ภาพรวมเว็บไซต์
3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง เพิ่มเติม
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

ธุรกิจและการเงิน

ถ้อยแถลงทางกฎหมาย

โปรดอ่านถ้อยแถลงทางกฎหมายนี้อย่างละเอียดก่อนอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รายงานการเงิน รายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่นทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่เราจัดเตรียมไว้ในวันที่มีการรายงานข้อมูลดังกล่าวซึ่งถูกร้องขอโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาล่วงพ้นไป และ/หรือ เนื่องจากเหตุการณ์ที่ตามมา ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ที่กล่าวไว้ข้างต้นอาจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีผลตามเวลาและจะไม่จัดเตรียมข้อแนะนำใด ๆ สำหรับการตัดสินใจในการลงทุน

รายงานทางการเงิน รายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่นทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้อาจมีถ้อยแถลงที่เป็นการคาดเดา ถ้อยแถลงเช่นนี้เป็นการแสดงออกโดยทั่วไปด้วยคำที่เป็นการคาดเดา เช่น เชื่อ คาดว่า เสนอ หวัง ประมาณ วางแผน ทำนาย อาจจะ หรือ จะ รวมถึงคำอื่น ๆ ที่คล้ายกันซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมหรือผลลัพธ์ของพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นหรือถูกคาดเดาไว้ว่าจะเกิดขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้การพัฒนาหรือผลที่เกิดขึ้นจริงของเหตุการณ์นั้นแตกต่างไปจากสถานการณ์ในถ้อยแถลงที่มีการคาดเดาโดยชัดเจนหรือเป็นการคาดเดาโดยนัย ด้วยเหตุนี้ เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลถ้อยแถลงที่มีการคาดเดาดังกล่าว

ข้อมูลธุรกิจ

ปีเดือน
123456789101112
2560Pdf
2559Pdf
2558Pdf
2557Pdf

ข้อมูลรายได้

ปีเดือน
 123456789101112
2559Pdf
2558Pdf
2557Pdf
2556Pdf
2555Pdf

รายงานการเงิน

ปีQ1Q2Q3Q4
2058Pdf
2057PdfPdf
2056Pdf
2055PdfPdf
2054PdfPdf
2053PdfPdf

รายงานการเงินรวม

ปีQ1Q2Q3Q4
2558PdfPdfPdf
2557Pdf
2556Pdf
2555Pdf