(โปรดเลือกภาษาที่ต้องการ)
Main Content

Miles and Cash

ขณะนี้คุณสามารถใช้ Miles and Cash เมื่อซื้อตั๋วโดยสารผ่านเว็บไซต์ของ China Airlines ได้แล้ว คุณสามารถหักไมล์เพื่อชำระตั๋วโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของคุณตามสัดส่วนที่คุณต้องการได้
 
 

ฉันจะใช้งาน Miles and Cash ได้อย่างไร

 
 1. โปรดเข้าสู่ระบบบัญชี Frequent Flyer ของคุณ (บัญชี Frequent Flyer สำหรับผู้ใหญ่)ก่อนเลือกจองเที่ยวบินเพื่อรับตัวเลือก Miles and Cash
 2. หากค่าโดยสารและเที่ยวบินที่เช็คโดยระบบสามารถใช้ได้กับ Miles and Cash ได้ตามข้อกำหนด จะมีแถบเลื่อน Miles and Cash แสดงที่หน้าการชำระเงิน คุณสามารถเลือก 「ใช่」 เพื่อชำระค่าโดยสารตั๋วโดยสารบางส่วนของคุณโดยใช้ไมล์สะสม หรือเลือก「ไม่ ขอบคุณ」 เพื่อชำระค่าโดยสารทั้งหมดโดยใช้บัตรเครดิตหรือตัวเลือกการชำระเงินอื่นๆ ที่สามารถใช้ได้
 3. หากมีผู้โดยสารหลายคนในการทำรายการเดียว (หมายเลขการจองเดียวกัน) ผู้โดยสารแต่ละคนควรป้อนหมายเลข Frequent Flyer เพื่อทำรายการ Miles and Cash เฉพาะไมล์จากเจ้าของบัญชีที่เข้าสู่ระบบเว็บ (บัญชี Frequent Flyer สำหรับผู้ใหญ่) เท่านั้นที่สามารถนำมาใช้ในการหักไมล์ได้ ไมล์ที่หักออกสำหรับผู้โดยสารแต่ละคนจะเท่ากัน (ไม่สามารถใช้กับตั๋วสำหรับทารกได้)
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข:


 1. โปรดเข้าสู่ระบบบัญชี Frequent Flyer ของคุณ (บัญชี Frequent Flyer สำหรับผู้ใหญ่) ก่อนที่คุณจะเลือกจองเที่ยวบินเพื่อซื้อตั๋วโดยสาร แถบเลื่อน Miles and Cash จะปรากฏที่หน้าการชำระเงินหากสามารถใช้ค่าโดยสารและเที่ยวบินที่เช็คอินโดยระบบได้
 2. การชำระ Miles and Cash สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์ CI เท่านั้น หากคุณจองตั๋วโดยสารผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวหรือสำนักงานขายตั๋วหรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของ China Airlines คุณจะไม่มีตัวเลือกในการใช้ Miles and Cash ผสมสำหรับการชำระเงิน
 3. สิทธิประโยชน์นี้สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย China Airlines/Mandarin Airlines เท่านั้น ไม่มีใช้ได้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นหรือเที่ยวบินร่วม
 4. สิทธิประโยชน์นี้มีผลกับการซื้อตั๋วเที่ยวบินแบบบินตรงเที่ยวเดียวหรือเที่ยวบินไป-กลับ ไม่สามารถใช้ Miles and Cash ได้สำหรับการทำรายการที่ทำกับโปรโมชันหรือช่องทางอื่นๆ (รหัสโปรโมชัน, ราคานักเรียน, ส่วนลดสำหรับธนาคาร, ตั๋วสำหรับ Corporate ID, ส่วนลดพิเศษสำหรับวันเกิด), แผนการเดินทางหลายเมืองและจุดแวะพัก
 5. การหักเงินขึ้นอยู่กับการทำรายการเดียว หากมีผู้โดยสารหลายคนในการทำรายการเดียว (หมายเลขการจองเดียวกัน) ผู้โดยสารแต่ละคนควรป้อนหมายเลข Frequent Flyer เพื่อทำรายการ Miles and Cash เฉพาะไมล์จากเจ้าของบัญชีที่เข้าสู่ระบบเว็บ (บัญชี Frequent Flyer สำหรับผู้ใหญ่) เท่านั้นที่สามารถนำมาใช้ในการหักไมล์ได้ ไมล์ที่หักออกสำหรับผู้โดยสารแต่ละคนจะเท่ากัน (ไม่สามารถใช้กับตั๋วสำหรับทารกได้)
 6. จำนวนไมล์แน่นอนที่ต้องใช้อาจแตกต่างกันไปเนื่องจากยอดไมล์สะสม การเดินทางตามเส้นทาง และ Fare Family เมื่อทำการจอง โปรดเลือกการรวมไมล์และเงินสดที่ระบบแนะนำ
 7. ชั้นตั๋วโดยสารที่มีชั้น O/X/X/L/G/S, ตั๋วสำหรับทารก, ตั๋วสำหรับผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้ China Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ Fare Family ที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. การหักไมล์สามารถจ่ายได้เฉพาะค่าโดยสารเมื่อซื้อตั๋วเท่านั้น ไม่สามารถนำสิทธิประโยชน์ไปใช้กับภาษี ค่าเชื้อเพลิง บริการเสริม (เช่น สัมภาระที่ชำระล่วงหน้า การเลือกที่นั่ง) ส่วนต่างค่าโดยสาร และค่าบริการจอง/ออกตั๋ว
 9. ตั๋ว Miles and Cash สามารถจองวันเดินทาง เวลาเดินทาง และชั้นตั๋วโดยสารใหม่ได้ผ่านเว็บไซต์ของ China Airlines - จัดการการของเที่ยวบิน/ตัวเลือกเปลี่ยนเที่ยวบิน หากคุณต้องการเปลี่ยนแผนการเดินทาง โปรดติดต่อสำนักงานสาขาของ China Airlines
 10. ตั๋ว Miles and Cash ทั้งหมดที่ไม่ได้ใช้จะได้รับการคืนเป็นเงินสดสำหรับส่วนของบัตรโดยสารที่ซื้อด้วยเงินสด ภาษีและไมล์จะถูกส่งคืนไปยังผู้ถือบัญชีที่ทำการจองหากไมล์สะสมนั้นยังคงใช้ได้ในวันที่ขอรับเงินคืน ตั๋วโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วนจะถูกคืนเงินเป็นเงินสดสำหรับส่วนของเที่ยวบินและภาษีที่ยังไม่ได้ใช้แต่จะไม่สามารถคืนไมล์สะสมได้
 11. ตั๋วออนไลน์ที่ออกเดินทางจากจีนและหมายเลขเที่ยวบินเริ่มต้นด้วยรหัสสายการบิน AE เช่น เซี่ยเหมินไปไทเป (AE992) สามารถชำระเงินได้โดยใช้บัตรเครดิตหรือการชำระเงินออนไลน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 12. ไม่สามารถใช้แถบเลื่อน Miles and Cash กับตัวเลือกการชำระเงินหลายสกุลเงินได้
 13. การสะสมไมล์โปรดดูที่โปรแกรม Dynasty Flyer Program ของ China Airlines - วิธีการรับไมล์
 14. สายการบิน China Airlines ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการออกตั๋วโดยสารโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ไม่สามารถใช้บัตรสมาชิก Corporate ได้