(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สัมภาระที่สูญหายและเสียหาย

บริการ BAGGAGE TRACKING

บริการ BAGGAGE TRACKING

China Airlines เปิดให้บริการ BAGGAGE TRACKING สำหรับสัมภาระเช็คอินของคุณแล้ว (มีบริการล่าสุดที่สถานี: TPE/HND/NGO/KIX/FRA/JFK/SFO/YVR) เพื่อติดตามขั้นตอนการจัดการสัมภาระเช็คอินของคุณผ่านเว็บไซต์และแอปมือถือของเรา คุณจะสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยการคลิกที่ไอคอนบริการ BAGGAGE TRACKING
 
แจ้งเตือน BAGGAGE TRACKING
 • BAGGAGE TRACKING สามารถทำได้เฉพาะผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากเถาหยวน/ฮาเนดะ/นาโกย่า/โอซาก้า/แฟรงค์เฟิร์ต/นิวยอร์ก/ซานฟรานซิสโก/แวนคูเวอร์ และได้โดยสารเที่ยวบินรวมถึงเช็คอินสัมภาระที่เคาน์เตอร์ที่กำหนดเท่านั้น
 • การติดตามจะสามารถทำได้ภายใน 3 วันหลังจากที่เดินทางถึงเท่านั้น
 • การจัดการสัมภาระทั้งหมดจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของสนามบิน
 • หากแผนการเดินทางของคุณ มีการเดินทางในสายการบินอื่นนอกเหนือจาก China Airlines หรือสายการบินที่ต่อเครื่อง อาจไม่มีข้อมูล BAGGAGE TRACKING สำหรับเที่ยวบินเหล่านั้น โปรดติดต่อสายการบินที่เป็นผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบสถานะสัมภาระของคุณ
อื่นๆ 

สัมภาระที่ถูกทิ้งไว้ในห้องโดยสารเครื่องบินจะถูกฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินท้องถิ่นเพื่อเก็บรักษา โดยเวลาที่รักษาไว้นั้นอาจแตกต่างกันไปสำหรับสัมภาระแต่ละอย่างโดยขึ้นอยู่กับกฎระเบียบศุลกากรของพื้นที่และพื้นที่เก็บของของสนามบิน หากคุณพบของส่วนบุคคลที่ถูกทิ้งไว้ในห้องโดยสารของเครื่องบิน โปรดติดต่อ สำนักงานสนามบินท้องถิ่น ทันที สายการบิน China Airlines จะพยายามอย่างดีที่สุดในการนำสิ่งของที่สูญหายไปกลับมาคืนให้และจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายจากการถูกควบคุมตัวโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการยกเว้น

การจัดการความผิดปกติของสัมภาระ

การจัดการความผิดปกติของสัมภาระ

หากสัมภาระเช็คอินของคุณล่าช้า สูญหายหรือเสียหายบางส่วนหรือทั้งหมด โปรดแจ้งเหตุให้ตัวแทนสำนักงานสนามบินท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่จัดการภาคพื้นดินทราบโดยทันที่เมื่อเดินทางมาถึง หากคุณออกจากสนามบิน คุณสามารถเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อติดต่อสำนักงานสัมภาระ (โปรดคลิกที่สนามบินทั่วโลก) หรือคุณสามารถคลิกที่ ลิงก์ เพื่อประกาศได้ โปรดทราบว่าการเรียกร้องสำหรับสัมภาระที่สูญหายหรือเสียหายบางส่วนจะต้องส่งภายในเจ็ด (7) วัน (นับจากวันถัดไปหลังจากวันที่ลูกค้าได้รับสัมภาระ) การเรียกร้องสำหรับสัมภาระที่ล่าช้าหรือสูญหายทั้งหมดจะต้องส่งภายใน 21 วัน (นับจากวันที่ที่กำหนดว่าสัมภาระจะเดินทางมาถึง)


หากการเดินทางของคุณเกี่ยวข้องกับสายการบินหลายราย โปรดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และติดต่อสายการบินรายสุดท้ายสำหรับปัญหาการขนส่งสัมภาระล่าช้า เสียหาย หรือสูญหาย

1. ความเสียหาย

เรามีบริษัทบริการซ่อมแซมสัมภาระตามสัญญาในสนามบินใหญ่ ๆ โดยบริการเหล่านี้เสนอการขนส่งสัมภาระที่ซ่อมแซมแล้วหรือสัมภาระทดแทนให้ถึงบ้าน China Airlines จะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมหรือทดแทนที่เหมาะสม  หากพบว่าสัมภาระของคุณเสียหาย โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการรับสัมภาระที่โถงผู้โดยสารขาเข้า (ก่อนด่านศุลกากร) เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้บริการแก่คุณ

2. สูญหาย

หากสัมภาระของคุณยังหายไปหลังจากเจ็ดวัน เราจะส่ง “แบบฟอร์มรายการสัมภาระ” ให้คุณกรอกข้อมูล หรือคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้เราหาตำแหน่งของสัมภาระของคุณและประมวลผลการชดเชยที่เกี่ยวข้อง โปรดกรอกข้อมูลให้ครบและส่งคืน China Airlines โดยเร็วที่สุด

นอกจากได้ประกาศมูลค่าที่สูงกว่าล่วงหน้า และได้มีการจ่ายค่าใช้จ่ายมูลค่าที่เกินมา ความเสียหายสำหรับสัมภาระเช็คอินที่สูญหายหรือเสียหายจะจำกัดตามข้อตกลงที่ใช้สำหรับการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ ความรับผิดสำหรับค่าชดเชยที่เหมาะสมกำหนดโดยข้อตกลงที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของอนุสัญญา Warsaw (20 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัม) หรืออนุสัญญา Montreal (ข้อจำกัดความรับผิดที่ใช้คือสิทธิพิเศษถอนเงิน 1,288 ต่อผู้โดยสารหนึ่งคนสำหรับสัมภาระและมูลค่าของสิทธิพิเศษถอนเงินอาจผันผวนได้ http://www.imf.org/external/index.htm) และข้อกำหนดเงื่อนไขการขนส่งของ China Airlines’ Conditions of Carriage

การติดตามสัมภาระ

การติดตามสัมภาระ

หลังจากที่คุณรายงานต่อสำนักงานสนามบินท้องถิ่นของเรา เราจะเริ่มต้นติดตามสัมภาระของคุณผ่านทางระบบติดตามด้วยคอมพิวเตอร์ทั่วโลก และจะรายงานความคืบหน้าให้คุณทราบ หากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ โปรดติดต่อ สำนักงานสนามบินท้องถิ่นของเรา  หรือตรวจสอบสถานะการติดตามโดยใช้ ระบบติดตามสัมภาระ ซึ่งคุณสามารถพิมพ์หมายเลขอ้างอิง (อักษรภาษาอังกฤษห้าตัวและตัวเลขห้าตัว) และนามสกุลขอองคุณเป็นภาษาอังกฤษที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินทำเครื่องหมายไว้ในรายงานความผิดปกติของสัมภาระ

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการสัมภาระของเราโดยคลิก “Contact with your airline” (ติดต่อสายการบินของคุณ) และพิมพ์ความคิดเห็นและที่อยู่อีเมลของคุณลงในคอลัมน์ “Type your message here” (พิมพ์ข้อความของคุณที่นี่) และ “Enter your e-mail address” (ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ) บนจอแสดงผลการค้นหา  เจ้าหน้าที่บริการสัมภาระของเราจะตอบกลับคุณโดยโทรศัพท์หรืออีเมล

ระบบติดตามสัมภาระออนไลน์

ระบบติดตามสัมภาระออนไลน์

ในกรณีเกิดความผิดปกติกับสัมภาระ คุณสามารถติดตามสัมภาระของคุณทาง ระบบการติดตามสัมภาระออนไลน์ ขณะนี้ ระบบใช้เพียงภาษาอังกฤษเนื่องจากข้อจำกัดของฟังก์ชั่นการค้นหาของโปรแกรมซอฟท์แวร์
วิธีใช้: โปรดพิมพ์หมายเลขอ้างอิงของสัมภาระที่หายไปและนามสกุลของคุณลงในคอลัมน์ “File Reference” (หมายเลขอ้างอิงเอกสาร) และ “Name” (ชื่อ) จากนั้น คลิก “Submit” (ส่ง) ระบบจะตอบกลับโดยรายงานผลการจัดการล่าสุด

 • หมายเลขอ้างอิงของสัมภาระที่หายไป (อักษรอังกฤษห้าตัวและตัวเลขห้าตัว)
 • นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการสัมภาระของเราโดยคลิก “Contact Your Airline” (ติดต่อสายการบินของคุณ) และพิมพ์ความคิดเห็นและที่อยู่อีเมลของคุณลงในคอลัมน์ “Type your message here” (พิมพ์ข้อความของคุณที่นี่) และ “Enter your e-mail address” (ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ) บนจอแสดงผลการค้นหา เจ้าหน้าที่บริการสัมภาระของเราจะตอบกลับคุณโดยโทรศัพท์หรืออีเมล

ประกาศการสละสิทธิ์ความรับผิดสำหรับสัมภาระเช็คอิน

ประกาศการสละสิทธิ์ความรับผิดสำหรับสัมภาระเช็คอิน

เราขอรับรองว่า China Airlines จะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อดูแลสัมภาระเช็คอินของคุณ อย่างไรก็ตาม ความเสียหายเล็กน้อยบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและจัดการภายใต้สถานการณ์ปกติเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยเหตุสุดวิสัย เพื่อการปกป้องสัมภาระของคุณ เราขอแนะนำให้คุณห่อสัมภาระหรือใช้สัมภาระที่เหมาะสม  เราขอแจ้งว่า China Airlines จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและความผิดปกติสัมภาระดังต่อไปนี้ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของเรา:

 1. ความเสียหายเล็กน้อยต่อกระเป๋าเดินทาง
  • ข้อบกพร่องในวัสดุของกระเป๋าเดินทางเองหรือการเสื่อมจากอายุการใช้งาน เช่น ซิป/หูจับ
  • รอยบุบเล็กน้อยในตัวโครงหรือตัวหุ้ม
  • ส่วนที่ยื่นออกมา เช่น ที่ครอบ/สายรัด/ตะขอ/เข็มขัด/ตัวล็อก/ป้ายชื่อ
  • สัมภาระปนเปื้อนจากสิ่งของที่ซ่อนไว้
  • ความเสียหายหรือการถูกฉกฉวยอันเป็นผลจากการสุ่มตรวจของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA) หรือการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของแต่ละประเทศ
 2. ความผิดปกติของสัมภาระ
  • สัมภาระขนาดเกินหรือน้ำหนักมากเพราะบรรจุของเกินขนาด
  • สิ่งของในสัมภาระเสียหายเนื่องจากการบรรจุหีบห่อไม่ดีพอ
  • ส่งของแตกง่ายหรือเสียหายง่ายที่อยู่ในสัมภาระ
  • รอยถลอกขีดข่วนหรือสึกกร่อนของสัมภาระ
  • สิ่งของส่วนตัวที่สำคัญหรือของมีค่า  ที่อยู่ในสัมภาระเช็คอิน
บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >