(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สัตว์เลี้ยง

นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสำหรับภูมิภาคอื่นที่ไม่ใช่ทวีปอเมริกา และเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

หากท่านมีความประสงค์ที่จะขนส่งสุนัขหรือแมวของท่านเป็นสัมภาระเช็คอิน โปรดติดต่อ China Airlines ล่วงหน้า สัตว์เลี้ยงและกรงสัตว์เลี้ยงไม่รวมอยู่ในสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องฟรีของผู้โดยสาร
ค่าธรรมเนียมในการขนส่งสัตว์เลี้ยงจะคิดเป็น 1.5 เท่า ของค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน โดยคำนวณน้ำหนักซึ่งประกอบด้วยน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงและกรง จำนวนสัตว์เลี้ยงที่อนุญาตต่อ 1 กรงสัตว์เลี้ยง

จำนวนสัตว์เลี้ยงที่อนุญาตต่อกรงสัตว์เลี้ยง 1 กรง
อายุของสัตว์เลี้ยงน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงจำนวนสัตว์เลี้ยงที่อนุญาตต่อกรงสัตว์เลี้ยง 1 กรง
อายุมากกว่า 6 เดือน (สัตว์เลี้ยงที่โตเต็มวัย))น้ำหนักมากกว่า 14 กก.สัตว์เลี้ยงสูงสุด 1 ตัวต่อกรงสัตว์เลี้ยง 1 กรง
น้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 14 กก.สัตว์เลี้ยงสูงสุด 2 ตัวที่มีขนาดเท่ากันต่อกรงสัตว์เลี้ยง 1 กรง
อายุระหว่าง 10 สัปดาห์ถึง 6 เดือน (สัตว์เลี้ยงก่อนวัยโตเต้มวัย)น้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 14 กก.ลูกสุนัข/ลูกแมวสูงสุด 3 ตัวที่มีขนาดเท่ากันในกรงสัตว์เลี้ยง 1 กรง


นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสำหรับเดินทางไปยัง/จากทวีปอเมริกา และเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ไม่รวม กวม)
หากท่านมีความประสงค์ที่จะขนส่งสุนัขหรือแมวของท่านเป็นสัมภาระเช็คอิน โปรดติดต่อ China Airlines ล่วงหน้า สัตว์เลี้ยงและกรงสัตว์เลี้ยงไม่รวมอยู่ในสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องฟรีของผู้โดยสาร
จะมีการคิดค่าบริการหน่วยของสัมภาระส่วนเกิน 2 หน่วยสำหรับแต่ละกรงที่บรรจุสัตว์ หากกรงไม่ได้มีขนาดเกิน และ/หรือมีน้ำหนักเกินกว่า 32 กก. (70 ปอนด์) มิฉะนั้นจะคิดค่าบริการหน่วยของสัมภาระส่วนเกินเป็น 3 หน่วย
ข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนสัตว์เลี้ยงที่อนุญาตต่อกรงสัตว์เลี้ยง 1 กรง
อายุของสัตว์เลี้ยงน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงจำนวนสัตว์เลี้ยงที่อนุญาตต่อกรงสัตว์เลี้ยง 1 กรง
อายุมากกว่า 6 เดือน (สัตว์เลี้ยงที่โตเต็มวัย))ไม่จำกัดน้ำหนักสัตว์เลี้ยงสูงสุด 1 ตัวต่อกรงสัตว์เลี้ยง 1 กรง
น้ำหนักมากกว่า 9 กก.สัตว์เลี้ยงสูงสุด 1 ตัวต่อกรงสัตว์เลี้ยง 1 กรง
อายุระหว่าง 10 สัปดาห์ถึง 6 เดือน (สัตว์เลี้ยงก่อนวัยโตเต็มวัย)น้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 9 กก.สัตว์เลี้ยงสูงสุด 2 ตัวที่มีขนาดเท่ากันต่อกรงสัตว์เลี้ยง 1 กรง
ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์เลี้ยงเป็นสัมภาระเช็คอิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสัตว์เลี้ยงเป็นสัมภาระเช็คอิน

 • ก่อนเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง นักท่องเที่ยวจะต้องติดต่อแผนกสำรองที่นั่งของเราเพื่อยืนยันข้อกำหนดด้านการขนส่ง นักท่องเที่ยวจะต้องดาวน์โหลดสำเนา 2 ฉบับของ การสำแดงสัตว์มีชีวิตของผู้โดยสาร (สัมภาระ)และจะต้องส่งสำเนาฉบับหนึ่งเมื่อเช็คอินสัตว์เลี้ยงที่เคาน์เตอร์เช็คอิน และติดสำเนาอีกฉบับไว้กับกรงสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงที่สามารถขนส่งได้ ได้แก่ แมวบ้าน สุนัขบ้าน และสุนัขนำทาง บางประเทศมีข้อกำหนดพิเศษและต้องให้ขนส่งสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้า
 • การขนส่งสัตว์เป็นสัมภาระเช็คอินเป็นบริการที่มีเฉพาะบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย China Airlines และ Mandarin Airlines โดยตรง เท่านั้น
 • สัตว์เลี้ยงจะต้องอยู่ในกรงบรรจุที่เหมาะสม และขนส่งในกรงสินค้าเป็นสัมภาระเช็คอิน ยกเว้นสุนัขนำทาง สุนัขช่วยฟัง และสุนัขช่วยเหลือ จะคิดค่าบริการสัตว์เลี้ยงและกรงสัตว์เลี้ยงตามน้ำหนักหรือตามชิ้น โดยอิงตามอัตราสัมภาระส่วนเกิน เนื่องด้วยการพิจารณาการควบคุมอุณหภูมิภายในกรงบรรทุกสินค้า เราจึงไม่รับสัตว์เลี้ยงเป็นสัมภาระเช็คอินในเครื่องบินรุ่น B738 และ ERJ หากต้องขนส่งสัตว์เลี้ยงเป็นสัมภาระเช็คอิน ท่านจะต้องให้ลายเซ็นในแท็กกระเป๋าเช็คอินด้วย
 • ข้อบังคับการนำเข้าและส่งออกสัตว์จะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค นักท่องเที่ยวจะต้องทำความเข้าใจข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนออกเดินทางจากต้นทาง เตรียมใบรับรองสุขภาพและใบรับรองจากสัตวแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยง และได้รับการอนุมัติจากประเทศ/ภูมิภาคต้นทาง การเข้าและการเปลี่ยนแผนการเดินทาง หากต้องมีการตรวจสอบและกักกัน เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ระยะเวลาของการตรวจสอบและกักกันจะกำหนดตามสถาบันตรวจสอบและกักกันสัตว์และพืชของประเทศปลายทาง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีเอกสารเหล่านี้ไว้ให้สัตว์เลี้ยงของท่านเรียบร้อยแล้ว:
  • ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออกที่ถูกต้องที่ออกโดยรัฐบาลอย่างเหมาะสม
  • โปรดเตรียมเอกสารสำหรับการอนุญาตการนำเข้า การสำแดงสุขภาพ และใบรับรองการให้วัคซีนที่กำหนดตามประเทศปลายทาง/เปลี่ยนเครื่อง หรือภูมิภาคตามแผนการเดินทาง
  • เอกสารพิเศษอื่นๆ ที่กำหนดตามประเทศ/ภูมิภาคปลายทางหรือเปลี่ยนเครื่องตามแผนการเดินทาง
 • เพื่อให้บุคลากรของท่าอากาศยานมีเวลาจัดเตรียมการขนส่ง โปรดมาถึงท่าอากาศยานก่อนเที่ยวบิน 2 ชั่วโมงพร้อมสัตว์เลี้ยง และทำการเช็คอิน
 • นักท่องเที่ยวที่มีสุนัขและแมวที่เดินทางโดยมีประเทศไต้หวันเป็นต้นทาง/หรือปลายทางจะต้องกรอก แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนำสัตว์เปลี่ยนเครื่อง ให้ถูกต้อง และส่งไปยังกรมสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์ของไต้หวัน (Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine of Taiwan) เพื่อรับการอนุมัติผ่าน hc04@mail.hcbaphiq.gov.tw การเดินทางทางอากาศอนุญาตให้เฉพาะหลังจากที่ให้สิทธิ์อนุญาตแล้ว
 • ผู้โดยสารที่มีความประสงค์นำสุนัขที่มีชีวิตเข้าสู่สหรัฐฯ (รวมทั้งฮาวายและกวม) โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อบังคับใหม่ที่ประกาศโดย CDC, USA (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา) ได้ทาง เว็บไซต์ต่อไปนี้
 • เราไม่มีบริการขนส่งสุนัขและแมวแรกเกิด (อายุน้อยกว่า 10 สัปดาห์)
 • เราไม่สามารถรับสัตว์เลี้ยงที่มีกลิ่นแรงได้ ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • ขีดจำกัดการรับสัตว์เลี้ยงที่ตั้งครรภ์และสัตว์เลี้ยงที่เพิ่งให้กำเนิดลูก
  • สัตว์เลี้ยงที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 40 วัน
  • เราไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงที่เพิ่งให้กำเนิดลูกภายใน 7 วันขึ้นโดยสารทางอากาศ
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกรงสัตว์เลี้ยงที่เดินทางทางอากาศ

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกรงสัตว์เลี้ยงที่เดินทางทางอากาศ

 1. กรงสัตว์เลี้ยงจะต้องทำจากพลาสติกแข็งตามระเบียบข้อบังคับของ IATA โดยมีประตูทางเข้า/ทางออกเดียว และสามารถป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงหลบหนีหรือป้องกันกรงเล็บของสัตว์ได้
 2. กรงจะต้องมีพื้นที่ให้สัตว์ยืน นอน และหมุนตัวตามลักษณะธรรมชาติ สัตว์เลี้ยงจะต้องสามารถยืนได้โดยไม่สัมผัสกับหลังคา
 3. ประเภทของกรงสัตว์เลี้ยงที่เดินทางทางอากาศ
4.    กรงสัตว์เลี้ยงจะต้องมีช่องระบายอากาศทั้ง 3 ด้าน
5.    พื้นกรงจะต้องคลุมด้วยผ้าคลุมที่ดูดซับได้
6.    ประตูของกรงสัตว์เลี้ยงทั้งสี่ด้านจะต้องรักษาความปลอดภัยด้วยซิป
7.    มีสติกเกอร์ระบุว่ามีสัตว์มีชีวิตอยู่
8.    กรงจะต้องมีน้ำและอาหารในภาชนะ
9.    ด้านนอกของกรงสัตว์เลี้ยงจะต้องมีสายรัดเสริม
10.    ข้อกำหนดขนาดของกรงสัตว์เลี้ยง 

 • คำจำกัดความการวัด
  A = ความยาวของสัตว์เลี้ยงจากปลายจมูกจนถึงโคนหาง
  B = ความสูงของขาหน้าของสัตว์เลี้ยงจากพื้นจนถึงศอก
  C = ความกว้างตามไหล่ของสัตว์เลี้ยง
  D = ความสูงของสัตว์เลี้ยงเมื่อยืนตามท่าทางธรรมชาติตั้งแต่ศีรษะหรือปลายหูจนถึงพื้น (ขึ้นอยู่กับว่าส่วนใดสูงกว่า)

 • ข้อกำหนดขนาดของกรงสัตว์เลี้ยง
  ความยาวกรง = A + 1/2(B)
  ความกว้างของกรง = C x 2
  ความสูงของกรง = D
 


11. คำแนะนำสำหรับขนาดภายนอกทั้งความยาวและความกว้างของกรงสัตว์เลี้ยง
 • เนื่องจากสัตว์เลี้ยงที่เช็คอินจะถูกโหลดเข้าสู่ช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ของอากาศยานในช่วงที่โดยสารทางอากาศ ขนาดของกรงสัตว์เลี้ยงทั้งความสูงและความกว้างจะถูกจำกัดดังต่อไปนี้:
  ความสูงภายนอกสูงสุดของกรงสัตว์เลี้ยง 70 ซม.
  ความกว้างภายนอกสูงสุดของกรงสัตว์เลี้ยง: 90 ซม.
ข้อกำหนดพิเศษ

ข้อกำหนดพิเศษ

พันธุ์สุนัขที่จำกัด – สุนัขที่เราไม่รับในการขนส่ง ได้แก่ สุนัขต่อสู้ (รวมทั้งพันธุ์ผสมสุนัขต่อสู้ และสุนัขต่อสู้ดุร้ายพันธุ์ย่อย)
 • อเมริกัน พิทบูล
 • อเมริกัน สแตฟฟอร์ดเชียร์ เทอเรียร์
 • ฟิล่า บราซิเลียโร
 • เจแปนนีส โทสะ
 • พิทบูล เทอร์เรีย
 • โดโก อาร์เจนติโน
 • มาสทิฟฟ์
 
สุนัขหน้าแบน สุนัขจมูกสั้นหรือสุนัขจมูกสั้นพันธุ์ผสมและแมวจะได้รับการยอมรับสำหรับการขนส่งในการเดินทางที่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง (เวลาบินทั้งหมดรวมกับเวลาแวะพักบนภาคพื้นดิน) และอุณหภูมิของทุกช่วงการเดินทางจะต้องไม่เกิน 21°C (70°F):
 1. สุนัขจมูกสั้น
  • บอสตัน เทอร์เรีย
  • บ็อกเซอร์
  • บรัสเซิลส์ กริฟฟัน
  • บูล เทอร์เรีย
  • ไชนีส ปั๊ก
  • ดัตช์ ปั๊ก
  • อิงลิช บูลด็อก
  • คิง ชาร์ลส์ สแปเนียล
  • เฟรนช์ บูลด็อก
  • เจแปนนีส ชิน
  • ลาซา แอปโซ
  • ปักกิ่ง
  • ซือจื่อ (ชิสุ)
  • ทิเบต สแปเนียล
  • แอฟเฟ็นพินส์เชอร์
  • เจแปนนีส ปั๊ก
  • ปั๊ก

 2. แมวจมูกสั้น
  • ศุภลักษณ์
  • เอ็กโซติกขนสั้น
  • หิมาลายัน
  • เปอร์เซีย (รวมทั้งชินชิล่า)
  • บริติช ช็อตแฮร์
  • สก็อตติช โฟลด์

 3. โดยธรรมชาติแล้ว สุนัขและแมวจมูกสั้นจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิสูงกว่า 21℃ (70℉) ได้น้อย และมีแนวโน้มที่ทางเดินหายใจจะเกิดการอุดตัน ซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตได้ สุนัขและแมวจมูกสั้นที่เดินทางเป็นสัมภาระเช็คอินจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้: 
  • เวลาการขนส่ง (เวลาการเดินทางทั้งหมด รวมทั้งเวลาบนภาคพื้นระหว่างการเปลี่ยนเที่ยวบิน) จะต้องไม่เกิน 6 ชั่วโมง
  • สถานีระหว่างเดินทางในระยะเวลา 6 ชั่วโมงจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดอุณหภูมิการขนส่งมาตรฐานที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการขนส่งสุนัขและแมวจมูกสั้นเป็นสัมภาระเช็คอิน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาจไม่สามารถรองรับสัตว์เลี้ยงเป็นสัมภาระเช็คอินได้
  • ภูมิภาคและเดือนที่ได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่งสุนัขและแมวจมูกสั้นมีดังต่อไปนี้:
   • ภูมิภาคที่ได้รับอนุญาต: ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จีน (ไม่อนุญาตในภูมิภาคนอกเหนือจากนี้)
   • เดือนที่ได้รับอนุญาต: มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และธันวาคม

 4. ข้อกำหนดกรงสัตว์เลี้ยงสำหรับการขนย้ายสุนัขและแมวจมูกสั้น:
  สุนัขและแมวจมูกสั้นมีความรู้สึกไวต่ออุณหภูมิแวดล้อม หากอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิและความดันสูงเป็นระยะเวลานานอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น หัวใจวาย และภาวะหายใจติดขัด กรงสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวจมูกสั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:     
  • กรงจะต้องใหญ่กว่าขนาดปกติหนึ่งเท่า ด้านทั้งสี่ด้านของกรงจะต้องถ่ายเทอากาศได้ดี
  • ควรฝึกให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในกรงสัตว์เลี้ยงก่อนวันเดินทางหลายๆ วัน เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของท่านคุ้นเคยกับกรง
  • ห้ามวางอาหารในกรงระหว่างการขนส่ง ให้น้ำแก่สัตว์เลี้ยงได้
สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ

เรายอมรับสัตว์ช่วยเหลือเพื่อมาช่วยผู้โดยสารที่มีความทุพพลภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของสัตว์ช่วยเหลือ
บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >