(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สัตว์เลี้ยง

การขนส่งสัตว์เลี้ยง

การขนส่งสัตว์เลี้ยง

 • ก่อนเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง นักท่องเที่ยวจะต้องติดต่อแผนกสำรองที่นั่งของเราเพื่อยืนยันข้อกำหนดด้านการขนส่งเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน นักท่องเที่ยวจะต้องดาวน์โหลดสำเนา 2 ฉบับของ การสำแดงสัตว์มีชีวิตของผู้โดยสาร (สัมภาระ)และจะต้องส่งสำเนาฉบับหนึ่งเมื่อเช็คอินสัตว์เลี้ยงที่เคาน์เตอร์เช็คอิน และติดสำเนาอีกฉบับไว้กับกรงสัตว์เลี้ยง ไม่มีการจัดหาบริการขนส่งสัตว์เลี้ยงหากไม่มีการยื่นแบบฟอร์มเพื่อขออนุมัติล่วงหน้า
 • การขนส่งสัตว์เลี้ยงเป็นสัมภาระเป็นบริการที่มีให้สำหรับแมวและสุนัขในบ้านเท่านั้น (รวมถึงสุนัขช่วยเหลือทางจิตเวชสำหรับเส้นทางเฉพาะ) และให้บริการเฉพาะในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย China Airlines และ Mandarin Airlines โดยตรงเท่านั้น บริการนี้ใช้ไม่ได้หากกำหนดการเดินทางของผู้โดยสารมีการต่อเครื่องแบบอินเตอร์ไลน์
 • สัตว์เลี้ยงจะต้องอยู่ในกรงที่เหมาะสมและขนส่งในห้องเก็บสัมภาระเป็นสัมภาระเช็คอิน เนื่องด้วยการพิจารณาการควบคุมอุณหภูมิภายในกรงบรรทุกสินค้า เราจึงไม่รับสัตว์เลี้ยงเป็นสัมภาระเช็คอินในเครื่องบินรุ่น B738
 • แต่ละเที่ยวบินสามารถเช็คอินได้สูงสุด 8 กรง และผู้โดยสารแต่ละคนที่ใช้ที่นั่ง (รวมถึงเด็กและทารกที่ใช้ที่นั่ง) เช็คอินได้สูงสุด 2 กรง โปรดทราบว่าหากประเทศที่เดินทางมาถึง/เปลี่ยนเครื่องมีข้อจำกัด เช่น สามารถบรรทุกสัตว์เลี้ยงได้ในจำนวนที่จำกัด โปรดปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศดังกล่าวเป็นหลัก บางประเทศมีข้อกำหนดพิเศษและต้องให้ขนส่งสัตว์เลี้ยงเป็นสินค้า
 • สัตว์เลี้ยงสูงสุด 1 ตัวต่อกรงสัตว์เลี้ยง 1 กรง
 • อาจกำหนดให้มีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักที่แตกต่างกันบน AVIH ตามข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินท้องถิ่นเมื่อพิจารณาจากสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งหรือการจำกัดความจุที่สนามบินต่างๆ หากน้ำหนักรวมของสัตว์เลี้ยงของคุณและกรงสัตว์เลี้ยง เกินขีดจำกัดตามข้อจำกัดของประเทศที่ออกเดินทาง/เปลี่ยนเครื่อง/ปลายทาง จากปัจจัยที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่มีการจัดหาบริการให้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดต่อแผนกจองตั๋วของเราล่วงหน้า
 • ข้อบังคับการนำเข้าและส่งออกสัตว์จะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาค นักท่องเที่ยวจะต้องทำความเข้าใจข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนออกเดินทางจากต้นทาง เตรียมใบรับรองสุขภาพและใบรับรองจากสัตวแพทย์สำหรับสัตว์เลี้ยง และได้รับการอนุมัติจากประเทศ/ภูมิภาคต้นทาง การเข้าและการเปลี่ยนแผนการเดินทาง หากต้องมีการตรวจสอบและกักกัน เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ระยะเวลาของการตรวจสอบและกักกันจะกำหนดตามสถาบันตรวจสอบและกักกันสัตว์และพืชของเมืองปลายทาง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีเอกสารเหล่านี้สำหรับสัตว์เลี้ยงของท่านเรียบร้อยแล้ว:
  1. ใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออกที่ถูกต้องที่ออกโดยรัฐบาลอย่างเหมาะสม
  2. โปรดเตรียมเอกสารสำหรับการอนุญาตการนำเข้า การสำแดงสุขภาพ และใบรับรองการให้วัคซีนที่กำหนดตามประเทศปลายทาง/เปลี่ยนเครื่อง หรือภูมิภาคตามกำหนดการเดินทาง
  3. เอกสารพิเศษอื่นๆ ที่กำหนดตามประเทศ/ภูมิภาคปลายทางหรือเปลี่ยนเครื่องตามแผนการเดินทาง
 • ผู้โดยสารที่ตั้งใจจะเดินทางพร้อมกับสุนัขที่มีชีวิตเข้าไปในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงฮาวายและกวม) จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับที่ประกาศโดย U.S. CDC (ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค) โปรดดูที่ เว็บไซต์ต่อไปนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม (ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2021 เป็นต้นไป จะมีการระงับสุนัขเข้าสหรัฐอเมริกาจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราว โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ต่อไปนี้ สำหรับรายการข้อกำหนดและการยกเว้นทั้งหมด
 • เราไม่มีบริการขนส่งสุนัขและแมวแรกเกิด (อายุน้อยกว่า 10 สัปดาห์)
 • เราไม่สามารถรับสัตว์เลี้ยงที่มีกลิ่นแรงได้ ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • ขีดจำกัดการรับสัตว์เลี้ยงที่ตั้งครรภ์และสัตว์เลี้ยงที่เพิ่งให้กำเนิดลูก
  1. สัตว์เลี้ยงที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 40 วัน
  2. เราไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงที่เพิ่งให้กำเนิดลูกภายใน 7 วันขึ้นโดยสารทางอากาศ
 • เพื่อให้บุคลากรของท่าอากาศยานมีเวลาจัดเตรียมการขนส่ง โปรดมาถึงท่าอากาศยานก่อนเที่ยวบิน 2 ชั่วโมงพร้อมสัตว์เลี้ยง และทำการเช็คอิน
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกรงสัตว์เลี้ยงที่เดินทางทางอากาศ

ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกรงสัตว์เลี้ยงที่เดินทางทางอากาศ

 1. กรงสัตว์เลี้ยงจะต้องทำจากพลาสติกแข็งตามระเบียบข้อบังคับของ IATA โดยมีประตูทางเข้า/ทางออกเดียว และสามารถป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงหลบหนีหรือป้องกันกรงเล็บของสัตว์ได้
 2. กรงจะต้องมีพื้นที่ให้สัตว์ยืน นอน และหมุนตัวตามลักษณะธรรมชาติ สัตว์เลี้ยงจะต้องสามารถยืนได้โดยไม่สัมผัสกับหลังคา
 3. ประเภทของกรงสัตว์เลี้ยงที่เดินทางทางอากาศ
4.    กรงสัตว์ต้องมีช่องประตูเพียงด้านเดียว และมีช่องระบายอากาศทั้ง 3 ด้าน
5.    พื้นกรงจะต้องคลุมด้วยผ้าคลุมที่ดูดซับได้
6.    ประตูของกรงสัตว์เลี้ยงทั้งสี่ด้านจะต้องรักษาความปลอดภัยด้วยซิป
7.    มีสติกเกอร์ระบุว่ามีสัตว์มีชีวิตอยู่
8.    กรงจะต้องมีน้ำและอาหารในภาชนะ
9.    ด้านนอกของกรงสัตว์เลี้ยงจะต้องมีสายรัดเสริม
10.    ข้อกำหนดขนาดของกรงสัตว์เลี้ยง 

 • คำจำกัดความการวัด
  A = ความยาวของสัตว์เลี้ยงจากปลายจมูกจนถึงโคนหาง
  B = ความสูงของขาหน้าของสัตว์เลี้ยงจากพื้นจนถึงศอก
  C = ความกว้างตามไหล่ของสัตว์เลี้ยง
  D = ความสูงของสัตว์เลี้ยงเมื่อยืนตามท่าทางธรรมชาติตั้งแต่ศีรษะหรือปลายหูจนถึงพื้น (ขึ้นอยู่กับว่าส่วนใดสูงกว่า)

 • ข้อกำหนดขนาดของกรงสัตว์เลี้ยง
  ความยาวกรง = A + 1/2(B)
  ความกว้างของกรง = C x 2
  ความสูงของกรง = D
 


11. คำแนะนำสำหรับขนาดภายนอกทั้งความยาวและความกว้างของกรงสัตว์เลี้ยง
 • เนื่องจากสัตว์เลี้ยงที่เช็คอินจะถูกโหลดเข้าสู่ช่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ของอากาศยานในช่วงที่โดยสารทางอากาศ ขนาดของกรงสัตว์เลี้ยงทั้งความสูงและความกว้างจะถูกจำกัดดังต่อไปนี้:
  ความสูงภายนอกสูงสุดของกรงสัตว์เลี้ยง 70 ซม.
  ความกว้างภายนอกสูงสุดของกรงสัตว์เลี้ยง: 90 ซม.
ข้อกำหนดพิเศษ

ข้อจำกัดพิเศษ

พันธุ์สุนัขที่จำกัด – สุนัขพันธุ์สุนัขต่อสู้รวมถึงพันธุ์ผสมสุนัขต่อสู้ต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขนส่ง:

 • พิทบูล เทอร์เรีย (รวมถึง: อเมริกันพิทบูล เทอร์เรีย, อเมริกันพิทบูล, สแตฟฟอร์ดเชียร์บูล เทอร์เรีย, อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์เทอร์เรีย)
 • อเมริกันบูลลี
 • ฟิล่า บราซิเลียโร
 • เจแปนนีส โทสะ
 • โดโก อาร์เจนติโน
 • มาสทิฟฟ์ (นโปเลียน ทิฟฟ์, ธิเบต ทิฟฟ์, บูล ทิฟฟ์, เคน คอร์โซ ด็อจ เด บอร์โดซ์)
 
สุนัขหน้าแบน สุนัขจมูกสั้นหรือสุนัขจมูกสั้นพันธุ์ผสมและแมวจะได้รับการยอมรับสำหรับการขนส่งในการเดินทางที่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง (เวลาบินทั้งหมดรวมกับเวลาแวะพักบนภาคพื้นดิน) และอุณหภูมิของทุกช่วงการเดินทางจะต้องไม่เกิน 21°C (70°F):

 1. สุนัขจมูกสั้น:
  • แอฟเฟ็นพินส์เชอร์
  • บอสตัน เทอร์เรีย
  • บ็อกเซอร์
  • บรัสเซิลส์ กริฟฟัน
  • บูล เทอร์เรีย
  • ไชนีส ปั๊ก
  • ดัตช์ ปั๊ก
  • อิงลิช บูลด็อก
  • คิง ชาร์ลส์ สแปเนียล
  • เฟรนช์ บูลด็อก
  • เจแปนนีส ชิน
  • เจแปนนีส ปั๊ก
  • ลาซา แอปโซ
  • ปักกิ่ง
  • ปั๊ก
  • ซือจื่อ (ชิสุ)
  • ทิเบต สแปเนียล

 2. แมวจมูกสั้น:
  • บริติช ช็อตแฮร์
  • ศุภลักษณ์
  • เอกซ์โซติค
  • หิมาลายัน
  • เปอร์เซีย
  • สก็อตติช โฟลด์

 3. โดยธรรมชาติแล้ว สุนัขและแมวจมูกสั้นจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิสูงกว่า 21℃ (70℉) ได้น้อย และมีแนวโน้มที่ทางเดินหายใจจะเกิดการอุดตัน ซึ่งอาจส่งผลต่อชีวิตได้ สุนัขและแมวจมูกสั้นที่เดินทางเป็นสัมภาระเช็คอินจะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้: 
  • เวลาการขนส่ง (เวลาการเดินทางทั้งหมด รวมทั้งเวลาบนภาคพื้นระหว่างการเปลี่ยนเที่ยวบิน) จะต้องไม่เกิน 6 ชั่วโมง
  • สถานีระหว่างเดินทางในระยะเวลา 6 ชั่วโมงจะต้องเป็นไปตามข้อจำกัดอุณหภูมิการขนส่งมาตรฐานที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการขนส่งสุนัขและแมวจมูกสั้นเป็นสัมภาระเช็คอิน สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาจไม่สามารถรองรับสัตว์เลี้ยงเป็นสัมภาระเช็คอินได้
  • ภูมิภาคและเดือนที่ได้รับอนุญาตให้ทำการขนส่งสุนัขและแมวจมูกสั้นมีดังต่อไปนี้:
   • ภูมิภาคที่ได้รับอนุญาต: ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จีน/ฮ่องกง (ไม่อนุญาตในภูมิภาคนอกเหนือจากนี้)
   • เดือนที่ได้รับอนุญาต: มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และธันวาคม

 4. ข้อกำหนดกรงสัตว์เลี้ยงสำหรับการขนย้ายสุนัขและแมวจมูกสั้น:
  สุนัขและแมวจมูกสั้นมีความรู้สึกไวต่ออุณหภูมิแวดล้อม หากอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิและความดันสูงเป็นระยะเวลานานอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น หัวใจวาย และภาวะหายใจติดขัด กรงสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมวจมูกสั้นจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:     
  • กรงจะต้องใหญ่กว่าขนาดปกติหนึ่งเท่า ด้านทั้งสี่ด้านของกรงจะต้องถ่ายเทอากาศได้ดี
  • ควรฝึกให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในกรงสัตว์เลี้ยงก่อนวันเดินทางหลายๆ วัน เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของท่านคุ้นเคยกับกรง
  • ห้ามวางอาหารในกรงระหว่างการขนส่ง ให้น้ำแก่สัตว์เลี้ยงได้
สุนัขช่วยเหลือ

สุนัขช่วยเหลือ

เรารับสุนัขช่วยเหลือที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่มีความพิการในห้องโดยสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางกับสุนัขช่วยเหลือ
ค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยง

ค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยง

ก่อนเดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง ผู้โดยสารจะต้องติดต่อแผนกสำรองที่นั่งของเราเพื่อยืนยันค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขนส่งเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน การขนส่งสัตว์เลี้ยงเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่อง (AVIH) นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมปกติสำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยง หากขนาดโดยรวมของ AVIH แต่ละรายการเกิน 292 ซม. (115 นิ้ว) คิดอัตราค่าธรรมเนียมของสัมภาระส่วนเกินเป็น 2 หน่วย และสามารถยอมรับเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ พื้นที่ว่างของห้องเก็บสัมภาระบนเที่ยวบิน (ค่าธรรมเนียมโปรดตรวจสอบสัมภาระส่วนเกิน

 • ผู้โดยสารที่ขนสัตว์เลี้ยงเป็นสัมภาระเช็คอินควรติดต่อ China Airlines ล่วงหน้า สัตว์เลี้ยงและกรงสัตว์เลี้ยงไม่รวมอยู่ในสัมภาระที่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องฟรีของผู้โดยสาร
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยงจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักรวมน้ำหนักของสัตว์เลี้ยงและรงและอัตราคงที่ดังต่อไปนี้ที่กำหนดไว้สำหรับสัตว์เลี้ยงที่มีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
 • น้ำหนัก > 32 กก.: มีผลบังคับใช้อัตราคงที่สองเท่า
 • อัตราคงที่สำหรับสัตว์เลี้ยงมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.
USD (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินท้องถิ่นในวันออกเดินทาง)
ดอลลาร์แคนาดา : ใช้ได้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากแคนาดาเท่านั้น
บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >