(Please select preffered language)
Main Content

Keistimewaan & Kewajipan Keahlian

 1. Kad keahlian tidak boleh dipindahkan dan setiap ahli hanya boleh memiliki satu nombor keahlian.

 2. Pelanggaran peraturan atau prosedur atau penyerahan maklumat palsu akan menyebabkan pembatalan keahlian dan manfaat keahlian seperti mileage terakru dan hadiah. China Airlines berhak mendakwa atas pemerolehan haram dalam pelanggaran berkenaan. Jika ahli mengalami sebarang kerugian akibat kelalaian atau kesilapan program ini, liabiliti China Airlines terhad pada pampasan bersamaan kerugian berkenaan.

 3. Ahli bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar yuran perkhidmatan atau cukai bagi hadiah menurut undang-undang dan peraturan yang berkaitan. Hadiah tidak boleh ditukar kepada hadiah lain apabila hadiah telah dipindahkan. Sila sahkan jenis hadiah dan maklumat calon. Ahli mesti mendapatkan keizinan calon penerima untuk membatalkan hadiah pindahan. Calon boleh membatalkan hadiah pindahan dan mileage akan dikembalikan kepada penama selagi masih sah pada hari pembatalan.

 4. Ahli tidak boleh menggunakan alamat atau alamat e-mel hotel atau agensi pelancongan sebagai cara menghubungi mereka. Ahli boleh memohon pembetulan data dalam talian dengan log masuk ke laman web Ahli Dynasty China Airlines (tidak termasuk kawasan Amerika Utara) dan untuk mematuhi undang-undang perlindungan maklumat peribadi, ahli mesti mengisi borang permohonan dan mengemukakan salinan pasport dan surat kuasa untuk penukaran nombor ID, tarikh lahir, nama Inggeris/Cina; ahli juga boleh membuat permohonan pembetulan data ahli di pejabat China Airlines di pusat bandar. China Airlines tidak bertanggungjawab atas apa-apa kehilangan atau kelewatan pengiriman berikutan alamat atau alamat e-mel yang salah.

 5. China Airlines berhak mengehadkan bilangan penumpang yang menggunakan hadiah naik taraf atau tiket hadiah percuma dalam setiap penerbangan.

 6. China Airlines berhak menyemak atau membatalkan Program Dynasty Flyer dan mengekalkan pemilikan sepenuhnya terhadap kad keahlian. Ahli mesti menggunakan hak mereka menurut peraturan program. China Airlines boleh menamatkan status keahlian pada bila-bila masa jika ahli melanggar mana-mana syarat yang disenaraikan di bawah sama ada dengan notis atau tanpa notis. Ahli juga dikehendaki untuk memberikan pampasan atas kerugian yang dialami oleh China Airlines akibat tindakan mereka.
  • Ahli tidak boleh terlibat dalam tindakan berikut dan mestilah membayar pampasan wang tunai yang setara untuk hadiah/miles yang ditebus atau digunakan sekiranya berlaku pelanggaran.
   ① Untuk menyamar atau dengan cara lain yang menyalahi undang-undang untuk mendapatkan batu.
   ② Menjual, membeli, tukar-menukar barang, mengurniakan, memajak, meminjam, menyerahkan dan mendepositkan kredit mileage atau hadiah ahli melalui platform dalam talian dan luar talian tidak rasmi, atau meminta orang lain untuk berbuat demikian. Membocorkan sebarang maklumat tentang tindakan yang disebutkan di atas atau meminta orang lain untuk berbuat demikian.
  • Permintaan tidak munasabah untuk keistimewaan tidak wajar atau kegagalan untuk mematuhi peraturan kabin penerbangan atau ruang istirahat di lapangan terbang yang menimbulkan masalah kepada kakitangan China Airlines.
  • Tingkah laku lisan dan/atau fizikal yang diyakini membahayakan keselamatan penerbangan atau melanggar hak penerbangan lain.
  • Pernyataan palsu atau salah yang merosakkan reputasi China Airlines.
  • Pelanggaran mana-mana Syarat Umum Pengangkutan.
  • Tindakan lain yang melibatkan penggunaan tidak wajar atau penyalahgunaan keistimewaan keahlian.
  • Keahlian akan ditamatkan jika ahli sudah meninggal dunia.

 7. Keahlian akan tamat tempoh secara automatik tanpa notis jika ahli tidak menebus mileage untuk apa-apa hadiah dan tiada kemas kini rekod mileage serta data peribadi (termasuk tingkat keahlian) dalam masa 6 tahun.

 8. Apabila keahlian ditamatkan, semua mileage terakru, hadiah dan manfaat keahlian yang berkaitan sama ada sudah ditebus atau belum (termasuk Kad Gold Ihsan Paragon), juga akan ditamatkan tanpa notis.

 9. Mileage perkongsian dibangunkan sebagai sebahagian Program Dynasty Flyer untuk meningkatkan peluang ahli memperoleh mileage. China Airlines tidak terlibat dalam penetapan harga dan prosedur pengendalian mana-mana pekongsinya. Jika terdapat pertikaian urus niaga, ahli perlu terus menghubungi pekongsi yang terlibat. Kandungan perkongsian adalah berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh China Airlines dengan pekongsi berkenaan dan tertakluk pada perubahan tanpa diberikan notis.

 10. Semua keistimewaan berkenaan mileage ahli, penebusan hadiah dan manfaat dikendalikan menurut peraturan pada laman web China Airlines.

 11. Ahli mestilah melindungi ID akaun, kata laluan dan data peribadi mereka yang lain dengan baik. Jangan dedahkan maklumat tersebut kepada pihak ketiga lain. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pendedahan data peribadi ahli walau macam mana pun adalah disebabkan oleh tingkah laku ahli itu sendiri.