(Vui lòng chọn ngôn ngữ yêu thích)
Main Content

Đường dây nóng dịch vụ dành cho khách hàng

Region / CountryTelephone NumberOffice hour
Taiwan(Taiwan) 412-9000
+886-2-412-9000
Mon-Fri (GMT+8) 08:00~18:30
Sat, Sun, Public Holiday (GMT+8) 08:30~17:30
Japan+81-3-6378-8855Daily (GMT+9) 09:00~12:00, 13:00~17:30
Hong Kong+852-2868-2299Mon-Fri (GMT+8) 08:30~18:30
Sat, Public Holiday (GMT+8) 08:30~17:00
Sun closed
China+86-400-888-6998Mon-Fri (GMT+8) 08:30~18:30
Sat, Public Holiday (GMT+8) 08:30~17:00
Sun closed
North America+1-800-227-5118

Mon-Fri (GMT-8PT) 09:00~17:30 West coast time
Sat, Sun & Public Holiday (GMT-8PT) 07:00~15:30 West coast time

Home > Liên hệ với chúng tôi > Đường dây nóng dịch vụ dành cho khách hàng