1 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Thông báo về mẫu xin cấp hóa đơn

Thông báo về mẫu xin cấp hóa đơn

Từ ngày 23 tháng 3 năm 2009, khi hành khách mua vé máy bay từ trang web China Airlines và khởi hành từ Đài Loan, Hồng Kông và Trung quốc, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ Xin cấp hóa đơn và tính thêm lệ phí. 

Thông báo: Mỗi lần xin cấp hóa đơn mất phí 100 NTD cho một chặng bay và hành khách sẽ nhận được một bản gốc và một bản sao. Vui lòng lưu ý rằng KHH-TPE kết nối với             chuyến bay quốc tế khác sẽ được coi là một chặng bay. 


Thông tin về các văn phòng tiếp nhận đơn xin cấp hóa đơn của China Airlines được cung cấp dưới đây:

 • Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan / Sân bay quốc tế Cao Hùng Đương đơn có thể trực tiếp sử dụng dịch vụ này tại quầy dịch vụ ở sân bay và thanh toán bằng tiền mặt. Giờ tiếp nhận từ 08:30 – 16:30 thứ Hai đến thứ Sáu. 
    Văn phòng chi nhánh Đài Bắc, Trung Lịch, Tân Trúc, Đài Trung, Đài Nam, Cao Hùng của China Airlines sẽ tiếp nhận xử lý. Đương đơn có thể trực tiếp sử dụng dịch vụ này tại văn phòng chi nhánh trong giờ làm việc và có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Khi xin cấp hóa đơn bằng fax hoặc thư tín, yêu cầu chuyển phí đến tài khoản chỉ định và xuất trình biên lai; chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn khi đã xác nhận thanh toán. 

 • Đài Bắc (Bao gồm Trung Lịch, Tân Trúc): Tài khoản:中華航空股份有限公司,第一商業銀行007(南京東路分行1439) Số:143-10-011005 
 • Tài khoản Đài Trung:中華航空股份有限公司,台中富邦銀行012(中港分行6719) Số:671102113669 
 • Tài khoản Đài Nam:中華航空股份有限公司,日盛國際商業銀行815(台南分行0071) Số:102-23355198-999
 • Tài khoản Cao Hùng:中華航空股份有限公司,臺灣土地銀行005(中正分行0599) Số:059-00-1151619

Thông tin fax và đường dây nóng giải đáp thắc mắc: 

 • Đài Bắc: ĐT:(02) 25145713 Fax: (02) 25145723 
 • Trung Lịch: ĐT:(03) 4275656 Fax: (03) 4275858 
 • Tân Trúc: ĐT:(03) 6687676 Fax: (03) 6686908 
 • Đài Trung: ĐT:(04) 23259592 Số máy lẻ:2329/2328/2327  Fax: (04) 23259613 
 • Đài Nam: ĐT:(06) 2358099 Số máy lẻ: 2357 Fax: (06) 2357299 
 • Cao Hùng: ĐT:(07) 2315186 Số máy lẻ: 1257/1258 Fax:(07)-2131293
 • Sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan: ĐT:(03) 3988888 
 • Sân bay quốc tế Cao Hùng: ĐT:(07) 8012674 
Home > Chuyến bay > Trên máy bay >