(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

สัมภาระขึ้นเครื่อง
ข้อมูลของสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ข้อมูลของสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

 1. สำหรับทุกระดับชั้นโดยสาร สัมภาระพกพา (ประกอบด้วย กระเป๋าถือ กระเป๋ามีล้อ และกระเป๋าสะพาย) ต้องมีขนาด (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) ไม่เกิน 22 x 14 x 9 นิ้ว (56 x 36 x 23 ซม.) หรือมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.(โปรดดู กฏสัมภาระ). สัมภาระพกพาจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องโดยสารได้เฉพาะที่สามารถจัดเก็บไว้ข้างใต้ที่นั่งหรือช่องเก็บสัมภาระด้านบนศีรษะได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น

 2. เพื่อความสะดวกของคุณ เราจะมีบริการการวัดขนาดสัมภาระให้ที่บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินหรือที่ประตูขึ้นเครื่องเพื่อช่วยคุณตรวจสอบว่าสัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดด้านปริมาตรหรือไม่ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของห้องโดยสาร หากสัมภาระพกพาของคุณมีน้ำหนักหรือขนาดเกินกำหนด สัมภาระนั้นต้องถูกเช็คอินและนำไปไว้ที่ห้องสัมภาระ และจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกินหากสัมภาระพกพานั้นเกินกว่าที่อนุญาตให้สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องได้ฟรี

 3. ของใช้ส่วนตัว:
  นอกเหนือจากสัมภาระพกพาดังกล่าว ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำของใช้ส่วนตัวต่อไปนี้ขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้นโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม: 
  • กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสตางค์
  • กล้องขนาดเล็กและ/หรือกล้องส่องทางไกล
  • สินค้าปลอดภาษีในจำนวนที่เหมาะสม
  • ร่ม
  • คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
  • ผ้าอ้อมเด็ก ขวดนม และอาหารสำหรับการบริโภคในระหว่างการบิน
  • หนังสืออ่านในจำนวนที่เหมาะสม
  • อาหารสำหรับการบริโภคในระหว่างการบินซึ่งบรรจุในหีบห่อที่สามารถทิ้งได้

 4. อุปกรณ์สำหรับการเดินทาง
  • สัมภาระถือขึ้นเครื่องเอนกประสงค์ เช่น เบาะพองลม หรืออุปกรณ์สำหรับการเดินทางต่างๆ ที่ใช้เป็นที่วางเท้าเพื่อให้เด็กนอนระหว่างเดินทางนั้นสามารถใช้ได้ตราบใดที่ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานของผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ
  • อุปกรณ์สำหรับการเดินทางที่ไม่สามารถใส่ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง หรือที่มีขนาดเกิน 22 x 14 x 9 นิ้ว (56 x 36 x 23 ซม.) (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง) หรือมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. จะถือว่าเป็นสัมภาระที่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่อง
  • โปรดปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านล่างนี้เพื่อการใช้งานอุปกรณ์สำหรับการเดินทางอย่างปลอดภัย
   (1) ผู้โดยสารต้องแจ้งแผนกจองของเราเพื่อจัดเตรียมที่นั่งที่เหมาะสม หากผู้โดยสารต้องการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวบนเครื่องบิน
   (2) สามารถใช้อุปกรณ์สำหรับการเดินทางในที่นั่งริมหน้าต่างเท่านั้น (เช่น A/K) ที่ไม่อยู่ติดกับเส้นทางออกฉุกเฉินหรือทางออกฉุกเฉิน
   (3) ต้องไม่ใช้ระหว่างการขึ้นบิน การลงจอด หรือการวิ่งบนพื้นราบ
   (4) การใช้งานอุปกรณ์สำหรับการเดินทางต้องไม่ทำให้ที่นั่งของเครื่องบินได้รับความเสียหาย
   (5) ต้องไม่นำอุปกรณ์สำหรับการเดินทาง 2 ชิ้นหรือมากกว่ามาต่อกันเพื่อให้เด็กนอน เด็กต้องใช้อุปกรณ์สำหรับการเดินทางภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ใหญ่
   (6) เมื่อเปิดสัญญาณการใช้เข็มขัดนิรภัยระหว่างบิน ผู้โดยสารต้องแน่ใจว่าได้คาดเข็มขัดนิรภัยให้อุปกรณ์สำหรับการเดินทาง และปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือ

 5. ของใช้พิเศษ
  • ไม้เท้า/ไม้พยุงตัว
  • อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว
  • แขนขาเทียม
  • เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์
  • ที่นั่งเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
  • เปลเด็กอ่อนแบบเข็นได้และรถเข็นเด็ก

 6. อื่น ๆ: 
  • เพื่อความปลอดภัยทางการบิน สิ่งของมีคมทุกชนิดจะต้องถูกเก็บไว้ในสัมภาระเช็คอิน สิ่งของเหล่านี้ได้แก่มีด ตะไบเล็บ กรรไกร แหนบ ทุกชนิดที่เป็นโลหะ และสิ่งของอื่น ๆ ที่คล้ายกัน หากพบสิ่งของดังกล่าวในสัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณ สิ่งของเหล่านั้นจะถูกนำส่งในภายหลัง หรือถูกยึด หรือถูกจัดเก็บไว้โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบิน China Airlines จะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งของดังกล่าว
  • เนื่องจากพื้นที่ทำความเย็นบนเครื่องมีจำกัดและเหตุผลด้านสุขอนามัย เราจึงไม่สามารถให้บริการผู้โดยสารในการจัดเก็บและแช่ของใช้ส่วนตัวในเครื่องทำความเย็นได้
สิ่งของต้องห้าม/ถูกจำกัด

ของใช้ต้องห้าม/ถูกจำกัดในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

 1. ข้อบังคับพิเศษ
  • ของเหลว สเปรย์ และเจลจะได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ในสัมภาระพกพาได้เฉพาะที่เก็บอยู่ในภาชนะที่มีขนาดไม่เกิน 100 มล. ต่อชิ้น
  • ภาชนะเหล่านี้จะต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสที่มีซิปล็อก  ปริมาตรรวมของถุงบรรจุจะต้องไม่เกิน 1 ลิตร
  • ผู้โดยสารแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้ถือถุงพลาสติกนี้ขึ้นเครื่องได้คนละหนึ่งถุงเท่านั้น
  • ถุงดังกล่าวจะต้องแยกจากสัมภาระพกพาและต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อนำผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ที่จุดตรวจสอบ

 2. ความต้องการพิเศษทางการแพทย์และสารอาหาร รวมถึงนมผงสำหรับทารก
  • จะได้รับอนุญาตให้มีอยู่ในสัมภาระพกพา
  • ซึ่งต้องเอาออกจากสัมภาระพกพาและสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินที่จุดตรวจสอบ
  • ผู้โดยสารที่พกใบสั่งยาจะต้องนำมาพร้อมกับเอกสารยืนยันตัวตน (เช่น บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์)

 3. สินค้าปลอดภาษี
  • ในประเทศต่าง ๆ มีดำเนินการตามข้อจำกัดเกี่ยวกับของเหลว สเปรย์ และเจล ที่เป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ในบางประเทศมีการบังคับใช้ข้อจำกัดเหล่านี้ทั้งในเที่ยวบินขาเข้าและขาออก ซึ่งอาจส่งผลต่อการถือสินค้าปลอดภาษีขึ้นเครื่องของคุณ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของร้านสินค้าปลอดภาษีก่อนซื้อสินค้า
  • สำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง/ต่อเครื่อง ในท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนหรือท่าอากาศยานนานาชาติเกาสงของไต้หวัน (รวมถึงเที่ยวบินต่อเครื่องไปยังเกาสง) สินค้าปลอดภาษีจำพวกของเหลว สเปรย์ และเจลที่ซื้อไว้ก่อนการเปลี่ยนเครื่อง/ต่อเครื่องในไต้หวัน และใส่อยู่ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องจะถูกริบไว้ที่จุดตรวจด้านความปลอดภัย ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารซื้อสินค้าเหล่านี้หลังจากทำการเปลี่ยนเครื่อง/ต่อเครื่องแล้ว
บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > สัมภาระ >