(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

ข้อมูลการยื่นขอวีซ่า

ข้อกำหนดการเดินทาง:

คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ "Travel Doc" เพื่อตรวจสอบข้อกำหนดการเข้าเมือง ณ ปลายทางที่คุณวางแผนที่จะไปได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เตรียมเอกสารการเดินทางที่จำเป็นทั้งหมดก่อนออกเดินทางแล้ว
คุณจะออกจากเว็บไซต์ CAL หลังจากคลิกลิงก์ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามของบุคคลภายนอกมีพร้อมให้บริการ China Airlines ไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลของบุคคลที่สาม ก่อนที่จะอาศัยข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ในหน้าเหล่านี้ คุณควรสอบถามกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงด้วยตนเองข้อกำหนดสำหรับวีซ่านั้นได้ตั้งขึ้นโดยหน่วยงานที่เป็นทางการของแต่ละประเทศหรือภูมิภาค และอาจมีการปรับเปลี่ยนสำหรับในหลายๆ กรณี 

ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศและภูมิภาคต่างๆ อาจะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดของวีซ่าที่แตกต่างกันไปสำหรับบุคคลแต่ละสัญชาติเมื่อมีการออกวีซ่าสำหรับออก/เข้าและเดินทางผ่าน ข้อมูลวีซ่าบนเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ก่อนทำการซื้อตั๋วโดยสารและเดินทาง ผู้โดยสารจะต้อง:

 1. ปรึกษากับสถาบันและตัวแทนที่เป็นผู้ออกกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับศุลกากร ตัวแทนและสถาบันที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สำหรับทุกประเทศและภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการเดินทางเพื่อทำความเข้าใจและยืนยันถึงบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ของประเทศและภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการเดินทาง เกี่ยวกับข้อกำหนดของวีซ่าและเอกสารอื่นๆ 
 2. สำหรับข้อมูลเอกสาร ข้อกำหนดของตัวแทนและสถาบันของรัฐบาลที่กล่าวไว้ข้างต้นจะมีผลสูงสุด
โปรดเตรียมเอกสารการเดินทางของคุณโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่คุณได้รับจากตัวแทนและสถาบันของรัฐบาลเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการเดินทางที่ราบรื่น หากคุณฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายของท้องถิ่นในแต่ละประเทศและภูมิภาคที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการเดินทางของคุณ เนื่องจากไม่สามารถเตรียมเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องได้ จะเป็นผลให้คุณไม่สามารถขึ้นเครื่อง เดินทางผ่าน หรือถูกปฏิเสธการเข้า/ออก หรือส่งตัวกลับประเทศ เนื่องจากคุณถูกหยุดโดยองค์กรรัฐบาล ตัวแทน สถาบัน ศุลกากร หรือสถาบัน ตัวแทน หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทาง China Airlines จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในความรับผิดชอบและความสูญเสียนั้นๆ 
 
ระเบียบการขอวีซ่าเข้าไต้หวันท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ R.O.C. (ไต้หวัน) สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศด้วยหนังสือเดินทางของ สรอ. สามารถดูรายละเอียดวีซ่าของแต่ละประเทศและข้อมูลท้องถิ่นได้ที่เว็บไซต์ของ กระทรวงการต่างประเทศ R.O.C. (ไต้หวัน) หลังจากเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ เลือกประเทศที่คุณวางแผนจะไป และคุณสามารถปรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณสอบถามได้


บัตรขาเข้าไต้หวัน

เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันได้สะดวกและง่ายขึ้น กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติของ R.O.C. (ไต้หวัน) จึงจัดให้มีบริการออนไลน์ "บัตรขาเข้าไต้หวัน" สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกรอกก่อนเข้าไต้หวัน 


หมายเหตุสำหรับผู้เดินทางชายชาวไต้หวันที่มีอายุถึงเกณฑ์ทหารออกจาก R.O.C. (ไต้หวัน) :

ตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไต้หวัน ผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 18 ปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปีถัดไปจนถึงอายุ 36 ปีถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีนี้ ผู้ชายในพื้นที่ของไต้หวันที่ยังไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการรับราชการทหารจะต้องยื่นขออนุมัติเพื่อออกจากประเทศ 

 1. ผู้ใดได้รับการรวมอยู่ในกลุ่มการเกณฑ์ทหาร 
 2. ผู้ใดที่ได้รับแจ้งเรื่องแพทย์ทหารเกณฑ์และการตรวจร่างกายแล้ว 
 3. ผู้ที่เดินทางกลับไปต่างประเทศ ROC ชาวไต้หวันเพศชายและชายที่มีอายุถึงเกณฑ์ซึ่งแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติของเราแล้วควรมีหน้าที่ในการรับราชการทหารตามข้อกำหนดของ "ระเบียบว่าด้วยการให้บริการพลเมืองไต้หวัน ROC แปลงสัญชาติและกลับสัญชาติต่างประเทศ" 
 4. การออกนอกประเทศควรได้รับการควบคุมตามกฎการเกณฑ์ทหารและระเบียบอื่นๆ 
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สำนักงานการเกณฑ์ทหารแห่งชาติ หรือกระทรวงมหาดไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม


ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางเข้า R.O.C.(ไต้หวัน)
 1. ผู้โดยสารจำเป็นต้องเตรียมเอกสารที่ถูกต้องทุกฉบับ ประกอบไปด้วยเอกสารหลายฉบับที่ถูกต้องแต่ไม่จำกัด (เช่น หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง, ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในฮ่องกงและมาเก๊า, ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในไต้หวัน, ใบอนุญาตการท่องเที่ยวไต้หวันสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในแผ่นดินใหญ่, ใบอนุญาตเข้าเมืองไต้หวันและใบอนุญาตออกนอกเมือง หรือเอกสารที่ถูกต้องอื่นๆ ที่ต้องการเนื่องด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายตามข้อกำหนดของตัวแทน สถาบัน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง) วีซ่าเดินทางผ่าน และเอกสารอื่นๆ 
 2. ใบรับรองที่ถูกต้องเฉพาะใดบ้างที่จำเป็นสำหรับกำหนดการเดินทางของคุณ โปรดติดต่อและตรวจสอบประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในกำหนดการเดินทางของคุณสำหรับรายละเอียดของกฎหมาย ข้อบังคับ และสถาบัน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อสอบถามและยืนยันเพิ่มเติม
 3. เที่ยวบินของเราที่ไปยังและมาจากโอ๊กแลนด์และไครสต์เชิร์ช จะมีการแวะพักในออสเตรเลีย (ซิดนีย์ บริสเบน หรือเมลเบิร์น) ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ควรขอรับวีซ่าการแวะพักที่ออสเตรเลียก่อนเดินทางไปยังโอ๊กแลนด์และไครสต์เชิร์ช สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานในต่างประเทศอย่างเป็นทางการของออสเตรเลียที่ใกล้ที่สุด


การรับรองนักเดินทางชาวนิวซีแลนด์

 1. ขณะนี้รัฐบาลนิวซีแลนด์จัดให้มีการรับรองการเดินทางแบบออนไลน์ซึ่งนักเดินทางสามารถกรอกแบบฟอร์มก่อนออกเดินทางได้ ผู้โดยสารที่กรอกการรับรองทางออนไลน์เรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องกรอกบัตรขาเข้าที่เป็นกระดาษเมื่อเดินทางเข้านิวซีแลนด์ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ เว็บไซต์ของรัฐบาลนิวซีแลนด์


ข้อมูลผู้โดยสารขั้นสูง (API)

เพื่อตอบสนองต่อกฎระเบียบของรัฐบาลในแต่ละประเทศ เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ข้อมูลผู้โดยสารขั้นสูง (API) รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่บนหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกายังควรระบุที่อยู่แรกที่เข้าพักในสหรัฐอเมริกา ที่อยู่ต่าง ๆ ที่ระบุใน API จะถูกส่งไปยังสำนักงานการบริหารการเข้าและออกของที่สถานที่ปลายทางของคุณ API รวมถึงเนื้อหาของคอลัมน์บนหนังสือเดินทางที่เครื่องสามารถอ่านได้ 

 • ชื่อและนามสกุล
 • วันเกิด และเพศ
 • ID หนังสือเดินทาง
 • ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง
 • วันที่หมดอายุของหนังสือเดินทาง
 • สัญชาติ
 • สถานที่อยู่อาศัย (เฉพาะผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกา)
 • ที่อยู่ที่เข้าพัก (เฉพาะผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกา) ที่อยู่จะต้องมีบ้านเลขที่ / ชื่อโรงแรม ชื่อถนน ชื่อเมือง ชื่อรัฐแบบย่อ และรหัสไปรษณีย์
บ้าน > การบิน > เตรียมตัวสำหรับการบิน > ด่านตรวจคนเข้าเมือง >