(Please select preffered language)
Main Content

Pemindahan Hadiah

Perkhidmatan Dalam Talian

Perkhidmatan Dalam Talian

 • Kami kini melancarkan fungsi pemindahan hadiah dalam talian untuk menawarkan perkhidmatan yang lebih memudahkan ahli! Ahli boleh mendaftarkan calon, mengubah calon, memindahkan hadiah dan membatalkan hadiah dalam talian tanpa dikenakan 3,000 mileage yuran pengendalian. 
 • Aplikasi Perkhidmatan dalam Talian: Untuk melindungi kepentingan dan hak ahli, perkhidmatan ini hanya tersedia kepada ahli yang telah memohon untuk perkhidmatan pemindahan hadiah dalam talian. Untuk ahli yang layak, sila klik di sini untuk membuat permohonan. Secara alternatif, ahli boleh mengisi "Borang Permohonan Pengaktifan Perkhidmatan Pemindahan Hadiah dalam Talian Dynasty Flyer" dan menyerahkan borang tersebut berserta salinan pasport mereka yang sah dengan tandatangan kepada pejabat cawangan melalui faks atau pos untuk pemprosesan. Permohonan dalam talian mengambil masa tiga hari bekerja untuk diproses. Sila pastikan dokumen yang diserahkan adalah lengkap, jika tidak permohonan tidak dapat diterima.
Permohonan Pemindahan Hadiah

Permohonan Pemindahan Hadiah

Ahli mesti memilih hadiah untuk dipindahkan terlebih dahulu dan mempunyai mileage yang mencukupi dalam akaun mereka. Anda boleh menggunakan fungsi Pemindahan Hadiah dalam talian atau isi "Borang Permohonan Pemindahan Hadiah Dynasty Flyer" dan menyerahkan borang tersebut berserta salinan pasport yang sah dan bertandatangan kepada Talian Penting Perkhidmatan Ahli China Airlines tempatan melalui faks, e-mel atau pos untuk pemprosesan. Permohonan pemindahan hadiah mengambil masa tiga hari bekerja untuk diproses.

Apabila permohonan pemindahan hadiah diproses secara manual, caj pengendalian sebanyak 3,000 mileage akan dipotong daripada akaun ahli yang meminta pemindahan bagi setiap urus niaga.

Pendaftaran Calon

Pendaftaran Calon

 • Ahli boleh memindahkan hadiah kepada saudara dan rakan mereka. Anda dialu-alukan untuk menggunakan fungsi Pemindahan Hadiah dalam talian untuk mendaftarkan calon anda dalam tempoh yang ditetapkan. Ahli yang tidak menggunakan perkhidmatan Pemindahan Hadiah dalam talian boleh mengisi "Borang Permohonan Pemindahan Hadiah Dynasty Flyer" seperti yang diperlukan. Permohonan mengambil masa tiga hari bekerja untuk diproses setelah sampai di pejabat perkhidmatan China Airlines.
 • Daftarkan atau batalkan calon: Setiap ahli boleh mendaftarkan enam orang calon pada masa yang sama atau berlainan. Setiap calon berdaftar boleh digantikan sekali dalam setiap tahun kalendar. Semua calon mesti merupakan ahli. Mileage yang dipindahkan untuk hadiah tidak boleh digabungkan dengan mileage akaun lain. 
 • Ubah calon: Mulai tahun pendaftaran kedua, semua calon berdaftar pada tahun sebelumnya akan dimasukkan dalam senarai tahun semasa secara automatik dan boleh diubah sekali dalam tahun kalendar yang sama. Untuk melindungi keistimewaan ahli, ahli yang memohon untuk mengubah calon berdaftar mereka yang terdahulu perlu menunggu 30 hari sebelum memohon pemindahan hadiah. 
 • Penjaga yang sah mestilah menandatangani bersama borang permohonan untuk ahli berumur kurang daripada 12 tahun.
Nombor Hadiah

Nombor Hadiah

 • Selepas pengesahan, China Airlines akan memberi ahli "Nombor Hadiah" bagi setiap pemindahan. Kemudian, calon boleh menyemak "Nombor Hadiah" dalam akaun mereka dan menebus hadiah naik taraf dalam talian atau menghubungi pejabat cawangan China Airlines untuk menebus hadiah tiket. 
 • Sila rujuk hadiah naik taraf dan hadiah tiket tentang butiran penebusan.
 • "Nombor Hadiah" sah selama setahun dan mesti digunakan oleh calon dalam tempoh sah. Permintaan untuk lanjutan atau pembayaran balik mileage bagi hadiah yang telah tamat tempoh tidak akan diterima. 
 • Calon tidak boleh memindahkan semula hadiah kepada pihak ketiga atau meminta untuk digabungkan dengan mileage mereka.
Pembatalan Pemindahan

Pembatalan Pemindahan

 • Ahli mesti mendapatkan keizinan calon penerima untuk membatalkan hadiah pindahan. Calon boleh membatalkan hadiah pindahan dan mileage akan dikembalikan kepada penama selagi masih sah pada hari pembatalan.
 • Pembatalan mesti dilengkapkan dalam tempoh sah hadiah selama setahun. Sebelum pembatalan pemindahan, status hadiah pindahan mestilah “tidak digunakan”.
 • Jika calon membuat permintaan untuk mengubah hadiah pindahan, hadiah tersebut mesti dibatalkan dahulu kemudian dipindahkan semula oleh penama.
 • Calon boleh membatalkan hadiah pindahan dalam talian menggunakan fungsi Pemindahan Hadiah dalam talian atau kedua-dua pihak (penama dan calon) mesti menandatangani "Borang Permohonan Pemindahan Hadiah Dynasty Flyer" dan menyerahkan borang tersebut berserta salinan pasport kedua-dua pihak yang sah dan bertandatangan kepada Talian Penting Perkhidmatan Ahli China Airlines tempatan melalui faks, e-mel atau pos untuk pemprosesan. Permohonan pembatalan hadiah mengambil masa tiga hari bekerja untuk diproses.
 • Jika pembatalan hadiah diproses secara manual, caj pengendalian sebanyak 3,000 mileage akan dipotong daripada akaun ahli yang meminta pembatalan bagi setiap urus niaga.
Utama > Member > Redeem Miles >