกรางวัลที่มีการโอน และไมล์สะสมจะคืนสู่ผู้โอนตราบเท่าที่ยังใช้งานได้อยู่ในวันที่มีการยกเลิก

 4. สมาชิกไม่ควรใช้ที่อยู่หรืออีเมลของโรงแรมหรือตัวแทนการท่องเที่ยวในการใช้ติดต่อสื่อสาร สมาชิกอาจใช้งานการจัดการข้อมูลออนไลน์โดยการล็อกอินในหน้าเว็บ China Airlines Dynasty Member (ยกเว้นพื้นที่อเมริกาเหนือ) และจัดการกับกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว สมาชิกจะต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทางและหนังสือมอบอำนาจในการเปลี่ยนหมายเลข ID วันเกิด ชื่อภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน สมาชิกอาจต้องดำเนินการที่สำนักงาน China Airlines ที่อยู่ในเมืองในการใช้งานการจัดการข้อมูล China Airlines จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความล่าช้าใดๆ ต่อการส่งอีเมลอันเป็นผลมาจากที่อยู่หรืออีเมลไม่ถูกต้อง

 5. China Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้ตั๋วที่ได้มาจากรางวัลการอัปเกรดหรือรางวัลฟรีในแต่ละเที่ยวบิน

 6. China Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขหรือยุติ Dynasty Flyer Program และคงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของต่อบัตรสมาชิกโดยสมบูรณ์ สมาชิกต้องศึกษาสิทธิ์ของตัวเองตามที่กำหนดไว้ในกฎของโปรแกรม China Airlines อาจจะยุติสถานะความเป็นสมาชิกได้ทุกเวลาโดยแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากสมาชิกละเมิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ สมาชิกคาดว่าจะต้องชดเชยสำหรับความเสียหายต่อ China Airlines อันเป็นผลมาจากการกระทำของสมาชิก
  • สมาชิกจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้ และต้องชดใช้เป็นเงินสดเทียบเท่ากับรางวัล/ไมล์สะสมที่แลกหรือใช้ไปในกรณีที่ละเมิด
   ① เพื่อปลอมตัวหรือด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายอื่นๆ เพื่อรับไมล์สะสม
   ② ขาย ซื้อ แลกเปลี่ยน มอบให้ ให้เช่า ยืม มอบหมาย และฝากไมล์สะสมหรือรางวัลสมาชิกโดยแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ที่ไม่เป็นทางการ หรือให้คนอื่นกระทำเช่นนั้น เปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวข้างต้นหรือทำให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น
  • ความต้องการต่อสิทธิพิเศษที่ไม่เหมาะสมหรือล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบบนเครื่องบินหรือบนห้องรับรองในสนามบินที่ซึ่งสร้างปัญหาให้แก่เจ้าหน้าที่ของ China Airlines
  • พฤติกรรมทางกายและทางวาจาที่เชื่อว่าเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยบนเครื่องบินหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของผู้โดยสารอื่น
  • ข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จหรือไม่เหมาะสมที่สร้างความเสียหายให้แก่ชื่อเสียงของ China Airlines
  • การละเมิดเงื่อนไขใดๆ แห่งเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่ง
  • การกระทำโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้สิทธิพิเศษของสมาชิกในทางที่ผิด
  • ความเป็นสมาชิกจะยุติลงหากสมาชิกเสียชีวิต

 7. สถานะสมาชิกจะหมดลงอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสมาชิกไม่แลกไมล์สะสมสำหรับรางวัลใดๆ และไม่มีการอัปเดตบันทึกไมล์สะสมและข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงระดับสมาชิก) ภายใน 6 ปี

 8. เมื่อความเป็นสมาชิกยุติลงแล้ว ไมล์สะสม รางวัล และผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวของกับสมาชิกทั้งที่แลกไปแล้วหรือไม่นั้น (รวมไปถึงบัตร Gold ฟรีสำหรับสมาชิก Paragon) จะถูกยุติเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 9. ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรได้รับการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของ Dynasty Flyer Program เพื่อเพิ่มโอกาสในการสะสมไมล์ของสมาชิก China Airlines ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตั้งราคาและการดำเนินการใดๆ ของบริษัทพันธมิตร ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งทางธุรกรรม สมาชิกควรติดต่อบริษัทพันธมิตรที่เกี่ยวข้องโดยตรง เนื้อหาข้อมูลจากบริษัทพันธมิตรมีพื้นฐานมาจากสัญญาที่ China Airlines ลงชื่อต่อพันธมิตรดังกล่าวและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 10. สิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับไมล์สะสม การแลกรางวัล และผลประโยชน์ของสมาชิกอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎระเบียบบนเว็บไซต์ของ China Airlines

 11. สมาชิกควรเก็บ ID บัญชี, รหัสผ่านสมาชิกและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไว้ให้ปลอดภัยและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก อย่างไรก็ตาม เป็นผลมาจากพฤติกรรมของสมาชิกเอง