1 Thông báo/tin tức {{travelShortAlert}}
(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích
Main Content

Thiết bị thể thao và thú nuôi

Bên ngoài Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada (Hệ cân)

Bên ngoài Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada (Hệ cân)

Tất cả thiết bị thể thao phải được tính trong hạn mức hành lý của vé. Không có giới hạn về kích thước nhưng sẽ bị tính phí bổ sung nếu hành lý quá cân. Tuy nhiên, đối với các thiết bị sau đây, cần liên hệ trước với tổng đài của chúng tôi tại thời điểm đặt vé: 

 • Dụng cụ câu cá hoặc lưỡi câu 
 • Thiết bị bắn cung 
 • Xe đạp 
 • Thiết bị lặn bằng bình dưỡng khí 
 • Súng thể thao cầm tay và đạn dược
 • Thiết bị lướt sóng/lướt ván buồm và ván nằm
Đi đến/từ Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada (Hệ kiện)

Đi đến/từ Châu Mỹ và lãnh thổ Hoa Kỳ và Canada (Hệ kiện)

 1. Thiết bị thể thao phải được tính trong hạn mức hành lý của vé. Bảng phí như sau:
  Quy định về hạn mức hành lý
  Hạn mức hành lýTổng ba kích thước của mỗi thiết bị (X)Phí (*)
  Hạng Phổ ThôngHạng Phổ Thông Cao CấpHạng Thương Gia
  23KG28KG32KGX ≤ 62 inch (158 cm)Miễn phí
  62 inch (158 cm)<X ≤ 80 inch (203 cm)Nhân một lần Đơn vị tỉ lệ áp dụng
  X > 80 inch (203 cm)Nhân ba lần Đơn vị tỉ lệ áp dụng
  Ghi chú: Sẽ tính phí bổ sung đối với kiện quá cân hoặc hành lý quá kiện.

 2. Không có giới hạn kích thước đối với danh sách đặc biệt về thiết bị thể thao nhưng sẽ bị tính phí bổ sung nếu hành lý quá cân.

   Danh sách đặc biệt về thiết bị thể thao:
  • Dụng cụ câu cá hoặc lưỡi câu
  • Thiết bị bắn cung
  • Xe đạp
  • Thiết bị chơi bowling
  • Gôn
  • Dụng cụ chơi khúc côn cầu hoặc bóng vợt
  • Thiết bị lặn bằng bình dưỡng khí
  • Ván trượt tuyết và ván lướt nước
  • Súng thể thao cầm tay và đạn dược
Home > Chuyến bay > Chuẩn bị cho chuyến bay > Hành lý >