(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระ

ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัด

ใช้ได้กับตั๋วแบบแยกชิ้น
ชั้นประหยัดแบบพรีเมียม

ชั้นประหยัดแบบพรีเมียม

ใช้ได้กับตั๋วแบบแยกชิ้น
ชั้นธุรกิจ

ชั้นธุรกิจ

ใช้ได้กับตั๋วแบบแยกชิ้น
บัตรโดยสารรางวัล

บัตรโดยสารรางวัล

การอนุญาตสัมภาระฟรีสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร
การอนุญาตสัมภาระเพิ่มพิเศษฟรีสำหรับสมาชิก Paragon Emerald และ Gold

น้ำหนักสัมภาระฟรีสำหรับเด็กและทารก (รวมถึงมีที่นั่งหรือไม่มี)

 • ระบบชิ้น : เด็กทารกที่ไม่มีรถเข็น - ได้ 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักและขนาดสัมภาระตามที่กำหนดในแต่ละชั้นโดยสาร หากสัมภาระมีขนาดหรือน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับผู้ใหญ่ ข้อกำหนดสัมภาระสำหรับเด็กและทารกที่ใช้ที่นั่งจะเหมือนกับผู้ใหญ่
 • ระบบน้ำหนัก : เด็กทารกที่ไม่มีรถเข็น - ได้ไม่เกิน10 กก. กฏกระเป๋าสัมภาระที่มีขนาดเกิน/อัตราค่าธรรมเพิ่มเติม จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันกับผู้ใหญ่ ข้อกำหนดสัมภาระสำหรับเด็กและทารกที่ใช้ที่นั่งจะเหมือนกับผู้ใหญ่ (ใช้ได้กับบัตรโดยสารที่ออกโดย CI หรือโดยผู้ให้บริการพันธมิตรเที่ยวบินร่วมของเราที่มีการอนุญาตสัมภาระฟรีตามระบบน้ำหนัก)
นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระเช็คอินฟรีที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว สามารถเช็คอินรถเข็นเด็กแบบพับได้หรือคาร์ซีท แต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สำหรับผู้โดยสารที่ถือตั๋วที่ออกในกำหนดการเดินทางที่มีการต่อเครื่องในไต้หวัน (ไม่ใช่จุดแวะพัก) ควรเช็คอินสัมภาระผ่านไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายของผู้โดยสารโดยไม่มีตัวเลือกในการรับสัมภาระระหว่างทาง ในสถานการณ์นี้ หากผู้โดยสารวางแผนที่จะเข้าไต้หวันในช่วงเวลาต่อเครื่อง เพื่อความสะดวกส่วนบุคคล โปรดแน่ใจว่าได้จัดสิ่งของจำเป็นส่วนตัวเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • การปรับเปลี่ยนมีผลกับตั๋วที่จองในหมายเลขเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย CI/AE หรือ CI/AE เป็นสายการบินที่ดำเนินการในช่วงของการเดินทางที่ยาวที่สุดในการเดินทางที่มีหลายสายการบิน
 • สายการบินร่วมรหัส CI/AE ที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นอาจแตกต่างไปตามแต่ละสายการบิน ประเภทค่าโดยสารราคาพิเศษ (เช่น ราคาพนักงาน/ราคานักเรียน/ราคากะลาสี/อื่นๆ) หรือตั๋วโปรโมชันที่มีการอนุญาตสัมภาระฟรีให้โดยอิงจากข้อมูลตั๋ว
 • ความรับผิดชอบต่อสัมภาระเช็คอินนั้นอิงจาดข้อมูลการอนุญาตสัมภาระฟรีบนตั๋ซ
 • ข้อมูลขนาดสัมภาระ:
  • ชั้นประหยัด/ชั้นประหยัดพรีเมียม/ชั้นธุรกิจ: ผลรวมของด้านทั้งสามของกระเป๋าแต่ละใบต้องไม่เกิน 62 นิ้ว (158 ซม.)
 • สัมภาระที่เช็คอิน (ยกเว้นสัมภาระ/สัตว์เลี้ยง/เครื่องดนตรี/อุปกรณ์กีฬา) จะถือว่าเป็นสัมภาระขนาดเกิน/น้ำหนักเกินหากมีขนาดและ/หรือน้ำหนักโดยรวมเกินกว่าที่กำหนดไว้สำหรับสัมภาระที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระที่ขนาดเกิน/น้ำหนักเกิน


สำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยง/เครื่องมือ/อุปกรณ์กีฬาเป็นสัมภาระเช็คอิน โปรดดูส่วนอื่นๆ ของ สัมภาระพิเศษ และ สัตว์เลี้ยง ของเว็บไซต์นี้เพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน

ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน

 • เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อสัมภาระหรือสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในสัมภาระของคุณระหว่างการขนส่ง เราขอแนะนำให้คุณเก็บสัมภาระของคุณในกระเป๋าเดินทางที่เหมาะสม
 • โปรดติดป้ายบ่งชี้หรือป้ายแสดงความเป็นเจ้าของพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์บนสัมภาระของคุณ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราหาตำแหน่งของสัมภาระของคุณได้หากสูญหาย
 • เพื่อรักษาทรัพย์สินของคุณและป้องกันการสูญหาย เสียหาย หรือการล่าช้าใด ๆ China Airlines ขอย้ำเตือนอีกครั้งว่าคุณไม่ควรบรรจุสิ่งของแตกหักง่าย สิ่งของที่เสียหายง่าย หรือทรัพย์สินสำคัญและมีค่าของคุณ (ดังที่ได้กล่าวด้านล่าง) ลงในสัมภาระเช็คอิน

 • สำหรับผู้โดยสารที่พกพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมในสัมภาระเช็คอิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
  1. ได้รับการตรวจวัดแล้วแน่นอน เพื่อปกป้องอุปกรณ์จากความเสียหายและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุโดยเหตุบังเอิญ  (ห่อด้วยผ้า/วัสดุห่อหุ้มอื่นๆ หรือบรรจุหีบห่ออย่างรัดกุม)
  2. อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องปิดสวิตช์การใช้งานให้เรียบร้อย (ไม่อยู่ในโหมดสแตนบายด์ โหมดสลีป หรือโหมดไฮเบอร์เนต)
  หมายเหตุ: แบตเตอรี่สำรอง/ถอดออก ที่ไม่ได้ประกอบอยู่ในอุปกรณ์หรือพาวเวอร์แบงค์ จะต้องไม่นำขึ้นเครื่องเป็นสัมภาระเช็คอิน แบตเตอรี่เหล่านั้นจะต้องถือติดตัวเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องพร้อมมีการตรวจวัดเพื่อปกป้องอุปกรณ์จากความเสียหายและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุโดยเหตุบังเอิญ

 • เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บกับพนักงานยกกระเป๋า สัมภาระเช็คอินของคุณไม่ควรมีน้ำหนักเกิน 32 กก. ต่อชิ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้โดยสารที่กำลังเดินทางไปยังและออกจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ ศรีลังกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และยุโรป ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยของการทำงานในท้องถิ่น หากสัมภาระเช็คอินของคุณมีน้ำหนักเกิน 32 กก. คุณจะถูกร้องขอให้จัดสัมภาระใหม่ สำหรับของใช้พิเศษบางชนิดที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก. ต่อชิ้น โปรดติดต่อสำนักงานการจองเที่ยวบินของ China Airlines เพื่อแจ้งล่วงหน้าและได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • หากคุณกำลังต่อเครื่องไป/จากสายการบินอื่นหรือเดินทางกับเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันโดยสายการบินอื่น จำนวนสัมภาระที่อนุญาตให้ฟรีอาจแตกต่างกันตามสายการบิน  สำหรับรายละเอียด โปรดดูกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระระหว่างสายการบิน
สิ่งของส่วนตัวที่สำคัญหรือของมีค่า

สิ่งของส่วนตัวที่สำคัญหรือของมีค่า

China Airlines จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความล่าช้าในการส่งมอบของมีค่าและทรัพย์สินสำคัญส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมอยู่ในสัมภาระเช็คอินของคุณ:
 • ภาพวาด งานศิลปะ วัตถุโบราณ เงิน หลักทรัพย์ แว่นตา นาฬิกา ผลิตภัณฑ์ขนสัตว์แท้
 • อัญมณี โลหะหรือหินมีค่า เครื่องเงิน ของสะสม วัตถุที่เป็นมรดกตกทอด และสิ่งของที่ทดแทนไม่ได้อื่นๆ
 • อุปกรณ์บันทึกภาพ/เสียง/วิดีโอ และวัสดุที่เกี่ยวข้อง โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ
 • ฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางธุรกิจ
 • สุรา กุญแจ ยารักษาโรค กายอุปกรณ์ (อุปกรณ์ศัลยกรรม)
 • ต้นฉบับ พิมพ์เขียว ภาพถ่าย สิ่งพิมพ์ เอกสารการเจรจา เอกสารทางธุรกิจ/ส่วนตัว
 • ตัวอย่างแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า
 • พาสปอร์ตและเอกสารระบุตัวตนอื่นๆ
 • ทรัพย์สินมีค่าหรือวัตถุทางการค้าอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >