(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Thiết bị hỗ trợ di chuyển

Thiết bị hỗ trợ di chuyển

Thiết bị hỗ trợ di chuyển

  • Thiết bị hỗ trợ di chuyển có thể được bao gồm trong hạn mức hành lý miễn phí và không kèm phụ phí.
  • Bao gồm Xe lăn/Xe scooter/Thiết bị hỗ trợ di chuyển và Xe lăn/Thiết bị hỗ trợ di chuyển có pin/khung tập đi/mặt nạ phòng độc máy thở/gậy/nạng.
  • Chỉ dành cho hành khách khuyết tật sử dụng.
  • Vui lòng tham khảo Hỗ trợ đặc biệt để biết thêm chi tiết.