(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ข้อมูลของสินค้าอันตราย

สิ่งของต้องห้าม/ถูกจำกัด

สิ่งของต้องห้าม/ถูกจำกัด

เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือ และเครื่องบินของเรา สิ่งของต่อไปนี้ถูกห้ามอย่างเข้มงวด:

 • วัตถุระเบิด อาวุธ ดอกไม้ไฟ และพลุแฟลร์
 • กล่องนิรภัย/กล่องใส่สินค้า เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมหรือสาร Pyrotechnics (สารเคมีที่ใช้ทำดอกไม้ไฟ)
 • น้ำมันก๊าด, เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมันก๊าด, เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าด้วยน้ำมันก๊าด
 • แก๊สบีบอัด (ติดไฟง่าย ไม่ติดไฟง่าย หรือเป็นพิษ) เช่นบิวเทน โพรเพน ถังดำน้ำ น้ำมันไฟแช็ก หรือรีฟิล
 • สารออกซิไดซ์ เช่น สารฟอกขาวและเปอร์ออกไซด์
 • ของเหลวไวไฟ เช่น สีและสารยึดติด
 • ของแข็งไวไฟ เช่น ไม้ขีดไฟซัลเฟอร์หรือไม้ขีดไฟประเภท “ขีดกับอะไรก็ได้” และอุปกรณ์ที่ติดไฟได้ง่าย
 • อุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริกหรือสเปรย์พริกไทยที่มีคุณสมบัติทำให้ระคายเคือง
 • สารพิษ เช่น สารหนู ไซยาไนด์ หรือยาฆ่าแมลง
 • วัสดุกัมมันตรังสี
 • วัสดุกัดกร่อน เช่น ปรอท (ซึ่งอาจบรรจุอยู่ในเครื่องวัดอุณหภูมิ หรือเครื่องวัดความดันโลหิต) และแบตเตอรี่ชนิดน้ำแบบกรด/อัลคาไลน์
 • วัตถุอื่นที่เป็นอันตรายในระหว่างการบินที่ไม่ครอบคลุมวัตถุข้างต้น เช่น วัสดุที่เป็นแม่เหล็ก ที่มีแนวโน้มคุกคาม หรือที่ทำให้ระคายเคือง
 • โฮเวอร์บอร์ดชนิดแบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดออกไม่ได้หรือไม่ได้ถอดออก สกู๊ตเตอร์ทรงตัว สกู๊ตเตอร์กระเป๋าสัมภาระไฟฟ้าบอร์ดทรงตัว และอุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันเป็นบอร์ดที่คล้ายคลึงกัน
 • ห้ามนำอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมมากกว่า 160Wh ขึ้นเครื่องบิน
  (ยกเว้นเก้าอี้รถเข็น/อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม)
 • ห้านนำที่จุดบุหรี่ที่ใช้แบตเตอรี่ (เช่น ที่จุดบุหรี่พลาสมาเลเซอร์ ที่จุดบุหรี่ขดลวดเทสลา ที่จุดบุหรี่ฟลักซ์ และที่จุดบุหรี่อาร์ค) ที่ไม่มีฝาปิดหรือไม่มีการป้องกันการเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้น
ข้อจำกัดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียม

กฎระเบียบทั่วไปในการนำแบตเตอรี่ลิเธียมขึ้นเครื่องบิน

ผู้โดยสารที่นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว (PED) เช่น กล้อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ แล็ปท็อป หรืออื่นๆ) ขึ้นเครื่องบิน ซึ่งมีแบตเตอรี่ลิเธียม (ไอออนและโลหะ) จะต้องปฏิบัติตามกฎที่มีการบังคับใช้

อัตราวัตต์ชั่วโมง (Wh) ของแบตเตอรี่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปฏิบัติงานหรือไม่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องอนุญาตสำหรับสัมภาระเช็คอินจำนวนสูงสุดต่อคน
ลิเธียม ≦100 Wh/2 ก. ไม่ใช่ใช่15
101-160 Wh/2-8 ก.ใช่ใช่ใช่
แบตเตอรี่สำรอง
(รวมถึงพาวเวอร์แบงค์):
≦100 Wh/2ก.
ไม่ใช่ไม่20
แบตเตอรี่สำรอง: 101-160 Wh/2-8 ก.ใช่ใช่ไม่2
มากกว่า 160Wh/8 ก.ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องเป็นสัมภาระ
จะต้องมีการอนุญาตจากผู้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้โดยสารนำ PED มากกว่า 15 เครื่องหรือแบตเตอรี่สำรองมากกว่า 20 อันมาด้วย


สำหรับผู้โดยสารที่พกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมในสัมภาระเช็คอิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:

 • ได้รับการตรวจวัดแล้วแน่นอน เพื่อปกป้องอุปกรณ์จากความเสียหายและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุโดยเหตุบังเอิญ  (ห่อด้วยผ้า/วัสดุห่อหุ้มอื่นๆ หรือบรรจุหีบห่ออย่างรัดกุม)
 • อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องปิดสวิตช์การใช้งานให้เรียบร้อย (ไม่อยู่ในโหมดสแตนบายด์ โหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอร์เนต)


แบตเตอรี่ลิเธียมที่บรรจุอยู่ในสิ่งของต่อไปนี้จะต้องผ่านการทดสอบที่ระบุใน Section 38.3 ใน Part III ของ UN Manual of Tests and Criteria และได้รับอนุญาตจากสายการบิน:

 • เก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหวแบบไฟฟ้าอื่น ๆ ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม
 • เครื่องมือที่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา


นโยบายสัมภาระสำหรับสัมภาระอัจฉริยะที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม (ลิเธียมไอออน)

 1. แบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดออกไม่ได้
  • แบตเตอรี่ที่มีลิเธียมน้อยกว่า 0.3 ก. หรือมีความจุต่ำกว่า 2.7 Wh เช่น ถ่านนาฬิกา อาจนำมาเช็คอินหรือนำขึ้นเครื่องได้ หากมีการเช็คอินสัมภาระอัจฉริยะ จะต้องปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในสัมภาระในระหว่างที่อยู่บนเที่ยวบิน หากมีการนำสัมภาระอัจฉริยะขึ้นเครื่อง อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะต้องเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในนิตยสารบนเที่ยวบินของเรา
  • แบตเตอรี่ที่มีลิเธียมมากกว่า 0.3 ก. หรือมีความจุมากกว่า 2.7 Wh ไม่สามารถนำมาเช็คอินหรือนำขึ้นเครื่องได้
 2. แบตเตอรี่ลิเธียมแบบถอดออกได้:
  • ความจุของแบตเตอรี่จะต้องต่ำกว่า 160 Wh: หากมีการเช็คอินสัมภาระอัจฉริยะ จะต้องนำแบตเตอรี่ออกและถือขึ้นเครื่องเป็นสัมภาระนำขึ้นเครื่อง จะต้องปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในสัมภาระในระหว่างที่อยู่บนเที่ยวบิน หากมีการนำสัมภาระอัจฉริยะขึ้นเครื่อง จะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระนำขึ้นเครื่อง อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะต้องเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในนิตยสารบนเที่ยวบินของเรา


สำหรับรายละเอียดข้อจำกัดของ ROC ในการถือแบตเตอรี่ลิเธียม (เก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าและอุปกรณ์มือถืออื่นๆ ที่คล้ายกันเพื่อขึ้นเครื่อง โปรดคลิก ที่นี่

สำหรับรายละเอียดข้อจำกัดของ PRC ในการถือแบตเตอรี่ลิเธียมขึ้นเครื่องบิน โปรดคลิก ที่นี่

สำหรับรายละเอียดข้อจำกัดของ U.S. ในการถือแบตเตอรี่ลิเธียมขึ้นเครื่องบิน โปรดคลิก ที่นี่

สิ่งของที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้

สิ่งของที่ห้ามถือขึ้นเครื่อง

เพื่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน สิ่งของต่อไปนี้ ไม่สามารถใส่อยู่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้ ขอแนะนำให้คุณใส่สิ่งของเหล่านี้ไว้ในสัมภาระเช็คอินของคุณ:

 • ของมีคม (รวมทั้ง มีดเดินป่า ดาบ และมีดพก)
 • อาวุธปืนต่างๆ (ปืน ปืนพก ปืนไรเฟิล กระสุนปืน และอุปกรณ์เกี่ยวกับปืน)
 • กรรไกรและวัตถุมีคม ที่ถูกห้ามตามกฎหมายท้องถิ่น เช่น เหล็กเจาะน้ำแข็ง และกรรไกรตัดเล็บ
 • อาวุธ เช่น แส้ กระบองสองท่อน กระบองสั้น หรือ เครื่องช็อตไฟฟ้า
 • กระบอง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ขวาน ไขควง โซ่ และจอบ
 • ปืนของเล่น/สิ่งของที่มีรูปร่างหรือดูเหมือนปืน และกุญแจมือ
 • อุปกรณ์กีฬา เช่น ไม้เบสบอล/ไม้คริกเก็ต ไม้กอล์ฟ ไม้ฮอกกี้ และไม้แทงบิลเลี่ยน
 • สเปรย์ (สเปรย์แต่งผม น้ำหอม ยาที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์) ที่มีปริมาณไม่เกิน 0.5 กก./ลิตรต่อชิ้น และน้ำหนักรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 2.0 กก./ลิตร
 • สิ่งของอื่นที่จัดเป็นวัตถุอันตรายด้านความปลอดภัยตามกฎหมายท้องถิ่น
 • สิ่งของอื่นที่ดูเหมือนหรือมีฟังก์ชันการทำงานคล้ายกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น
อื่นๆ

อื่นๆ

 • สำหรับคำแนะนำในการพกพาเวชภัณฑ์ โปรดตรวจสอบที่หน้า ความต้องการพิเศษ
 • สำหรับรายชื่อของสินค้าอันตรายที่สามารถใส่ไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระเช็คอินได้ โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ Civil Aeronauties Administration
 • บุหรี่ไฟฟ้า (e-pipes, e-cigars) ยาสูบแบบให้ความร้อน ตัวทำความร้อนของบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวส่งผ่านนิโคตินอิเล็กทรอนิกส์ ต้องใส่ในสัมภาระนำขึ้นเครื่องแต่ไม่สามารถใส่ในสัมภาระเช็คอินได้
 • บุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบแบบให้ความร้อนเป็นสิ่งต้องห้ามตลอดการบิน
 • สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน การนำบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบแบบให้ความร้อนเข้ามาถือเป็นสิ่งต้องห้ามโดย FDA และศุลกากรของไต้หวัน
 • สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากหรือไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า สิ่งของที่ถูกห้ามอย่างเข้มงวดประกอบด้วย เครื่องช็อตไฟฟ้า สเปรย์อัดแก๊ส และกระบองที่สามารถปรับได้ สิ่งของเหล่านี้ถูกห้ามอย่างเข้มงวดและห้ามเก็บแม้ในสัมภาระเช็คอิน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ หน้านี้
 • ข้อบังคับของสหภาพยุโรป หากคุณเดินทางไป/เดินทางจากยุโรป คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามในสัมภาระที่เก็บในห้องโดยสารหรือสัมภาระที่พกติดตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 4-C และ 5-B ในหน้านี้