3 ข่าว/การเตือนการเดินทาง {{travelShortAlert}}
(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ
Main Content

ธุรกิจและการเงิน

ถ้อยแถลงทางกฎหมาย

โปรดอ่านถ้อยแถลงทางกฎหมายนี้อย่างละเอียดก่อนอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รายงานการเงิน รายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่นทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องที่เราจัดเตรียมไว้ในวันที่มีการรายงานข้อมูลดังกล่าวซึ่งถูกร้องขอโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาล่วงพ้นไป และ/หรือ เนื่องจากเหตุการณ์ที่ตามมา ข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ที่กล่าวไว้ข้างต้นอาจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีผลตามเวลาและจะไม่จัดเตรียมข้อแนะนำใด ๆ สำหรับการตัดสินใจในการลงทุน

รายงานทางการเงิน รายงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ และข้อมูลอื่นทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้อาจมีถ้อยแถลงที่เป็นการคาดเดา ถ้อยแถลงเช่นนี้เป็นการแสดงออกโดยทั่วไปด้วยคำที่เป็นการคาดเดา เช่น เชื่อ คาดว่า เสนอ หวัง ประมาณ วางแผน ทำนาย อาจจะ หรือ จะ รวมถึงคำอื่น ๆ ที่คล้ายกันซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมหรือผลลัพธ์ของพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นหรือถูกคาดเดาไว้ว่าจะเกิดขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่อาจทำให้การพัฒนาหรือผลที่เกิดขึ้นจริงของเหตุการณ์นั้นแตกต่างไปจากสถานการณ์ในถ้อยแถลงที่มีการคาดเดาโดยชัดเจนหรือเป็นการคาดเดาโดยนัย ด้วยเหตุนี้ เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูลถ้อยแถลงที่มีการคาดเดาดังกล่าว

ข้อมูลธุรกิจ

ปีเดือน
123456789101112
2562Pdf
2561Pdf
2560Pdf
2559Pdf
2558Pdf
2557Pdf

ข้อมูลรายได้

ปีเดือน
 123456789101112
2562Pdf
2561Pdf
2560Pdf
2559Pdf
2558Pdf
2557Pdf
2556Pdf

รายงานการเงิน

ปีQ1Q2Q3Q4
2561Pdf
2560Pdf
2559Pdf
2558Pdf
2557PdfPdf
2556Pdf
2555PdfPdf
2554PdfPdf
2553PdfPdf

รายงานการเงินรวม

ปีQ1Q2Q3Q4
2560PdfPdfPdfPdf
2559PdfPdfPdfPdf
2558PdfPdfPdfPdf
2557Pdf
2556Pdf
2555Pdf