(Please select preffered language)
Main Content

Dasar Keselamatan

icon_shield

Mempromosikan Sistem Pengurusan Keselamatan (Safety Management System, SMS)

Dasar kualiti China Airlines ialah “Utamakan Keselamatan, Perkhidmatan Tambahan, Mesra Alam Satu Kemestian dan Inovasi Terbaik.”; keselamatan adalah salah satu nilai teras perniagaan China Airlines. Kami komited untuk membangunkan, sentiasa menambah baik strategi dan proses untuk memastikan semua aktiviti penerbangan kami dijalankan di bawah penguntukan sumber organisasi yang seimbang, dengan matlamat untuk mencapai prestasi keselamatan tahap tertinggi dan memenuhi standard kebangsaan dan antarabangsa ketika menyampaikan perkhidmatan kami.

China Airlines telah memperkenalkan Sistem Pengurusan Keselamatan (SMS) sejak 2007. Kami mengekalkan risiko operasi pada tahap yang boleh diterima melalui pengenalpastian bahaya secara berterusan dan pengurusan risiko. Setiap pekerja harus memahami dan memikul tanggungjawab keselamatan, melaksanakan tanggungjawab untuk melakukan operasi rutin dalam mod pengurusan risiko. China Airlines mempunyai budaya berorientasikan keselamatan yang baik dan setiap unit operasi menyediakan mekanisme untuk memastikan keselamatan operasi. Semua kakitangan China Airlines harus berusaha bersama untuk mengekalkan penekanan terhadap keselamatan yang diamalkan oleh China Airlines dan mewujudkan nilai maksimum untuk pemegang saham dan masyarakat serta menjadi syarikat penerbangan pilihan di Taiwan.