(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระ

การอนุญาตสัมภาระฟรีสำหรับ/ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2019:
ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

สัมภาระเช็คอินสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

Fare Family

DiscountBasicStandardFlex
ความสูงสูงสุด: 9 นิ้ว (23 ซม.)
ความกว้างสูงสุด: 14 นิ้ว (36 ซม.)
 ความยาวสูงสุด: 22 นิ้ว (56 ซม.)
น้ำหนัก: 7 กก.
จำนวน: 1 ชิ้น
ชั้นตั๋วโดยสารLN/H/Q/RT/V/KM/B/Y
การอนุญาตสัมภาระฟรีระบบน้ำหนัก20KG30KG30KG35KG
ระบบจำนวนสัมภาระ1 ชิ้น,
50 ปอนด์ (23 กก.)/ชิ้น
2 ชิ้น,
50 ปอนด์ (23 กก.)/ชิ้น
2 ชิ้น,
50 ปอนด์ (23 กก.)/ชิ้น
2 ชิ้น,
50 ปอนด์ (23 กก.)/ชิ้น
ชั้นประหยัดแบบพรีเมียม

ชั้นประหยัดแบบพรีเมียม

สัมภาระเช็คอินสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

Fare Family

BasicStandardFlex
ความสูงสูงสุด: 9 นิ้ว (23 ซม.)
ความกว้างสูงสุด: 14 นิ้ว (36 ซม.)
 ความยาวสูงสุด: 22 นิ้ว (56 ซม.)
น้ำหนัก: 7 กก.
จำนวน: 1 ชิ้น
ชั้นตั๋วโดยสารEAU/W
การอนุญาตสัมภาระฟรีระบบน้ำหนัก35KG35KG35KG
ระบบจำนวนสัมภาระ2 ชิ้น,
61 ปอนด์ (28 กก.)/ชิ้น
2 ชิ้น,
61 ปอนด์ (28 กก.)/ชิ้น
2 ชิ้น,
61 ปอนด์ (28 กก.)/ชิ้น
ชั้นธุรกิจ

ชั้นธุรกิจ

สัมภาระเช็คอินสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

Fare Family

BasicStandardFlex
ความสูงสูงสุด: 9 นิ้ว (23 ซม.)
ความกว้างสูงสุด: 14 นิ้ว (36 ซม.)
 ความยาวสูงสุด: 22 นิ้ว (56 ซม.)
น้ำหนัก: 7 กก.
จำนวน: 2 ชิ้น
※ หากผู้โดยสารถือกระเป๋าเสื้อผ้ามาด้วย ความหนาของกระเป๋าเสื้อผ้าจะถูกจำกัดอยู่ที่ไม่เกิน 20 ซม. หลังจากพับแล้ว
ชั้นตั๋วโดยสารDCJ
การอนุญาตสัมภาระฟรีระบบน้ำหนัก40KG40KG40KG
ระบบจำนวนสัมภาระ2 ชิ้น,
70 ปอนด์ (32 กก.)/ชิ้น
2 ชิ้น,
70 ปอนด์ (32 กก.)/ชิ้น
2 ชิ้น,
70 ปอนด์ (32 กก.)/ชิ้น

กฎสัมภาระที่อนุญาตจะถูกใช้กับชั้นโดยสารเมื่อค่าโดยสารที่นั้นต่างจากตารางด้านบน:

ชั้นโดยสารการอนุญาตสัมภาระฟรี
ระบบน้ำหนักระบบจำนวนสัมภาระ
ชั้นประหยัด30 กก.2 ชิ้น, 23 กก./ชิ้น
ชั้นประหยัดแบบพรีเมียม35 กก.2 ชิ้น, 28 กก./ชิ้น
ชั้นธุรกิจ40 กก.2 ชิ้น, 32 กก./ชิ้น


ระบบน้ำหนัก :

สำหรับการเดินทางออกนอกอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา


ระบบจำนวนสัมภาระ :

สำหรับการเดินทางมาจากและไปยังอเมริกาและเขตแดนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา (ไม่รวม กวม)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • การปรับเปลี่ยนมีผลกับตั๋วที่จองในหมายเลขเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย CI/AE หรือ CI/AE เป็นสายการบินที่ดำเนินการในช่วงของการเดินทางที่ยาวที่สุดในการเดินทางที่มีหลายสายการบิน
  • สายการบินร่วมรหัส CI/AE ที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นอาจแตกต่างไปตามแต่ละสายการบิน ประเภทค่าโดยสารราคาพิเศษ (เช่น ราคาพนักงาน/ราคานักเรียน/ราคากะลาสี/อื่นๆ) หรือตั๋วโปรโมชันที่มีการอนุญาตสัมภาระฟรีให้โดยอิงจากข้อมูลตั๋ว
  • ความรับผิดชอบต่อสัมภาระเช็คอินนั้นอิงจาดข้อมูลการอนุญาตสัมภาระฟรีบนตั๋ซ
  • ข้อมูลขนาดสัมภาระ:
    • ชั้นประหยัด/ชั้นประหยัดพรีเมียม/ชั้นธุรกิจ: ผลรวมของด้านทั้งสามของกระเป๋าแต่ละใบต้องไม่เกิน 62 นิ้ว (158 ซม.)
บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >