(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

การแลกรับรางวัลของร้านค้า

การแลกรับผลิตภัณฑ์ของ Sky Boutique

สมาชิกโปรแกรม DFP ของ China Airlines ที่สั่งสินค้าปลอดภาษีไว้ล่วงหน้าบนเว็บไซต์ Sky Boutique สามารถรับส่วนลด 3 USD ทุกๆ 1000 ไมล์ที่ใช้ในการซื้อ โปรดคลิก E-Shopping สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
บ้าน > สมาชิก > แลกไมล์สะสม >