(Please select preffered language)
Main Content

Keistimewaan & Kewajipan Keahlian

 1. Kad keahlian tidak boleh dipindahkan dan setiap ahli hanya boleh memiliki satu nombor keahlian.

 2. Pelanggaran peraturan atau prosedur atau penyerahan maklumat palsu akan menyebabkan pembatalan keahlian dan manfaat keahlian seperti mileage terakru dan hadiah. China Airlines berhak mendakwa atas pemerolehan haram dalam pelanggaran berkenaan. Jika ahli mengalami sebarang kerugian akibat kelalaian atau kesilapan program ini, liabiliti China Airlines terhad pada pampasan bersamaan kerugian berkenaan.

 3. Ahli bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar yuran perkhidmatan atau cukai bagi hadiah menurut undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

 4. Ahli tidak boleh menggunakan alamat atau alamat e-mel hotel atau agensi pelancongan sebagai cara menghubungi mereka. Ahli boleh memohon pembetulan data dalam talian dengan log masuk ke laman web Ahli Dynasty China Airlines (tidak termasuk kawasan Amerika Utara) dan untuk mematuhi undang-undang perlindungan maklumat peribadi, ahli mesti mengisi borang permohonan dan mengemukakan salinan pasport dan surat kuasa untuk penukaran nombor ID, tarikh lahir, nama Inggeris/Cina; ahli juga boleh membuat permohonan di pejabat China Airlines di pusat bandar untuk pembetulan data ahli. China Airlines tidak bertanggungjawab atas apa-apa kehilangan atau kelewatan pengiriman berikutan alamat atau alamat e-mel yang salah.

 5. China Airlines berhak mengehadkan bilangan penumpang yang menggunakan hadiah naik taraf atau tiket hadiah percuma dalam setiap penerbangan.

 6. China Airlines berhak menyemak atau membatalkan Program Dynasty Flyer dan mengekalkan pemilikan sepenuhnya terhadap kad keahlian. Ahli mesti menggunakan hak mereka menurut peraturan program. China Airlines boleh menamatkan status keahlian pada bila-bila masa jika ahli melanggar mana-mana syarat yang disenaraikan di bawah sama ada dengan notis atau tanpa notis. Ahli juga dikehendaki untuk memberikan pampasan atas kerugian yang dialami oleh China Airlines akibat tindakan mereka.
  • China Airlines akan membatalkan keahlian, mileage terakru dan hadiah tebusan ahli yang diperoleh secara tidak sah (seperti memperoleh miles dengan nama palsu atau menjual miles atau hadiah). Ahli berkenaan juga akan bertanggungjawab untuk pampasan jumlah wang tunai yang sepadan bagi miles syarikat penerbangan yang diperoleh/ditebus secara salah.
  • Permintaan tidak munasabah untuk keistimewaan tidak wajar atau kegagalan untuk mematuhi peraturan kabin penerbangan atau ruang istirahat di lapangan terbang yang menimbulkan masalah kepada kakitangan China Airlines.
  • Tingkah laku lisan dan/atau fizikal yang diyakini membahayakan keselamatan penerbangan atau melanggar hak penerbangan lain.
  • Pernyataan palsu atau salah yang merosakkan reputasi China Airlines.
  • Pelanggaran mana-mana Syarat Umum Pengangkutan.
  • Tindakan lain yang melibatkan penggunaan tidak wajar atau penyalahgunaan keistimewaan keahlian.
  • Keahlian akan ditamatkan jika ahli sudah meninggal dunia.

 7. Keahlian akan tamat tempoh secara automatik tanpa diberikan notis jika ahli tidak mempunyai nombor hadiah yang tersedia serta tiada kemas kini dalam rekod mileage dan data peribadi (termasuk tingkat keahlian) dalam tempoh 6 tahun.

 8. Apabila keahlian ditamatkan, semua mileage terakru, hadiah dan manfaat keahlian yang berkaitan sama ada sudah ditebus atau belum (termasuk Kad Paragon Spouse Gold) akan ditamatkan tanpa diberikan notis.

 9. Mileage perkongsian dibangunkan sebagai sebahagian Program Dynasty Flyer untuk meningkatkan peluang ahli memperoleh mileage. China Airlines tidak terlibat dalam penetapan harga dan prosedur pengendalian mana-mana pekongsinya. Jika terdapat pertikaian urus niaga, ahli perlu terus menghubungi pekongsi yang terlibat. Kandungan perkongsian adalah berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh China Airlines dengan pekongsi berkenaan dan tertakluk pada perubahan tanpa diberikan notis.

 10. Semua keistimewaan berkenaan mileage ahli, penebusan hadiah dan manfaat dikendalikan menurut peraturan pada laman web China Airlines.