(Please select preffered language)
Main Content

Pemindahan Hadiah

Pendaftaran Calon

Pendaftaran Calon

1. Ahli boleh memindahkan hadiah kepada saudara dan rakan mereka. Untuk melindungi hak istimewa keahlian, ahli mesti mengisi "Borang Permohonan Pemindahan Hadiah Dynasty Flyer" dahulu dan menyerahkan borang tersebut berserta salinan pasport dengan tandatangan (tandatangan seharusnya sama dengan tandatangan ahli) Talian Penting Perkhidmatan Ahli tempatan China Airlines melalui faks, e-mel atau pos untuk pemprosesan.

2. Ahli yang memohon untuk menggunakan pemindahan hadiah dalam talian boleh mendaftar masuk ke Perkhidmatan Dynasty Flyer pada laman web China Airlines untuk mendaftarkan calon. 

3. Setiap ahli boleh mendaftarkan enam orang calon pada masa yang sama atau berlainan. Setiap calon berdaftar boleh digantikan sekali dalam setiap tahun kalendar. Semua calon mesti merupakan ahli. Mileage yang dipindahkan untuk hadiah tidak boleh digabungkan dengan mileage akaun lain. 

4. Semasa mendaftarkan calon, ahli boleh mengisi "Borang Permohonan Pemindahan Hadiah Dynasty Flyer" seperti yang diperlukan. Ahli tidak perlu mencalonkan kesemua enam orang sekali gus. Pendaftaran kali pertama mungkin mengambil masa 3 hari bekerja untuk diproses setelah sampai di pejabat perkhidmatan China Airlines. 

5. Mulai tahun pendaftaran kedua, semua calon berdaftar pada tahun sebelumnya akan dimasukkan dalam senarai tahun semasa secara automatik dan boleh diubah sekali dalam tahun kalendar yang sama. Untuk melindungi keistimewaan ahli, ahli yang memohon untuk mengubah calon berdaftar mereka yang terdahulu perlu menunggu 30 hari sebelum memohon pemindahan hadiah. 

6. Pendaftaran pemindahan ahli di bawah umur 12 tahun mesti ditandatangani bersama penjaga yang sah.

Permohonan Pemindahan Hadiah

Permohonan Pemindahan Hadiah

Ahli mesti memilih hadiah untuk dipindahkan dahulu dan mempunyai mileage yang mencukupi dalam akaun mereka, kemudian mengisi "Borang Permohonan Pemindahan Hadiah Dynasty Flyer" dan menyerahkan borang tersebut berserta salinan pasport mereka yang diturunkan tandatangan kepada Talian Penting Perkhidmatan Ahli tempatan China Airlines melalui faks, e-mel atau pos untuk pemprosesan. Permohonan pemindahan hadiah mengambil masa tiga hari bekerja untuk diproses.

Apabila permohonan pemindahan hadiah diproses secara manual, caj pengendalian sebanyak 3,000 mileage akan dipotong daripada akaun ahli yang meminta pemindahan bagi setiap urus niaga.

Nombor Hadiah

Nombor Hadiah

• Selepas pengesahan, China Airlines akan memberi ahli "Nombor Hadiah" bagi setiap pemindahan. Kemudian, calon boleh menggunakan "Nombor Hadiah" untuk menebus hadiah naik taraf atau hadiah tiket. 

• Sila rujuk tebus miles untuk mendapatkan penerangan penebusan.

• Atas pelengkapan prosedur pemindahan hadiah, "Nombor Hadiah" sah selama setahun dan mesti digunakan oleh calon dalam tempoh sah. Permintaan untuk lanjutan atau pembayaran balik mileage bagi hadiah pindahan yang telah tamat tempoh tidak akan diterima. 

• Calon tidak boleh meminda semula hadiah kepada pihak ketiga atau meminta untuk digabungkan dengan mileage mereka.

Pembatalan Pemindahan

Pembatalan Pemindahan

• Ahli perlu mendapatkan keizinan calon penerima untuk membatalkan hadiah pindahan dan mengembalikan mileage pindahan kepada penama asal atau mengubah hadiah untuk dipindahkan. 

• Pembatalan mesti dilengkapkan dalam tempoh sah hadiah selama setahun. Kedua-dua pihak (penama dan calon) mesti menyediakan dan menandatangani "Borang Permohonan Pemindahan Hadiah Dynasty Flyer" dan menyerahkan permintaan pembatalan ke kaunter perkhidmatan tempatan China Airlines berserta salinan pasport atau kad ID kedua-dua pihak. 

• Sebelum pembatalan pemindahan, status hadiah pindahan mestilah “tidak digunakan”. Setelah proses pembatalan selesai, mileage dikembalikan kepada penama selagi mileage masih sah pada hari pembatalan. 

Jika calon membuat permintaan untuk mengubah hadiah pindahan, hadiah tersebut mesti dibatalkan dahulu kemudian dipindahkan semula oleh penama. Jika pembatalan pemindahan hadiah diproses secara manual, caj pengendalian sebanyak 3,000 mileage akan dipotong daripada akaun ahli yang meminta pembatalan bagi setiap urus niaga.

Perkhidmatan Dalam Talian

Perkhidmatan Dalam Talian

• Kami kini melancarkan fungsi pemindahan hadiah dalam talian untuk menawarkan perkhidmatan yang lebih memudahkan ahli! Ahli boleh mendaftarkan calon, mengubah calon, memindahkan hadiah dan membatalkan hadiah dalam talian tanpa dikenakan 3,000 mileage yuran pengendalian. 

•Untuk melindungi kepentingan dan hak ahli, perkhidmatan ini hanya tersedia kepada ahli yang telah memohon untuk perkhidmatan pemindahan hadiah dalam talian. Untuk ahli yang layak, sila muat turun dan isi "Borang Perkhidmatan Pemindahan Hadiah Dalam Talian" dan menyerahkan borang tersebut berserta salinan dokumen sijil pengenalan mereka kepada Talian Penting Perkhidmatan Ahli China Airlines tempatan melalui faks, e-mel atau pos untuk pemprosesan. Permohonan dalam talian mengambil masa tiga hari bekerja untuk diproses. Sila pastikan dokumen yang dihantar adalah lengkap, jika tidak permohonan tidak boleh diterima.

Utama > Member > Redeem Miles >